Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je posláním nás

 

 

 

Toto je jen nástin toho, kdo jsme a také kdo jsme z důvodu nastavené myšlenkové a ustanovené lidské společnosti, kterou lze také nastavit do tohoto nastaveného a ustanoveného života také jako stavu tímto nastaveném k tomu, aby se zde také tento stav lidí postavil do moudrosti života tak, jak ho také vytvoříme společnou cestou, na kterou jsme také zvyklí a také jsme ti, co zde také postavili již stav tohoto stavu lidské společnosti také na základě, který je zde také postaven již do tohoto nastaveného stavu lidí také jako stavu tímto ustanoveného námi, ne tedy tímto člověkem, který sice také rozhoduje, ale přímo nestaví to, co je jeho žitím a jeho také nastaveným přístupem a k tomuto přístupu je tedy tento stav lidí také tím, kdo  je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav tohoto stavu lidské společnosti, která mnohdy nezvládla stav moci a síly, která ji byla dána k tomu, aby ji také v moudrosti užívala a stavěla zde také na stavu tohoto stavu lidí to, co je již rozum, moudrost, dobro, mír a také v lásce a odpuštění se stavěla k tomu, že toto zde také bude jednou v tomto lidství, které zde také staví tuto lidskou a pozemskou společnost, na kterou je zde také postavený život tak, jak zde také staví ti, co jsou zde tímto postavením se také nastaveni jako stav těch, kdož zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde tímto nastavením staví také na moudrosti života a nastavený moudrostní život je to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno k tomu, kdo je již nastaven jako stav lidí, kteří zde také nastavují již stav této společnosti jako stav lidí a tito lidé jsou zde také nastaveni již do tohoto moudrostního ustanovení se také nastavit již stav lidí k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí tak, aby zde také žil jako člověk a ne jako robot na peníze, kdy je již stav tohoto stavu lidí také ustanoven na jiné dimenzionální přístupy k tomu, aby zde také nastavil již stavěný život v dobru a míru, ale také v humusu, kterým zde také žije, staví na něm to, co je životní cíl a staví zde také to poučení se z toho, že zde se také tento stav lidí musí rozhodnout v myšlence, na kterou stranu se přidá, na kterou stranu je tento stav lidí také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav robota nebo dokonce otroka vlastnímu druhu, tedy s ostudou se tento stav lidí také postavil do moudrostního ustanovení se také tímto nastavením se také nastavit do moudrosti života tak, jak ho také vedeme a stavíme společnou cestou to, co je jeho rozhodnutím zde také žit tak, jak sám uzná za vhodné, ale také ho vedeme ke stavěnému životu tak, jak zde  také již uznalo mnoho lidí a toto uznání je to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kdy je zde také tento stav lidí tím, kdo je již postaven jako stav lidí a staví za toto lidství to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav této ustanovené společnosti jinými nastavenými dimenzemi k tomu, co je zlo, nepravdy, ovládání druhých, nastavení také podlosti a stavět zde humus, je to, co je cílem stavěných dimenzí, které staví na zlu, tedy toto zlo se zde také postavilo k těmto lidem, kteří zde trvají na stavu také nastavených znalostí o stavu techniky, stavu vědomostí a nastavených profesí, na kterých je zde také tento stav lidí závislý a staví se zde také toto moudrostní a nastavené již ustanovené stavebnictví, kterým zde také staví tento člověk, ale také zde se staví na jemnohmotném ustanovení se také těch, kdož zde trvají na podmínkovém ustanovení se také jako stavu tímto ustanoveném na zájmu o tuto nastavenou a také ustanovenou cílovou stavebnici, na kterou zde také může tento stav lidí to, co je již postaveno jako to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také tímto ustanovením staví na moudrosti života, kterým zde také staví toto životní nastavení v pomoci těch, kdož zde také nastavují tohoto člověka také jako stav tímto postavený do moudrosti tak, jak zde také nastavují již stavění stavebnicoví a nastavení také lidstvím a nastavení také dimenzionálně tak, aby se zde tento stav lidí ustanovil  jako stav lidí, kteří zde trvají na lidství, ale také na soudržnosti s těmi, kdož je staví také a nastavují stavěnou symbiózu k tomu, aby se zde tento stav lidí také postavil do moudrosti, která je zde také tímto nastavením se také nastavena jako stav lidství a také duchovního uvědomění si stavu také postavené lidské společnosti těch, kdož zde také trvají jako ti, co zde staví v třetí dimenzionální ustanovené sféře, kterou zde také staví  ti, co tuto sféru umí postavit tak, jak ji také mnohdy vidíme jako stav lidí a také stav přírody a též stav ostatního a staví se zde také stav tímto postavený k tomu, aby zde tento stav lidí také nastavil stav moudrosti k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také nastavují již to, co je již postaveno na jiném modalitním vnímání se tak, jak zde také již postavilo mnoho těch, kdož tímto ustanovením postavili již stav lidí do stavěného modalitního ustanovení se také být těmi, kdo zde také jsou a kdo zde také staví na moudrosti života, co je zde také tím, kdo již staví na tomto stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto přístupu také tak, jak ho také nastavíme již do tohoto nastavení se také být těmi, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také nastavují již postavený rozvoj duchovních schopností také a stavu těchto dimenzionálních ustanovených stavěných nastavených a ustanovených stavů, které zde také staví na jiném modálním  přístupu a staví zde tímto nastavením se také to, co je již postaveno k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají již na tomto stavu lidí také jako stav lidí a je jim také toto dáváno k dobru, v míru a také jako stav tímto ustanovený je zde také tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený k robotizaci a nastaveného přístupu k technice, kterou zde také staví to, co je nepravda, co je postavený vývoj zla a toto zlo se zde také nastavuje k tomu, aby potopilo celou tuto lidskou společnost technologiemi, kterými zde také staví na tomto stavu lidí tak, aby je měl rád, aby si jich vážil jako stav hry a také se s nimi postavil jako ten, kdo zde také bude jen soutěžit a vyhrávat nad ostatními, brát za to velké odměny a stavět také toto soutěžení tak, aby ho ostatní postavili do života, aby ho nastavili jako toho, kdo je již postaven na náhodě a stavěli zde také to, co je mamon.

Toto je tedy výhled do budoucnosti, na kterou již staví také mnoho dalších, na které je již stav moudrosti také postaven, ale staví se zde také na rozhodnutí tohoto člověka, kterému je zde také nastaveno to, co je již ustanoveno jako stav života v rozhodnutí se stavět dále jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již postaveno k tomu, kdo je již ustanoven jako celý a nastavený již modalitní stav lidí, kteří zde trvají na stavu také těch, kdož je stavěním se k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí také tím, kdo je již postaven již na stavu tímto ustanoveném a nastaveném již do tohoto modalitního ustanovení se také tímto nastavením zabývat na stavu výzkumu, na stavu také rozhodnutí a na stavu také rozhodnutého stavu lidí, kteří zde tímto duchovním uvědoměním si stavu také nastaveného stavu také tohoto postaveného stavu lidí, se také postavili již k tomu, že zde se staví také na stavu lidí, co jsou zde také těmi, kdo již nastavují tuto společnost také tak, jak ji také vidí již stav těch, kdož jsou ti, co tuto lidskou společnost také čtou jako knihu, která je zde také stavěna na pořadech, kterými zde také trvají ti, co jsou zde také nastaveni jako stav lidí, kdy je již stav tohoto stavu lidí také tím, kdo je již postaven také jako stav lidí, kteří zde také staví to, co je již stavěním životního cíle, mít zde život člověka, také ho stavět dále na rodině, na stavu přátel, na stavu zájmové činnosti a také na stavu, kterým zde tato společnost také žije, prací pro společnost těch, kdož zde staví také na neuctivém postavení se k těm, kdož zde staví na činnosti poctivým způsobem, ale také zde se staví tímto postavením na moudrost života také tím, že zde se staví tímto nastavením se k tomu, co je již postaveno jako stav lidství, kterým zde také žijí ostatní a ti, co  je nastavují k tomu, že tento stav lidí řídí, vedou a rozhodují, jsou ti, co se nechali zlákat mamonem a ustanovili život v mamonu, ne tedy v úctě k člověku, ale také k tomu, že zde se staví tímto ustanovením také na stavu lidí a jako stav lidí se zde také staví to, co je již ustanoveno na moudrosti života tak, aby byl stavem lidí a ne stavem otroka, kterému je jedno, jak žije a kterému zde také rozhodnutím stavět otroka bude toto umožněno se stát na chvíli tím, kdo je otrok stavu lidí, které zde také řídí a vede ten, kdo je již také to zlo, kterému ale staví blok a nastavený stav také to dobro, kterým zde také žijí již mnohzí a věří, že toto dobro je to, co je již postaveno jako stav dobra ke všem zde žijícím lidem, kteří zde také staví na moudrosti života a touto moudrostí se zde také staví člověk k tomu, aby zde tímto nastavením žil, stavěl a také postavil život člověka moudrého.