Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesty života

 

 

 

Cesta života je to, co je zde také tím, v co se také věří, že je život tohoto člověka, kterému je zde také stavěný život již tím, kdo jej také žije a kdo jej také staví na tomto modalitním stavu také vědomostí o stavu také duchovního uvědomění si stavu této společnosti jako stavu lidí a ne jako stavu otroků člověka. Toto je také stav života, ale staví se zde také tato cesta, cesta dobra, na kterou je zde také tento stav lidí tím, kdo jej žije a staví dále na stavu také modalitního nastavení se k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený k tomu, kdo je již stavem tohoto nastaveného stavu lidí také jako stav lidí, kdy je již tento stav lidí také tím, kdo již staví na tomto stavu lidí také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav tímto postavený do moudrosti života také jako stav tímto nastavený zlem do moudrosti života také, ale na opaku, který zde také nastavuje již tomuto člověku to, co je již ustanoveno jako jiný modalitní a nastavený neznámý stav člověka, ktetrému není jedno jak žije, ale kterému je také postaven život tak, jak ho také vnímá jinak, tedy na jemnohmotném stavěném a postaveném stavu také jako stav lidí, kteří zde trvají již na tomto stavu lidí také jako stav lidí a ne jako stav otroka, nebo také robota.

Tento přístup k tomuto nastavenému stavu jemnohmotného vnímání je tedy ten, kdo je již nastaven jako stav lidí a jako stav lidí také chápán mnohdy nestavěným stavem lidí do tohto nastaveného stavu lidí také jinak, ale staví se zde také tento stav lidí do tohoto postaveného stavu lidí také jako stav lidí a ne jako stav tímto postavený k tomu, aby se zde také nastavil již o tomto stavu lidí tímto nastaveným způsobem také jako stav tímto ustanovený do tohoto postaveného stavu lidí také jako stav lidí, ale také jako stav lidí se tímto nastavením se také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí, kdy je již stav lidí také tím, kdo je již postaven jako stav lidí a také se zde tímto postavením staví na tomto stavu lidí také do moudrosti života také jako stav lidí, kdy již staví tento stav lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kdy je již stav lidí také tím, kdo je stavem moudrosti také k tomu, kdo je již nastaven jako stav lidí a stavem lidství také staví na tomto stavu tohoto stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde také tímto nastavením staví do tohoto moudrostního nastavení se také jako ti, co jsou zde také postaveni jako stav lidí, kteří zde také tímto ustanovením staví na tomto stavu lidí také tak, jak to vnímá již také tento stav lidí tak, jak zde také žije, jak zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a také jako stav lidí tuto stavebnicovou společnost také staví jako ten, kdo je již ustanoven jako stav lidí, ale také jako stav lidí tuto cestu nechce stavět ve zlu, ale tady zde také staví to, co je dobro a moudrost života, kterou nechce zde stavět na stavu poučení se z tohoto nastavení se ve zlu, ale také zde se staví tímto nastavením se také jako stav lidí a jako stav lidí také staví toto zlo ti, co jsou zde tímto zlem vedeni a sváděni na cestu, kterou zde také nastavují i ostatním, tedy jsou zde také cesty jiné a jiné modální nastavení je také možné, když se tento stav lidí také nastaví na tomto stavu lidství do tohoto postaveného stavu lidí tak, jak zde také nastavujeme my, ti kteří zde vládnou mocí a silou, na kterou je zde také tento stav lidí nastavený na nevědomost a staví se zde také určený vývoj touto cestou tak, aby zde také nastavil již stav tohoto stavu lidí také v moudrosti také jako stav lidí a ne jako stav otroka tomuto Matrixovému nastavenému stavu také tímto postavenému v nemoudrém nastaveném a ustanoveném stavu také tímto postaveném člověkem, který nezvládl moudrost a postavil zlo k tomu, aby zde také vládlo s tím, že tento stav lidí ho nezvládne stavem stavu také vlastního nastavení, ale zde se staví také na pouze stavěném stavu člověka, ne jeho znalostech na stavu dimezionálního ustanoveného rozvoje také jiných dimenzí, které zde také rozhodují a staví na tomto stavu lidí také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, ale také stav lidí tuto společnost staví také na stavu rozhodnutí se stavět na velkém rozhodnutí stavět to, co je již ustanoveno jako pomoc tomuto člověku jako  moudrostně, kdy je zde také velký počet těch, kdož zde staví na cestě moudrosti, kterou zde také staví tuto lidskou společnost tak, jak ji neznají ti, co zde také vedou, řídí a také rozhodují v tomto nastaveném a postaveném stavu také tohoto stavu lidí, kteří zde trvají na stavu tohoto stavu lidí také tak, jak ho také sami nevidí, jak ho také sami ustanovili do tohoto nastaveného stavu lidí také jako stav tímto nastavený do moudrosti a nastavili zde také stav zla, do tohoto nastaveného jemnohmotného také stavěného moudrostního ustanovení se také být těmi, kdož zde také nastavují stav cesty ke stavu života v tomto dimenzionálním ustanovení se také tímto ustanovením být těmi, kdož zde také působí stavem techniky, stavem vědomostí a stavem také nastavenému k tomu, aby zde tento stav lidí trval na stavu také tohoto stavu tímto nastaveném k tomu, aby zde také stavěl již do tohoto postaveného stavu lidí také jako stav těch, kdož zde také mohou zabránit stavu zla tuto společnost potopit, tuto společnost také ubrání stavem síly a moci, na kterou je zde také tento stav lidí tím, kdo ji také neumí postavit do tohoto života také jako stav tímto ustanovený zlem k tomu, aby zapomněl kdo je, odkud přišel a kam se poté, co zde nastaví život a zastaví ho v okamžiku nastaveného vývoje také tak, jak je ustanoveno, také odejde do jiných dimenzí, které jsou zde také tím, kdo již ví o tom, co je to dimenze onoho stavu, kam zde také nastavuje stav života také ten, kdo již nemá lidské hmotné tělo, ale staví zde také na stavu tímto postaveném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav člověka, který zde také pokračuje v novém životě, kterým stanovuje také stav životního cíle být zde také již jen člověkem, kterému je také nastaveno další životní nastavení k tomu, aby pokračoval již nastaveným stavěným vývojem k tomu, aby zde také postavil život jako stav lidí a nastavil cestu života také zde, v tomto stavu lidí, kteří zde také tímto ustanovením nežijí, ale staví na konci, který je zde také koncem těla, ale ne ducha, který zde také žije v tomto lidském těle a je inkarnovaný tak, jak ho také čtou ti, co zde tvoří jiný dimenzionální stav tímto postavený k tomu, aby zde také tento stav lidí poznal a pochopil to, co je již ustanoveno  jako výuka, kterou lze zde také nastavit to, co je již postaveno jako stav lidí, ale tak jako stav lidí tuto výuku také musí ustanovit do tohoto života také na stavu moudrosti, kterou mu tímto nastavením dává toto nastavené moudrostní ustanovení se také tímto nastavením být tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí tak, jak zde také nastavují již stavění lidé to, co je již postaveno jako stav života k tomuto stavu lidí také jako stav moudrosti, kdy je zde také tento stav lidí tím, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále na postaveném stavu také modalitního ustanoveného stavu také těch, kdož zde také staví na lidství a staví zde také cestu tak, jak ji také ještě neznáme, ale můžeme ji poznat, když se otevřeme tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí tak, jak ho tímto ustanovením budeme stále poznávat a tímto nastavením se také budeme řídit tak, jak tomuto životu budeme stavět také zelenou, tedy již ho můžeme také postavit tímto ustanoveným stavěním tak, jak ho již staví také mnozí další, tedy nejen jeden člověk, ale více lidí si staví tu cestu, kterou je zde také vedeno k tomu, aby se zde tímto nastavením a stavěním také postavilo do moudrosti života tak, jak ji také vnímá tento stav lidí také jako stav lidí a tito lidé se zde také staví na tuto cestou moudrostního nastavení se k tomu, co je již postaveno jako život tohoto společenství lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako moudrost života, na který je již postaven stav lidí také jako stav tímto nastavený do moudrosti života také stavět s tímto nastaveným dimenzionálním rozsahem vědomostí o stavu také postavených cest tohoto člověka, kterými staví na schopnostech a také nastavuje již postavený stav života také jako stav lidí, kteří zde trvají již na stavu tohoto stavu lidí také jako stav lidí, kdy je již ustanoven stav lidí také k tomu, kdo je již postaven tak, aby zde také stavěl to, co je již ustanoveno jako stav lidí a staví zde také tento stav lidí to, co je již postaveno jako stav člověka, kterému je zde také dáváno to, co je již postaveno na jeho také přijetí, tedy ho také řídíme do moudrosti, kterou zde také postaví do tohoto života tak, jak ji také budou ostatní číst v tomto nastaveném modalitním a také nastaveném stavu lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a staví dále na stavu také moudrosti člověka, kterému není jedno, jak žije a jak zde také staví to zlo, kterému zde také podřizuje život v ovládání stavu také této postavené společnosti lidí, kteří zde žijí jako stav lidí a jako stav lidí také staví na tomto stavu lidského života tak, jak zde také uvidíme za několik let, za několik století, za několik možná také měsíců, neboť stav lidí také rozhoduje o stavu tohoto stavu společnosti celého nastaveného stavu lidské pozemské společnosti tak, jak ji také vidí ti, co tuto Zemi také kontrolují a staví zde také na moudrosti stav tohoto stavu lidí také tak, jak již staví také mnozí na skutečnosti, že zde se také nachází již stav tímto ustanovený do moudrosti života také na stavu jiných, tedy moudrosti životního cíle této planety Země a staví se zde také tímto ustanovením se také to, co je již ustanoveno jako stav života, kdy již tento stav lidí je tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav hyeny k tomuto člověku, který je zde také nastaven již do tohoto ustanoveného stavu lidí, kdy je již postaven již tento stav lidí také jako stav tímto postavený do moudrosti života tak, aby zde také rozhodl ve prospěch tohoto stavu planety a také tohoto planetárního nastavení se k tomu, že zde se také toto společenství lidí staví tímto nastavením se také do moudrosti žít zde tímto nastavením a také cestovat vesmírem k jiným planetám, také je znát jinak a také jejich obyvatele, kterými již staví toto společenství lidí také na přátelství, kdy je již toto přátelství tím, kdo je již ustanoveno jako stav tímto ustanovený k tomu, aby zde tento stav lidí také viděl, také věděl, že zde se staví také na moudrosti učitelů, kteří zde také již jsou a staví tuto lidskou společnost tak, jak je již ustanoveno jako moudrost a stavět zde také budou, i když je tento stav lidí nepřijme, ale zde se také nastavuje nevědomost stavu tohoto stavu lidí tak, jak ji také neznáme a stavíme zde také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do moudrosti jako stav zvěře, která okusuje stav cizích a cizího a bere si z toho, co je zde také to společné a staví zde také na stavu tímto ustanoveném do moudrosti života také jako stavu toho, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený jako stav tímto postavený k tomu, aby se zde také zničil technikou, bojem slov a také atomem, který je zde také síla a moc, kterou lze zničit ve vteřině celou tuto planetu, také život v jiných dimenzích a také stav tímto ustanovený do moudrosti života také jako stav stavu těch, kdož zde také již žijí na jiném modalitním ustanovení se také být těmi, kdož zde také staví na lidství a také na jiném modalitním ustanovením se také zde tímto ustanovením být těmi, kdož zde také jsou tím, kdo je a kdo zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také staví na modalitě nastaveného života také v modalitním ustanovení se také tímto postavením se také žít vedle tohoto člověka v jeho sluneční soustavě a také se nastavit k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají na životě moudrosti, kterou zde také staví k tomuto člověku, kterému jde zde také toto moudrostní učení již nastaveno k tomu, aby chápal změnu, kterou prochází a nastavuje již stav tohoto stavu lidí také jako stav moudrosti, kterou zde také dostává k tomu, aby ji použil k výuce v celém tomto stavu lidí tak, aby zde tento sav lidí také uznal to, co je Vyšší Moc Dobra a stavěl také na stavu uvědomělosti si stavu tohoto nastaveného stavu také stavu tímto ustanoveném k tomu, že zde je stav tímto ustanovený také tím, kdo je již postaven jako stav lidí a jako stav lidí také postaven k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí.