Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Jsme ti, co tuto zem, tedy planetu ustanovili jako ti, co zde také staví a tento národ to bude také vidět, vědět a tímto ustanovením se k tomuto vědomostnímu nastavení, se také bude dívat na to, co je již moudrostí života, který je zde také tímto ustanoven jako stavěný život v jiném modalitním nastavení, tedy jsme ti, co zde také působíme jako stav lidí, také jako stav bytostní, také jako stav tímto ustanovený do moudrosti života jako stav tímto nastavený a také vytvořený, ale to je již to, co zde také bude dále popsáno a také ustanoveno tak, aby zde tento stav lidí ustanovil moudrost do svazu, který je zde také nastaven tak, aby zde tento stav lidí ustanovil život jako moudrost, jako dobro, jako mír a tedy jsme ti, co tuto planetu také nastavujeme do moudrosti života, do soustavného ustanoveného modalitního nastavení se také být těmi, kdo zde trvají na míru, na postaveném a nastaveném ustanoveném také podmínkovém nastavení se k tomuto stavu lidí, kteří zde trvají již také jak na míru, tak na válce slov, zbraní, též technikou a také chemií a genetickým nastavením poznání, kterým zde také mohou působit jako stav lidí a také jako stav těch, kdož zde trvá na modalitě zkázy, kdy je již stav lidí také ustanoven jako stav člověka, který zde také má žít v míru, v lásce, také v rozumu a také se nastavit do modality, kterou je zde tímto ustanovením se také to, co je již postaveno k tomu, kdo je již nastaven k tomu, kdo je již ustanoven jako člověk moudrý.

 

 

Tento stavebnicový a postavený a nastavený již stavební lidský potenciál je tím, kdo je již postaven jako stav lidí a ne jako stav tímtou stanovený do nemoudrého žití, tedy jako stav nemoudrých lidí, kteří zde také trvají na stavu zkázy a tato zkáza je to, co je již postaveno jako stav lidí a tito lidé se zde také staví do moudrosti života a tedy se tento stav lidí postavil již do tohoto nastaveného a postaveného a ustanoveného stavu také tímto nastavením se k tomu, co je již postaveno jako stavěný národ a také tento stav národů k tomu, aby se zde tento stav lidi již ustanovil jako stav lidí a ne jako stav hyen k člověku moudrému, který je zde také nastaven jako stav lidí a také moudrých lidí, co jsou zde tímto ustanoveným postaveným stavem také nastaveni jako stav lidí k lidem a ne jakostav tímto nastavený jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavují se také k tomu, kdo je zde tímto ustanovením se také postaven jako stav lidí, tedy je zde také tento stav lidí tím, kdo je zde také ustanoven jen na lidi a je tedy ve známosti také vědět více, co je to být tím, kdo je moudrý člověk, ne jako ten, kdo je zde také ustanoven jako  ten, kdo zde trvá jako stav člověka - zvířátka a také nevědomého, který zde žije v tomto nastaveném a ustanoveném stavěném stavu lidstva tak, že neví, kdo  je a odkud přišel, kam se pak vrací a také co zde má dělat dobrého pro tuto lidskou společnost, ve které žije a staví zde také tomuto národu to, co je dobro, mír a také ta moudrost zde také staví na stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvají na lidech, ne na postaveném a ustanoveném zdroji, který zde také staví jako člověk, ale zde se staví tímto postavením se také ako stav lidí, kteří zde také mají znát to, co je buducnost a stav této planety je to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu moudrosti také tak, jak zde tímto nastavením bude tato společnost lidí také nastavena a kým, to bude také v tomto modulu ustanoveno jako stav, kterým zde také tento stav lidí bude nastaven jako stav lidí a jako stav lidí také ustanoven tak, že zde se také tento stav lidí musí sám rozhodnout se zde také nastavit jako stav lidí a jako stav lidí také znát to, co je Pravda o sobě, o tom, co je zde také příčinou stavění zmatku, nedobrého života a také stavu tohoto nastavení se také ustanovit se jako stav lidí a budovat zde mír a dobro, co je zde také nutností k tomu, aby zde tento stav lidí postavil tu moudrost, která je zde také tímto ustanovením se také to, co je již ustanoveno jako stav tímto postavený k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí a tedy jako stav lidí také stavět to, co je dar života, kterým zde také bude žít tento stav lidí do moudrosti života tak, aby zde také tímto nastavením se také nastavil jako stav lidí a ne jako stav hyen a také jako stav tímto ustanovený také jinými, tedy jiní, to je také realita, kterou tento stav lidí neumí nastavit, ale tato realita nastavuje tohoto člověka tak, jak ji také již uznává jako hrůzy a neví si s nimi rady, neboť zde se staví také na tomto stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí a ne jako stavění otroci k tomu, kdo je jim nastaven jako pán, který zde také vládne tomuto lidstvu jako ten, kdo je již ustanoven tak, aby zde také ustanovil to, co je určeno jako stav lidí k tomu, aby zde tento stav lidí postavil sebe do rozhodnutí, být či nebýt, což zde staví na moudrosti rozhodnutí a také stavět to, co je již postaveno jako stav lidí k tomu, aby zde také rozlišil dobro od zla a nastavil zde to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají jako lidé a ne jako stav otroků a stav také těch, kdož v nevědomosti staví na zbraních, kterými se sami ničí a staví zde také myšlenkový proud tak, aby ho také nastavil jako stav lidí a ne jako ti, co zde také budou jednou ti, co tu budou také zvládat to, co je již ustanoveno jako stav moudrosti života ve zkoušce, kterou nyní prochází tento stav lidí tak, že dostavěl stav moudrosti k životu jako stav lidí, kteří staví na tomto stavu lidí také to, co je dnes postaveno jako stav lidí, kdy již stav lidí také nastavuje to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený do zdroje k těm, kdož zde také staví jako zdroj zase jiným, jiné realitě a také jiným ustanoveným modalitám, které zde také staví jako ti, kdo zde také nastavují tuto planetu jako moudrost a staví zde také celek, kterým zde trvá pomoc a stav také nastaveného a ustanoveného zkušebního nastavení se k tomu, aby zde tento stav lidí také moudře zvládl sílu a moc, na kterou zde také čekal již mnoho let a nastavil zde také tento stav lidí to, co je již postaveno jako stav kapacitního ustanoveného a postaveného stavu také těch, kdož zde tímto ustanovením se také staví jako stav moudrosti k těm, kdož zde také chybují a staví zde také nastavený stav lidí k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a jako stav lidí také nastaven k tomu, kdo je již ustanoven jako stav tímto postavený na stavu také tímto nastavenému a ustanovenému stavu lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a jako stav lidí také budou ustanoveni jako ti, co jsou zde také tímto postavením a ustanovením postaveni k tomu, co je již nastaveno k tomu, aby zde tento stav lidí vládl sám a bez těch, kdož ho ničí a dávají mu to, co je jeho nastaveným a ustanoveným nárokem, tedy život v moudrosti a nastaveném a ustanoveném stavu také tohoto postaveného stavu lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a jako stav lidí také musí stavět to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav zdroje a také stav tohoto ustanoveného stavu lidí, kteří zde také trvají na životě a ne na ustanoveném ničení sami sebe jako ti, co jsou zde také stavěni k tomu, aby zde také moudře žili a postavili se k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, kdy je již ustanoven jako stav lidí také ten, kdo zde také vládne moudrostí největší, ale tento stav lidí ho neustanovil do stavu života, ale zde se staví také na moudrosti tohoto života tak, aby k tomu tento stav lidí také dospěl na základě postaveného stavu také lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavený stav lidí tomuto stavu také nastavil moudrost života, kterému musí také rozumět a postavit se k tomu, co je již ustanoveno jako  stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, aby zde stavěli jen lidi a stavěli také to, co je  již postaveno k tomu, aby se zde tento stav lidí také nastavil jako stav lidí a jako stav lidí také nastavil stav života k tomu, co je již postaveno jako stav moudrosti k tomu, kdo je již ustanoven jako ten, kdo zde také ví kdo je a co má nastavit v tomto životě, kterým zde také stanovuje stavěný život ostatním, také druhým národům, též sám sobě, aby zde také rozhodl ve prospěch stavěného stavu tímto ustanoveného národa tak, jak zde také bude tento stav lidí ustanoven znát a postavit zde tento stav lidí tak, jak ho také nastavujeme k tomu, aby zde tento stav lidí ustanovil již moudrost a stavěl zde také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a také k tomuto stavu lidí také dospěl jako stav lidí a také se zde stavěl k tomu, co je moudrost života a ne stavěl smrt z tohoto ustanoveného nastavení se k tomu, kdo je zde také nastaven jako stav zrůdy, kdy jejiž stavěný vědecký stav také nastaven na moudrost vědy a staví zde také to, co je již ustanoveno jako stav života, tedy je zde také tento stav lidí postaven na závislost vědeckých a ustanovených pracovníků, kteří zde také postaví a nastaví stav této společnosti do moudrosti nebo také do konce, co je zde také moudrost života, neboť je zde také tento stav lidí tím, kdo je již postaven jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený k neživotu, aby zde také ustanovil život a nastavil již postavený stav moudrosti k tomu, aby zde trvale žil a ne aby zde zahynul vlastním rozhodnutím se také postavit za to, co je zde také nevědomost stavu tohoto postaveného stavu těch, kdož zde trvají na zkáze a ne na životě, neboť tomuto stavu lidí chybí to, co je duchovní uvědomění si stavu tohoto stavu lidí, kteří zde také trvají na stavu lidí tak, jak to bude také nastaveno v moudrosti, k tomuto nastavenému stavu také tímto postavenému tak, aby zde tento stav lidí také nastavil stav života k tomu, aby zde také nastavil již postavený stav lidí k tomu, že zde také bude tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav otroků jiným dimenzím, které zde také tvoří stav tohoto stavu lidí a staví na výzkumu tohoto člověka také jako stav tímto postavený do moudrosti života, ale tento stav lidí to neví, že je zkoumán a buduje na stavu vědomostí tak, že zde je také tento stav bytostní také nastaven na mnohem větší sílu, kterou lze nastavit jen u mnohem vyššího stavu lidí, kterým zde také tento stav vesmíru dává moudrost života a staví je zde také nastaveným silovým životem daleko větším než se tento stav lidí domnívá a ustanovuje se také jako stav lidí, kteří zde také již tuší, že zde se nachází také moudrost života v mnoha modalitách, kterými zde také tento stav lidí postavil již stav tohoto života na větším znalostním nastavení, který je zde také nastaven jako stavěný život v moudrosti, který je zde také ustanoven jinými bytostmi, které zde také staví na tomto stavu planety a také jako stav lidí také postavil tuto planetu k tomu, aby zde byl život a nastavil se zde také jako stav lidí a také jako stav bytostí, které zde také již ustanovily stav komunikace, která je zde také dovolena proto, že zde se staví tento stav lidí do moudrosti života a také celek, kterému podléhá, je zde tímto ustanovením se také nastaven jako stav lidí, také stav tímto nastavený do miliónového životního ustanovení se také být tím, kdo zde také rozhoduje tímto ustanovením se také jako stavěný život v tomto nastaveném stvoření a také ve stavěných vesmírech, které zde také staví na různých modalitách, které zde trvají na základě stavění se k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, také jako stav různých modalit, kterými zde také trvají jiní a také jako stav výzkumu, kdy je zde také dovoleno cestovat vesmírem a také jsou zde cesty, kterými lze nastavit cestu a tato cesta je to, co je již ustanoveno jako stav citového a také nastaveného zkušebního ustanoveného stavu tímto ustanoveného stavěním se k tomu, kdo je zde také nastaven jako stav lidí, kteří zde také tímto ustanovením staví na moudrosti života tak, jak zde také vidíme na stavu tohoto stavu lidí, kteří zde tímto ustanovením postavili a tedy dovolením dostali také stav moudrosti k tomu, aby ji také moudře použili a nastavili také stav lidí k tomu, kdo je zde také ustanoven jako stav lidí a tito lidé se zde také staví jako stav lidí a jako stav lidí také musí nastavit tu moudrost života, kdy je zde také to, co je zkouška a tato zkouška nastavuje také to, co je vědomost o stavu tohoto vesmíru, tohoto životního ustanovení se také těch, kdo zde také staví život a také je zde tímto ustanovením dovoleno mít schopnosti, kterými zde trvají někteří členové tohoto vesmíru a tohoto planetárního systému tak, aby zde také tento stav lidí ustanovil stav lidí a ne jako stav lidí se také nastavil k tomu, kdo je zde také ničen sám sebou.

 

Tedy je zde také tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a jako stav lidí také pozvednut na těle, na duchu a na mysli, kterou zde také může nastavil výše než dříve a nastavit i tělo, ale také zde se staví také na moudrosti života, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav padajícího člověka, kterému zase tento stav moudrosti bude snížen na úroveň, kterou zde také bude žit jako stav celoplanetární společnosti, kterou zde také nastavují ti, co jsou zde těmi, co zde také staví na moudrosti života a tento život je tedy to, co je nutností znát jako moudrost života, které mu lze také nastavit změnu a tako změna je to, co je již ustanoveno jako stav lidí a stav lidí je to, co je lidská planetární společnost těch, kdož zde také staví a tímto nastavením se také staví do moudrosti života tak, jak zde také bude tento stav lidí ustanoven jako stav lidí a tedy zde také bude tento stav lidí ustanoven do moudrosti života, aby zde také tvořil jako stav lidí a ne jako stav otroka jiným dimezím, tedy je zde také uchráněn od stavu nesprávného rozhodnutí se stavět k těm, kdož zde staví na moudrosti života tak, aby zde trval jako stav lidí a ne jako stav otroků jiným dimenzionálním nastaveným stavům těch, kdož zde staví také na stavu tohoto stavu lidí tak, aby zde také stavěli to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají již na stavu této planety k tomu, aby zde také nastavili stav lidí k tomu, co je již postaveno tak, aby zde také trval stav lidí do tohoto stavu ustanoveného také samotným člověkem. 

 

 

 

Žijeme zde také i to, co je rovina vesmíru.

31. 7. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život je cíl i cesta hmoty k životu.

7. 7. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život je to, co je hmota i duch.

19. 5. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme déle a též v komunikaci s životem jinde.

7. 5. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme také i to, co se nastaví v mysli tohoto člověka.

28. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Co žijeme dnes, je cíl duchovní výuky k životu zde.

11. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme déle a život tady je duchovní cesta k životu.

10. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Život je to, co musí být v moudrosti, rozumu, zodpovědnosti celku i jednotlivce.

5. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Chceme žít život člověka? Tedy postavme cesty úcty do života tady, moudrostí ducha.

10. 2. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život dnes a utrpení, co souvisí s volbami.

15. 9. 2017

| Rubrika: Člověk a jeho život