Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijeme cíle, co jsou cesty zkázy i žití.

Toto je zde také cíl, uvědomit si, že jsme zde trvale již nastaveni do zkázonosného žití, kde jsme vedeni k tomu, aby se i zde tento život nastavil a také i zastavil tak, aby se lež stala pravdou a tento cíl života se zde také ustanovil jako cesty modelovat zde to, co žijeme do tohoto cíleného stavění se také i do tohoto cíle se zvednout a postavit tou společnou cestou víru v život a také i tu spolupráci na novém životě, kde budeme žít také i to, že se i zde nastaví ten cíl života dle vesmírných zákonů a tento cíl zde také i bude to, že zde budeme mít také cílený stav tohoto stavu do podoby se naučit znova to, co jsme uměli dosti dříve a také jsme se nastavujícími myšlenkami odpojili od božích cest a začali experimentovat s mnoha cestami žití tak, aby se i zde tento život nastavil tak, že budeme si uvědoměním muset opět vzpomenout na to, co budeme muset učinit pro obnovu života a vzpomenout si do tohoto cíleného stavění zkázy, znova a znova na cíle života, zde i jinde na této planetě, kde se také i tento cíl musí obnovit a ostatní se musí to samé naučit žít a mít zde také tu odvahu se dále vzdělávat jako lidi svobodní a také učinění stavěním se do modelu se dívat, co jsme způsobili zde do tohoto žití v této době, kde budeme mít rádce a ti se nastavují již nám pomoci a také i radit k životu tak, aby se tento cíl života opět stal životem na celé této planetě tak, aby zde tento cíl žili lidé, mohli se dívat na tu spolupráci a také se mohli zde se také ustanovit jako i ti, co žijí a také se dívají do tohoto cíleného stavění jako ti svobodní lidé, uvědomují si cíl života a toto je také i cesta posunutí se do modelu žití, kde se život nastaví dle vesmírných zákonů, uvede se v chod duchovní výuka a také se ustanoví znova cíl a cesta žití míru a citu a úcty k životu zde i jinde ve vesmíru. 

 

Toto zde je cesta zkázy, začala již a také se nastavuje do závěru, kde nebude již cesty zpátky, když se tento člověk nepostaví do mostu, kde se objeví ti, co v míru pomohou a také i postaví nový směr života, kde se ale bude žít skromnost, cesta zákona života, kde se také začalo již s výukou duchovních věd a také snahou o nastavení se znova do božích zákonitostí, o kterých se má vědět a toto je zde se také nově daná cesta, kde se jistota stane životem a také ti, co chtějí jistoty, musí se zde opět dostat do užitečného cíle k životu, tedy se naučit znova cesty duchovního cíle, do kterého již také i spějeme, ale také i jsme blokováni technologiemi a myšlenkami hamižnosti, kde je také i toto stavění se boj mezi národy, mezi finančními skupinami a také i mezi jednotlivci, tak aby se znova nastavil cíl zkázy, kterou vymysleli ti, co se již postavili z těch, kdož odmítli boží zákon v minulosti a dnes opět chtějí jít budovat cíl hamižnosti a podvodu na lidstvu, na státech a i na jednotlivci, vnutit mu cíle zisků a odměn za nesmyslných nastavení a také i za tohoto cíleného stavění se také do modelu se rozdělit, oddělit a mít jen pro sebe a jen na sebe. Toto jsou myšlenky zkázy a kdo je uposlechne, ten bude poučen zkázou na ostatních, na sobě a také i na tom, že neuslyší rady záchrany, nedostane se mu pomoci a také bude ustanoven si prožít tu zkázu a cesty katastrofy, které se dostaví na ty, co nastavují již tu hamižnost a podvod technologiemi, které byly dány k životu a ne ke zničení se navzájem. 

 

Toto je také i možnost se dívat na zkázu lidí, kteří žijí strachem a bojují o cíle života tak, aby se život ustanovil jen za podmínek rozvoje peněžních cest a také se ostatní nedostali k cestám života, ale jen k podřízenému a diktátorskému životu, kde je stav modelu života jen válka, utrpení, zabíjení se navzájem a také neuznání života druhých, tedy diktát hrozeb a násilí na ostatních lidech tak, jak je již uvedeno v chod to, že žijeme vydírání a stav války a zabíjení se pro maličkost. Diktát je síla myšlenky, kterou žijeme a také vidíme jako cesty druhých, jejich cíl je zabít a nastavit se jako pán nad druhými. Necitelnost je již také i tím, kdo ji žije a uplatňuje stále více mezi lidmi svými a také i chce nastavit a zastavit život jinde. Proto je zde také dovoleno toto a tento člověk musí nastavit tu myšlenku k odsouzení tohoto cíle zabíjení se a také i požádat boží cílené stavění k nápravě myšlení a život nastavit do cest ho ustanovit jako cíl zde na této planetě tak, aby se i ostatní národy postavily k životu v míru a s úctou přijímaly pokyny k mírovému žití, uznaly ty, co jsou stavebními cestami k nám k životu a také jsme postaveni vidět, že odklon od božích zákonů se ustanovuje jako cesty zla, válek, utrpení a zkázonosných myšlenek, co nastavily také i zde život do boje člověka proti člověku. 

 

Zde zažijeme odpor a také násilí na lidech, zde půjde o životy tisíců lidí, kteří budou strachem nastaveni do nesprávných cest vedením, které je vedeno k cíli zkázy tak, aby se rozhodlo podvést ostatní a sami také zahynuli jako ti, co se stali sami obětí moci, kde jsme již byli varováni, ale neuposlechli rad a dále stahujeme i ostatní lidi k tomu, že musíme být ti, co žijí jen financemi a nadvládou nad ostatními. Toto je také i možnost se dívat na tu zkázu, šířenou také i lidmi, kteří rozhodli mít tu cestu technologií a učinit zde život jako zkázu, šířenou cestami techniky a rychlost je zde také postavena do opakovacích stavů, kde je jistota, že zasažené území bude stavěno do zkázy a lidé budou ve velkých množstvích umírat tak, jak je také i nastavují již dnes ty postavené cesty, kterými se vládne do lži, aby se lidi sami postavili do své zkázy, kterou nachystali ti, co vědí o stavu záchrany a mostu svobodného žití, ale také se tito postavení také bojí o sebe, protože nepřežijí tu sílu těch, kdož se také budou stavět proti těm, kdož zavinili zbytečnou smrt milionů lidí a jejich utrpení je stav také i pokusů, kde nevidíme a také ty složky, které jsou řízeny mocí elit, se musí nastavit do postoje utajit a zničit, jinak zničí jiní je. Zde již vyvstal boj mezi elitami a stav žití je rozdělen na dva tábory. Někdo chce vládnout a druhý chce žít mír a cit. Toto je také i možnost se  nastavit do boje proti sobě a silami technologií se zabít navzájem pro vládu nad ostatními. Toto je myšlenkový boj, toto je také elitní stavění se technologií, kde vládne vědomost o zničení ostatních a také v tichosti se staví odveta těch, kdož vidí stav lidstva jako cíl sebe, jako cestu zkázy a také je zde tábor těch, kdož požadují pomoc vesmírné síly, kde chtějí žít mír a také i posun výše do duchovního cíle a setkávat se s těmi, kdož zde již nastavili vstup a pomáhají k životu ostatních tak, aby se nastavil cíl míru také i bojem silami, které zde působí jako cesty pomoci a jsou silnější než ti, co postavili tu zkázu na lidstvu. Je zde však vesmírný zákon volby a když se postaví blok a lidé se nebudou stavět do modelu úcty k životu a nedají to dále, do toho se také i ostatní lidé musí postavit do víry v život a v tu záchranu a splnit vesmírný zákon přijetí svobodnou vůli záchranu a být proti zkáze na lidech. Ustanoví se pomoc a také i znalost, jak to učinit tak, aby se opět mohl obnovit cíl života a lidé věřili v cíle života a také i sami chtěli tento život znovu obnovit v míru, citu, s láskou a s rozumem, s porozuměním a pochopením božích cest a pravidel života. 

 

Až se tento člověk nastaví do míru a také i bude žádat o pomoc a podporu k obnově života, tedy uvěří radám a také i poselstvím k životu, co se stane cílením se k cíli žití ve spolupráci na nastaveném způsobu do ustanoveném působení zde k tomu, že budeme muset opustit hamižnost a s láskou budeme žít pro ten celek, pro jednotlivce a tou společnou cestou nastavíme spolupráci vesmíru a lidí zde k obnově života, který bude nastaven výše, daleko více vědomostí a také i možností cestovat vesmírem s přáteli a ukázání nám to, co jsme zatím nedostali k životu, protože nezvládáme duchovní cesty nevírou a odmítáním lásky k životu. Tedy chtějme žít a vidět vesmír, přátele a také nový cíl v dokonalejším a delším zdravém životě a v pomoci tak, že toto může být nastaveno a také postaveno zde dosti brzy. Jen chtít a také opustit cíle válečné, jen mír nám toto umožní. Tak do toho, lidé, v míru se žije lépe.