Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

 

 

  Kdo jsme   

 

 

Jsme ti, kdo jsou také lidé, také bytosti, co zde tímto ustanovením působí a staví společnou cestou člověka, co je zde také nevědomostí stavěn k tomu, aby nevěřil, aby stavěl zkázu, aby stavěl dobro, aby stavěl to, co je již postaveno jako mír v tomto stavu lidí, kteří zde trvají jako lidé stále, aby zde žili v míru, aby se zde také  učili v míru a aby zde trvali jako lidé, kteří zde žijí lidstvím a mírem.

 

 

 Jsme ti, kdo zde také nastavují činnost do doby, než zde také bude tento stav lidí ustanoven jako duchovní společnost, která je zde také stavěna tak, aby se zde tímto ustanovením nastavila již do moudrosti tak, aby zde také postavili i ostatní to, co je již ustanoveno jako stavěný a postavený stav lidí, kteří zde také tímto nastavením se také stavěli k tomu, kdo je zde také nastaven jako stav lidí, kteří zde trvají na duchovním nastavení a staví s námi to, co je již ustanoveno jako moudrost a dobro a také mír, na kterém jsme závislí a stavíme zde také to, co je moudrost, tedy to, co je již ustanoveno tak, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav, tímto nastavený do nemoudrého nastaveného postavení z nevědomosti, o které jsme také již několikrát psali tak, aby se ti, co tuto stránku budou číst, byli ti, co zde také uvidí to, že zde se staví na moudrosti lidí a ne na postaveném stavu tímto vytvořeném a ustanoveném do moudrosti života také jako stav tímto ustanovený a nastavený z těch, kdož zde také trvají a nastavují jiné k tomu, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do tohoto postaveného a nastaveného ustanovení se také být tím, kdo zde nežije, ale živoří nastavitelným životem tak, aby zde postavil hrůzy, ale také moc a sílu techniky,kterou zde také předáváme tak, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí s moudrostí, kterou je zde také to, co je již ustanoveno jako celek, který jsme zde také postavili do tohoto nastaveného celku lidské společnosti národů, kteří zde trvale žijí na stavěném a ustanoveném postavení se také být těmi, kdož zde staví na tomto stavu lidí tak, aby zde tento stav lidí měl to, co má a nastavil již to, co je také uvědomělost si stavu moci a sílykterou postavili ti, co toto dostavěli s námi, aniž si toto uvědomili a nastavili již stavěný život jako ti, co umí a znají a mají také moc a sílu techniky, kterou vládnou proti ostatním tak, že jí také využívají a staví to, co je již ustanoveno jako stav moudrosti k tomuto stavu lidí tak, aby zde tento stav lidí ustanovil již stav moudrosti k životu a dále se stavěl jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený k tomu, aby se ničil, aby postavil zkázu a aby se zde také nastavil jako ten, kdo je již postaven jako stav lidí, co již ví, že dostavěl tuto společnost pod vedením Moudrosti, co zde také znamená to, co je již ustanoveno jako stav lidí a dalších bytostí, které zde trvají na jiném modulačním nastavení tak, aby se zde také stavělo na jiném významu vědomostí o stavu celku, který je zde také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde tímto ustanovením staví také na moudrosti života a tento stav lidí a bytostí již zviditelňuje to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do zkázy, skoro již postavené tak, že nestavěním udržování vás,jako lidstva, byli byste již nastavení k zániku celé této civilizace, neboť zde je to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav zvěře, co okusuje ostatní a napadá vlastní národ tak, jak zde také nastavují již téměř všichni, tedy celý lidský stav těch, kdož zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav tímto ustanovený k tomu, že zde se staví také na stavu této společnosti lidí to, co je již ustanoveno jako stavění se k tomu, co je již stavěno jako ti, co tuto společnost staví také a nastavují již stav lidí do tohoto nastaveného a ustanoveného stavu také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav těch, kdož zde sílu a moc využívají k devastaci těch, kdož neznají tolik, nebo jsou nastaveni jinak.

 

 Tedy jsme ti, co jsou zde také Moudrostí, na kterou již postavíme také tuto lidskou společnost tak, aby chápala to, co je již postaveno jako stav moudrého rozhodnutí být těmi, kdo zde také nastavují již ustanovený stav lidí tak, aby zde žili a ne aby zde nastavili to, co je hrůza ze života, na který je zde také nárok a nastavený duchovní rozvoj je to, co je již postaveno jako stav tímto vytvořený a nastavený k tomu, že zde se staví také na stavu této moudrostní a nastavené společnosti těch, kdož zde také staví na tomto stavu lidí tak, jak zde také bude tímto vytvořeno a tak, aby ho vnímala jinak, tedy z hlediska jiných dimenzí, které zde tvoří a nastavují již stav tohoto lidstva tak, jak ho vidí také ti, co byli postaveni jako duchovně uvědomělí, co staví na schopnostech, které jim byly dány a postaveni k tomu, aby toto užívali ve prospěch lidstva a také stavěli to, co je již ustanoveno jako stav vědomostí k tomu, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí, kteří zde také trvají do moudrosti života k tomu, aby zde trvale žili a jako stav lidí také postavili moudrost do života, na který jsou zde také tvořeni ti, co tuto společnost žijí jako stav lidí se kterými není možné také nastavit řeč, neboť tuto řeč odmítají a nevěří tomu, že jsme, že jsme a také budeme dále, neboť náš život staví na jiném modálním ustanovení a také náš život je mnohem delší, řádově tisíce let a také i někdy milion, ale toto je již stavění dalšího ustanoveného a postaveného znalostního nastavení se k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají a staví s námi to, co je již ustanoveno jako stav lidí, co zde také staví na tomto stavu lidstva tak,aby se zde tento stav lidstva také ustanovil jako ten, kdo zde tímto ustanovením bude také chápat to, že jsme a že zde také budeme, i když nás nepřijmete, ale zde se staví také tímto nastavením to, že jsme a také budeme zde tímto nastavením se také ustanovených lidí, kteří zde trvají na pozvednutí tohoto lidstva tak, aby zde také postavilo již novou úroveň života tak, aby zde trvalo na pozvednutí také vlastní silou, tedy vlastním uvědoměním si stavu také tohoto nastaveného stavu lidí, kteří zde trvají a budou také trvat na stavu uchopení vlastního života, kterým zde trvale žijí již mnoho tisíc let, tedy jako stav lidí, kteří zde vývojem dostavěli toto nastavení a staví dále na stavu také moudrosti, kdy je zde také tato moudrost tím, kdo ji také bude udržovat v síle a nastavených modálních stupních, kterými zde také staví ti, co tuto silu již používají v nastaveném a modalitním ustanovení se také být těmi, kdož zde trvají a nastavují již stav této strávěnostní stavěnostní a stavitelské stránky tak, aby zde tento stav lidí také uviděl to, že je zde tímto nastavením tím, kdo je již postaven jako stav lidí a ne jako stav zvěře, která zničí lidské výtvory tak, že okusováním stavěného je zde také ničení se a postavení se k tomu, že se tento stav lidí také bude bránit. Toto je také stav lidského žití, který je zde tímto nastavením výpad na ty, co žijí v nevědomosti, co žijí na nižším vědomostním ustanovením se také jako ti, co jsou zde také tímto nastavením se také ti, co jsou zde také ustanoveni jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde trvale žijí jako stav lidí a ne jako stav tímto stanovený k tomu, že zde se staví také na stavu této společnosti tak, jak zde také staví ti, co jsou zde trvale živeni námi, tedy jako stav lidí a tito lidé jsou a žijí jako ti, co neví o sobě to, jak jsou tvořeni a jak jsou také ustanoveni jako lidi, tedy jako zdraví a ustanovení k tomu, aby zde také vlastními výtvory stavěli to, co je život, tedy poznáváním sami sebe, tedy se zde také postavili jako ti, co jsou zde také těmi, kdo jsou lidé a ne ti, co neví, že lidi jsou také ustanoveni jako lidi a ne jako ti, co se zde také zabíjejí na stavu techniky, vědy a tímto ustanovením se také staví do moudrosti života, neboť jejich nastavený vývoj je to, co je již ustanoveno jako stav vývoje evolučního postavení se k tomu, že zde se staví také na moudrosti života jejich nastavenému myšlení k tomu, že zde také staví výpady do techniky, do životního již ustanovení DNA a také toto poznávání je to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvají již na stavu tohoto stavu lidí tak,jak zde také bude jednou stavěno tak, aby se zde tento stav lidi postavil jako člověk moudrý a ne jako člověk hyena, který zde trvá na boji a bojuje za to, co dostavěl v mysli jako boj o prvenství a ne odůstojný život všech zde žijících národů, kteří zde také mají stavěný život určený stavem moudrosti a nastavený k tomu, aby zde tento stav lidstva trval do té doby, než zase postaví zničení sebe svým myšlením a vědou a technikou nastavenou tak, aby zde zdevastoval to, co je již ustanoveno jako moudrost života, také jako stav žití k tomu, že zde se také v minulosti staví a nastavuje budoucnost, kterou zde také vidí ti, co tuto lidskou společnost vedou k tomu, aby zde také myslela a postavila vlastní silou to, co je život, na který jsme také dávali vědomosti, zdroje surovin a také to, co je již ustanoveno jako stav života v míru, stavěním moudrosti vědomostí a nastavený vývojový etapový stav tímto nastaveného stavu lidí, kteří zde také vnímají stav života také tak,jak ho také budeme zviditelňovat také zvukem a také snad i obrazem, ale to záleží na vědomostech, které zde také začínáme stavět tak, aby zde také laici mohli vytvořit stav obrazu a i zvuku tak, aby zde tento stav lidí ustanovil stav vědomostí o stavu také nastaveného stavu hudby a nastaveného stavu také citu k tomuto nastaveného lidskému hudebnímu a postavenému stavu tímto nastavenému k tomu, že zde se staví také na stavu lidí a ne na stavu zvěře, kterou je zde také tento stav lidí tím, kdo již staví na tomto ustanovení se také být tím, kdo zde ničí to, co je již postaveno jako stav techniky, kterou zde také může dosáhnout stavu moudrosti života tak, aby ji zde také využíval jako stav tímto ustanovený, do duchovního nastavení se také ptát se, zda tímto rozhodnutím nepoškodí ty, co zde také žijí v malém rozsahu vědomostí o tom, co je ze také nastaveno k tímto ustanovenému a postavenému lidskému potenciálu, který zde žije jako společenství lidí, tedy národ, kterému zde také dáváme to, co je již postaveno jako moudrost života, tedy stav lidí a profesí, na které jsme také nastaveni i my, ale v daleko větším ustanovení moci a síly, kterou si také vážíme a stavíme to, abychom žili jako civilizace, kterou zase řídí to, co je již postaveno na jiném modalitním ustanovení se také být těmi, kdož vás vedou k tomuto nastavenému vývoji také tak, jak ho také budete již vidět a nastavovat to, co je již ustanoveno jako stav života, tedy jako stav žití také v modálním ustanovení se také být těmi, kdož zde tímto ustanovením staví také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav bojujících hrůzných tvorů, kterými zde také dospějete k tomu, že zde se staví také na genetickém inženýrství, které zde tímto nastavením může dospět k zrůdnosti, na kterou již my vidíme stav lidstva tak,jak ho vy ani nebudete vidět, neboť síla vidění vám nebude také dávána tak, aby zde tento stav lidí postavil stav hrůz a nastaveného života v moci a síle, na kterou je zde také tento stav lidí již ustanoven a nastavován pozvolna tak, aby zde také ustanovil stavěný život také jako stav lidí a ne jako stav těch, kdož genetických křížením staví na delším ustanovení se také být těmi, kdož zde trvají na stavu člověka otroka a jeho genetickým ustanovením ho nastavují k odpojení od duchovního ustanovení se tímto nastavením tímto postavením být tím, kdo je již postaven jako stav tímto postavený k postavenému otroku, který pak bude nastaven jen Matrixovým ustanoveným nastavením se a tímto Matrixem se také zde již žije a staví zde tímto ustanoveným technickým vývojem také to, co je již ustanoveno na zánik této civilizace, neboť zde se staví také na moci a síle, kterou zde tento stav lidí také již vnímá a ví o ní, ale zde se staví tímto myšlenkovým nastavením také na dobrovolnosti a toto je to, co je již ustanoveno jako stav vývoje této civilizační pozemské a nastavené také civilizační postavené společné stavěné a nastavené cesty, kterou je zde také to, co je již postaveno jako vývoj evoluce, kterou je zde také tento stav lidí ustanoven jako stav lidí a jako stav lidí také nastaven již do tohoto evolučního rozvoje tak, aby zde také sám rozhodl o vlastním osudu, tedy se zde také rozhodují národy a také jednotlivci, na které je zde také rozhodnutí za celou tuto lidskou civilizaci to, co je již ustanoveno jako rozhodnutí se tak, aby zde tento stav lidí postavil život také jako stav pádu a také zase vzestupu, kterým zde také žije od nepaměti tak, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako ten, kdo sám rozhodne o stavění se k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také žijí jako lidé a staví tímto nastaveným stavěním také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a ne jako stav tímto postavený z moci a síly nastaveného lidského potenciálu, který vnímá stav vědomostí jako stav svého a staví zde to, co je zkáza,výpadek myšlení je také způsoben mocí a silou opaku moudrosti, tedy zla, na které je zde také místo a staví se zde tento časoprostor k tomu, aby zde tento lidstvem nastavený život tak, aby zde trval a také se zničil stavěním nemoudrého ustanovení se také být tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav tímto  ustanovený do jen prodeje všeho, co je již postaveno na mysli a také jeho ustanoveného nastavení se také tímto ustanovením být tak, jak se také vnímá tímto postavením se také jako stav toho, kdo je pozvednut, neví o tom že je pozvednut, ale staví na svém myšlení se k tomu, že zde se staví také na mysli, kterou lze také nastavit tak, aby myslela za něj, ale to je také to, co je již dokazováno jiným lidem, kteří zde tímto žijí a staví také na moudrosti života tak, jak ho také vnímá jinak, ale také na stavu moudrosti žije tak, aby zde tento stav lidí žil jako člověk a ne jako stav toho, kdo je již to zvířátko, které zde také žije na stavu s moudrým člověkem, ale staví zde nižší stav vědomostí o stavu života, který je zde také možný a staví zde také tu utopickou budoucnost dle lidí, kteří nevěří, že toto je moudré a možné, ale také zde se staví to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a ne na stavu toho, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také staví na lidství a staví také na duchovním uvědomění se také tímto zabývat na domluvení se také být tím, kdo tuto stavebnicovou společnost staví dále na duchovním uvědomění se také zabývat tím, kdo je zde také pozvednut na této úrovni a staví se zde také stavěný život ve vědomostech, na které je zde také nastavený stav lidí do tohoto moudrostního nastavení se také být těmi, kdož zde také budou více a více vidět, vědět o stavu také schopností, které zde také jsou dávány k tomu, aby zde trvaly na stavu také moudrosti k tomu, aby se zde tento stav lidí postavil do moudrostního ustanovení se také být tím, kdo je a nastavil již postavený stav lidí do tohoto postaveného stavu lidí tak, jak zde také bude tento stav lidí veden moudrostí, tedy těmi, kdož jsou lidé a bytosti, na které je zde také tímto ustanovením se také to, co je již postaveno jako stavěný a moudrostní nastavený vědomostní stavěný stav toho, kdo je již ustanoven jako stav lidí a také jako stav tímto postavený do moudrosti života tak, aby zde žil a stavěl tuto vědomost do budoucnosti života tak, aby zde tento stav generace již postavil moudrost do života a nenechal se stavět do zkázy, kterou zde také staví to, co je již vidět, stav rozhodnutí tímto nastaveným myslícím člověkem být tím, kdo zde také žije vlastním rozhodnutím, vlastními chybami se také učí a tímto ustanovením se také nastavuje jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí tak,jak ho také vnímá více a více lidí tak, jak ho také žije a neví o tom, kdo jej staví a na tomto úrovňovém stavu také postavil již stav této stránky, také čerpal to, co již nastavili druzí a také se tímto ustanovením postavil do moudrosti života, že chce sám stavět stav duchovního uvědomění si stavu také nastaveného stavu lidí, kteří zde také budou čerpat to, co je již postaveno jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do moudrosti života také jako stav lidí, kteří zde trvají již na zkáze vlastního druhu, stavěním stavu nemoudrých rozhodnutí být těmi, kdož zde ovládají stav lidí a nastavují ho tak, aby spadl nevědomostí do bídy a nouze na stavu dostavění se k tomu, co je již postaveno také navedení se k tomu, co je již ustanoveno jako moudrost, že zde se také tento stav lidí musí ustanovit jako učitel a žák, který zde také nastavuje stav vědomostí o stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také vidí ti, co jsou zde tímto nastavením utlačeni ve vědomostech, kterými zde také vládne to, co je stav lidí se kterými není řeč o stavu také poukazování na moudré rozhodnutí být tím, kdo zde také stanovuje stav života a ne stav živoření k tomu, kdo zná méně nebo se také chce nastavit výše, ale stavět moc a sílu rozhodnutí je to, co je také mocí a moudrostí rozhodnutí se tady nastavit jako stav zvěře, jako stav hyen a nebo jako stav moudrého člověka, kterému je nastaveno to, co je již ustanoveno jako svobodné rozhodnutí se stavět tak, jak ho to naučili ostatní, jak ho to také nastavilo to, co je zde také moc a síla, kterou bude rozhodovat tímto nastavením se k tomu, že rozhodne jak zde postaví moudrost rozhodnutí tak, aby zde tímto rozhodnutím nastavil lidi a ostatní k tomu, co zde také bude život, již v tomto nastaveném rozhodnutí se tento stav lidí ustanovil jako stav těch, kdož zde tímto rozhodnutím postaví také stav lidí a nastaví již postavený stav lidí do moudrosti života tak, jak ho také vnímá tak, jak ho také nastavuje a staví do moudrosti života také jako stav lidí, kteří zde staví na zkáze a také na moudrosti života, kdy je již moudrost to, co je již postaveno jako stav vědomostí o stavu, kterým je toto lidstvo tak, jak ho také vnímá tímto nastavením se také jako stav tohoto moudrostního ustanovení se tímto ustanovením být těmi, kdož zde také staví na tomto stavu lidí, kteří zde trvají na stavu této stavěné lidské společnosti, kterou zde také staví ti, co tuto duchovní postavenou společnost také nastavují a vnímají ji jinak, tedy jako stav lidí, kteří zde také myslí jinak, jinak přistupují k lidem a nastavují se zde také jako stav lidí, kteří zde staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a jako stav lidí také postaví to, co je již ustanoveno jako moudrosti života, tedy se zde také tento stav duchovně postavených lidí staví tímto nastavením se také tak, jak ho také bude tato společnost vnímat také jako stav lidí, kteří zde trvají již na duchovním uvědomění se stavět tímto ustanoveným postavením se také jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají již na tomto postaveném stavu lidí, kteří zde trvají jen na materialismu, kterým zde také postavili již to, co je zde také moudrost, ale také zde staví na devastaci, neboť zde se staví na tomto stavu také vědomostí o stavu tohoto stavu lidí tak, jak ho také ho vnímají ti, co zde staví na materialistickém, ale ne na duchovním, ale zde se staví to, co je již moudrost života k tomu, aby zde tento stav lidí stavěl na moudrosti života a na stavu také vědomostí, které k němu budou zde také tímto ustanovením se také nastavitelným způsobem také přicházet, aby zde tento stav lidí také ustanovil stav lidí k tomu, aby zde tuto stránku také postavil do života, ale také z ní čerpal k tomu, aby zde také ustanovil duchovní uvědomění si stavu tohoto stavu lidí také tak, jak zde také bude více lidí stavět na podobném pohledu také tak, jak toto uvědomění se také tímto ustanovením bude také stavět do hloubky nastaveného postaveného stavu vědomostí na různém stavěném stavu vědomostí o stavu tohoto stavu také lidstva, kterému se tímto ustanovením otvírá stav také nastaveného ustanoveného a moudrostního nastavení se k tomu, co je již ustanoveno jako cesta a tato cesta je to, co je již ustanoveno jako stav tímto ustanovený k tomu, kdo je zde také tím, kdo je již nastaven na tomto stavu lidství, kdy je již nastaven jako stav lidí a ne jako stav těch, kdož zde tímto ustanovením se také potápějí toho, kdo zde také ví, ale je nastaven již na jiný stav vědomostí a také staví na dobrovolnosti více vědět, více stavět, ale také se zde tímto ustanoveným vývojem staví k tomu, co je již ustanoveno jako stav moudrosti a pozorování tohoto života tak, že zde se ustanovil stav moudrosti k životu také jako stav tímto nastavený tak, aby zde tento stav lidí, tedy jednotlivec rozhodl o stavu také druhých, také národa, také stavu vývoje tak, aby zde tento postavený člen tohoto národa stavěl na vědomostech, kterými nastaví a nastavuje také směr společnosti,také vývoj tohoto lidstva a také stav této lidské společnosti ustanovil jako stav lidí a ne jako stav hyen, podlosti, podvodu a také stavěl to, co je ovládací a manipulační stav této společnosti, která zde také vývojem dospěje k tomu, že zde se staví na vývoji lidstva a také na stavu ustanoveného vývoje lidí, kteří zde trvají jako lidé a ne jako stav zvěře, která zde tomuto člověku ničí úrodu a staví zde také nižší stupeň vědomostí o stavu také vývojového nastavení se k tomu, že člověk je ten, kdo žije jako člověk a ne jako to zvířátko, kterému zde také staví moudrost stav života k tomu, aby zde tímto ustanovením žilo a nastavilo již stav života k tomu, co je již postaveno k tomu, co je již nastaveno jako stav lidí a ne jako stav zvěře k lidem a také jako zvěř ke zvěři, která je zde také na stavu minulosti stavěna tak, jak toto uvidí a nastavují také jiní, kteří moudrostí staví na jiném vědomostním módu a také na jiném pohledu z hlediska také duchovního nastavení se k tomu, co je již ustanoveno jako stav také nastavené a ustanovené stavěné stavěnostní stavěné společnosti, kterou zde také staví to, co je již postaveno jako stav lidí a stav lidí toto umožňuje jako společenství, kterým se zde také nastavuje jako stav lidí, kterým zde trvají také povinnosti k druhým jako stavu také těch, kdož zde trvají jako lidé a staví zde tímto ustanoveným vývojem stav také tímto postavený jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavují již postavený stav člověka také na stavu lidství, které zde také staví na moudrosti života tak, jak toto budeme již vidět jako stav lidí, kdy je již stav lidí také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a nastaven také k vývoji, který je zde tímto nastaveným postaveným ustanoveným nastavením také ten, kdo je zde také myšlenkovým ustanovením ten, kdo zde také rozhoduje o stavu tohoto stavu lidí v nastaveném vývoji, rozvoji a také ustanovením se k tomu, co je již postaveno jako stav lidí, je tento stav lidí také tím, kdo je již nastavený a ustanovený k tomu,kdo je již postavený na moudrost života tak, aby zde také otevřel stav lidí a nastavil již stav lidí k tomu, co je duchovní uvědomění si stavu tohoto stavu lidí k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a ne jako stav zvěře, která zde také okusuje to, co zde také postavil ten, kdo je již jen ten člověk, který žije jako ten, kdo je skromný, ustanovený na nižším stavu vědomostí a staví zde také to, co je život v nastaveném módu, kterým zde také staví to, co je životní cíl, žít jako stav člověka, kterému ze také staví jiní to, co je životní ustanovený a stanovený cíl, žít také v mamonu, nastaveným žitím uvádět nepravdu a také z ní čerpat a stavět blokační nastavení se k tomu, co je zde také již postaveno nastaveným vývojem k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také čerpají stav člověka, co ho nastavuje jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také staví jaké stav lidí k tomu, co je již nastaveno jako stavění se k tomu, co je již postaveno jako stav také ustanoveného stavu lidí, kteří zde trvají na stavu žití a na stavu také ostanostního nastavení se k tomu, co je zde také přístup k vědomostem a kódu, kterým staví na moudrosti života také jako ti, co postavili již tohoto člověka do vědomostí o stavu této stavěné společnosti jako stavu duchovním, tedy na jiném přístupu modálního ustanovení se také tímto nastavením více vědět, aniž staví na tomto školském nastavení se také být těmi, kdož zde trvají jako stav lidí a nastavují již stav tohoto stavu lidí do tohoto stavu lidí také jako stav tímto postavený k tomu, aby zde také nastavil již stav tohoto stavu lidí také do moudrosti života také tak, jak toto bude tímto moudrostním nastavením také nastaveno k tomu, aby zde tento stav lidí čerpal z tohoto nastaveného stavu tohoto nastaveného stavu také to, co je již postaveno jako stav lidí a jako stav lidí také stavěl to, co je již ustanoveno jako moudrost života tak, jak ho také postavili již i další a další lidé, kterým je dávána moudrost života tak, jak ji také staví druhým k tomu, aby zde tento stav lidí také stavěl na moudrosti života to, co je již ustanoveno jako stav této postavené a nastavené již ustanovené společnosti lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a staví již stav této společnosti jako stav lidí a jako stav lidí také staví na tomto stavu to, co je stavěním moudrosti života tak, jak ho také vidí ti, co zde trvají duchovně také trochu jinak, ale také jako ti, co tuto společnost živí také vědomostmi, který zde tímto ustanovením staví také moudrost života jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav tímto ustanovený do moudrosti života také jako stav lidství, kterým zde také žijí a staví to, co je již postaveno jako stav lidí a ne jako stav hyen, které zde staví na tom zvířátku, které zde také staví to, co je život jako ten, kdo je člověk ve zvířecí podobě a nastavuje zde to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvale žijí jako stav lidí a staví zde také stav tímto nastavený k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidské společnosti, kterou zde také staví to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvale žijí jako stav člověka v hyeně nastaveném životním nastavení se také být tím, kdo je již ustanoven jinými dimenzemi také tak, jak toto budeme řešit v nastaveném životním ustanoveném a nastaveném stránkovém přístupu k tomu, aby zde také tento stav lidí viděl se jako stav člověka, co je zde také postaven jako stav tímto ustanovený do tohoto ustanoveného podobnostního nastavení se také být tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav zvířátka, který zde žije jako toto zvířátko, tedy na nižším stavu vědomostní o životě lidském a také o stavění se k tomu, co je duchovní ustanovení a nastavení vyššího stavu lidského života do moudrosti, kterou zde také staví to, co je stav také nastaveného stavu lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde žijí jako stav zvířátek, které zde také staví to, co je život tohoto člověka, kterému jde o stav ovládání a robotizaci tohoto člověka, kterému je již nastaven život v Matrixovém ustanoveném životě, který je zde také stavěn na základě přijetí a ustanovení se také tím, kdo je zde také veden k tomuto životu na rozhodnutí moci a síly, která zde také rozhodla o stavu tohoto stavu lidí také z hlediska technologií a nastavených stavěných a postavených mocí a ustanovením se také k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají na moci nastavené k tomu, aby je zahubila proto, že sama chce a nastavuje také to, co je moudrost stavu života, tedy delší život také znamená to, co je již ustanoveno jako stav skromnosti, také určitého počtu členů, kteří zde tak musí trvat na stavěném počtu tak, aby zde tento stav lidí nestanovil stav rozrůstání se tak, jak toto staví mnozí jako stav lásky, kterou zde také nastavil k tomu, co je dítě a stav rodiny, na kterou zde také staví i ostatní a postavili již stav této společnosti jako stav tímto ustanovený do této podoby, tedy jako stav sardinek v malé krabičce, kterou zde také představuje tato planeta, nastaví zde také na zdrojích, ale také na delším nastaveném životě, kterým zde také bude trvat toto lidstvo také na základě postaveného života stavěného na delší a delší, tedy zde také musí být ten, kdo tuto společnost povede k tomu, že delší život také znamená menší rozrůstání a ustanovený vývoj zde také musí dopět k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také budou trvat na stavu vědomostí o stavu tohoto nastaveného vývoje k tomu, aby zde tak tento stav lidí také déle žil a nastavil již komunikaci k tomu, aby věděl, jak zde také má stavět dále a nastavit život k tomu, aby zde trval delší čas, více věděl a také více žil jako stav lidí, kteří zde trvají na člověku moudrém.