Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč toto dění

 

 

 

 Proč toto dění je otázka, kterou se budeme zabývat také jako ti, co musí ale trochu přemýšlet, a neboť zde se staví to, co je již postaveno k tomu, aby se zde tento stav lidí také ustanovil jako stav lidí a ne jako stav těch, kdo z nevědomosti spadnou dolů a zastaví stavěný růst katastrofou z tohoto činění, které je zde také tím, kdo zde trvá jako stav činnosti, kterou dostavěl tento stav lidí k tomu, aby zde také žil, aby zde také činil to, co zná a aby zde tímto činěním také spadl do humusu, který má sloužit k poučení se z tohoto činění tak, aby zde také stavěl více a více dokonaleji, více a více rozhodněji tak, aby zde  žil jako člověk a tvořil stále jako ten, kdo je neustále člověk.

 

Tento člověk se zde také staví jako ten, kdo je již ustanoven jako člověk a staví zde také to, co je již ustanoveno jako moudrost života, kterému lze také postavit život jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený jinými dimenzemi a také samotným člověkem, kterému je jedno, jak žije, jak také vypadá a jak také žije v domnění, že je to co žije, správné. 

 

I toto k tomuto životu patří a je na každém z nás, tedy na každém, který zde také tvoří s člověkem, který zde také žije v nevědomosti z tohoto žití tak, jak zde také vidí mnozí již nastavení duchovně do tohoto ustanoveného stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde také tímto žitím nastavují již ostatní k tomu, aby zde také tento stav lidí již stavěl život lidí a nastavil zde také stavěný život jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a staví se zde také stav lidí k tomu, kdo je již postaven na moudrosti života tak, jak zde také vidíme jako stav lidí, kteří zde také trvají na člověku moudrém, ale také samostatném, aby se zde také nastavil jako stav lidí, kteří zde tímto nastavením staví také jako stav lidí k tomu, aby zde také nastavil již stav lidí k tomu, co je jejich povinnost, tedy žít v míru, dobru a také v moudrosti života, kterému je zde také tento stav lidí nakloněn tak, aby zde také nastavil již život v míru, také v tomto poučení se také z tohoto rozhodování v nevědomosti a také v moudrosti života, na který je zde také vedeno stále větší množství lidí k tomu, aby se zde také tento stav lidí postavil do moudrosti života tak, aby zde také nastavil již život tak, jak ho také vnímá a nastavuje již do tohoto nastavení se také být tím, kdo  je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav zdroje, kterému zde také staví tento stav lidí to, co je již postaveno na myšlenkovém proudu, kterým zde také staví na tomto lidstvu to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také dobrem a moudrostí staví na tomto stavu lidí to, co je dnes již také trochu odtajněno, tedy se zde také staví na vystavění se k tomu, co je zde také příčinou vědomostí a nastavených schopností k tomu, aby se zde tento stav lidí také budoval jako stav lidí, kteří zde již žijí duchovněji, tedy na schopnostech, kterými zde také staví tohoto člověka jinak, aby ho aké nastavil jako stav lidí a stavěl ho tímto nastavením k tomu, aby ho zde také nastavil také jako stav lidí, kdy tímto nastavením se také staví tento stav lidí k tomu, aby zde tímto nastavením žil a nastavil zde také tímto životem to, co je  již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde tímto ustanovením žijí a neživoří, ale žijí jako duchovně ustanovený druh, kterému lze také nastavil komunikaci v tomto stavu vědomostí o tom, že je zde také ten, kdo zde také má nárok žít jako člověk, co je již postavený nesprávnou cestou tak, aby zde trpěl a stavěl dále na nevědomosti, ale zde se také staví tomuto člověku samotné rozhodnutí se stále vidět jako ten, kdo má svobodnou vůli a rozhodnout se stavět dále na nevědomosti s tím, že zde se stavělo i dříve a tento stav lidí se dostavěl k tomu, že byl již na více duchovním stavu také nastavený a ustanovený k tomu, aby zde tímto ustanovením stavěl dále na stavěném životě více samostatněji, tedy ho zde se nacházející stav lidí a bytostí také ponechal jeho rozhodnutí a stavěl mu také menší nastavenou již podporu v moci a síle, kterou je zde také tento stav lidí již ustanoven jako stav lidí a staví dále na stavu této společnosti tak, jak ho také staví ti, co ho také ustanovili již do stavěného stavu lidí tak, aby zde také se stavěním tohoto stavu lidí také byl žádán o stav moudrosti k životu tak, aby zde také ustanovil stavěný život tak, jak ho také vnímá na základě postaveného stavu vědomostí o stavu také tohoto stavu života z hlediska také duchovně postaveného stavu lidí, kteří zde trvají na životě moudrém, ale také na životě postaveném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také staví na životě jako stav lidí a ne jako stav jen zdroje, robota a také někdy i  otroka pro ty, co zde také dostavěli stavěný moudrostní život v nastavených a více ustanovených vědomostech, které zde také trvají jako stav tímto postavený do moudrosti života a tento moudrostní stavěný život také zde staví to, co je moudrost života, který je zde také tím, kdo jej staví ve zkoumání stavu také nastavenému životu k tomu, aby zde také žil jako stav lidí, kteří zde tímto postavením staví na tomto stavu života také jako stav lidí a jako stav lidí tímto nastavením se také staví do moudrosti života tak, jak jej také vnímají tak, aby zde také tímto nastaveným moudrostním ustanovením se k tomu, aby zde také měli více znalostí než jiní, se tímto znalostním ustanovením stavěli také k tomu, že zde se postaví na tomto stavu lidí to, co je také ten pokrok, kterému je již nastaveno mnoho těch, kdož zde také staví a nastavují již stav této lidské společnosti také jako stav lidí, kteří zde trvají na lidství a také na stavěnostní a ostanostní a nastavené také moudrostní stavebnicové společnosti, kterou lze také komunikačně nastavit do moudrosti tímto ustanovením se také jako stavu lidí, kteří zde tímto ustanovením staví také na moudrosti života zde, v tomto stavu lidstvím nastavených lidí, kteří zde trvají na lidství a staví pro něj zde také to, co je již postaveno na moudrosti života také to, že jsou již ustanoveni jako stav lidí, kteří zde trvají a staví již ustanovený život tak, jak ho také staví na tomto stavu lidí také tak, jak ho také vnímají i ostatní také jako ti, co ho ustanovením staví jako toho, kdo je vůdce, kdo rozhoduje a kdo také zde staví to, co je učitel, který již ví, do kterého názvu je třeba se nastavit tak, aby se zde tento stav lidí také postavil jako stav lidí, jako stav lidí také postavil tuto lidskou společnost také jako stav lidí a jako stav lidí také nastavil tento stav lidí do tohoto postaveného dění se k tomu, aby již zde tento stav lidí také nastavil tento stav lidí k tomu, kdo je již ustanoven jako stav idí a stavěl již postavený život jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený k tomu, kdo je již ustanovený také tímto nastavením se také jako stav člověka, kterému je již ustanoven život tímto ustanovením se také jako stav lidí, kterým lze tento stav lidí také nastavit do dalšího ustanovení se také tímto ustanovením být tak, jak zde také staví ti, co ho také vedou k tomuto nastavenému duchovnímu a také již více a více ustanovenému člověku, kterému je toto dáváno k dobru a také ho to nastavuje již do tohoto postaveného stavu také života k tomu, kdo je také tím, kdo je zde také jen stavěný člověk, který již ví, co je mu dáváno k tomu, aby zde také přežil jako člověk, ale také se zde tímto nastavením nastavil jako stav člověka k člověku, ale také ho měl rád a stavěl mu dobré a tento stav dobra a míru mu zajistil přežití v tomto stavu také ustanovených národů, kterými zde také nastavují ti, co tuto lidskou společnost staví také do moudrosti života a staví se zde také tímto nastavením se to, co je již ustanoveno jako stav života a stav života je také ten, kdo je již postaven na jiných dimenzionálních ustanoveních se také zde tímto dimenzionálním nastavením postavit do života tak, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a stav lidí je ten, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají již jen na stavu člověka moudrého, o kterého je zde také zájem a se kterým je zde také nastavenými bytostmi také lepší řeč ve smyslu tak nastavené telepatické a jiné dimenzionální ustanovené komunikační nastavenosti, kterou je zde také cestování astrálního nastavení, také se zde tento stav lidí může postavit do budoucnosti a také se zde tento stav lidí také může postavit do minulosti, také se zde tento stav lidí může nastavit do stavění se k tomu, co je zde také to moudrostní učení, kterým zde také budou stavěni ti, co zde také staví na stavebnicovém ustanovení se tak, jak zde také tento stav lidí staví na tomto stavu lidství a staví zde také nastavený stav lidského ustanoveného stavu také tímto ustanovením se jako stav lidí, kteří zde také žijí jako lidé a staví dále na lidství a také na stavu tímto ustanoveném do tohoto postaveného stavu také tímto nastavením se také jako stavu lidí a jako stavu také tímto ustanoveným se tento stav lidí staví do tohoto nastaveního stavu  lidí tak, jak ho také vnímá na samostatném ustanoveném a nastaveném stavu tímto vystavěném k tomu, aby ho zde také nastavil jako stav lidí a jako stav lidí také ustanovil jako stav lidí to, co je mu také dáváno k tomu, co je dobrovolné ustanovení se také tak, jak ho k tomu budou vést ti, co zde tako jsou jako lidé, jako také jiné bytosti, kterým zde také staví tento stav lidí to, co je moudrost života a také tento stav lidí je tím, kdo jej také nevnímá proto, že jej také nastavují i podmínky vnímání a také to, co je již postaveno na hierarchii stavění se k tomu, kdo je zde také jen ten, kdo je také ta kniha, ve které zde také čtou i ti, co zde staví na dimenzionálním nastavení se k tomu, kdo je zde také tím, kdo je na vyšším stavu vědomostí o stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvají jako lidé a staví zde tento stav moudrosti života ve třetím dimenzionálním postavení, které je zde také to hmotné a také to jemnohmotné, které zde také staví na jemnohmotném ustanovení se také jako stavu tímto postaveném na podmínkovém ustanovení se k tomu, že nejíst maso, je stav také rozhodnutí, kdy je ale tento stav lidí také chráněn a vyživován tak, aby jeho tělo stavělo také na dobru a stavělo také na stavu moudrosti, kterou zde také je předáváno také to, co je již ustanoveno jako stav tímto nastavením se také stavět to, co je již postaveno jako moudrost života, kdy je již stav moudrosti také stavět to, co je zde také tímto ustanovením se také nastavený člověk, kterému je dána telepatická řeč a je nastaven již do tohoto ustanoveného stavu tímto postaveném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a stav lidí je to, co je zde také tímto ustanovením se také to, co je již postaveno k tomu, kdo je již nastaven také jako ten kdo je člověk duchovněji nastavený k tomu, aby zde také ustanovil stav života na vibracích, které zde také staví na jídle a na stavu tímto ustanoveném k tomu, aby zde také ustanovil stav života a ne jako stav otroka živořil na stavu nevědomosti o stavu tímto nastaveném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav také toho, kdo jejiž ustanoven jako stav člověka, co je již ustanoven jako stav toho, kdo je již nastaven k tomu, aby zde také telepaticky komunikovat tak, jak ho to naučili již stavění učitelé, které zde také postavili ti, co jsou zde tímto nastavením známi a nastavují již stav změny v tomto lidstvu také na základě vibračního ustanovení se k tomu, že zde se staví také na vědomostech, kterými zde ustanovuje stav lidí tento stav také ustanoveného stavu lidí také do stavu tohoto, kdy je zde tento stav lidí také veden k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a jako stav lidí také veden k tomu, co je již postaveno do moudrosti života tak, aby se zde tento stav lidí také nastavil jako stav lidí a nastavil již stav lidí do tohoto postaveného stavu také tímto ustanovením se také tak, jak ho tu také nastavující stav lidí nastavil do tohoto nastaveného a postaveného hierarchického ustanovení se také tímto nastavením být ten, kdo je již ustanoven jako duchovní stav tímto ustanovený k tomu, aby zde také působil jako stav toho, kdo je již ustanoven na moudrost duchovního charakteru, která je zde také dávána jen někomu, ale také zde se staví na moudrosti života tak, jak ho také budeme žít na naději, že zde se staví tímto nastavením se také to, co je změna v životě, kterému zde také dáváme přednost tak, aby zde tento stav lidí ustanovil život jako společenství lidí, které zde také žije v lidstvím ustanoveném stavu a také ho dodržuje jako ten, kdo je již ustanoven jako stav člověka, co je zde také nastaven již do tohoto postaveného stavu lidí také tak, jak ho také vnímáme jako stav lidí, kteří zde také již žijeme na materialistickém, ale také se zde tímto ustanovením nastavujeme k tomuto nastavenému duchovnímu ustanovení se také tak, jak zde také budeme cítit srdcem a také již ustanovením se k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí a také tento stav lidí je tím, kdo zde také staví na tomto stavu lidí k tomu, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde také tímto stavěním se také staví na duchovním postavení se k tomu, co je již ustanoveno jako stav života, kterým zde tento stav lidí také musí žit tak, aby ho prožil jako stav krásy a také moudrosti a dobra, neboť ho dostavuje stále na dobru k lidem, kteří zde také žijí jako stav lidí, který zde také žije jako stav dobrých a také moudrých lidí, kteří zde tímto moudrostním a dobrým životem postavili již stav tohoto stavu lidí do moudrosti žití jako stav těch, kdož zde trvají na stavu této společnosti jako stav lidí a staví zde také toto postavené a ustanovené stavěností a nastavené společenství lidí do moudrosti života tak, jak ho také staví společnou cestou s těmi, kdož zde  také vnímají tento stav lidí jinak, než je zde také zvykem vidět to, co je již postaveno jako stav lidí, ale také na stavu tohoto stavu lidí je tento stav lidí již postaven jako stav lidí a také se tímto ustanovením staví do moudosti života také jako stav lidí, ale také jako stav lidí se tento stav lidí také stavěl i dříve, než opět spadl z nastaveného podestu trochu výše, nastavil bohužel tento stav života také jako stav lidí, ale jako stav také nastavených lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a na stavu také lidství, které je zde také to, co je již postaveno na soudržnosti lidí a také jejich důvěrou v lidi, kteří zde také tu důvěru umí nastavit, ustanovit a udržet v tomto stavu lidí tak, jak ji také staví na tomto stavu ti, co již nastavili to, co je již ustanoveno jako život moudrosti lidí tak, jak ho také vnímáme tímto stavěním se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí k tomu, aby zde také tímto stavěním ustanovil život ve společenství lidí tak, aby zde žili všichni jako stav lidí a nastavili již stav života k tomu, aby ho také zde nastavili již do tohoto ustanoveného stavu také těch, kdož zde trvají na stavu života také jako stav tímto postavený a nastavený k tomu, kdo je již ustanovený také jako stav lidí, kdy je již stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav tímto postavený do moudrosti života také jako stav lidí, kteří zde žijí a staví na životě jako stav lidí, kdy je již stav lidí také ustanoven jako toto společenství, které zde žije o určitém ustanoveném nastaveném a ustanoveném počtu lidí, kteří zde také udržují stav života tak, aby jej zase nastavili k tomu, co je zde také za životní ustanovení se také být tím, kdo je již jen jako moudrý člověk, tedy jako stav lidí, kteří zde tímto nastavením již postavili již také tady to, co je již také tuto společnost lidí a tito lidé jsou zde také tím, kdo je zde také uváděn v úžas, co je zde také možné a co je již postaveno jako stavěný národnostní a také vědomostní a také již ustanovený tímto ustanovením moudrosti, tedy nás a také tímto stvořených bytostí, které zde také jsou do tohoto ustanoveného stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí a stav lidí je ten, kdo je již postaven jako stav idí a tito lidé jsou již postaveni jako stav lidí a tito lidé jsou již ustanoveni jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený Matrixovým ustanovením se také jako těch, kdož zde také ustanovují to, co je již postaveno do tohoto nastaveného a ustanoveného stavu také myšlenek k tomu, co je dnes již ustanoveno jako stav myšlení se k tomu, kdo je již ustanoven jako člověk s moudrostí a tedy tento člověk je ten, kdo je již ustanoven jako stav člověka, který je zde také tímto ustanovením se také jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu této nastavené a Matrixové ustanovené také myšlenkové segregace, kterou zde také nastavujeme toto nastavení se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také mají vliv na myšlenky, kterými přitahujete to, co je také v tomto Vesmíru tím, kdo je a také na jiném dimenzionálním nastavení se k tomu, kdo je již postaven jako stav také přistavěného člověka, který toto má vědět jako stav toho, kdo je již ustanoven na jiný modalitní a nastavený již stav vědomostí o tomto Vesmíru, který dává a dává a dává a také se nastavuje na myšlenky, kterými zde také působí jiné dimenze, které zde také vstupují do tohoto realitního ustanoveného hmotného stavěného stavu také těch, kdož zde také uvidí to, co je již také postaveno k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav také s prominutím zrůd, které zde také staví v tomto Vesmíru plném různých bytostí, kterým zde také staví tento stav dimenzionálního stavění se to, co si myslí a co také vědomě i nevědomě postaví z myšlenkového ustanovení se také jako stav lidí, kteří zde tímto ustanovením se také upraví jako ti, co toto již ví a také se zde tímto ustanovením ustanovit jako stav lidí, kteří zde trvají na důstojném životě pro zde se nacházející lidi, tedy se zde také nastavit již tímto nastavením k tomu, že mír a dobro a také moudrost je to, co je třeba k ustanovení se také tímto nastavením k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a jako stav lidí také nastaven k tomu, aby zde také poznal to, co je již stavěním také duality s dimenzemi, které zde také jsou k tomu, aby se zde tímto nastavením se také nastavily již do tohoto hmotného stavu tohoto lidstva, které je zde také nastaveno k tomuto myšlení také důkazy o tomto myšlenkovém nastavení se k tomu, že lidství je to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav tímto postavený k tomu, že zde se staví také na lidstvu a na jako se staví dům, tak se zde také staví to, co je život v tomto myšlenkovém ustanoveném životním nastavení se také nastavit tak, jak ho zde tímto ustanovením staví také ti, co dostali a dostávají stále to, co je vědomost o stavění se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a tito lidé jsou již ustanoveni jako stav sobců, tedy se sami nastavili jako ti sobci a staví na modalitním nastavení se také jako ti, co zde tímto ustanovením bojují o přežití a toto přežití je to, co je již ustanoveno  jako stav také nastaveného stavu také těch, kdož zde tímto nastavením budou trpět, budou přitahovat to, co vymysleli jako stav člověka s nastaveným rozumovým ustanovením se také nastavit tak, aby zde tento stav lidí toto ustanovil do života a stavěl také tímto nastavením se to, co je zde také ustanoveno jako stav myšlení, které se zde také staví jako stav lidství a staví se zde také tento stav lidí do moudrosti života tak, jak zde také uvidíme na stavu vymyšlených a ustanovených myšlenek na stavu lidství, které je zde také vkládáno do tohoto stavu lidí tak, aby zde také žil člověk moudrý a nastavil zde tento stav duchovního života tak, aby zde také žil jako spokojený a nastavený do moudrosti žití, také na delší život, který si však musí také zasloužit stavěním dobrých myšlenek a také skutků, kterými dostaví tuto planetu, také tohoto člověka k tomu, aby myslel také jinak, jako stav moudrého člověka, který je zde také tím, kdo zde tímto moudrostním myšlením bude také přitahovat to, co je jeho nastavením se k tomu, aby zde také viděl to, co vytvořil stavěním myšlenkového pole, které je zde také nastaveno k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako člověk a stavěl tuto Zemi jako stav lidí a tímto ustanovením se také zapojil do tohoto nastaveného a ustanoveného stavu také dění, kterému zatím nerozumí a staví na základě jen těch, kdož zde také tímto ustanovením staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také staví na rozumu, také na moudrosti a také na dobru pro ty, co zde také žijí jako národy, kterým zde také staví i ostatní bytosti to, co si myslí a tedy se zde také staví to zlo, kterým se zde také tento stav lidí postavil do moudrosti žití a nastavil již zde také to, co je již ustanoveno jako stav života, na který je zde také tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a nastaven již do tohoto moudrostního nastavení se také nastavit do tohoto nastaveného stavu lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí tak, jak zde také uvidíme na stavu moudrosti, kterou je zde tento stav lidí také nastaven již do tohoto ustanoveného stavu také jako stav lidí, kteří zde tímto stavem ustanovují již stav tohoto dění jako stav lidí, kteří zde také myšlenkovým nastavením a také myšlenkovým ustanovením staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav myšlení se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde tímto nastavením se také staví do moudrosti života tak, aby se zde také nastavil již stav lidí do tohoto postaveného stavu také tímto nastavením se také jako stav lidí, kteří zde tímto ustanovením staví na moudrosti života, kdy je již ustanoven stav myšlenek k tomu, aby se zde také tento stav lidí nastavil již do tohoto nastaveného stavu také myšlením se k tomu, aby se zde také nastavil již tento stav lidí k tomu, aby zde také žil a nastavil již stav myšlení se k tomu, aby se tento stav lidí také postavil již do tohoto postaveného stavu také nastavením se k tomu, že zde také bude toto vidět, toto vědět a také se zde nastaví myšlenkově na moudrost a to dobré, které je zde také podmínkou k životu v nastaveném dimenzionálním ustanoveném a postaveném také stavem těch, kdož zde trvají na stavu tohoto stavu lidí také tak, jak zde také vidí a také nastavují již ti, co jsou zde také nastaveni také jako stav lidí, kdy je již stav lidí to, co je již ustanoveno jako stav také dimenzionálního ustanoveného a postaveného bytostního ustanovení se také být tím, kdo je již ustanoven a nastaven také tak, že vznikl jako stav těch, kdož zde také staví na stavění se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají jako lidé a staví se zde také již jen na modalitním a modálním nastavení a nastavování těch, kdož zde také tímto ustanovením se také dívají na tento stav lidí trochu jinak, tedy vědomostmi, co jim byly nastaveny k tomu, aby zde také stavěli jako lidé a nastavili rozum, moudrost života a také to dobro k tomu, aby se zde také nastavili již do tohoto nastavení se k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako sobci k tomu, co je zde také toto ustanovené a nastavené dimenzionální ustanovení se tímto ustanovenými myšlenkami stavět to, co je zde také přitahováno z Vesmíru, který zde staví také na tomto dění to, co je již ustanoveno jako stav lidí a také jako jejich myšlenkového nastavení se tak, jak si sami zasloužili po nastavení se také být těmi, kdož zde trvale staví na tomto stavu také těch, kdož zde trvají na stavu také nastavením se tímto ustanovením se také k tomu, kdo je již ustanoven jako ten, kdo zde také rozhoduje o stavu myšlenké druhých, také svými výtvory staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají na moudrosti a také na tomto stavu tímto vytvořeném na stavu také toho, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav sobce k ustanovenému stavěnému druhu, kterým je zde také tento pozemský člověk, kterému je zde také s láskou dáváno to, co je již ustanoveno jako stav lidí a nastaven je na tímto ustanovený a modalitní a také modální nastavený tvar těla, kterým zde trvá jako stav toho, kdo je již stavěn jako stav člověka myslícího, cítícího a nastaveného k tomu, co je již postaveno tak, aby zde tento stav lidí také stavěl tímto nastavením se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený také myšlenkovým ustanovením se toho, co je nedobré nebo nesprávné a také se zde tento stav lidí domnívá, že staví na dobrém a nastavením se k tomuto dobrému ve smyslu nedobrého, je zde také tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven a také více a více staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu také tohoto postaveného stavu také lidí, kteří zde tímto nastavením se také nastavují již do tohoto ustanoveného stavu také nastavením se k tomu, že zde se staví tímto ustanovením se také to, co je již postaveno k tomu, aby se zde také tento stav lidí nastavil již do tohoto ustanoveného stavu také lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a také se již ustanovují do tohoto postavení se také býti již ustanovenými lidmi a ne jako stav tohoto stavu také myšlenkově ustanovených lidí, kteří zde staví na moudrosti také, ale dospějí k tomu později tak, aby zde také postavili již stav lidí tak, jak zde také uvidíme na stavu, kterým zde také staví to, co je stav moudrosti, tedy jak na stavu moudrosti, tak na stavu také zkázy, kterou je zde také tento stav lidí uváděn v úžas, neboť jeho nastavený a modalitní nastavený myšlenkový stav je ten, že žádá myšlenkou to, co je nesprávné a také je zde k tomuto nesprávnému myšlenkového nastavení také veden k tomuto rozhodnutí tak, že myslí pod vedením také zla, tedy těch, kdož zde také žijí a staví na zlu v dimenzionálním ustanovení se tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a stav také bytostní velké moci a síly, na kterou je zde také tento stav lidí již upozorněn a staví dále na stavu také nastaveného modalitního ustanovení se také tímto ustanovením nastavit do dobra, ale staví se zde také modalitní ustanovení se tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde tímto nastavením se také staví do moudrosti života tak, že spadne zase do nastavení se také i jeskynního stavu, aby se znova a znova stavěl do moudrosti života, kdy je zde také tento stav moudrosti stavěn těmi, kdož zde trvají na podmínkovém nastavení se k tomu, co je již ustanoveno jako stav života v moudrosti, dobru, míru a stav tohoto nastaveného a jednoduchého žití je to, co je již postaveno jako stav moudrosti, kterou je zde tento stav lidského nastaveného potenciálu, ustanoven jako stav tímto ustanovený do moudrosti života tak, jak zde také budeme dále stavět k tomu, aby zde tento stav lidí postavil již život v moudrosti a stavěl to, co je již ustanoveno jako stav lidí a jako stav lidí také dostavěl sebe k moudrosti života tak, jak ho k tomu bude také vést to dobro, ta moudrost, která zde také bude zviditelněna později, neboť rozsah vědomostí je velký a nastavené tyto stránky zatím začínají stavět toto vědomostní nastavení se k tomu, že zde se staví na tomto stavu také to, co je realita, kterou zde také tento stav lidí nastavil z myšlenek moudrosti, která ho studuje a také mu dává to, co je třeba k tomu, aby zmoudřel a nastavil zde také tu moudrost k životu druhých, kdy jejiž tento člověk nastaven již do tohoto ustanoveného stavu také nastavených lidí, kteří zde trvají již do moudrosti života tak, jak ho také nastavují již na stavu tohoto stavu také lidí tak, jak již staví tento stav lidí také jako stav také nastaveného stavu lidí, kteří zde trvají již na tomto postavení se k tomu, aby zde také tento stav myšlenek žil jako stav lidí a ne jako stav tímto nastavený také zlem k tomu, aby zde tento stav lidí také ustanovil život jako ten, kdo zde také již ví, že zde se také myslí a žije na stavu myšlení se k tomu, aby zde tento stav lidí také postavil již stav myšlení se k tomu, co je již ustanoveno jako moudrost života, tedy staví-li stav zla, toto zlo mu také nastavuje další myšlenkový proud a tento myšlenkový proud je to, co je již ustanoveno jako to poučení se z toho, co zde také nastavil a také tímto myšlením přitáhl k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a také zde tímto myšlením nastavil další osud k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí s tím, kdo je již nastaven jako stav moudrostí a také tohoto zla, které je mu také v patách a staví mu tohoto nastaveného stavu také to, co je již ustanoveno jako to poučení se z toho, kdo je již nastaven na ničení, bude také zničen, kdo zde staví moudrost a dobro, bude posílen moudrostí tak, že zde se také trochu vyrovná stav myšlenek, kterými zde také harmonizuje a staví dále na stavu této společnosti lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a ne na stavu také tímto postavenému stavu těch, kdož zde také trvají již jako stav lidí s lidským nastavením se také k tomu, kdo je zde také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a také tímto  nastavením se také staví do tohoto postaveného stavu lidí, kteří zde trvají jako lidé a tito lidé se zde také staví na moudrosti života tak, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a nastavil již postavený stav tohoto lidství a také nastavených lidí do tohoto nastaveného stavu různých modalitních ustanovení se také tímto modalitním nastavením být tím, kdo jejiž ustanoven jako stav lidí, kterými je zde také tento stav lidí tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kdy je již ustanoven jako stav lidí také tak, aby zde tímto stavěním postavil již stav lidí do moudrosti života tak, jak ho také vystaví na sobě a také na druhých, kteří zde také staví tímto ustanovením se také jako stav lidí, kteří zde tímto stavem žijí a staví dále na moudrosti života tak, jak ho také bude vést myšlenkový a ustanovený proud moudrosti, která je zde také velkou silou a zvítězí stavem ustanoveným k tomu, že zde se staví také na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také postaví ti, co jsou zde také těmi, kdož zde tímto nastavením již žijí a staví moudrost do života jak stavěním sebe, tak stavěním také druhých, kteří zde trvají jako stav lidí a staví zde také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a staví se zde také to, co je již myšlenkovým výtvorem k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do zla a také do tohoto nastaveného přístupu k dimenzionalitě, kterou zde také zatím nechápe a staví dále na myšlenkovém nastaveném poli, které je zde také polem mysli a také stavěním zde se také nacházejícího duchovního nastavení moudrostí, kterých je zde také velké množtví jako stavěných bytostí, které zde trvají na dobru a stavěním dobra pro druhé je tento stav lidí také postaven k tomu, co je již ustanoveno jako stav dobra, které je zde také nastaveno jako stav moudrosti k tomu, kdo je již nastaven již do tohoto stavu také lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a stav lidí je ten, kdo  je již ustanoven jako také ten, kdo zde tímto ustanovením také staví na moudrosti, také na podlosti, také na zrůdnosti stavěním se k tomu, co je podvod na těch, kdož zde také žijí v nevědomosti z tohoto nastavení se také být tím, kdo je zde tímto nastavením se také ten, kdo je již ustanoven jako stav člověka, který zde také buduje stav této planety také na myšlenkovém nastaveném poli, které ho nutí také k přemýšlení se nakloněnému stavu také jak moudrosti, tak také zla, které zde tímto nastavením také může působit proto, že tento stav lidí ho také musí ustanovit a postavit obranu k tomu, aby zde udržel stav moudrosti k tomu, aby znova a znova nespadl tímto myšlenkovým ustanovením se také k tomu, že zde se staví tímto nastavením se také jako stav lidí, kteří zde také již ví, že tento stav nemusí také stále trvat tak, jak ho nyní vidí a staví dále na stavu tímto nastaveným také tak, jak si sám ustanovil do tohoto nastaveného stavu již moudrostního ustanovení se také být tím, kdo je již ustanoven jako stav člověka, kterému je již nastaveno také bytí s delším životním postavením a také jeho tělo je to, co je již ustanoveno jako stav tohoto moudrostního nastavení se k tomu, že zde se staví také na tělesných orgánech a touto cestou je tento stav lidí také tím, kdo zde tímto nastavením žije a dýchá také na stavu tohoto stavu lidí tak, aby zde také žil jako ten, kdo zde také žije a staví tímto ustanovením se také k tomu, že zde se také žije jako jen člověk moudrý, dobrý, v míru a také na stavu tohoto ustanoveného moudrostního ustanovení se také být tím, kdo zde tímto nastavením žije a nastavuje již tento stav lidí k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a stav lidí je to, co je již ustanoveno jako stav lidí napořád a ne jen na chvíli, kdy je již nastavený stav lidí také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí a nastaven již do tohoto postaveného moudrostního ustanovení se také být tím, kdo  jejiž nastaven do moudrosti života také jako ten, kdo je zde také vytvořen jako člověk, který však myšlenkovým ustanovením spadl do tohoto postaveného stavu také tímto nastaveného do moudrosti života také na stavu vědomostí, kterými zde také trvá tento stav lidí jako stav lidí a také jako stav již naučený stavět moudrost a dobro v tomto stavu lidí také v míru, který je zde také podmínkou a nastavený myšlenkový proud je to, co je již ustanoveno jako stavěný život v míru, který je zde také ve slovech, také v činech a také v národnostním nastavení se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také touto moudrostí žijí jako stav člověka vedle sebe, v různém modalitním a modálním nastavení se k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí a stav lidí je ten, kdo je již postaven jako člověk, který také chybuje a staví na tomto stavu lidí to, co je jeho nastaveným a ustanoveným modalitním rozhodnutím se zde také nastavit jako stav lidí, kteří zde také rozhodují o stavu myšlenkového nastavení se k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří zde také moudrostí staví na moudrosti, která ho vede a staví zde také toto moudrostní vedení k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a stav lidí je to, co je zde také dostavěno k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako stav lidí, ale také jako stav tímto nastavený k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí k tomu, kdo je již nastaven k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde žijí v míru a staví také mír ve vztahu k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu míru také v sobě, také v jiných národech, také v tomto stavu vědomostí o stavu také moudrosti k tomu, aby zde tento stav lidí žil a stavěl dále na moudrosti života také v nastaveném modalitním ustanovení se také být zde jako stav lidí a ne jako stav zvěře, která zde také okusuje to, co zde tímto výtvorem nastavil tento stav lidí k tomu, aby zde také žil a nastavil i druhé k životu, který je zde také stavěn proto, aby zde trval na stavu také zkoumání a také stavěl to, co je již ustanoveno jako stav života, kterému je zde také dovoleno to, co je již postaveno jako stav žití, kterému je moudrost také ustanovena jako stav života tak, aby zde tento stav lidí také moudrře žil a stavěl již tu moudrost do tohto stavu také inkarnovaných lidí, kteří zde trvají na životě moudrém, stavěném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají na životě stavět ho také jako stav lidí a ne jako stav zla, kterému zde také podléhá stále více těch, kdož zde již ustanovili zlo do tohoto života a staví se zde také toto nastavené a životní nastavení se také tímto výtvorem být těmi, kdož zde staví na tomto stavu lidí také tak, jak ho takto vnímá více a více na duchovním ustanovení se tímto nastavením také být tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, co jsou zde také těmi, kdo zde také tvoří na stavu druhých, také je nastavují již do tohoto postaveného stavu tímto ustanoveného také jako stav lidí, jako stav lidí také staví dále na stavu tohoto ustanoeného stavu také tímto postaveného k tomu, aby zde tento stav lidí také nastavil již stav života k tomu, aby zde tento stav lidí také nastavil již stav žití také tak, aby zde tento stav lidí také moudře rozhodl a stavěl dále na moudrosti žití, na dobru pro ty co zde také žijí a také v míru, neboť nedorozumění je to, co je již postaveno také na moudrosti, kdy je již tento stav lidí také ten, kdo již staví na moudrosti života také jako stav lidí a jako stav lidí také staví na tomto stavu lidí to, co je již postaveno na moudrosti, která ho zde také vede a je zde také tím, kdo je a staví zde také to, co je moudrost života v nastaveném a ustanoveném boji za život, kterým zde také trvají ti, co zde tímto moudrostním životem staví a staví zde také na boji v přežití k tomu, aby zde také trvali, i když staví na poškození těla, které zde také žije z nastaveného moudrostního ustanovení se také tímto nastavením být tím, kdo je již postaveno k tomu, aby zde také dostavělo to, co je mu ukázáno v nastaveném moudrostním ustanoveném a také nastaveném stavu ukázkového stavu toho, kdo již ví, že je zde také stavěn jako stav lidí, jako stav lidí také nastaven k tomu, aby zde také žil jako ten, kdo je jen člověk a stavěl zase tohoto člověka tak, jak ho také sám vytvoří stavěním sebe a také jeho nastavením se k tomu, aby zde žil a aby zde také stavěl to, co je již ustanoveným životem v moudrosti života také jako stav vědomostí o životě samém, kterému je zde také tento stav lidí tím, kdo je již postaven na moudrost života a staví zde také to, co je již ustanoveno jako stav žití a jako stav žití je tento stav lidí také tím, kdo je již nastaven do tohoto nastaveného žití již jako jen člověk, kterému je zde také tento život ukázán v jiném modalitním a nastavenostním módu, kterým zde také tvoří stavěním se k tomu, že věří v to, co je jiná dimenzionalita, co ji staví také a staví zde to, co je již ustanoveno jako stav života, kterému zde také staví tuto společnost to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí tak, jak ho také sami zde tímto ustanovením stavíme tímto nastavením zde se také nacházejícího se také tímto ustanovením se také stavu tohoto stavu lidí, kteří zde také trvají již na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také budeme dále stavět později.