Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postoj lidí k životu a také k cíli života dnes.

Co je cílem tohoto života? To je také vědomost o životě, který je dnes zde se také nastaven jako ten, kdo padá a také i stoupá, ale ne všichni to také tak vidí a tedy máme vidět, máme číst a také si říci o tom, co je smyslem tohoto dnešního žití, kterým spějeme do zkázy již viditelné a mnoha lidmi odsuzované i pro neschopnost ji vidět také i těmi, kdož vedou a řídí to, co je podvod a také i ovládání se mezi sebou a považují to za správný cíl v tomto životě, který je zde se také nastavován do stavby nouze, na celé této planetě a jeden stát vedle druhého, si bere příklad z ostatních a zvolí to něco podobného a také chce vládnout a vidí, co dělají i ostatní a dle stavu síly technické, vidí dále nebo ne tak daleko. Dnešní stav moci a vědomostí je dosti posílen a také ta nevědomost je také i to, že ovládat druhé, je mnohdy také i cesta k válečnému tažení, co se stává to, co je zničit a zdevastovat druhé, utajit to a také i učinit pokusy tak velkého rozsahu, že je zde také i možnost se zničit, aniž to budou ostatní vědět a jsou nepřipraveni se ubránit nebo i zachránit situaci a požádat o pomoc tam, kde je i toto zde nastaveno do určeného času, pak tento člověk zvolí a nechá se mu uskutečnit to, co sám chtěl, i to sebezničení. Je již na toto upozorňován a do stanovené doby se mu bude opakovat toto upozornění a bude mu nastavena i pomoc v rozsahu takovém, aby si uvědomil stav zkázy a začal něco dělat pro svou záchranu mírovou cestou.

 

Dnes je cesta života po stránce žití také i to, že umíme nastavit, i posloužit, vytvořit, ale za podmínek i obelhávání ostatních, co toto mohou užívat a nevidí do technologií a toho i dalšího, které je potřeba pro rozdělování toho, co je stavěním cíle života, kde se také i z tohoto titulu, musí dohodnout státy o stavění života, jeho udržení a také i mírovému žití na celé této planetě. Zde toto myšlení lidí spěje neustále k válečnému stavu a zesílené technologie zde jsou také schopny zničit celé lidstvo a též i tuto planetu. Toto je ale také i o utajování těch pokusů o zničení a také i tu změnu zde již viditelnou k tomu, aby se lidé postavili jako celek států, do postoje k životu jako život, kde jsme také vedeni do tohoto vidění a také se díváme, jak se tento dnešní děj uskutečňuje pozvolna do tohoto cíleného stavění se tak, že se stav silnějších rozhodl ovládat ty slabší silou, kterou dostali pro cesty života a ne pro stav války proti všem. Ti slabí a slabší to uvidí také, ale nedokáží zatím překonat ty silné a tedy lidstvo to vidí jako neřešitelné a jen jako další válečný stav do zničení se sami. 

 

To další je také i cesta svobodného rozhodnutí se v rozumu o tom, že je třeba myslet na cesty života, kde je také i zde to, co můžeme svými myšlenkami stavět tak, aby se zde život nezastavil a lidi dostali tu vědomost, že zde je řešení. Toto řešení závisí na postoji k životu tady i jinde ve vesmíru. Toto je zde také již oznámeno a svobodné rozhodnutí tohoto člověka je to, co je také udržený vesmírný zákon o životě. Svobodné rozhodnutí po upozornění na chyby, dopady a důsledky voleb, které jsou zde také nastaveny do obelhávání ostatních států i lidí tak, aby se zničení stalo tím snadným a také i ovládání je možnost zvolit to, co je zkáza na ostatních lidech. Ti, co dostali vědomosti, dělají pokusy i ve velkém a tají to, neboť hrůzy, co se staly, jsou také i to, co víme trochu a dopady i do dalších generací, je to další, co nás může potkat a bude se stále i zhoršovat situace na této planetě, když se neuvěří té pomoci, která upozorňuje a také staví to, že budeme vědět dosti o tom, co jsme způsobili a co jsme zvolili k cíli zde nastavit, zdevastovat, donutit a zpustošit svým myšlením na cíle hamižnosti a velkých zisků tak, že si také neví rady, jak to opět postavit správnou cestou, také se vzdávají a jedou do skutečného konce protože věří, že už dál nic nebude jen konec všeho života. 

 

Život je také i o tom, že žijící jsou lidé zde na úrovni, kde nevidí dále, též i nechtějí vidět a také i nevěří, že je život i jinde ve vesmíru, je dokonalejší a ví o této lidské společnosti, pozoruje ji, také dodržuje vesmírné zákony o svobodném rozhodnutí jít svou cestou, která je však také ustanovena tím Zdrojem Života, kterého mají všichni lidé znát a také ho uznat a řídit se jeho zákony, které vždy směřují k životu a k zachování života. Nesmíme my ani jinde ve vesmíru civilizace, ohrožovat ostatní, ani ty slabé a slabší. Pokud se to stane, je zde také i možnost požádat o pomoc, protože zde je tento děj postaven do mnohamilionové délky žití a také i to rozhodnutí se stát těmi, kdož chtěli poznat tu otázku a dostat na ni také odpověď - jaké by to bylo, kdyby se život odvíjel z přírody a ne božími cestami. Ta odpověď již přišla ve formě duchovního uvědomění a také poznání děje života, Zdroje Života a též i Stvoření, které žije a ví o tom našem žití a našich rozhodnutí k tomu, co je dnes zkáza a ta je také ustanovena takto, uvidět ji a uvědomit si ji a také učinit to něco pro ten stav života v míru a také i napravit omyly a chyby. Můžeme dostat vědomosti a také stav poznání těch, kdož umí zastavit tu zkázu a také se zviditelnit a tedy je postavit do své cesty životem, protože se již ustanovila také cesta, kterou budeme vědět, kam jsme došli a jak se také můžeme zachránit z nevědomosti a tím i pomoci si k tomu, že budeme tou společnou cestou i s jinými civilizacemi, napravovat chyby a čistit to zde od jedovatosti, kterou jsme nastavili v boji sami proti sobě. 

 

Zde je také i to, co žijeme do voleb, které staví vůdci a jejich rozhodnutí je zde podobou utlačování a obelhávání a také svých rozhodnutí, kde jsme nastavili i zde ty, co se dostali k síle vědomostí a nastavili i ostatní k tomu, že touží po hamižnosti a stavu miliard pro sebe a tím se však nedostává na ostatní a těmto miliardářům jde jen o život pro sebe a ne pro ostatní lidi, tedy jsou zkázou myšlení a dopady na ostatní jsou to, co vidíme jako cesty utlačování, zdražování, stavění tak, že se zbytečně vyčerpávají zdroje pro život, jede se do zkázy, protože i lidé postavili to, co je svobodné rozhodnutí přijmout to, co je touha po penězích, a ne touha pro život, který je životem a to duchovní uvědomění je o tom, že se bude žít tak, jak to dovolují vesmírné zákony, jsou vyšší než ty lidské zde na této planetě. Vždy směřují k životu a k zachování důstojného života. Tento člověk se dopracoval k válce a ovládání se navzájem. Mír nezná a stav života také ne, jen to, co je hamižnost a podvod na dalších lidech. Vidí jen ty miliardy a ne cesty života, který je dán a stanoven na neustálé pokračování k životu. Toto je také i porozumění cestám, které jsou i zde také zviditelněny a tento člověk poznal, že k němu přišla ta návštěva jiných civilizací a chce se mu pomoci v tom rozhodování se k cíli života, který je i zde také stavěn do dalšího děje a také i do souvislostí, které tento člověk bude vědět, bude také nastaven a ustanoven tak, aby se svobodně rozhodl pokračovat v cestě mu ukázané, v daných mu schopnostech k této cestě pro ostatní lidi a také i pro něj, neboť to co učiní pro ostatní, to také učiní ostatní pro něj a tím se také celý celek, pozvedne a uvidí také i ten rozdíl v dřívějším myšlení a tom dnešním, novém. 

 

To je také i o přijetí toho, že život je životem a je dán k životu na neustálém rozvoji a také zkoumání tak, aby se nestalo to, že se zničí pokusy a ublíží ostatním na životě. Uznat cesty života jako cíle a hodnoty, které zde pro tento rozvoj musí být uznány jako cesty míru a citu, to co je cítící a také i myslící celek, který žije pro cíle života pro všechny členy, tedy se musí naučit žít jiný myšlenkový proud, kterým udrží všechny svoje členy při životě, při správném zvolení cest a také i podob žití tak, že je mu ukazováno také i to, co je cesta modelu nového směru žití, které neustále trvá v radosti a  zkušenostech, nastavených do poznávání sami sebe uvnitř, co je směr meditace a spojování se s ostatními úrovněmi života jinde ve vesmíru. Máme dnes tu možnost poznat ty, co se nám věnují a také umí více, protože je jim dovoleno cestovat vesmírem a je jim dána síla technická i duchovní, a oni zde mohou naučit lidi žít tak, aby život byl tím skutečným životem, který je nám ukazován mírovými civilizacemi, vstupujícími sem k nám a také nastavujícími se na jednání s lidmi, kteří se svobodně rozhodnou jednat ve jménu života pro tento celek i celek lidstva na této planetě, Vládnoucí stav odmítl nebo také i utajil vstup jiných civilizací a také rozhodl se jít zase válkou proti životu a udržení si moci rozhodování o válečném stavu žití. Tedy je to na ostatních lidech, aby poznali, uznali, našli odvahu jednat v míru a postavili se na stranu života, dali to dále, tlačili na vedení a vlády, aby se rozhodli pro cesty míru a života v míru a citu. Je zde mnoho těch, kdož se mohou domluvit příslušnou řečí s těmi, kteří budou vědět více o stavu života a také jak napravit chyby a omyly tou společnou cestou. Tedy je zde naděje na záchranu a obnovení opět cíle života, ihned, protože zkáza pokročila a jsme tlačeni do ustanovení se také těmi, kdo půjdou donuceni do stavu zkázy na životě, je jim nalháváno, že to co se vymyslelo, slouží k životu a k ochraně před zkázou. Potíže zdravotní nasvědčují však, že to je podvod a ne ta správná cesta zastavení zkázy. Tak tedy máme málo času k obnovení života, pak se stane i to, že půjdeme do zkázy proto, že jsme odmítli variantu života, který s námi mohou postavit ty mírové civilizace a udržet zde cíle a cesty života pro všechny lidi. Tak zvolme život zdravý a mírový.