Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijeme to, co vymyslíme a také uskutečníme k životu, co je celek i jednotlivec.

Tady je cesta k životu, kde se také i toto žije jako nevědomost, kde je toto také cíl se zde nastavit jako ti, co žijí a také co budou žít most, kde je otevřeno mnohým to, co žijí již dnes, ale ostatním je toto uzavřeno, neboť nesouhlasí se životem, který je i zde postaven jako život, ale ne každý ho chce takto žít, tedy se vymyslelo i tvoření tak, jak se díváme na tento cíl života takto z hlediska také diváka, kde žije cesta sebe, také i cesty ostatních lidí, kde se také i toto buduje do cíle života, kde se také i tento život staví jako cesta k člověku, co zde také řeší cesty nežijících lidí, neboť jeho mysl je ovlivněna tak, jak se mnozí diví z pohledu nesouhlasu s tím, co je jednáním vysoce postavených těch, kdož řídí národy, aby se dnes nastavili také do postaveného cíle, kde je tento cíl také ovlivněn vysokou mocí vesmíru, ale také technologicky se i dnes tento cíl žije také již do viditelných stavebních cest, kde žijeme most svobody a svobodně se rozhodujeme se zničit, ale také se díváme, jak se pozvolna devastují lidé navzájem, z myšlení dnes se mnohým dělá i špatně, ale také i tento cíl života je postavením se do cest zvedat život v délce, síle, také schopnostech, které zdejší člověk dříve neměl, ale také se dívá, jak se devastací vědou a též i manipulací ostatních těch, kdož zde se také nastavují dále do cest života jen pro sebe, jen na sebe, se toto lidské společenství ustanovuje do cíle života jako ti, co žijí stavbu života k zániku, svým myšlením a také i přístupem k peněžnímu cíli miliard, kde se díváme, jak se soutěží o prvenství v tom, kdo je nejbohatší člověk planety a také se dává na vědomost jméno toho, kdo získal nepoctivým způsobem tolik, co je zde také odsuzováno i některými členy tak, jak se také bude i zde nastavovat odpor k těm, kdož žijí nad poměry ostatních lidí. Toto je také cesta k životu, kde je toto nastaveno myslí a tento dnešní člověk žije manipulací a ovládáním druhých lidí, svojí silou a také svým egem, kde se stanovuje tok pravidel dle jednotlivce, co chce jen pro sebe, ale ne pro život druhých, jiní pro něj neexistují, jen ve vztahu zaplatit co nejvíce, dostat co nejméně a také se díváme, jak se i zde postavil cíl okrádání se navzájem, co se postavilo do mysli do většiny lidí, žijeme bohužel válku cen, válku myšlení a také i válku, kde se rozhoduje o státech, kde žijeme válku v mírové době, rozhodují o nás jiní a také se postavíme jako i ti, co otročí cizím a také je napodobují v tomto cíli, kde se také i toto žije tady, aby se dnešní člověk nastavil žít dle cizích a zničil svůj stát, kde je také cit a význam žít zde svobodně a také ve stejné řeči, ale toto je také cesta, kterou žijeme a také se o ní nezajímáme, jen ti, co jsou vysoce nastaveni jít dále a rozhodovat o národu a také i o jednotlivcích, kteří tvoří národ. Toto je také úvaha o cestách, kde se také i toto žije dnes jako cíl života, co žijeme a také nevidíme tolik, co ti, co žijí naše životy, ale jsou také i ti, co je ustanovují svými myšlenkovými proudy, kde se rozhoduje o nás a bez nás. Jen ten, kdo žije moc a cíl života, kde vládne cesta miliard, je ten, kdo žije jako pán nad ostatními a jeho mysl žije významem jako most, kde ale žije tento most jako již to, co žijeme sice všichni, ale ne všichni ho můžeme přejít tak, aby se život nezastavil a mohl pokračovat v míru dále. Tady je otevřený most do duchovního cíle, který žije v mnohých lidech a také se otevřela cesta k duchovnímu cíli, co bude i zde dnes velkým významným cílením se k tomu, kdo je a také i žije v mostu ke svobodě, co je již i to, co budeme žít jako moudrost života, kde život bude také i duchovní část, kde se vesmírný zákon musí i zde dodržovat a vědět jak ho dodržovat. 

Vesmírný zákon zde je třeba ustanovit do oběhu a toto lidstvo žije na stavbě jiných celků, kde se tento celek lidí buduje dále jako ten, kdo již vidí a ví, co ho čeká, když neustoupí od svých cest ovládat a zničit sám sebe svými výtvory myšlení jen na sebe a jen pro sebe. Rozhodovat o druhých je také i cesta k osobnímu cíli, který je i zde nastaven vědomostmi vysokých cílů, kde je tento cíl k vědomost, že lze dnes nastavit genetický postavený cíl tak, jak je již i vidět z mnoha zemí a stavba člověka je známým ustanovením se k tomu, co žijeme dále jako cíl života, kde se také i tento cíl žije do cest života, kde je také i toto lidstvo trochu pozadu s duchovním vědomím, neboť cesta rozumu a ega, je v dnešní době ustanovením jen toho, co je moc a síla, kde je toto nastaveno do vysokých najednou se objevujících hodnot, které se najednou objeví a tento člověk je umí, je ví, je silák, který si myslí, že je mistr světa a ostatní jsou jen ti, co žijí jeho slávu, která je mu dána k tomu, aby se ustanovil jako ten, kdo již tuto sílu nastavuje ve vědomí celku k tomu, aby neovládal, ale nastavil život jako cíl života k tomu, co je nižší vědomost, daná také zatím do takto ustanoveného cíle, který žije v lidské mysli k tomu, aby se stavba tohoto planetárního celku ustanovila jako cíl života tak, aby se zde opět nastavil život do vyšších vibrací, do vyššího stupně, ale duch je moc, kde je také i toto zvládnout, vysoce odbornostní cesta, kterou žijí mnozí, ale ne každý ji zde také chce žít, neboť je zvyklý na to, co bylo dříve, co se žilo do cíle postavit jen to, co vymysleli vedoucí, co ustanovili vládnoucí, co se určilo jako cíl života, kde se také tento člověk rozhodl zabíjet pro víru druhé, zakázat duchovní cesty, oslabit lidi, co žijí jako ti, co jistí ty vládnoucí a také i víra v boží přístup, je i zde také nastavením se do cíle, kde se také i toto probírá v dnešní lidské společnosti tak, aby se znova ustanovili ti věřící do skupin, kde se také i zde žije víra v to, co se ustanovilo dříve a tento člověk to žije jako záznamy z minulosti, kde je také i cíl života to, co je i zde to, co je nastavit se opět do věřících, kteří zvolí cíl, kde se také i tento cíl volí na základě vůdce, kde tento vůdce bude ustanoven jako ten, kdo již postavil a také se i ustanovil sám k tomu, aby svým přístupem, který mu byl dán, žil a stavěl další lidi k tomu, co je jeho víra v to, co mu bylo ustanoveno a také i tento cíl žije v lidech zde jako cesty ne stavěné právě správným způsobem, tedy je zde také i vstup cizích mocností vesmíru, které nechtějí žít lidstvo duchovně nastavené a ustanovené jitím do cest zvýšit svoji duchovní postavenou cestu do vyšších hodnot, kde je toto také ustanoveno jinde, kde je také i tato duchovní hodnota dnes vysílaná na tuto planetu Zemi také i z hodnot galaxie, aby se tato planeta připojila a mohla se nastavit do duchovní části tak, aby zde tento člověk porozuměl duchovním pravidlům, ne aby se devastoval a nastavil cesty nemoudrého rozhodnutí zde nastavit to, co se stane zkázou, neboť jeho moc byla nastavením se také do výše, kde se toto také může obrátit proti samotnému člověku a zničit to, co je most svobody, neboť duchovní zákon je stavba trochu jiná, než zde je tento člověk zvyklý žít. 

Duchovní cesta je rozhodnutí zvolit a jít do života nebo i do zkázy svým rozhodnutím, je to trochu nastavené do postavení se tady mít hodnotu života vysoko ustanovenou do moudrosti, ale nedůvěra v tuto moudrost vyústí a může vyústit do zkázy, nepřijetím nových pravidel, která se směrují do znalostí těchto duchovních zákonů, které žijí v mostu svobodného nastavení se i zde jako cíl duchovní příčiny, dopadů a důsledků, výsledků, kde se toto žije do volebního cíle, kterým žijeme všichni jako ti, co zvolili vůdci, to se také ustanovuje do celku, ale také boj mezi člověkem a národy, se i zde promítá do duchovní cesty, kterou žijeme dále jako ti, co žijí již moudrost a také i manipulaci a ovládání jeden druhého. Cesty vědomostí jsou zatím dosti rychlé pro tohoto dnešního člověka nastavením se do cíle, který se i zde nastavil a buduje se do cest je zde postavit do standartu, kde nižší znalosti znamenají jen bezdomovce, člověka bez postupu, také mládí je zde nastaveno jen na mládí a neuznává stáří, tedy proces života, manipulace je stavba uspět za mládí a nashromáždit velké peníze, pak zlenošit a ustanovit se tak, aby se ostatní postarali o tohoto člena, co platí hodně, ale neumí to, co je most svobodného rozhodnutí jít dále k tomu, co je již i to, co se i zde nastavuje také dále do mostu svobody, která je i zde nastavením se do cíle člověka, co žije dnes to, co je otevřený most rozhodnutí postavit tohoto člověka do více znalostí, kde tyto znalosti mají sloužit k významu života i ostatním lidem, kde se také i tento cíl žije, ale také nestavěním se do duchovní víry v boží zákony, se tento člověk ustanovuje dále jako ten pán a vládce nad ostatními, kteří žijí dále také i to, co je již i to, co i zde se také buduje jako cesta, kterou žijeme do voleb i jako ti, co jsou členy, kde žijeme také moudrost života, kde žijeme také ale i soudnost a také se stavíme do modelu, kde se také i působí jako cíl života to, co je výkon, co je odvaha žít zloděje ostatním, kde je také i toto cílení se do cest života to, co je již i také most svobody a také i ovládání se navzájem silou atomu, technologiemi, genetikou, chemií, a také se i zde nastavuje cíl se ustanovit tím, kdo bude i zde vládnout cestami co jsou a jdou dále do vesmírného působení z jiných dimenzí a také i vesmír žije životem a nestaví jen to, co je to dobré, ale také i ubližuje a nastavuje cesty zkázy, kde je toto také postaveno jako cíl toto vědět, aby se tento člověk nastavil do zkušenosti, že most svobody je také i jeho rozhodnutí se zničit pomocí i technologií, přijatých a nabídnutých ke zničení se sami, ale také postavených jako to, co se žije v lidech zde dnes jako moc a ustanovený cíl žít ve strachu o život a nastavit ho i zde také ostatním lidem. 

Tady se žije víra a tady se také buduje cíl žít a mít tento cíl života jako život, co se nastavuje dále do budoucnosti k tomu, aby se i toto lidstvo ustanovilo jako cíl, co žije a také bude chtít samo žití udržet. Svoje rozhodnutí vyjádří v myšlenkách, kde se tyto myšlenky čtou vysokými ustanovenými cílenými bytostnými stavy, které se i zde objevují a telepaticky komunikují s tímto dnešním člověkem. Toto dohodnuté je i zde cesta mostu ke svobodě, aby se i tento cíl nastavil dále k cestě, co žije v lidech zde a také se díváme, jak se i zde tento cíl mění ze dne na den. Cíl života žijeme všichni a ne všichni jsou ti, co ho budují k životu jako cíl svých nastavení se do tohoto života, kde žijeme také víru v život a také ho i zde postavíme společnou cestou do cíle života ke všem lidem zde, proto aby se i tento život stal životem a žili ho zde všichni do duchovního cíle, který je hodnotou života v nejvyšším nastaveném cíli hodnot, kde je také i toto cílení se k tomu, co je cíl zde postavit cesty žití jako cíl ducha a duše, znalostí vesmírných zákonů a také pravidel k životu a též i k jeho zachování vždy.

 

 

Toto je také i cesta k tomu, že vidíme, jak se zde na této planetě mění život jako cesta k duchovnímu uvědomění  si cest ducha a duše, v normálním životě je tento cíl nastavený do hmotného hlediska a cílů, ale také je i zde toto postaveno do duchovních sil, kterými se zde otevírá nová cesta, kde se působí jako cíl života také do vysoce postavených cest, kde je běžný člověk neumí, nevidí a také i nechce vidět, kde je zde se také i toto cíl tohoto cíle, vědět, že zde nejsme sami a také i duchovní cesty jsou zde postaveny do vysokých událostí, kde se žije také vstup těch, kdož zde vidí tento život tak, jak ho nevidí ostatní lidé, neboť je jim uzavřen přístup k životu tak, jak je zde se také nastaveno do duchovního cíle, co se i zde opět buduje do cílů, kde žijeme vstupy jak toho dobrého, tak také se zde projevuje to, co je to zlo, to peklo, které se dívá na tento život z hlediska udržování samo sebe jako hrůzy a postavené cesty k tomu, co je perverze, opak žití a opak stavěného života v moudrosti a míru, krade se i malý člověk, co zatím nechápe svět, žije se zde pro cíle utrpení a také se díváme, jak se politika na vysokých postech staví dále jako stav těch, kdož se záznamem také nastavují do sledování každého hnutí těla, také se díváme, jak se i zde také tento člověk postavil do pokroku, který se žije jen v některých lidech, kteří vidí trochu více a také umí s touto technickou stránkou také více pracovat, umí nastavit a také i vyrobit stav strojů a přístrojů, kde je stav tohoto stavu lidí zatím ustanoven pozvolna v krocích žít to nové jako cíl života tak, aby se pozvolnými kroky ustanovil ten vstup toho nového a také i silného technického i duchovního nastavení, kde žijeme vstupy také i cíle těch, kdož zde se také narodí jako mimořádní lidé, v tomto těle člověka, který je neuvidí jako zvláštní osoby, ale jejich znalosti také budou zesíleny jako cesty ukazovat dalším lidem stav života, kde se žije také i na tomto stavěném cíli těch, kdož se i zde podílejí na tomto vzestupu lidstva jako takového. Toto je také i nově postavená cesta, kterou žijeme a budujeme do tohoto cíle se dívat, jak se zde se také i žije toto nově nastavené do podob, kterými se zde také budeme všichni muset zabývat z pohledu ducha, kde je tento cíl také ustanoven těmi, kdož zde také vstoupili již dříve, předávají nová poselství k lidstvu a také se díváme, jak se i toto zde se také nastavuje do tohoto cíleného stavění se do duchovní stránky tohoto lidstva, které je ovládané tím tzv. pekelníkem, který obrací způsob života, lže, krade a také nastavuje to, co je stručně řečeno utrpení lidem, které nastavuje do myšlení, co je postaveno do samozkázy a toto tělo je jen schránka ducha a duše, který žije dál a může vstoupit ještě vícekrát za tento lidský život, který se žije jen do hmotné stránky a neví se nic o žití, které je zde se také na duchovním cíli a tento duchovní cíl zastavuje život zde do nových forem, kde se žije stav žití jako stav těla, ducha, duše a také reinkarnace, která je nastavena již také do duchovních znalostí, o kterých bude vědět jen někdo, kdo bude ustanoven také dle vesmírných zákonů tak, aby se zde tento stav lidstva opět nastavil do moudrosti a správného života, byl vyhnán ten pekelník, který vidí život obráceně a jen v hrůzách a nesprávném přístupu lidí, které zde také řídí a zatím je to dovoleno k poučení se z tohoto cíleného života, který je zde se také zviditelněn na mnohých cestách, aby se zde také tímto technickým nastavením tento člověk dostavěl k moudrosti života tak, aby se tento cíl života stal také dostavěný do moudrosti a ke správnému cíli, který zde také bude určovat ten, kdo je Moudrost života, kde se také i toto lidstvo bude stavět do cílů a cest konkrétních tak, aby se zde tento život rozvinul do podoby citu a soucítění se žijícími bytostmi a také i ostatním životem, který byl zde postaven k cíli života, kde se také i bude žít to, co je duchovní věda a také nově postavený cíl života, kde se také tento cíl života již zviditelňuje různými cestami tak, aby se zde také i toto lidstvo ustanovilo do nově nastoupeného cíle, který zde také bude nově ustanoven těmi žijícími ve Stvoření, kteří vidí, jak se zde také život obrátil naruby a nastavený systémový cíl života je zkáza na všech oblastech tohoto cíleného nastavení tohoto člověka, který žije strach, který krade a podvádí druhé, žije a také i myslí na to utrpení a výzkum nastavil stav života také ve vysokých technologiích, kterými se zde nastavuje válečný stav proto, aby se ti slabší a slabí ovládli do postoje otroka, co je podřízen těm silným a toto je také myšlenkový vstup těch, kdož jsou zde také nastavením se ti pekelníci, kteří neznají cit a škodí a dělají vše proto, aby zde se tento člověk stal tím, kdo žije hrůzu ze života, také podvod je stavěn do cest správnosti a také se i tento cíl žije do modelu systémů, kterými se zde nastavili jednotlivci, co  jsou těmi, kdož získali svými znalostmi vládu nad ostatními a směrují lidi do otroctví a necitelnosti, které zde se také prosazuje jako nadvláda peněžní a majetková, velké množství a necitelnost k ostatním lidem, jejich nastavený cíl života do postaveného cíle otroka, co nemusí žít, ale jen dře na toho pána, který si také dělá se životy ostatních to co chce a také se i zabíjí pro cíle získat nadvládu nad ostatními lidmi tak, aby se věda a vojenský výzkum staly ohrožováním se tak, jak je viditelný stav tohoto stavu nad tímto planetárním lidstvem, které se i zde se také neumí postavit do myšlení jinak, protože se díváme na mocnost technologií, které se staly ohrožením všech zde narozených pro jejich genetický nastavený stav těla, mysli, ducha a duše, kde je zde se také ustanovený cíl zde zviditelnit stav dobrých a také zvrácených lidí, kteří myšlením tvoří cíle života a také otroka z těch slabých, nevědomých a ovládaných technologicky tak, jak se i zde se také budujeme do vědomostí, že cíle duchovní války je zde již zviditelněno do postavených poselství, kterými žijeme a stavíme se do podob života tak, jak je nám ukazován  a také i bude postaven stále se dívajícími lidmi do cíle se zde rozhodnout jít  do života nebo se ustanovit tím pekelníkem a nežít, jen ohrožovat ostatní a také se tímto rozhodnutím postaví do cíle vědět, že bude silou Stvoření ukončen stav hrůz a ohrožování životů ostatních, až se rozhodne stav Nejvyšší Moudrosti o tom, kdy to bude a postaví se cíle opětného nastavení života tak, jak bude rozhodnuto a jak také i žijí jinde ve Stvoření ti, co jsou žijící a také stavějící cesty života a úcty k životu ostatních žijících, neboť zde je to nově otevřené a také ustanovené do života, který je zde také nastaven do vysokých duchovních hodnot a toto lidstvo je buď přijme a bude dále žit to nově ustanovené žití do míru vždy, ne do velikosti celků národů, které svými počty vidí tu sílu nad ostatními, toto se stane změnou myšlení a všichni budou respektovat nastavení Duchovní cesty těch, kdož budou zviditelněni a také vstoupí duchovní silou a změní nastavený směr ohrožování se navzájem do mírových myšlenkových cest, které budou dodrženy a silově udrženy po určenou dobu tak, aby se zde také i tento člověk znova nastavil do změn života, kde se také bude svou svobodnou vůlí rozhodovat do žití, které sám chce zde žít. Pokud se rozhodne nezměnit svoje postoje k životu a dále bude chtít žít jako ten necita k ostatním žijícím a dále škodit a ovládat je, tak bude tento stav lidí uzamčen v prostoru, kde se žije jen stavěním hrůz, podvodu a utrpení a tento stav prostoru je kontrolován tím Nejvyšším Moudrým a i ostatními, kteří dohlížejí na to, aby se tento pekelník nedostal ven a neohrožoval ostatní. Má stále možnost se ustanovit do toho, kdo již porozuměl stavění životu v míru a citu a také se může opět nastavit do změny, která je však postavena na výuku k duchovnímu uvědomění si života a také i jeho hodnotu k cestám žití v míru mezi sebou a také i v různosti vědomostí a síly technologií a duchovní síly. Vše podléhá Nejvyšší Moudrosti a ta rozhoduje o svých pravidlech a také vždy chce život v cítění a také v moudrosti, která zajišťuje pokračování života neustále.

Proto se díváme na děj vesmíru a Stvoření, které se učí z rozhodování tohoto člověka zde na této planetě, která je pod vládou sil pekla a také sem již vstoupilo i to nebe a učí moudrost a mír života ty, kteří se sami chtějí tomuto naučit a žít jako moudrý člen Stvoření, které žije mírem mezi sebou, s citem k sobě i k druhým a také nezneužívá vědomosti a sílu danou k životu, který má svá pravidla, tak jako jsou i zde pravidla silničního provozu. Toto je také nastavený cíl duchovní výuky k životu zde, kdo chce, tak se nastaví a bude se učit znovu životu mírovému a také nově nastavenému do cíle života, s pomocí moudrých učitelů a přátel moudrosti, kde se neovládá, kde se učí cesta žití a kde se také i skládají zkoušky ze života tak, aby se stal tím, kdo jej později také bude žít a také učit další generace lidí, kteří se také musí ustanovit do prostoru, kde se žije a vstupuje jen moudrost a mír a také i skromnost a úcta k životu tak, aby se život mohl zachovat a mohl pokračovat neustále dále tak, jak bylo rozhodnuto do dalšího kroku, který je také nová cesta, kterou se zde tento starý krok pozvolna zastaví a nastoupí se nová cesta tak, jak ji určí ten kdo je Nejvyšší moudrost života a rozhoduje o všech těch, kdož byli touto moudrostí stvořeni a žijí to, co je stav života a také uvědomění si žijících jinde, v přátelském postaveném stavu, kde se žije a také se setkává s tím, kdo je již také i ten, kdo bude vidět a také i vědět, bude chtít dodržet vždy podmínky míru a bude ochoten udělat něco pro ten cíl udržení života v míru. Neustálá pomoc těch, kdož jsou také žijící a tvoří cíl života na vyšší a vysoké úrovni života, který je neustálý v tomto Stvoření a také se díváme, jak se děje to, co je viditelným cílem tohoto člověka, jak také i chce v nevědomosti žít a také je tlačen k tomuto žití do hrůz a válek, kde se život neuznává, ale jen moc nad ostatními a také i cesta je zotročit a ustanovit i těmi, kdo chtějí ukončit tuto dnešní svou inkarnaci proto, že to tělo je nepohodlné pro vědomosti o cestách pekelníků, kteří vidí trochu více a také i žijí to, co je zde se také ustanovení se těmi, kdož chtějí zničit, zdevastovat a poškodit vše, co je dobré a správné, proto se zkoumá i to, jak nastavit nemoci a viry k tomu, aby co nejvíce ublížili tělu a člověk i ostatní život zde trpěl nedostatkem dobra a míru. Až se toto porozumí a uvěří se cestám moudrosti, i pekelníků, tak se postaví to rozhodnutí se žít a také i chtít být tím, kdo se svobodně rozhodne cestami, které se pak nastaví do toho, co bude volbami každého člena zde na této planetě. Proto se dává na vědomost to rozhodnutí, kde je stav upozornění na tento cíl života, kde je a také bude změna k dobru a tedy se také i ten, kdo chce to dobro, musí také to dobro naučit žít s pomocí Moudrých a moudrosti, která také bude dána k životu proto, aby se stal život moudrým. Budování duchovního uvědomění je cíl tohoto cíle a také to duchovní se stane také cestami různosti, kde se každý člověk může zapojit a chtít nastavit do svého života to, co je moudré a dobré a správné. To mu také řekne ten, kdo je vyšší stav života, i sám Nejvyšší, který je Moudrost Absolutní a z ní vychází to nižší a v míru se učí moudře žít a udržovat moudrá pravidla, která již slouží tomuto člověku k poznání pravd a citu k životu zde i jinde.

 

2.7.2020