Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakty a odkazy

 

 

 Moudrost a kontakty

 

 

Tyto kontakty jsou dnes trochu jiné, ale zde se jedná o moudrost, kterou je zde také tento stav lidí nastaven na nitro, které zde také hraje roli a staví zde také tento stav lidí do moudrosti života tak, aby zde také tyto kontakty vybudovali jako stavění lidé, kteří niterně komunikují již jako stav duchovně ustanovených lidí, kteří zde trvají na stavu také tohoto nastaveného stavu lidí tak, že zde se staví tímto nastavením se také jako stavěné společnosti tak, aby zde také mohl každý vidět, co je to niterná komunikace a také se zde tímto niterným ustanovením staví na tomto kontaktu také to, co je již ustanoveno u duchovně nastavených lidí, kteří zde trvají na tom, aby zde také tento stavěný společenský systém nastavil tu komunikaci v moudrosti, míru, dobru, neboť toto dobro ho také samo osloví a nastaví mu cestu, kterou lze také jít ve spolupráci s ostatními a nastavená cesta je to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto kontaktu tak, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a ne jako stav zvířátka, které neumí pomoci, které se neumí také rozdělit a také se staví na nižším stupni života, tedy i tento stav lidí se takto chová a staví tržní systém, který je zde také tím, kdo je již postaven na konec niternosti, neboť zde se staví také na tom, aby zde také tento stav lidí niterným způsobem komunikovat a kontaktoval se také mezi lidmi, kteří zde také již postavili myšlenkový proud k tomu, že dostavěli niternost jako stav zatím nastaveného ustanovení se stavět jako ti, co toto ustanovují u sebe a u své rodiny, ale také zde se staví na tomto kontaktu tak, že zde se staví tímto ustanovením se také jako stav lidí, kteří zde také komunikují již s těmi, kdož jsou Vysokým Kosmickým Vědomím, které zde čeká, až ho tento stav lidí také přijme a také bude tedy oslovovat stále více těch, kdož zde také staví na tomto stavu vědomostí tak, aby se zde také tímto ustanovením připojovali i ostatní lidé na tomto niterném komunikačním mostě, který je zde také již otevřen pro ty, co zde také tímto stavěním budou ustanovovat 

 

MOUDROST, MÍR, DOBRO, POCTIVOST,  LÁSKYPLNOST, SOUDRŽNOST, IDENTITU,

 

TOMU KDO JE JIŽ NASTAVEN NA UČITELE, JE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVEN JAKO ŽÁK A TAKÉ SE ZDE TÍMTO USTANOVENÍM POSTAVÍ TO, CO JE JIŽ POSTAVENO JAKO STAV KOMUNIKACE TELEPATICKÉHO USTANOVENÍ SE TAKÉ TÍMTO NASTAVENÍM POSTAVIT DO MOUDROSTI ŽIVOTA A BUDIT TAKÉ TY, CO JEŠTĚ SPÍ NA STAVU TOHOTO STAVU LIDÍ, KTEŘÍ SE ZATÍM NASTAVUJÍ PROTI TELEPATICKÉ KOMUNIKACI, KTEROU JE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVEN JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVĚNÉM STAVU MOUDROSTI ŽIVOTA TAK, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ A TAKÉ SE ZDE TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ ŽIVOT NASTAVUJÍ JIŽ DO TOHOTO NASTAVENÉHO STAVU LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO KONTAKTU TAK, ABY SE ZDE TAKÉ POSTAVILI JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ  KONTAKTUJÍ OSTATNÍ TAK, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV HYEN A TAKÉ POSTAVENÝCH PODLOSTNÍCH, KTEŘÍ ZDE ŽIJÍ STAVEM ZVÍŘÁTKA NA NIŽŠÍM STUPNI ŽIVOTA. TOTO JE ZDE TAKÉ TO, CO JE JIŽ POSTAVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM SE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO KONTAKTU TAK, JAK ZDE TAKÉ BUDEME ŽÍT V BUDOUCNOSTI, TEDY JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ NA DUCHOVNÍM UVĚDOMĚNÍ SI STAVU TAKÉ TOHO, KDO JE JIŽ USTANOVEN JAKO ČLOVĚK, KTERÉMU ZDE TAKÉ STAVÍ TENTO STAV LIDÍ TO, CO JE ČLOVĚK MOUDRÝ A NE JAKO ZDE SE NACHÁZEJÍCÍ STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO MOSTĚ K TOMU, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ A STAVĚL DÁLE NA NITERNOSTI TAK, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ A STAV LIDÍ JE TO, CO JE JIŽ STAVĚNÍM SE K TOMU, ABY ZDE TAKÉ NITERNÁ KOMUNIKACE A KONTAKTOVÁNÍ SE  S TĚMI, KDOŽ ZDE TAKÉ TUTO MOUDROST STAVÍ JAKO MOUDŘÍ UČITELÉ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO MOUDROST ŽIVOTA V TOMTO STAVĚNÉM SPOLEČENSTVÍ LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVĚNÍM NITERNOSTI STAVÍ NA TOMTO STAVU TAKÉ KOMUNIKAČNÍHO MOSTU, KTERÝ JE ZDE TAKÉ TÍM, KDO JE JIŽ USTANOVEN JAKO STAV KONTAKTU, KTERÝ ZDE TAKÉ STAVÍ NA NITERNÉM KOMUNIKOVÁNÍ SE S TĚMI, KDOŽ ZDE TAKÉ NASTAVUJÍ ENERGII, TAKÉ MNOHO DALŠÍCH CEST, KTERÉ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ A STAV LIDÍ JE TO, CO JE JIŽ POSTAVENO DO TOHOTO MOUDROSTNÍHO USTANOVENÍ POZVEDNOUT TUTO CELOU LIDSKOU SPOLEČNOST TAKÉ TAK, JAK ZDE TAKÉ VIDÍ JIŽ TI, CO TOTO UMÍ NASTAVIT U SEBE JAKO DUCHOVNĚ UVĚDOMĚLÍ LIDÉ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ NASTAVUJÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TÍMTO NASTAVENÍM STAVÍ TO, CO JE JIŽ POSTAVENO K TOMU, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ POSTAVIL JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV TÍMTO NASTAVENÝ PEKLEM K TOMU, ABY ZDE TAKÉ STAVĚL TO, CO JE PEKLO OSTATNÍM, KTERÉ ŽIJE STAVĚNÍM HRŮZ, NEPRAVD A STAVĚNÍM SE TAKÉ K TOMU, CO JE JIŽ POSTAVENO NA OPAKU MOUDROSTI, STAVĚNÍM PODLOSTI SE TAKÉ ODMĚŇUJE A STAVÍ NA TOM, ŽE ODMĚNOU JE STAVĚNÍ NEDOBRÉHO ŽIVOTA, KTERÝM ZDE TAKÉ STAVÍ TI, CO TOTO POSTAVILI JAKO STAV PEKELNÝCH LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ ŽIJÍ  JAKO TENTO STAV LIDÍ V TOMTO STAVU LIDSKÉHO TĚLA, KTERÉ JE VŠAK JE SCHRÁNKA, CO JE JIŽ USTANOVENA JAKO STAV TOHO, KDO JE ZDE TAKÉ TÍMTO NASTAVENÍM SE TAKÉ TEN, KDO ZDE TAKÉ UČINÍ TO, CO JE ZDE TAKÉ TO, CO JE NASTAVENO K TOMU, ABY ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ POSTAVIL JIŽ STAVĚNÝ ŽIVOT TAKÉ TAK, JAK HO SÁM NASTAVÍ A USTANOVÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ STAVĚNÝ ŽIVOT TAKÉ JAKO STAV LIDÍ A JAKO STAV  LIDÍ TOTO TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ DO TOHOTO POSTAVENÉHO STAVU TAKÉ NASTAVENÝCH A USTANOVENÝCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ, KTERÉ ZDE TAKÉ BUDOU JEDNOU TÍM, KDO JE ZDE TAKÉ TEN, KDO JE DUCHOVNÍ MISTR NEBO DUCHOVNÍ MISTRYNĚ A TATO SPOLEČNOST JE BUDE TAKÉ UZNÁVAT JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TÍMTO KONTAKTEM BUDOU TAKÉ USTANOVOVAT DUCHOVNÍ USTANOVENÝ ŽIVOT, NA KTERÉM JE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ TAKÉ USTANOVEN JAKO TEN, KDO JE JIŽ POZVEDNUT NA KONTAKTOVÁNÍ A TAKÉ TECHNICKY POSTAVENÝ TAK, ABY ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM ŽIL JAKO STAV TECHNICKY NASTAVENÉ DUCHOVNĚ POSTAVENÉ SPOLEČNOSTI TĚCH, KDOŽ ZDE TAKÉ BUDOU JEDNOU MOCI ŘÍCI, MĚL JSEM KONTAKT A NASTAVIL JSEM TO, CO JE DOBRO, MOUDROST, MÍR V TOMTO STAVU LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, KTEROU JE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ TÍMTO NASTAVENÍM BUDOVANÝ A NASTAVENÝ K TOMU, CO JE JIŽ POSTAVENÝ TAKÉ STAVĚNÝ ŽIVOT TAKÉ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TAKÉ JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV HYEN A STAV TAKÉ NEODBORNÝCH, KTEŘÍ ZDE STAVÍ NA TOMTO PEKELNÉM NASTAVOVÁNÍ SE TAK, JAK ZDE TAKÉ VIDÍME, ALE TO JE JIŽ PODROBNOSTÍ, KTEROU SE BUDEME ZABÝVAT JINDE.

 

KONTAKT JE TO, CO JE A TAKÉ ZDE TÍMTO USTANOVENÍM BUDE NASTAVEN TAK, JAK HO TAKÉ NASTAVÍME JIŽ DO TOHOTO USTANOVENÉHO STAVU LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ A STAVÍ SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ TAK, JAK HO TAKÉ SAMI BUDEME VNÍMAT TAKÉ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TÍMTO NASTAVENÍM BUDUJÍ JIŽ POSTAVENÝ A NASTAVENÝ STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM STAVÍ NA MOUDROSTI ŽIVOTA TAKÉ JAKO KONTAKTOVÁNÍ SE K TOMU, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ STAVĚL JAKO STAV LIDÍ DUCHOVNĚ USTANOVENÉ SPOLEČNOSTI, KTEROU JE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ TÍMTO USTANOVENÍM SE TAKÉ NASTAVENÝ A POSTAVENÝ NA GLOBALIZAČNÍM USTANOVENÍ SE TAKÉ JAKO TO, CO JE DUCHOVNĚ USTANOVENÁ A NITERNOSTÍ NASTAVENÁ SPOLEČNOST TĚCH, KDOŽ ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM STAVÍ NA MOUDROSTI ŽIVOTA, KTERÝ JE ZDE TAKÉ STAVĚN JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ POSTAVILI JIŽ STAVĚNÝ ŽIVOT JAKO STAV LIDÍ A STAVÍ ZDE TAKÉ STAVĚNÝ ŽIVOT TAKÉ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ POSTAVENÝ STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TÍMTO STANOVENÍM STAVÍ NA MOUDROSTI, KTEROU JE ZDE TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ TI, CO TUTO ZEMI TAKÉ STAVÍ NA KONTAKTOVÁNÍ SE K TOMU, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ DUCHOVNĚ POSTAVENÝCH DO MOUDROSTI ŽIVOTA, NEBOŤ ZDE SE STAVÍ TAKÉ NA STAVU LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ A NASTAVUJÍ JIŽ STAV ŽIVOTA TAKÉ JAKO STAV MOUDRÝCH, KTEŘÍ ZDE TAKÉ ŽIJÍ A STAVÍ NA MOUDROSTI ŽIVOTA TAKÉ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ NA GLOBÁLNÍM USTANOVENÍ SE TAKÉ JAKO STAVU TÍMTO USTANOVENÉM DO MOUDROSTI TAKÉ MODALIT, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM SE TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ DO TOHOTO POSTAVENÉHO MOUDROSTNÍHO USTANOVENÍ SE TAKÉ STAVĚT TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVALÝM USTANOVENÍM SE TAKÉ NASTAVUJÍ JIŽ STAV TOHOTO STAVU NA STAVU TAKÉ TÍMTO POSTAVENÍM SE TAKÉ JAKO STAVU LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ A BUDOU TRVAT NA DUCHOVNĚ POSTAVENÉ SPOLEČNOSTI,  KTERÁ JE ZDE TAKÉ NASTAVENA JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV PEKELNĚ SE NASTAVUJÍCÍCH STAVĚNÝCH OTROKŮ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TRVAJÍ NA STAVU HRŮZ, PODLOSTI, NEDOBRÉHO ŽIVOTA, STAVĚNÍM NASTAVENÉHO A USTANOVENÉHO NEDOBRÉHO POSTAVENÉHO A USTANOVENÉHO ŽIVOTA TĚCH, KDOŽ ZDE TRVAJÍ NA ZKÁZE VLASTNÍMI ČINY, TAKÉ NASTAVENÝMI TECHNOLOGIEMI A TAKÉ POSTAVENOU ČINNOSTÍ, KTERÁ ZDE SPĚJE KE ZKÁZE CELÉ TÉTO LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, TAKÉ TÉTO PLANETY, ALE ZDE JE TAKÉ CHRÁNĚNA TAK, ŽE TENTO STAV JE DOVOLEN PRO TUTO CELOU LIDSKOU SPOLEČNOST JAKO TO POUČENÍ SE Z VÝTVORŮ, KTERÉ ZDE TAKÉ STAVÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE POD VEDENÍM JAK MOUDROSTI, TAK PEKELNOSTI, STAVÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAVĚNÝ ŽIVOT V TOMTO ROZHODNUTÍ STAVĚT BUĎ NA STRANĚ MOUDROSTI, NEBO NA STRANĚ PEKELNOSTI, KTERÝM ZDE JDE HLAVNĚ O MAMON A O POTOPENÍ SAMI SEBE TECHNOLOGIEMI, TAKÉ STAVĚNÍM PODLOSTI A STAVĚNÍM NEDOBRÉHO ŽIVOTA TĚM, KDOŽ JSOU ZDE TEN OBYČEJNÝ ČLOVĚK, KTERÝ TOTO NECHÁPE A NASTAVUJE ŽIVOT V DOMNĚNÍ, ŽE TO NEJDE JINAK USTANOVIT NEŽ JÍT DO TOHOTO STAVU TAKÉ JAKO STAV TĚCH, KDOŽ TOTO ŽIJÍ, ŠÍŘÍ A TAKÉ USTANOVUJÍ DO ŽIVOTA JAK SVÉHO, TAK TAKÉ RODINY, PŘÁTEL A TAKÉ CELÝCH NÁRODŮ, KTERÉ ZDE TAKÉ BUDOU JIŽ POSTAVENY JAKO STAV TÍMTO USTANOVENÝ DO MOUDROSTI, NA KTEROU JE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVEN JAKO TEN, KDO TOTO MÁ VĚDĚT Z HLEDISKA TAKÉ DUCHOVNĚ POSTAVENÉ SPOLEČNOSTI TĚCH, KDOŽ ZDE TAKÉ NASTAVUJE STAVĚNÝ ŽIVOT JAKO STAV LIDÍ A TENTO STAV LIDÍ JE TEDY TEN, KDO JE JIŽ USTANOVEN JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ, CO JSOU JIŽ USTANOVENI JAKO STAV LIDÍ MOUDRÝCH A TEDY SE ZDE TAKÉ TATO MOUDROST MUSÍ STAVĚT DÁLE JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV PODLOSTNÍCH, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA MAMONU, NA POTÁPĚNÍ SAMI SEBE A TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM SE TAKÉ NASTAVUJÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TÍMTO NASTAVENÍM STAVÍ TUTO LIDSKOU SPOLEČNOST JAKO TI, CO JSOU ZDE TAKÉ TÍMTO NASTAVENÍM SE TAKÉ NASTAVENI JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ JIŽ DO TOHOTO USTANOVENÉHO STAVU LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TAKÉ TAK, JAK ZDE TAKÉ STAVÍ TENTO NÁROD TAKÉ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ TRVAJÍ DO MOUDROSTI ŽIVOTA, KTERÝM ZDE TAKÉ STAVÍ TUTO SPOLEČNOST TAKÉ NA STAVU TÍMTO USTANOVENÉM TAKÉ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TRVAJÍ JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO ZRŮDY USTANOVENÉ KONTAKTOVÁNÍM PEKEL A STAVĚNÍ GENETICKOSTI, NA KTEROU JE ZDE TAKÉ STAVĚNO TO, CO JE ODBOURÁVÁNÍ NITERNOSTI, KTERÁ ZDE POSTAVILA JIŽ STAV LIDÍ DO ČIPIZACE VŠEHO, CO JE ZDE TAKÉ KE KOUPI A TAKÉ TÍMTO NITERNÝM KOMUNIKOVÁNÍM SE KAŽDÝ MŮŽE POSTAVIT JAKO TEN, KDO JE ZDE TAKÉ NASTAVEN DOBRÝMI SKUTKY NA TO MOUDROSTNÍ USTANOVENÍ SE STAVĚT TAKÉ DO MOUDROSTI ŽIVOTA TAKÉ JAKO STAV LIDÍ S NITERNÝM KOMUNIKAČNÍM KONTAKTEM, KTERÝ JE ZDE TAKÉ USTANOVEN JAKO STAV LIDÍ, KTEŘÍ ZDE TAKÉ STAVÍ NA TOMTO STAVU LIDÍ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV LIDÍ A NE JAKO STAV TÍMTO USTANOVENÝ K TOMU, ABY ZDE TAKÉ NASTAVIL STAV LIDÍ K TOMU, ABY SE ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ USTANOVIL JAKO STAV LIDÍ, CO JE ZDE TAKÉ USTANOVEN JAKO STAV LIDÍ A STAVĚT TAKÉ DÁLE TY LIDI JAKO STAV MOUDRÝCH, KTEŘÍ ZDE KONTAKTEM S NITREM NASTAVUJÍ JIŽ TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO NITERNOST TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM SE K TOMU, ŽE VÝDĚLEK A VYDĚLÁVÁNÍ NA SEBE, JE PEKELNÝM POSTAVENÍM SE K TOMU, ŽE TENTO STAV MYŠLENÍ JE TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO STAV PÁDU NITERNOSTI A KONTAKT S TĚMI, KDOŽ ZDE TAKÉ STAVÍ NA NITERNOSTI JE TO, CO JE UZAVŘENO K TOMU, ABY ZDE TAKÉ TENTO STAV LIDÍ STAVĚL NA TOMTO STAVU LIDÍ TO, CO JE ZDE TAKÉ TÍMTO USTANOVENÍM SE TAKÉ TO, CO JE JIŽ NASTAVENO DO TOHOTO KONTAKTU, TEDY NITERNOST JE TO, CO JE JIŽ USTANOVENO JAKO MOUDROST ŽIVOTA  A TAKÉ VŠICHNI ZDE SE TAKÉ MOHOU NITERNOSTÍ POSTAVIT DO TOHOTO NASTAVENÉHO USTANOVENÉHO A POSTAVENÉHO MOSTU KONTAKTOVAT SE TAKÉ S TĚMI, KDOŽ ZDE STAVÍ NA MOUDROSTI A DOBRU A TAKÉ TÍMTO DOBREM NASTAVI I DALŠÍ  A DALŠÍ LIDI K TOMU, ŽE ZDE TAKÉ SAMI MOHOU KONTAKT USTANOVIT DO ŽIVOTA  A TAKÉ SE SAMI JIŽ KONTAKTOVAT NA STAVU TOHOTO STAVU LIDÍ TAK, JAK BUDOU TAKÉ NAVEDENI JAKO DOBRÝ ČLOVĚK, KTERÝ ZDE TAKÉ STAVÍ TO DOBRO K TOMU, ABY USPĚL V TOMTO STAVU SPOLEČNOSTI, KTEROU ZDE TAKÉ TVOŘÍ KONTAKTOVANÝ ČLOVĚK NA INTERNETU, NA STAVĚNÉM MOSTU K TOMUTO LIDSKÉMU MOSTU KE KONTAKTU, ALE TAKÉ NA STAVU PEKEL, KTERÉ STAVÍ BLOKACI STAVĚNÍM CEN.

 

Tedy zde je také ten kontakt na ostatní, kteří již čekají na to, co je již postaveno na mnohých místech, tedy komunikační most, kterému je již dána zelená a staví se zde také na tomto kontaktu to, co je již postaveno na dovolení také těch, kdož zde také nejsou ještě známi, ale tuto společnost to také musí zajímat, neboť na jejich základě staví a také budují to, co je již ustanoveno jako život v tomto stavu lidské společnosti, která spěje také ke vládnoucí struktuře tak, aby zde nastavila také globalizaci, tedy také kontaktováním se zde tímto ustanovením staví to, co je již postavené na stávajícím globálním ustanovení se také tímto nastavením být těmi, kdož zde staví na tomto stavu lidí také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu také tímto postaveném k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kdy již stav lidí také staví na tomto strukturovaném globálním nastavení také ovládanosti těch, kdož zde staví na malosti, také na tomto ustanoveném stavu také těch, kdož zde trvají na moudrosti a také na nedobrém nastaveném životě také tímto ustanovených pekelníků, kteří zde také staví a toto stavění je zde také to, co je již postaveno na mamonu, utlačování se a nastavování také globalizačního ustanoveného stavu také rozvojových zemí tak, aby zde tento stav lidí ustanovil stav otroka, kterému je vnuceno to, že zde se staví také na vládě moci a síly, kterou je zde také tento stav lidí ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu lidí a na stavu také otroků, kteří jim budou stavět to, co je dobrý život, na který si oni najmou ty, kterým pak postaví bídu a nouzi, na kterou lze také tento stav společnosti ustanovit jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavenou niternou komunikací toto nedovolí.

 

Tento kontakt je to, co je již ustanoveno jako most ke komunikaci, o kterém jste možná již slyšeli, ale také jste tímto mostem ke svobodě již nastavili stavěný život také do tohoto mostu ke svobodě, ale také ke stavěném životě také jako stav lidí, kteří zde tímto mostem ví, co je čeká, když zde také postaví ten kontakt, kterému jste také již ostatní přivykli a stavíte zde také na tomto kontaktu tak, jak zde také vidíme na stavu vašich tvoření, tedy i na internetu, ale tento stav lidí je to, co je již ustanoven jako stav lidí a tedy jste ti, co zde také tímto ustanovením žijete a stavte to, co je niternost a stavte také na tomto niternostním komunikování se tak, jak toto uvidí již mnozí, kterým zde také záleží na míru, na stavu také dobra a také na tomto stavu lidí, kteří zde trvají na lidství, kterým zde také udrží tuto planetu jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také postaví již stav lidí k tomuto stavu lidí tak, jak ho také nastavujeme také my, kteří zde trvale stavíme jako ti, co tuto planetu také vedeme k tomu, aby zde také moudrostně vyspěla a nastavila zde to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvalým nastavením staví to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a staví zde také tímto ustanovením se to, co je již postaveno jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený těmi, kdož zde také staví na dimenzionálním ustanovení se také tím, že zde se staví na tomto stavu to, co je zde také tímto ustanovením se to, co je zde také tím, kdo je a kdo zde také bude, tedy ten, kdo toto stanovuje, také zodpovídá za tuto planetu také jako stav tímto ustanovený do tohoto nastaveného stavu moudrostního postavení se k tomu, co je zase to, co je zde tímto ustanovením se také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a stav lidí je ten, kdo je již postaven jako moudrost života k tomu, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také tímto nastavením budují již postavený život jako stav lidí, jako stav lidí také staví život jiným, staví společnost a staví to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také trvají jako stav lidí, kteří zde také budou trvat na stavu lidí a také se zde tímto stavěním nastavují již stavění lidí k tomu, aby věřili, že jsou lidé a ne otroci sami sebe nebo také jiných. 

 

Toto je také stav společnosti, kterou zde také vede ten, kdo je již znám, ale tuto společnost je také vedením se k tomu, že zde se staví také na stavu tímto nastaveném k poučení se z toho, co je zde také moudrost života, že zde se  staví také na stavu moudrosti života, kterým je zde také tento stav lidí ustanoven jako stav životního ustanovení se také tím, kdo je zde také postaven jako stav lidí, kteří zde trvají na lidství a ne jako stav tímto nastavený na mamon, kdy je již postavený život také tím, kdo jej staví na tomto základě stavu této společnosti také jako stav lidí, kteří zde trvale staví na tomto stavu lidí také to, co je již ustanoveno jako stav lidí a jako stav lidí také nastavují již stav v tomto společenství lidí také jako stav lidí, kteří zde trvale životním jistotním ustanovením staví také na základě stavěného moudrostního a dobrého a také zlého postavení, které je zde také tím, kdo je zde tímto nastavením se ten, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde  trvají jako lidé a jako také lidé se kontaktují s mnohými z jiných dimenzí, kterými zde také staví tuto planetu, tuto zemi a tento národ do stavu vědomostí, kterými zde také trvají stavění lidé k tomu, že zde se staví také na tomto stavu lidí tak, aby zde postavil člověka moudrého a také dobrého, a též uvědomělého, který zde tímto niterným kontaktem bude také více vidět, více stavět duchovně a také i materialisticky, ale také se zde tímto ustanovením bude stavět k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavují již stav tohoto nastavení se k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají do tohoto nastaveného stavu také tímto postaveným stavěním se k tomu, kdo je již ustanoven jako přístup k energiím, také k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí a jako stav lidí také zatím bude udržen k tomu, aby zde také tímto postavením se také nastavil k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a nastavují již postavený vývoj k tomu, kdo je již ustanoven k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří zde trvají do moudrosti života tak, jak ho také nastavují jiní a také tito jiní se zde tímto ustanovením staví na tomto stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde trvají již do moudrosti života tak, jak ho také prožívají.

 

Tento stav lidí ji zase zastavuje jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu tímto ustanoveným a nastaveným k tomu, aby zde také postavil již stav nouze a na tomto stavu již také bude také hájit stav života, tedy se zde také postavil za tento stav lidí a také ho nastavuje již do kontaktu, jak z tohoto stavu nouze také stavět pryč, tedy jako stav lidí, kteří kontaktováním moudrosti ustanovují již stavěný život jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto kontaktu to, co je již postaveno k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde také trvají jako lidé a nastavují již stav tohoto stavu lidí také do moudrosti života, ale tento kontakt není jen tak, na obyčejném emailu, nebo telefonním čísle a také toho, kdo tuto stránku vytvořil, ale také zde je tento stav lidí ustanoven také do moudrosti, a zářivým srdcem plným míru a lásky staví také na stavu tohoto stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí a jako stav láskyplných lidí se tento stav kontaktu také již ustanovuje a staví do pozitivního myšlení a také chtění se kontaktovat s moudrostí, kterou je zde také ten, kdo zde tímto ustanovením staví na tomto kontaktu také jako stav moudrosti, která je zde také více zastoupena a nastavena k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto kontaktu také jako stav lidí, aby zde také tento kontakt nastavil již za stavu vědomostí, které zde také nastavují jiní, tedy se nejdříve nastavil jako stav člověka, kterému je přednostní se nastavit jako sám a také jako stav toho, kdo je již ochoten něco udělat pro to, aby získal tento kontakt, neboť dělat si legraci z těch, kdož zde také staví na moudrosti učenlivostí se tomuto přístupu lidského a nastaveného myšlenkového proudu, ale také si pomyslet to, co je jako u vás, že mimozemský tvor podobný tomuto moudrostnímu učiteli, je ten, kdo neví co je život a co je také mír a láska skutečného života, na který je zde tento stav lidí také nastaven již těmito učiteli a nastaven k tomu, aby zde také získal tu úctu k těm, kdož zde také staví, přesto že je tento stav  vědy a techniky také stále hledá a nemůže najít. Tímto přístupem jste také ti, co jste zamyšlení a nevíte, co jste také za tvory, kteří zde také žijí a staví na velikém modalitním nástupu toho, kdo je již ustanoven jako stav tímto ustanovený k tomu, kdo je již postaven jako stav lidí, kteří již získávají také nastavenostní schopnosti, kterými žijete a stavíte zde také na stavu tohoto stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvají již do tohoto stavu lidí tak jako stav tímto ustanovený k tomu, aby zde také postavil již stav lidské společnosti, kterou je zde také naučení se tomu, kdo je již ustanoven na zkoušku, kdy jste dostavěli stav života ke kroku, kdy víte více a nastavujete také to, co je již ustanoveno jako stav tohoto nastavení se k tomu, že budete také věřit v to, co je zde také pod učenství se také toho, že zde se také nacházíme my, ale stavět tohoto člověka do moudrosti je také pro nás stavěním toho, kdo je již ustanoven na učitele také zkouškou, zda přijmete to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde také tímto nastavením se také nastavují již do tohoto ustanoveného stavu lidí, kteří zde také tímto nastavením vnímají stav budoucnosti jako stav lidí, kteří zde také dostavěli stav života s těmito učiteli, aniž o tomto stavění ví, tedy jste dostavěli život jako stav odborníka, jako stav třeba léčitele, bylinkáře, meditujícího, energeticky nastaveného nebo také jiných mediálních nastavení tak, jak je také budeme tímto ustanoveným učením se také od vás, dávat těm, kdož si je zaslouží a také je budeme odebírat těm, kdož zde také budou nešetrně zacházet s mocí, kterou jsme jim propůjčili k tomu, aby zde také tento stav lidí stavěl to, co je již postaveno jako stav lidí, kteří zde trvají jako již lidé, kdy již stav lidí také staví na moudrosti lidí, kteří zde také staví jako stav lidí a staví zde tuto lidskou společnost také do moudrosti života tak jako stav lidí, kteří zde tímto ustanovením staví na tomto stavu lidí to, co je již postaveno jako stav lidí, kdy je již stav tohoto stavu také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, co jsou zde také nastaveni jako stav tímto ustanovený k tomu, kdo je již postaven jako stav žáka, kterému je třeba vystavět život tak, jak ho také ještě nezná, ale také ho nastavuje již do tohoto postaveného stavu také již postavených lidi, kteří zde také staví jako stav tímto ustanovený do tohoto ustanoveného stavu lidí, kteří zde trvají již do moudrosti života, kdy je již tento stav lidí tím, kdo je již nastaven k tomu, aby zde také stavěl na kontaktování se tak, aby viděl, kdo je kdo a kdo je také ten, komu se zde tímto kontaktem nastavuje cesta k dalšímu nastavení se k tomu, kdo je již nastaven na moudrost života, který je zde také tímto kontaktem nastaven. Zde je trochu jiná postavená stavební stavěná a také nastavená komunikace, kterou je zde také to, co je znova se modelující stavěná společnost, kterou lze také nastavit stavěním srdce, to je nitra, kterým komunikuje každý, ale také každý pro tuto niternou komunikaci musí také něco udělat, když se zde také staví na tomto mostě ke svobodě, kterou lze také postavit jako stav lidí, kteří budou již více vidět a také více vnímat na stavu této niternosti, kdy je již tento stav lidí také nastaven k tomu, aby více vnímal to, co je již ustanoveno jako stav lidí a ne jako stav těch, kdož zde uzavřením niterného postaveného stavu komunikace nestaví tak, jak by měli, ale staví na tomto stavu lidství tak, jak zde také vidíme, na stavu mamonu, kterým tuto niternou komunikaci také uzavírá a také staví na dalším nastavení se k tomu, aby se zde tento stav lidí také ustanovil jako stav lidí, kteří zde také tímto nastavením staví do moudrosti stavu tohoto stavu lidí také jako stav tohoto stavu lidí, kteří zde také nastavují již stav moudrosti k tomu, aby zde také nastavili již stav tohoto stavu do tohoto nastaveného a postaveného komunikačního ustanoveného stavu také tímto ustanoveným moudrostním nastavením se také tímto ustanovením se také moudrostně vzdělávat stavěním niterné komunikace tak, aby zde také tento stav lidí se stavěl jako ten, kdo již postavil a také postaví to, co je zde tím, kdo je zde také tím, kdo umí a bude také umět stavět to, co je otázka, zda to, co je činnost, je dobré pro to, co je zde také nastaveno k tomu, aby zde trvalo jako stav činnosti pro druhé a tím vlastně také pro statní. Tuto niternou komunikaci je třeba nastavit také do určitých podmínek, neboť toto je nové a také zde se staví na niternosti, která je zde také tím, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají jako lidé a staví zde tímto nastavením se také to, co je již postaveno k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovil jako stav lidí, kteří zde trvají jako lidé a nastavují již stav života jako člověk moudrý, který ví, co je správný život v moudrosti, kterou je zde také toto stavebnicové lidství ustanoveno k tomu, aby mezi sebou také komunikovalo a naučilo se zvládat stav jazykově odlišných nastavených komunit k tomu, aby se zde také tento stav lidí nastavil k tomu, aby zde také tímto nastavením se také nastavil k tomu, aby zde také tímto stavem žil jako ten, kdo již ví, že zde se staví na niternosti, kterou lze také nastavit stavěný lidský stav těchto nastavených a postavených ze sebe tvorů, kteří zde také staví na tomto stavu niterného komunikačního stavu tak, aby se zde tento stav lidí také nastavil jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také staví jako stav lidí, kteří zde trvali již jako ten, kdo byl ustanoven jako tento stav lidí, tedy jako již dospělý a také nastavený člověk, ne tedy to zvířátko, ze kterého prý pochází ten, kdo zde také nastavuje člověčí podobu, ale také se zde tímto nastavením staví také komunikační most k tomu, že zde se staví to, co je již ustanoveno k tomu, aby se zde tento stav lidí ustanovil jako stav lidí a jako stav lidí také komunikoval tak telepaticky s tím, kdo jej také vede, tedy ten, kdo je ten Učitel, kterému zde také staví to, co je nitro a staví se zde také to, co je nové, tedy se zde také tento stav lidí ustanovil jako ten, kdo je na části materialistické a na části také duchovně nastavené k tomu, aby zde tento stav lidí nastavil také to, co je již postaveno k tomu, kdo je již nastavený a také ustanovený stav lidí, kteří zde také nastavují již stav vědomostí k tomu, aby se zde také nastavený stav lidí ustanovil jako stav lidí, co jsou zde také díky tomuto mostu ke svobodě rozhodování se také jako svobodný a nastavený také člověk, který však bude také veden i ostatními k tomu, aby zde také nastavil a nastavoval to, co je již ustanovený život v tomto nastaveném stavu také nastavených moudrostí a také stavěl to, co je již ustanovený život v moudrosti života, kterému je zde také dáváno to, co je mu také nastaveno k niternosti, tedy k novému, které je zde tímto nastavením se také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, také jiných bytostí, které zde tímto nastavením se také staví k tomu, aby zde tento stav lidí také stavěl k tomu, aby zde tento stav lidí také ustanovil to, co je již to, co je stav také tohoto stavu lidí také jako stavu lidí a také jako stavu tímto ustanoveného do duchovního nastavení se k tomu, aby zde tento stav lidí komunikoval také na stavu tohoto nastaveného přístupu tak, aby zde také viděl, že zde tento stav lidí je to, co je zde také ustanoveno k tomu, aby se zde tento stav lidí také stavěl jako stav lidí a jako také stav lidí se tímto ustanovením se také postavil do tohoto nastaveného stavu lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a také jako stav lidí se také tento stav lidí také nastavil na niternost tak, aby ji také mohl vnímat třeba na nižším stavu tohoto stavu lidí, kteří zde také nastavují již stav lidí k tomu, aby zde tento stav lidí také stavěl jako stav lidí a stavěl se také k tomu, že zde se staví tímto nastavením se také k tomu, že zde se staví tímto postavením se také jako stavu tímto ustanoveném k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu také tímto ustanoveného niterností, která je zde také postavena k tomu, aby zde trvala na stavu také nového, tedy jako stav lidí, kteří zde trvalým nastavením se také staví k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí a ne jako stav těch, kdož zde také tímto ustanovením nevěří, že lze tohoto stavu niternosti dosáhnout a postavit zde také to, co je již ustanoveno jako stav niternosti jako stav celku, tedy jako stav celé této lidské  společnosti na této planetě Zemi, kterou lze také nastavit do tohoto komunikačního mostu také s tím, že zde se staví tímto nastavením se také to, co je již ustanoveno k tomu, aby se zde tento stav lidí také ustanovil jako stav lidí a jako stav lidí také nastavil již stav tohoto komunikačního mostu také k tomu, a že zde se staví tímto ustanovením se také k tomu, že zde se staví na komunikaci niternosti, ne na webových stránkách s emailem, nebo telefonním číslem a jménem, které zde trvá jako kontakt, ale zde jde o něco, co je také stav lidí a stav lidí je to, co je množství Učitelů Moudrosti, kteří zde trvale staví na lidech, trvale komunikují a trvale již nastavují i ostatní k tomu, aby viděli, aby věděli a také aby se také zúčastnili tohoto komunikačního mostu ke svobodě ducha, kterému je zde také tento stav lidí tím, kdo jej vede, kdo jej také staví a kdo jej také nastavuje k tomu, aby zde tento stav lidí věděl, kdo je tento stav Učitelů, kteří zde také staví na dvou úrovních,  na úrovni Dobra  a tedy na dobrém stavěném a moudrém nastavení se  k tomu, aby zde tento stav lidí také nastavil to, co je dobré k ostatním, ale také na stavu Zla, které zde také nastavuje a již nastavilo to, co je nastavený život v různém modalitním nastavení se také jako těch, kdož zde trvají jako již lidé a nastavují již lidský, ale také zlem nastavený život, kterým zde také znepříjemňují život těm, kdož zde trvale staví na dobru, ale také toto dobro zde tímto stavěním znepříjemňuje život také tímto ustanoveným zlem podmínky, které jsou již ustanoveny jako stav moudrosti k tomuto stavu lidí tak, jak zde také staví tento stav Moudrých Učitelů, kteří zde také trvají jako ti, co jsou zde také haněni a ustanovování jako ti, kdož zde také trvají na hrůzném stavění toho, kdo je již postaven jako stav těch, kdož zde také tímto ustanovením působí a nechávají to na člověku, který zde také staví na rozhodnutí, zda to, co je jeho životem, bude také dobré nebo se rozhodne pro to zlo,kterým nastavuje a také již nastavil podmínky života také tak, aby zde tento stav lidí nastavil již stav života také k tomu, co je již ustanoveno jako stav života, kterým zde tento stav lidí již žije, tvoří a také rozhoduje o stavění tohoto stavu lidí k tomu, aby se zde tento stav lidí také ustanovil jako stav lidí, kteří zde trvale staví na tomto stavu lidí také jako stav lidí, jako stav tímto ustanovený také mocí a silou stavu tohoto duchovně ustanoveného stavu také hierarchie, která zde také staví na tomto stavu lidí to, co je také tímto postaveném a nastaveném stavu také tohoto stavu lidí to, co je již ustanoveno a také ustanovením se tento stav lidí také staví do tohoto nastaveného stavu moudrosti k tomu, aby zde také takto chápal v jednoduchosti to, co je již také nastaveno k tomu, aby zde také jiní dimenzionálním nastavením stavěli také více podrobnosti a také jiným pohledem ustanovili to,c oje již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvale staví na tomto stavu lidí tak, jak zde také jsou vedeni, ale také jako ti, co zlem nastavují nepřiměřenost stavu života, také jsou ti, co znají a staví na zlu, kterým je to, co je zde to, co je ovládání mysli druhých, ovládání stavěných lidí k tomu, aby zde živořili a neměli na život, aby zde tento stav lidí také stavěl to, co je životním ustanovením se také moudrosti, kterou zde také staví to, co je zde také postavení se k tomu, že tato lidská společnost je to,c oje již ustanoveno k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvalým stavěním dobra a míru budou také tím, kdo je zde také ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvale staví na moudrosti, tedy na stavu, který je zde také ustanoven jako stav lidí, kteří zde také mají ustanovit to, co je již postaveno k tomu, aby zde žili a aby zde také tímto stavěním nastavili stav života, co je již ustanoven jako život tohoto stavu lidí a nastavený k tomu ,kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvale staví již život jako stav rozhodnutých žít jako stav buď dobrých lidí,nebo jako stav mamonářů, kteří dostávají také znalosti, ale také staví na rozhodnutí, co s těmito znalostmi udělají na stavu uvědomění si stavu také buď ovládání stavu druhých, nebo zde také ustanoví to, co je nitro a budou zde trvale stavět to, co je mír v srdci, v mysli a také budou zde těmito vlastnosti a vědomostmi učit a řídit druhé k dobru, míru, moudrosti života, kterým zde také nastavují již stavění lidé to, co je již ustanovený hierarchický řád, kterému lze nastavit také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří již ví a nastavují již stav Moudrosti k tomu, aby zde také žili, ustanovili již stav života k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kterým zde také vadí to, co je již ustanoveno k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako stav lidí, kteří zde trvalým stavěním staví to, co je již postaveno k tomu, aby zde také žili jako stav lidí, kteří zde tímto ustanoveným stavěním staví na tomto stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí také tímto ustanoveným stavěním se k tomu,aby zde také tento stav lidí stavěl zde tímto ustanovením se také jako stav lidí, jako stav lidí také ustanovil život v moudrosti a ne v nastaveném mamonu, kterým zde také nastavuje stav bídy a nouze, kterou zde žije již větší množství lidí, když zde také staví na životě, kdy sice mají, ale zde je myšlenkový a nastavený stav lidí také k tomu,aby zde žili jako lidi a ne jako ti, co zde nastavují již stav života jako to zvířátko, které zde žije a nastavuje život jako ten,kdo ho chce také žit jako jen sám, jako jen ten, kdo má a ten, kdo zde také staví na tom, aby ho měl.

 

Tento stav lidí je ten, kdo jej také bude jinak vnímat na stavu tohoto stavu vědomostí, kterými lze také nastavit tuto lidskou společnost také jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu také míru a také války, neboť zde se staví také válce slov, také na válce stavu technického, také na válce, která je zde také tímto stavem lidí ustanovena jako boj mezi sebou, kdy je zde tento stav lidí zmítán stavěním technických dokonalostí, kterými lze také nastavit tuto lidskou společnost také do stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvale staví na postavení se k tomu, že zde se bojuje se stavem vědomostí, kterými lze zde také zničit tuto lidskou společnost také vědomostmi, ale také ji pozvednout, tak aby mohla dále pokračovat jako ta, co je zde také tímto nastavením nastavena na dobro, neboť Dobro vždy pomáhá, Zlo se nastavuje jako ten, kdo ničí a nepomůže napravit škodu, kterou způsobilo ve stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvale staví na základě moudrosti, kterou lze také nastavit do tohoto stavu lidí tak, že tento stav lidí spadne stavěním zla v nevědomosti z tohoto stavu nastaveného stavu vědomostí tak, jak zde také staví na tomto stavu to,co je již postaveno k tomu, aby zde tento stav lidí také stavěl to, co je oprava, náprava a oprava toho, kdo je již nastaven na zkázu, tedy zde se staví tomuto lidstvu také odezva na jeho činnost, kterou lze také nastavit jako stav lidí, kteří zde také napodobují stav lidí a stav také této napodobované společnosti, kterou lze také nastavit jako moudrou a také jako hyeny, které zde tají to, co je již nastaveno k lidem všem, ale také je zde tuto společnost to, co je jí nastaveno k tomu, aby zde také žila ve vědomostech, kterými nastavuje to, co je již postaveno k tomu,aby zde také stavěla na svém stavu vědomostí o stavu tohoto stavu nastaveného vývoje, rozvoje a také stavu toho, kdo je již nastaven k tomu, aby zde také rozvinul stav komunikace, která ho nastavuje k tomu, aby pochopil stav stavěného stavu této společnosti jako celek, tedy zde se staví na celku, ne na schopnosti, kterou získávají také jiní a staví tyto a také moudrostně nastavené myšlenky také. Zde je celek, který zde také informuje o stavu tohoto stavu lidské společnosti to, co je již ostaveno tak jinde, ale tak ve větším pohledu k tomu, že zde se staví tímto nastaveným pohledem k tomu,aby zde tento stav lidí ustanovil také stav vědomostí, kterými zde trvale bude mít stav vědomostí o stavu tohoto stavu lidí také jako stav jednotlivce, kterému se otvírá cesta k dalšímu nastavenému a ustanovenému otevřenému stavu vědomostí, o kterých zde také bude nastaven čas a nastaven také stav vědomostí, kterými zde tento stav lidí ustanoví stav života v dobru, míru a tak moudrosti, ne z tohoto titulu stavěného stavu také těch, kdož zde trvale staví na tomto stavu moudrosti k tomu, aby zde trval na stavu pokroku, ale tento pokrok zde také staví a bude tímto stavěním se také nastavovat vědomosti, proč se toto staví a proč zde také tento Učitel nastavuje již stav toho, kdo je zde také váženým stavem těch, kdož zde kontaktují to, co je zde také ustanoveno jako stav výběru, tedy vybraní lidé se zde také nastavují jako stav lidí, kteří zde trvale staví na změně také profese, tedy zde dochází k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako ten, kdo má sílu k tomu, co je již nastaveno jako to, co je již ustanoveno jako obrana proti tomu, kdo je zlem, že tento stav lidí neumí nebo se nemá nastavit k tomu, co je výzva dokázat to, co jiní nedokážou, tedy stavět na moudrosti života a také na stavu tímto postaveném tedy moudrostí, kdy tento stav lidí dokáže to, co jiní nemohou, nebo se nastaví také do moudrosti života a bude zde změnou trvat na stavu jiného nastaveného stavu také tímto postaveného k tomu, že bude stavět něco jiného, toto je stav moudrosti, kterým zde také tento stav lidí nastaví a nastavuje také to, co je již postaveno k tomu, aby zde trvale žil jako stav lidí, kteří si také mohou dokázat, že umí to, co dříve neuměli a je jim postavena podpora k tomu, aby zde tento stav lidí nastavil k tomu, kdo je již ustanoven jako stav lidí, kteří zde trvale žijí jako stav lidí, kteří zde trvale také nastavují život v dostavěném stavěném a nastaveném moudrostním nastavení, které však neuznává, ale staví dále na tom, kdo je již ustanoven jako ten, kdo riskuje a také nastavuje tričko k tomu, aby zde také ustanovil stav vědy a také techniky k tomu, že zde se staví tímto nastavením se k tomu, aby zde také tento stav lidí ustanovil stav vědomostí, proč se také staví takto, ale staví zde také na moudrosti, na stavu také odvahy se stavět k něčemu novému, také se zde trvale nastavit k tomu, aby zde žil jako stav lidí, ale tak aby zde tímto stavěním nastavil také život lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, jako stav také nastavených lidí, kteří zde trvale žijí a staví to, co je již postaveno k tomu, aby zde také žili jako stav lidí, kteří zde trvají a staví dále na nevědomosti o stavu tohoto nastavení se k tomu, že umí, že ví a že zde také staví na tomto stavu lidí to, co je nové, co je mu milé nebo také nemilé, ale také zde trvají stavění lidé do moudrosti, kterou jim postavili ti, kdož zde také nastavují život jako jiné dimenze, kterým zde také staví to, co je již ustanoveno také jejich mocí a nastavením se k tomu, aby zde tento stav lidí je uznal jako stav moudrosti, jako stav také Učitelů, kteří dávají to, co zde také tento stav lidí žije, tedy techniku, znalosti, zručnost a také um k tomu, aby zde tento stav lidí uznal toto moudrostní nastavení se a také tímto nastavením si vážil stavu tohoto stavu nastavení se k tomu, aby zde také tímto nastavením žil jako moudrý člověk. Tito moudří lidé se také nastavují na schopnosti, které zde trvale již staví a ustanovují tohoto člověka také jako toho, kdo toto neví, nebo ho staví také víra v toho, kdo je zde také již znám všem zde také žijícím lidem, ale tento je také neznám více jako stav toho, kdo zde také volí cestu k lidem a také rozhoduje jako stav moudrosti, která je zde také vítaná, když zde splní přání toho, kdo jej vyslovil.

 

Stavět člověka je to, co je již postaveno na také komunikaci s tím, kdo je zde také ten, kdo je ten Učitel, kterému je také nutno věřit, že to, co nastavuje, je to, co zde také je to nové, které zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako stav lidí a jako stav lidí také postavil to, co je již ustanoveno jako stav toho, kdo je zde tak ten, kdo učí na stav této dimenizonální nastavené a ustanovené stavebnicové společnosti lidí, která je zde také postavena k tomu, aby zde také tímto stavěním žila a nastavila již stav komunikace k tomu, aby zde také ustanovila již stav lidí do tohoto postavení se také více vidě a více vědět, že zde je také toto vše předáváno tak, aby zde tento stav lidí také více viděl, ale zde je také přihlíženo k tomu, jaký zde také bude tento stav lidí vystavěn k tomu, aby zde také nastavil vědomosti, kterými nastavuje tuto lidskou společnost podle stavěného stavu také výzev a nastavený rozvoj je stanoven také pochopením tohoto člověka k tomu, co k němu přichází a jak toto dokáže ustanovit do života také druhých, tedy jako stav vědomostí, kterými žije a kterými ustanovuje také životní úroveň i ostatním, tedy na stavu chápání tohoto hierarchického a nastaveného stavu lidí, kteří zde také žijí a neví, že toto je stavěno na kontaktech, které zde také budují to, co je vědomost o stavu tohoto stavu lidí, kteří zde žijí a staví a neví, že stavěním také dostávají to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde také trvají do postaveného stavu vědomostí, že ne oni, ale stavěný stav moudrých Učitelů je vede, řídí a také je nechá stavět to, co je naučil, tedy je staví na kontaktu, kterým je nitro a toto nitro se zde také nastavuje k tomu, aby zde také žilo jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, aby zde také tímto stavěním se také nastavil k tomu, aby ho také zde přistavěl jako stav člověka vzdělaného také duchovním stavěním stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvale staví a neví, že jsou vedeni k tomuto stavění také odborníky, kteří zde nejsou již známi všem, ale jen již těm, kdož s nimi již navázali kontakt, také o nich něco četli prostřednictvím jiných, kteří zde také staví na tomto niterném kontaktu také tak, jak si ho také zaslouží a nastavuje zde tuto zemi jako stav tímto ustanovený k tomu, aby ji zde také udržel jako jen člověk moudrý a tento moudrý člověk se také musí nastavit k tomu, aby zde trvale žil jako stav lidí, jako stav lidí také nastavil to, co je zde také tímto ustanovením se také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, a jako stav lidí také nastavil stav vědomostí o stavu tohoto stavu také tímto ustanoveným k tomu, aby zde také tento stav lidí ustanovil stav tohoto stavu také na úrovni stavu této společnosti jako stavu také stavu této nastavené lidské a nastavené také stavebnicové ustanovené společnosti jako stavu tímto ustanovenému k tomu, aby zde tento stav lidí také nastavil stav lidí k tomu, že zde se staví tímto nastavením se také to, co je již ustanoveno jako stav lidí, kteří zde trvají na stavu také jiného nastaveného stavu také tímto ustanoveného k tomu, aby zde také tento stav lidí nastavil již do tohoto nastaveného stavu také tímto ustanovenému k tomu, aby zde tento stav lidí také tímto ustanovením stavěl na tomto stavu lidí to, co je zde také postaveno  tomu, aby zde tento stav lidí ustanovil život jako stav lidí a ne jako stav trosky, tedy může a také nemusí vědět více, tedy to již záleží na stavu mysli, která je zde také posílena k tomu, aby zde také tímto ustanovením přijímala stav nového a duchovně nastaveného k tomu, aby zde také žila jako stav stavěného společenství lidí, kteří zde také tímto ustanovením staví na moudrosti života také jako stav obyčejného člověka, kterému je dáváno to, co je již nastaveno k tomuto stavu lidské společnosti také jako stav kontaktu, kterým lze také toto postavené společenství lidí nastavit jako stav lidí, kteří zde trvale již staví na posunu do větších vibrací tím, že staví na stavu také nastavené nápomoci těm, kdož se o toto snaží a také tento lidský stav moudrostně nastavených lidí, kteří zde také staví pod stavěním Zla, je to, co je zde také nastaveno na jemnost a na jemnější stav energií, které zde také proudí a nastavují již stav tohoto stavu lidí do tohoto stavu myšlenkové nastavených lidí, kteří zde tímto ustanovením se také nastavují již do tohoto stavu také nastaveného stavu také lidí, kteří zde trvale staví na jiném dimenzionálním postavení se také jako ti, co jsou zde tímto dimenzionálním vedením stavěni k tomu, aby zde také stavěli o tomto stavění se také i vědomostně, tedy o Učitelích, kteří zde staví a budují stavěním stavěného lidského společenství to, co je zde také nastavený vývoj toho, co je zde také nastaveno jako stav celé této planety, tedy jako stav tohoto stavu lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde také nastavují a neví, kdo je také tímto stavěním nastavuje a také trochu i řídí a také nastavuje vědomost o stavu tohoto stavu Učitelů, kteří zde staví na dvou pólech, které zde také staví střet mezi dobrem a zlem, také asi jako vaši politici, jeden čehý a druhý hot, jak to bylo dříve u těch, kdož zde stavěli na tom, co je stavění se k tomu, že zde se staví také moudrosti vědomostí, které zde trvají již v tomto stavu dnes, tedy jako stav lidí, kteří zde také staví na tomto stavu lidí to, co je již ustanoveno jako stav lidí a také jako stav lidí tímto ustanovením žije jako nevědomý stav, který zde také postavil blok a také nevěří, že zde tito moudří Učitelé jsou a jsou působení také jiného dimenzionálního ustanoveného stavění.