Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesty a také poselství k cíli života zde a také i jinde.

Cesty a také poselství k cíli života zde a také i jinde.

 

Dnes je také tento výtvor myšlení se do tohoto cíle se také to, co je již to, co je dnes také nastaveno na cíl se zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno na cíl žít zde a také tento cíl života zde je toto žití v tomto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života do kterého jsme vtahováni a stavíme na tomto cíli ho zde také žít tak, jak zde tímto žitím vidíme na obloze to, co je zde také nastavením se tohoto cíle a tento cíl žije v lidech jako poselství, kde je toto poselství také viditelným cílením se k tomu, aby ho zde také mnozí četli a ustanovili se do čtení se o tom, co je zde také nastaveno kolem vánoc to, co již zde také tímto cílením stavíme jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do cíle zde se také nastavit a také uvidět hvězdu, kde je tato hvězda určitým poselstvím, neboť její cesta není jen cestou vidět toto jako cíl života zde, ale také již zde je toto v minulosti, kde je tento cíl minulosti viděn také za určitých podmínek se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také vidět jako symbol tohoto cíle se zde ustanovit do cíle ho zde také vidět a také ho již i žít, ale tento stav lidí již mnohdy nevidí to, co je také zde to, co je dnes symbol, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl, kde je tento cíl stavěn k celku, do kterého je zde také toto uvidění tohoto cíle to, co je také zde tím, kdo je zde také nastaven jako cíl života v tomto cíli ho zde také žít tak, jak žijeme a také toto je ustanovení se dívat zde se také na nebe, kde je také toto ustanovením se toho, kdo je již tak ten, kdo je zde také nastaven již na tento cíl ho zde také vidět z hlediska tohoto člověka tak, jak zde také tímto viděním tento stav lidí bude ustanoven k cestě se zde také postavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kde je tato cesta ukazována jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také tak, jak zde také tento stav lidstva půjde a také nastaví toto cílení se do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je a také bude poselství hvězd, které zde také ukazují cestu k cíli jiného, než je jen vidět a také si přát. Tento cíl je zde také mnohdy to, co je již také ustanovením se do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl životně se stanoveného cíle ho zde také mít jako cíl zde se také postavit do tohoto cíle ho zde také vidět jako cestu života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života zde, kde se také bude ukazovat toto cílení se do tohoto cíle ho zde také viditelným stavem nastavujícím stav tohoto stavu lidí do kterého jsme všichni vtahováni tak, jak zde také budeme muset ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět, že jsme se zde a také i dnes nastavujícím způsobem ustanovili jako cesta lidí, kde je tento stav lidí také to, co je cíl zde se také postavit za sebe jako za člověka, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života a také jsme ti, kdo jej zde také vidí na viditelné úrovni, kde je toto také nastavením se do cíle se zde zajímat, proč zde toto staví na tak krátkém vyjasnění se do cest cílit takto do cest životních cílem se také nastavených, kde je toto také ustanoveno jako cíl se zde také jistit a také nastavit tento cíl do cíle vidět to poselství, také ho slyšet a také muset jít tímto stavěním se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co  jsme stavěli a také co jsme postavili do tohoto cíle, kde je tento cíl život a také jsme ti, co jsou zodpovědni za tento cíl života, kde je toto také postaveno jako cesta, kde je toto také cíl zde se také viditelně ustanovit jako ti, co tento cíl také mohou vidět, ale toto je také cíl tohoto cíle, se zde také tímto cílením ustanovit jako cíl života, kde je toto tak nastaveno jako cesta co je cestou života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cíl se zde také zamýšlet nad tím, co jsme vytvořili a stavět tento cíl do cíle vidět zde také to poselství, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl zde se také nastavit jako cíl sebe a také se dívat, jak zde tento cíl žije v lidech, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde viditelně postavit jako cestu, kterou lze také dnes jít do tohoto cíle se zde také uviděním tohoto cíle nastavit jako stav lidí, kde je toto také již asi běžným cílením se, ale tento cíl je dnes také i jiný a toto je také cíl tohoto cíle zde tento cíl ustanovit jako cíl životního cíle zde se také nastavit na další poselství, kde tento cíl zde se také nastavuje k vidění a staví toto na cestě se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět do tohoto cíle ho zde tak žít do cíleného stavu ho zde také mít jako cíl života, zde je také tento cíl života to, co je již také uviděním tohoto cíle na tomto cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto tak nastavením se také do tohoto cíleného cíle ho zde také vidět jako cíl svého života, kde je toto také nastaveno jako to poselství, zde je toto také ustanovením se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít a také ho uvidět bohužel jen na krátkou chvíli, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cestu, kde je toto také ustanovením se tak, jak zde také tento cíl bude ustanovením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto lidstvo to, co již dnes vidí na obloze také další úkazy a toto je také to, co je dnes datum, kde je toto také postaveno na cestu tajemství, kde je toto tajemství také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto tak nastavením se do hodnot, kde je toto také hodnota viditelná pro více lidí, pokud se dívají na stavění tohoto důkazu na obloze a také nevidí jen to, co je cíl se zde také ustanovit jako stav lidí, ale také jako stav výzkumu, na kterém budujeme do tohoto cíle se zde také ustanovit jako stav lidí a také zde toto poselství z hvězd ustanovujeme do tohoto cíle ho zde také viditelněním se, zde se také tento stav lidí ustanoví do tohoto cíle jako tenkrát, kde je také tento cíl bytí zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postavením se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cíl cest, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cestu, kde je tato cesta viditelněním se do tohoto lidstva takto, jako cesta na krátkou dobu, kde je toto také ustanovením se tak, jak zde také vidíme jako stav lidí, kde je nejvíce viditelnění se to, co je zde také myšlení na tento viditelný cíl se zde také uvidět jako cesta, kde je toto také nastaveno jako cesta viditelná jako cíl se zde také uvidět do tohoto cíle ho zde také uvidět a také ho nastavit jako cíl se zde také nastavit jako cíl života,kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také ustanovit tento cíl do tohoto cíle ho zde také vidět a také ho i žít jako stavěný člen tohoto celku, kde je toto tak postaveno jako cesta, kde je toto také jako cesta viditelná jen někomu, ale tak se zde tento stav lidí ustanovuje k cíli ho zde také žít tak, jak již zde také budeme mít moudrostí vidět na tomto stavu tohoto stavu dnes se také nastaveného stavu lidí, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto tak ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do této stavěné lidské společnosti také tak, jak zde také tento stav lidí půjde cílením se k tomu, aby ho zde také viděl jako cestu k životu, kde je toto také nastaveno na jiný vnímaný stav, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cíl života, kde je toto také nastavením se do cíle ho zde také viditelněním se stavět jako cíl života zde, také jinde a také toto je cíl zde se také nastavit jako cíl zde se také ustanovit jako cesta, kde je toto také ustanovením se do této cesty to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také k tomu, aby se zde také tito lidé uviděním hvězd velkých jako cestu také ustanovením se k tomu, kdo je již také ten, kdo již zde také vidí, že zde je tak toto cestami se také nastavené lidstvo to, co je již také ustanoveno do tohoto cíleného stavu se zde také uvidět jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života to, co je již také ustanovením se do tohoto poselství k lidem, kde je toto také poselství a kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít dnes jako cíl života, kde je toto také ustanovením se k tomu, aby ho zde také více lidí vidělo, stavělo na důkaznosti a také ho ustanovením se také postavilo k cíli ho zde také žít jako cestu viditelnou na cestě zde ustanovit tento cíl života do tohoto cíle ho zde také životem nastavit do tohoto cíle ho zde ustanovit jako stav cíleného pozorování do tohoto nového věku, kde je toto pozorování se také nastavením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cestu k cíli, kde je tento cíl zatím neznámým stavem, co je zde také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postavením se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se k cíli ho zde také viditelněním se také tento stav lidí buduje to přátelství se zde také nastavené na cíl zde se také ustanovit jako cestu, kde je toto také nastaveno na cíl se zde také viditelněním se tento stav zde také ustanovit jako vstup do tohoto cíleného stavu zde se také nastaveného jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíleného stavu se zde také viditelněním nastavit jako cíl zde se také postavit do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveném se také k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cestu života, kterou jdeme všichni do tohoto cíle ho zde také vidět a také se dívat na tento stav tohoto stavu viditelnění se k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovením se také ustanovil do stavu také se zde ustanovit k cestě viditelné a nastavené na zájem o toto stavěné přátelství s těmi, kdož jsou zde také viditelněním se zde to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět a jít cestou ne domněnek, ale stavěním cesty významné k tomuto cíle ho zde také mít jako tento cíl zde se také ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět a také se dívat, jak zde tento stav viditelnění se také zde působí na tento stav lidí do tohoto cíle ho zde také vidět jen někdo, ale také tento někdo žije v přátelství již nastaveném a také ustanoveném se tímto přátelstvím nastavit jako stav lidí, kde je tento stav lidí také ustanovením se také tento cíl v minulosti stavět také, ale jen na základě kde je toto lidstvo dnes také ještě nastavené technicky do tohoto cíle se zde také ustanovit jako stav lidí, kde je toto také postavením se do tohoto cíle ho zde také viditelněním se také na jiném postaveném cíli, se zde také uvidět jako stav těch, kdož zde také uvidí a také i uslyší a tento stav celku toto také ne vždy ustanoví do tohoto cíle ho zde také vidět jako ten kdo je hmotou svázaný a také nastavený na cíl zde se také tímto cílením ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět, že zde se také nastavením se tohoto cíle se tento stav lidí také viditelně nastavuje k myšlenkám o tomto viditelném cíli, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také vidět jen na některém z tohoto cíle nového stavění se k tomu, aby ho zde také tímto viditelněním se tento stav lidí ustanovil do tohoto cíle ho zde také mít takto, jako cestu uvidět, také uslyšet a také se dívat, jak zde se tento stav lidí také ustanovuje k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také vidět jen tak, jak zde také tento stav lidí ustanovuje k sobě k cíli ho zde také mít také jen tento cíl se zde také duchovně zabývat jak zde se také nastavitelný stav lidí uvidí to, co je již také nastavením se také k cíli ho zde tak mít jako cíl života zde, kde je tento cíl života také to, co je porozumění se tomuto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto cílení se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl, tedy jako cíl duchovně vzrůst a tímto cílem se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl vědy a také cíl tohoto cíle je věda duchovní, tedy ne každý jí půjde a také ne každý ji zde také bude umět nastavit, ale také ne každý zde také bude vidět a také i slyšet to poselství k těm, kdož jsou zde také viděni i jinými lidmi a stav tohoto stavu lidstva je zde také ustanoven do tohoto vnímání se zde také jako stav lidí, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také ustanovit jako cestu života, kde je tento cíl také zde nastaven již na toto poselství, kde je toto stavění se do tohoto cíle to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cílení se zde také do cíle ho zde také zde již žít a mít stav vědomostí o stavu tohoto stavu lidí a také o stavu budoucího postaveného cíle, kde je tento cíl již také postaven na toto cílené stavěné a také i viditelněním se také to, co je a zde také ustanovuje cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde tak žít tak, jak zde také toto poselství se také zde ustanovuje k člověku zde a také i jinde, ale toto je také cíl tohoto cíle se zde také žít jako cíl života, kde je toto poselství to, co je již také nastavením se do cíle viditelnění se do cest, kde jsou tyto cesty také nastaveny jako cesta k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven jako stav lidí, zde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také viditelně nastavit jako cíl života, kde je toto tak ustanovením se také tímto nastavením se také to, co je již také ustanovením se tak do cest života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a také ho zde tímto cílením se také dívat se do tohoto cíle ho zde také živit jako cíl a také most ke svobodě, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života také to, co je cíl zde se také postaveného člena, co zde také žije válku k sobě, válku zbraní a také s cílem se zde také nastavit do války života proti sobě. I tento cíl je také cílením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl zde se také ustanovených těch, kdož zde také uvidí, co je zde také tento stav lidí schopen se ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také velká stavěná cesta, kde je toto také ustanovením se k tomu, aby ho zde také tento stav lidí žil jako cíl života, kde je cíl žít a také se dívat, jak zde také tento cíl života je ve vesmíru plném inteligentního života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života zde a také k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít  jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také sami ustanovíme jako cíl života zde a také i jinde. Toto je také cíl se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle se zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života do tohoto cíle se zde také životem nastavit a také ho postavit jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíleného stavu lidí tak jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také to, co je již také stav lidstvím také nastavením se tak, jak zde také budeme mít moudrostně stav tohoto stavu do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je tento vztah také nastaven na cesty hvězd a tyto hvězdy nám řeknou stav tohoto stavu života jako stav lidí, kde je toto také nastavením se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také různými cestami budují se zde také tyto cesty do cíleného stavu také tohoto stavu lidí, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života tak, jak zde také tento cíl hvězd také bude dílem, kde je toto dílo také ustanovením se také rad k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života tak, jak zde také tímto cílením se zde také tento stav lidí ustanovuje do cíle obrany a také na cíli útoku na druhé. Je zde také však pravidlo pravého cítění se do tohoto cíle, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jak, jak zde také tímto cílením se zde tento cíl života žije do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života tak, jak ho zde také budeme chápat a také ho ustanovíme i ostatním do tohoto cíle ho zde také vidět na obloze jako hvězdy, co radí a také mají stav symboliky, kde je tento cíl života také stav života, co je již také nastaven na tento cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a toto je také cíl duchovní vědy, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také stavět s tím, kdo je již zde také rada devíti, která je zde také tímto cílením se zde tohoto vesmíru zde také to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také život zde, tak  i jinde a také se díváme na cestu života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno na cíle se zde také žít jako cíl života a tento cíl života jít jako cíl života zde, také jinde a tento cíl žijeme všichni do cíle velké síly technické a také i jiných profesí, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také do duchovní vědy, co zde také určí to, co je cíl zde se tak ustanovit jako stav lidí, kde je tento stav lidí také ustanoven na cestu vidět tento cíl života jako rady, kde je toto lidstvo také svým rozhodnutím se také to, co je cíl zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se zde také do cest života, kde je toto také ustanovením se také to, co je cíl života, kde je tento cíl života také v síle do které jsme vtaženi a tak i tlačeni do pokroku, tak aby se zde tento cíl života žil jako cíl života a ne jako již cíl tohoto cíle zde ovládat a utlačovat sami sebe nátlakem vědomostí, nátlakem velkoobjemu kupování a také neustálé výroby toho, aby se zde tento stav lidstva zajistil finančně a také vládl stavem tohoto majetku jako cíl zde také rozhodovat o cíli jiných tak, jak zde také tento cíl žije v tomto cíli ho zde také žít takto. Toto není život, ale jen ovládání a utrpení se do tohoto cíle ho zde také vidět jako majetek, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle se zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl zkázy na lidech, tedy ho zde také dejme do pořádku a také v myšlence již zde také dejme toto životem nastavené také cílení se do tohoto cíle ho zde mít jako cíl života v radosti a také v míru se ustanovením do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven na cíl života zde a tak i jinde. 

 

16.12.2016