Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíl života v duchovním pochopení a jeho stavění zde

3. 4. 2016

Postavený cíl tohoto cíle je zde také to, co je cíl života v duchovním uvědomění si tohoto cíle, zde také žít jako stav lidí, kteří vnímají více a toto více je to, co je třeba dostavět zde a také i jinde v souvislostech, které zde také žijí v lidech a také se dívají do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí, kteří zde žijí a tvoří v duchovnu, co je duchovnem tohoto cíle, zde dostavět člověka a jeho mysl do duchovního uvědomění si stavu jiných realit, které souvisí s touto a jsou v jednom celku, co je celek také zde a buduje to uvědomění si stavu, že nejen materialismus, ale také stavění cíle do cíle  jednoty s cílem tohoto hmotného je cíl uvědomit si cíl tohoto cíle, zde zajistit duchovně tento život v materialistickém pojetí, co je již také to, co je cíl dnešních zajistitelů, kteří zde jsou a budují tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je  již také to, co je již tímto cílem nastaveno k cíli ho zde postavit jako cíl života, co je již to, co je cíleným způsobem se nastavit do tohoto cíle.

 

Toto je tedy cíl života, kterým již zde také tento cíl lidí jde a také ho vnímá více, i když je toto na cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nacíleno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také jako cíl života dostavěno a také dostavováno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také dostavěn na cíl života, kde je toto do cíle tohoto cíle také nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, ne jako již to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života bez cíle ho zde také vidět tak, jak ho také budeme nastavovat k cíli ho zde také mít tak, jak již tento stav lidí buduje k cíli  ho zde také žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl stavět tento cíl jako stav lidí, kde je toto do cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí a také jako cíl nastavený k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, co žijí do stavěný se také cíl život zde také změnit a také ho žít tak, jak zde také bude nastaven k cíli ho zde také žít do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také to, co je již také nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života kde je tento cíl života také nastaven do tohoto cíle, ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cílený stav lidí, kde je toto také to, co je již také postavili i samotní lidé k cíli ho také mít tak, jak zde také žijí a staví dále do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto do cíle ho zde také nastavit jako cíl života a ne jako cíl neživota, kde je toto dostavěno k cíli, ho zde také prožít jako stav lidí, co znají působení stavu tohoto stavu lidí do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto do cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto do cíle ho zde také žít jako stav, co je již také nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako stav těch, kdož zde také musí a také mají cílit k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl lidí, kteří zde také nastavují tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít jako ti, co již také tímto žijí a postavili tento cíl do cíle ho zde také jít nastavit dále, k těm, kdož neumí používat svoje cíle k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto do cíle ho zde také nastavit jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, ale ne jako ten, kdo je cíleným a také postaveným cílem se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také nastavit jako ten, kdo je již také jen ten, kdo je člověk v nevědomosti o stavu, co je zde také žitý a také je neviditelným stavěným cílem, kde je toto jako cíl života, kde je toto  jako cíl života i na nastaveném cíli ho zde také postavit do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl žití také dostavěn k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto již ustanoveno, tedy do tohoto cíle je toto lidstvo také vedeno, z hlediska tohoto cíle je tento cíl nastaven k cíli ho zde také žít a tak tento stav lidstva zde v tomto stavu vědomostí, je také nastavován do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života, kde je toto docíleno jako stav lidí, kteří zde také působí jako cíl života, kde tento život jako cíl života, co je již také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde toto také jako cíl života do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl života, ne již jako stav nevědomých, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde zviditelnit jako cíl života, kde je toto lidstvo také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, ne již jako nevědomé a stavěné do ovládacích stavěných a také duchovně nastavených cest, kde je toto na cestách i jiných dimenzionálních ustanovených cílů, kterými zde také toto lidstvo již žije, ví o nich a staví je celkem také na stavu vědomostí, co jsou zde také cíleny do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl životně postavených, kteří zde také žijí do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto již ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto  jako cíl života to, co je již také postaveno k cíli ho zde také nastavit do cíle ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto cílení se také nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života tak, jak zde také žijí i ostatní do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života a toto je také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíle stavěno do tohoto cíle ho zde také vidět jako cíl života, kde je tento cíl nastaven do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života také docíleno jako cíl života, ne již jako ten, kdo je již také nastaven do tohoto cíle ho zde tak mít jako ten, kdo je již také ten, kdo již cílí k cíli ho zde také mít jako cíl tohoto cíle, ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto jako cíleným způsobem ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto již ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto již postaveno jako cíl života, kde je tento cíl již také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také již ustanoveno jako cíl života, kde je toto také již postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také již ustanoven jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, a ne již jako cíl neživotně nastavených do výstavby tohoto stavu lidí, co jsou již tím, kdo je otrok i sám sebe, tedy ho zde také zrušit s cílem ho zde také ustanovit jako toho, kdo je již také zapojen jen na stavu toho, kdo je již také ten, kdo umí postavit celek k cíli ho zde ustanovit jako hodnotu života, kde je tento cíl také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít do cíle ho zde také mít jako cíl života jako člověk, co zde také žije v nastaveném cíli člověka, co je již také tím, kdo je člověk také žijící s ostatními lidmi, kde je tento stav lidstva také tím, kdo je již také ustanoven do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života a toto je také tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako stav lidí, kde je toto jako cíl života také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cílený stav lidí, kde je tento cíl lidí také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto jako cíl lidí také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí a ne již jako stav, kde je toto jako cíl lidí také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidí to, co je již také  postaveno jako cíl lidí, kde je toto jako cíl lidí také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto jako cíl lidí také nastaveno jako cíl lidí to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle, ho zde také mít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také nastaven k cíli ho zde také nastavit jako cíl lidí a ne již jako stav, co nežije a vlastní již většinu stavu tohoto stavu planety do vlastnictví jen sebe, kde je toto jako cíl života to, co je již také to, co je ustanovit se jako stav tímto nastavený do cíle ho zde také mít tento cíl lidí v uzavřeném prostoru jako ty, co zde také žijí v tomto prostoru nesvobodni a staví na tomto cíli ho zde také žít jako cíl stavět zase na nesvobodě, kde je toto nastaveno i vědomostně do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto již také postaveno jako cíl života, kde je toto ustanoveno jako to, co je již také to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle, zde žít v kleci, která nemá dveře k odejití z tohoto cíle, se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako život a do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít do cíle ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života také ve sledování se tak, jak zde také mají tito lidé docíleno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako stav lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít a také ho již i žít, v naslouchání toho, co je nastaveno jen k určitým lidem, ale také postavit člověka do tohoto cíle, je zde také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cílení stavění lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, ne již jako stav neživotních, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života nestavěných, kde je tento cíl života ustanoven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a ne již jako ti, co zde také nežijí ale staví dále na tomto žití do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl životně nastavených, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, ale také jako cíl života ho zde také nastavit jako cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako ti, co jsou již také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také nastavit jako stav lidí, kde je toto postaveno a také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl lidstva, kde je tento cíl života dále dáván jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven jako cíl života, kde je toto jako cíl života také do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto ustanoveno jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít a také ho zde tímto nastaveným cílem mít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života, do kterého jsme vtaženi a  také nastaveni jako cíl života, co je již také nastaven jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto jako cíl života také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít a také žít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života dle tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života,  kde je toto jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a toto je také cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako člověk, co zde také má žít jako cílený stavěný a také ustanovený cíl tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto cílení jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle, ho zde také žít a také mu fandit na základě těch, kdož zde také musí žít jako ti, co energií staví na tomto cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl životně se také nastavenému cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také prožít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl se zde také nastavit jako cíl lidí a tito lidé se zde také nastavují do tohoto cíle ho zde také mít a sdílet se s těmi, kdož zde také žijí a nastavují tento cíl do tohoto cíle jako cíl života, kde je toto postaveno do tohoto cíle jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a toto je také cíl života tak, jak zde také tento člověk žije a staví dále jako cíle života, kde je toto nastaveno jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít a nastavit jako cíl života,kde je toto ustanoveno jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života také to, co je cílit k cíli ho zde také žít jako cíl životně nastavených a také toto je cíl tohoto cíle, zde tento cíl nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako člověk, co žije a také co je již také tímto cílem ustanoven a také ho smí použít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a toto je také cíl života do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl životně nastaveného cíle, ho zde také ustanovit jako ti, co ho staví dále jako cílení stavění cílem nastavení lidé, kde k tomuto cíli staví také to, co je již také to, co je již to, co je zdraví a také nastavený cíl života k tomuto cíli, zde vystavět tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle takto, jako cíl života, a jako tento cíl života, kde je tento cíl také ustanoven tak, jak zde také bude toto lidstvo také ustanoveno se čistit do tohoto cíle ho zde také žít jako stav tímto ustanovený do tohoto cíle ho zde také žít jako ti, kdož zde také žijí a staví dále jako cíl stavět to, co je již také nastaveno k cíli již zde také mít to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde k tomuto cíli stavíme to, co je již také nastavený cíl čistoty myšlenek k cíli již zde také žít jako cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíle života, kde je toto ustanoveno k cíli se zde také postavit za tohoto člověka, co zde také žije a také žije s cílem se zde také mít jako stav lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit se k cíli ho zde také žít k cíli se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde cílením se stavět cíl moudrosti a také to co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl života také nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl i postavit cíl obrany k cíli se zde také nastavit jako stav lidí, kde je toto  jako cíl života to, co je zde také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl nastaven, také ustanoven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto jako cíl života to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života také v cíli ho zde také žít jako cíl životně nastaveného cíle ho zde také mít jako cíl životně nastaveného cíle ho zde také žít jako člověk, co žije a také co je člověk jako člověkem ustanovený člověk, co je zde také nastaven, co dnes postavuje také toto lidstvo do tohoto cíle se zde zdevastovat a také tímto zdevastováním se také nastavuje toto do cíle ho zde také žít jako cíl nemocí, kde je toto nemocností nastavené lidstvo také ustanoveno k cíli se zde také ustanovit jako to, co je již také myšlenkově se zde také ustanovené do tohoto cíle se zde také postavit do cíle ho zde také žít tak, jak ustanoví jednotlivci, co zde také rozhodují na tomto cíli se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cílený stav lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl lidí, kde je toto postaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl lidí, kde je toto ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako tento cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života tak, abychom se také nastavujícím způsobem ustanovili do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle se zde také postavit za myšlenku k ostatním, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také žít se tak, jak zde také bude tento stav lidstva nastaven k myšlence se zde také ustanovit jako ten, kdo je již také nastaven do tohoto cíle se zde také ustanovit jako ten, kdo pomůže tomu, kdo je již také nastaven k cíli jen své profese a tuto profesi vykonává do tohoto cíle se zde také nastavit k celku jako celku, do cíle zde se také ustanovit do tohoto cíle se zde také mít jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také ustanovit tak, aby zde mohl cílit k cíli se zde také živit tak, jak zde také budeme mít moudrostně nastavený cíl života zde také ustanovit tak, že budeme studovat, tedy také služby jsou to, co je již také ustanoveno k cíli zde také nastavit toto do cíle ho zde také žít a také ho mít jako cíl těch, kdož zde tímto cílem žijí, staví ty, co pěstují a také ti, co pěstují budou mít cíl života ve vzdělávání se také tak, jak zde tento cíl bude žít v lidech, kteří zde také žijí a staví dále do tohoto cíle to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako stavěný cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nacíleno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života docílen k cíli ho zde také žít jako ti, co ho zde také žijí jako člověk žijící a také mající pocit rad a cest k tomu, aby zde také tento stavěný cíl žil jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života také do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle jako to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je cíleným způsobem ustanoven jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít do cíle ho zde také žít jako cílený stavěný cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života dostavěn do tohoto cíle a tento cíl života je také cílením ustanoven k cíli ho zde také žít tak, jak ustanoví celé lidstvo, jak ustanoví také ten jednotlivec k cíli ho zde také žít jak cílený stavěný cíl životem také nastavený cílený stavěný a také ustanovený člen, který zde také nastavuje toto cílení se k tomu, aby ho zde také nastavil do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl stavět tento cíl k životu zde, ne k neživotu, jen k sobě a také k cíli zde vznikající lidská společnost zde se také nastavující k cíli zde řídit jen na základě stavěného cíle zde mít miliardy a také žít nad poměry nad ostatními, zde je toto cílené stavěné cílení se také nastaveno k cíli rozšířit vědomosti o stavu života, ale také ne je stavět tak, jak si je tento miliardový nastavuje k cíli zde vidět to, co je stavem také vědomostí k cíli je zde také takto postavit do tohoto cíle, je zneužít vůči těm kdo jsou nastaveni ještě méně, ale také to méně znamená to více k životu, kterým již zde také žije tento stav lidí do moudrosti života, kde je toto lidstvo stavěno do tohoto cíle více vědět a také více řídit jako stav člověka, co žije a ne co se ovládá stavem vědomostí k těm, kdož zde také žijí jako cíl života to, co je méně a také je zde tento stav lidství také ten, kdo  je již také ten, kdo již zde také toto vědomostní staví na stavu také Vysoké školy, kterou lze také dostudovat více a také nastavit to více k těm, kdož zde také stanovují tento cíl do cíle ho zde také více měnit do tohoto cíle ho zde také žít pro celek a též pro to, aby zde také tímto celkem ustanovili to, co je více k životu, ne k tomu, aby zde tuto lidskou společnost potopili do tohoto cíle zde nevědomostí ustanovit tento cíl do pádu ostatních a sebe nastavit do tohoto utrpením se také nastaveného cíle, zde nevědomostí o celku nastavit tento cíl do tohoto cíle, zde trvat na cíli jen sebe, ne na cíli celku, co zde také má žít pozvednut tím, kdo zde také dostavuje tohoto člověka do tohoto cíle ho zde také mít jako ten, kdo je již také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako stav člověka, co zde také žije, staví dále a staví také i ostatní k cíli se zde cítit jako stav lidí, kde je tento cíl lidí také nastaven k cíli ho zde také žít jako stav člověka, co žije pozvednutými modalitními cíli zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako ten, kdo je již také ten, kdo již nastavuje toto do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto cílení se také postaveno k cíli zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo již také nastavuje toto do cíle ho zde také mít jako cíl, jež zde také musí nastavit toto do cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako ten, kdo je cíleným a také nastaveným cílem nastaven k cíli ho zde také žít jako ten, kdo jej také žije, také ustanovuje a také řídí k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již také ustanoven k cíl ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle se zde také nastavit tímto cílem do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také pochopí stav lidí to, co je zde také dáváno k cíli ho zde také žít jako cíle života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl stavět tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako tento cíl, zde tento cíl stavět do tohoto cíle ho zde také mít jako tento cíl zde se také ustanovit do tohoto cíle ho zde tak žít jako ten, kdo je ten, kdo tento cíl žije a staví dále jako ten, kdo je již také ten, kdo již také cílí k cíli ho zde také mít jako ten cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako ten, kdo již také nastavuje toto cílení do cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí a toto je také cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, co žijí životem jako člověk, co zde také ví, co je život a jako správný cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, ne jako již tento cíl stavěný do cíle ho zde také nastavit jako cíl života do cíle ho zde tak mít jako cílený stavěný cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak nastavením se také žít do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl životně nastavených, kde je tento cíl života také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle života také jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít a také mu cíleným způsobem ustanovit tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cílený stav života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cílený stav lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno jako cíl lidí také na stavu lidí, ne na stavu umlčení těch, kdož jsou slabí a neumí nebo neví, co je správné a také co je nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také žije tento stav lidí do tohoto cíle ho zde také mít jako cíleným způsobem nastavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také tímto cílem nastavuje tento cíl člověk, co zde také má a také musí žít takto, co již nastavuje tento cílený způsobový cíl člověka, co zde také jen chce vydělat na tomto cíli ho zde také žít tak, jak zde také cíli k cíli ho zde také mít jako cíl životně nastaveného k sobě, ale ne k celku, který zde také tvoří jeho život, kterým zde také tento cílený stav lidí nastavuje tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a ne jako cíl nastaveného sobce, co zde také nechce to, aby zde tento stav lidí postavil cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl životně nastavených lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako stav pozvednutých lidí, kteří zde také trvale již žijí jako cílený stav lidí, kde je toto nastaveno k cíli se zde také nastavit do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také to, co je život k člověku jako člověku, kde je tento cíl života také ten, kdo je cílen na stav života, co je již také to, co je život a co je také nastavený cíl zde se také postavit za člověka, co je zde také nastaven takto, aby zde také ustanovil a také ustanovujícím způsobem nastavil cíl života do tohoto cíle, zde také vzdělat samotným členem tohoto cíle se také nastaveným cílem, zde samotným člověkem, který zde také vidí, že tento cíl vzdělanosti je také cílen k tomu, aby zde tento cíl žil mezi lidmi, aby je motivoval k tomu, že tento cíl je cílem také nastaveným k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto cíleno k cíli ho zde také žít jako cíl života a ne jako již to, co je již také to, co je životem ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl neživota, jako cíl ovládanosti a také jako cíl také nastavený k cíli ho zde také žít jako cílený stav lidí, kteří zde také trvale žijí do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a jako cíl života také žít do tohoto cíle jako ten, kdo je ovládacím nastaveným cílem nastaven k cíli nevědomosti, otroctví těm, kdož zde také postavují tento cíl do tohoto cíle se zde také ustanovit do tohoto cíle se zde také mít jako cíl životně postavených a také tento cíl je také cílem stavět tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je zde také nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také tento cíl žije v lidech, kde je tento cíl také ustanoven k cíli ho zde také žít tak, jak zde také tímto cílem staví a také bude stavět toto lidstvo do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, co je životem k lidem, k celku jako národ a také k cíli zde postavit a ustanovit také jednotlivce jako žijícího člověka k národu, k celku jako je to, co je planetární společnost a také jako to, co je řídící stav národů, kde je toto také postaveno k cíli ho zde také mít zde jako tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít jako cílený a také nastavený cíl těch, kdož zde také žije a nastavuje tento cíl do tohoto cíle ho zde také nastavením zde také nastavuje do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také stanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co již zde také nastavujeme k cíli již zde také žít tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako tento cíl života, kde je tento cíl života také nastavený cíl vědomostí odjinud, kde je toto postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako to, co je již také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a ne již jako cíl nežijících, ovládajících a také ustanovených vládnout jako ti, co jsou páni nad ostatními.

 

Toto je také cíl uvědomit si stav vědomostí a také vedení k ostatním, kde je tento stav lidstva také nastaven a také nastavován k cíli ho zde také více nastavit k cíli ho zde také více vidět jako cíl života k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také více nastavit do tohoto cíle ho zde také více ustanovit jako cíl tohoto cíle, zde tento cíl lidí také postavit do tohoto cíle ho zde také více ustanovit vědecky, nastavit toto ustanovené cílené lidstvo do cíle také národnostního cíle, kde je tento cíl člověka také člověkem a také zde je tento cíl se neovládat nastavenými myšlenkami, kterými lze toto nastavenými myšlenkami cílenými stavěnými cíleními se také to, co je již také to, co je již také nastavením se to, co je již také nastaveno do tohoto rozsahu také nastaveného cíle se zde také tento cíl života také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako rozsah tohoto rozsahu do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl člověka, co žije a také co nežije v rozsahu tohoto cíle, zde toto uvědomělostí cílit k životu jako člověka ne již jako ten, kdo je ten otrok nebo ten pán, kde je toto rozsahově nastaveno na cíl zde se také rozsahem myšlení ustanovit do stavebnictví, kde je toto lidstvo roztříděno na stav života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli zde se také ustanovit duchovně nastaveným cílem, kde je tento cíl již rozestavěn tak, aby zde také tento stav lidí nastavujícím způsobem nastavil cíl člověka, co zde také musí žít jako ten, kdo je také nastaven vzdělaností k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto cílení se také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl životně nastaveného cíle ho zde také mít jako to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života.

 

 

 

Život jako to, co je již to, co je život jako člověk, co se vzdělal do cíle ho zde také mít jako to, co je již také to, co je život v duchovně ustanoveném cíli, zde také tento cíl žít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a toto mít jako cíl žít zde v postaveném cíli ho zde také nastavit do cíle života člověka.

 

Zde je tento cíl člověka se vzdělat duchovně a toto je také cíl těch, kdož zde také žije v dostavěném a také ustanoveném cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto lidstvo do tohoto cíle nastaveno také těmi, kdož zde také tvoří celek, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl co je cílem života, ne cílem ovladačství, nastaveného mamonu nebo také podvodu na lidech, kteří zde žijí v nastaveném také rozsahu myšlení do tohoto cíle se zde také ustanovit do cíle ho zde také chápat trochu jinak, zde je tvořen tento cíl do tohoto cíle se zde také rozsahem nastavit na cíl zde postavit tento cíl do cíle ho zde také vidět z hlediska duchovně určeného, tedy do tohoto cíle se zde také tento člověk postavil do rozsahu myšlení, že jde také nastavit to, co je také moudrostně nastaveno k určeného člověku, co však když zklame, bude také sesazen a také bude nahrazen jiným, kde je toto lidstvo také řízeno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako rozsah vědecky také nastaveného cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako rozsah vědecky postaveného cíle ho zde také šířit do podob, které zde také ustanovuje také ten, kdo je již také ten, kdo je cíleným Učitelem, který zde také vidí, co je zde také tímto rozsahem nastavitelný člověk schopen vidět, vědět a také ho cílit k cíli ho zde tak mít jako cíl lidí, kteří zde také musí cílit k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli  ho zde také mít jako cíl života, kde je toto i nastaveno k cíli ho zde také umět nastavit dále, k cíli ho zde také měnit do podoby sebe a také do podoby se zde také nastavit jako ten, kdo toto umí nastavit do vysvětlení na příkladech, kde je tento příklad také nastaven na rozsah, kde je toto postaveno k cíli zde se také nastavit do rozsahu také ustanoveného cíle, zde tento cíl je různý u těch kdož zde také nastavují toto do cíle ho zde také žít jako stav jiných, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít tak, aby v rozsahu se zde také tímto rozsahem vědomostí nastavili i další členové tohoto lidstva do cíle ho zde také žít tak, jak je stanoveno dle těch, kdož zde moudrostí převyšují tohoto člověka a také ho cílením nastavují k cíli většího rozsahu myšlení, délce věku, také k cíli ho zde tímto rozsahem nastavit také tělesně a toto je cíl tohoto cíle, zde v duchovním ustanoveném cíli se tento stav lidí také žije k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít tak, jak zde také tímto cílem nastavujeme do tohoto cíle ho zde také žít a také ho cíleně nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života do cíle ho zde také nastavit jinde, kde je tento cíl života trochu jiný, ale také nastavený do tohoto cíle zde postavit tento cíl do života zde, jinde a také jít cestou života a také cestou tohoto cíle, zde již tímto cílem ustanovit tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl se zde také podílet na cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto žití také nastaveno do cíle ho zde také žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, kde je tento stav lidí také tím, kdo je již také ten, kdo  již také nastavuje toto do cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také nastavit jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl lidstvím nastavených těch, kdož zde také myslí na tento cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cílený stav lidí, kde je tento cíl lidí také ten, kdo je cíleným nastavením se také ten, kdo je již také ten, kdo již nastavuje k cíli tohoto cíle stav myšlení se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto cílení se také k tomu, aby zde tento člověk žil jako stav lidí, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života do cíle ho zde také mít jako cíl lidově řečeno do cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, a kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl života k lidem a také k těm, kdož zde také učí a toto lidstvo je to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl životně nastavených do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života dostavěn jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven do tohoto cíleného cílení se také jako stav lidí, kteří zde také vidí, co je tento cíl nastavený do tohoto cíle zde také již nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento život jako cíl života také ustanoven k cíli ho zde také žít jako cíl života jako také člověk, co nežije a také co žije jako cílený stavěný cíl tohoto cíle, zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako stav lidí a ne již jako stav otroků, co jen žijí a nastavují tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, aby se tento cíl stavěl a také nastavil do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kdo je také ten cíl nastavený do tohoto cíle ho zde také vidět z hlediska také devastace a také nastaveného cíle rad a také ustanovený cíl zde nastavit tento cíl do moudrosti života, tedy ne do postaveného cíle zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl rozsahu také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit jako rozsah tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento rozsah života také ten, kdo je již také postaven k cíli ho zde také žít jako cíl života do cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle jako cíl životně postavených, co zde také žijí do tohoto cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako rozsah také vědomostně se ustanovených členů této lidské  společnosti do tohoto celku, co žije rozsahem vědomostí nastavených k člověku a tak je zde toto nastavené cílené nastavené lidské společnosti jako cíl se zde také tímto cílem nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také tomuto cíli nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto lidstvo také ustanoveno k cíli zde postavit cíl života, ne se nechat svést mamonem, cílem techniky a také vědy k neřestnému cílenému stavěnému cíli zde rozhodnout zahubit sebe jako druh v tomto cíli se zde také neptat těch, kdož zde také nastavují tento cíl k lidem, kde je toto nastaveno již na cíl rad a moudrostně nastaveného cíle, zde žít v množství lidí, kde je tento cíl lidí také uvědoměn k cíli se zde také nerozrůst tak, jak zde také předpovídají ti, co jsou již postaveni k cíli zde se také nastavit do tohoto cíle zde neustanovit cíl rozsahu médií do stavu se tímto zabývat na rozsahu vědomostí do duchovního ustanoveného cíle, kde mnozí lidé vám odpovědně postaví tento cíl do cíle ho zde také žít jako rozsah vědomostí o duchovně se také postaveném cíli ho zde také žít jako rozsah tohoto cíle, zde se tímto rozsahem také nastavit a také ho vnímat jinak, než ti, co vědecky roztrubují cíl vědecky postaveného odhadu, kde je také tento cíl lidstva postaven před otázku, zda zde žít nebo být smeten válkou, atomem nebo chemicky k cíli zde zaniknout, nebo se utrpením postavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl lidstva, co žije jen materialisticky, ne duchovně nastaveným cílem zde tento cíl života také nastavit do tohoto cíle se zde také životem ustanovit do tohoto vědecky postaveného cíle, zde tímto cílem žít jako cíl mediálně nastavených, kde je tento cíl médií také rozsahem nastaveného rozsahu také povinen se tímto zabývat, dávat rady a také určenými lidmi se také postavit za toto lidstvo, co zde také žije a také se dívá na tento rozsah vědomostí zatím skepticky, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto lidstvo také postaveno do cíle se rozhodnout sami, nebo rozhodne za ně někdo, kdo je Vyšší Moc Dobra, která také střílí to, co je ve velkém množství jako člověk, co žije v nemocnosti, také v nastaveném cíli zde také zaniknout jako ten, kdo je nastaven na duchovní moc a také sílu, kterou lze také ustanovit tak, jak zde také určuje tento stav lidstva duchovně, tedy rozsahem vědomostí o stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také ten, kdo je již také ten, kdo již staví na tomto cíli se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je životem k cíli ho zde tak nastavit do tohoto cíle ho zde tak vidět jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také vidět jako cíl života, kde je také toto nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také ustanovit do tohoto cíle jako cíl lidí, co zde také mají žít jako lidi a ne již jako sardinky, uzavřené do malé krabičky, kde toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako stav těch, kdož budou nemocní, také válčit a také se dívat na tento život v bídě a také v nastaveném očekávání zásahu z hůry, tedy od Vyšší moci Dobra, co zde také rozhoduje za tohoto člověka, neboť mu dala na vědomost to, co je již také to, co je již také to, co je již také život v nastaveném duchovním uvědomění si stavu moci a také síly k životu zde a také v jiných stavěných doménách, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také věda, technika a také moc rozhodovat za to, co je již také v tomto cíli se také to, co je již také to, co je již také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také žít jak cíl života co zde pulzuje životem a ne se nastavit na otroctví moderního typu, nastavením se také na hamounství, mamon a také na rozsah vědomostí o cíli špehovat to, co není určeno k veřejnosti, ale k soukromí, co je sice kontrolováno a ne stavěno do ovládání se a také do veřejného nastaveného cíle, zde vidět soukromí těch, kdož nastavují tu cestu, kde je toto také ustanoveno na cestu také soukromí, kde je toto také nastaveno jen na krátkou zprávu nebo na cíl ustanovit nápravu v takovém nastavení, kde je toto nastaveno na cíl jen doporučit nebo ustanovit tento cíl jako nápravu, kde je toto lidstvo také na toleranci, kde je také na ustanoveném citu a také cíli zde se tímto nastavením také zabývat jako stavem poučení se a také se tímto ustanovením se také postavit do tohoto cíle se zde také mít jako cíl rozsahem se zde také nastavit do uvědomělosti si stavu, co je nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je již zde také ustanoven k cíli ho zde také žít jako rozsah vědomostí k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života co je cíleným a také nastaveným cílem zde se také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již také ustanoven k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako rozsah vědomostí o cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také nastavit do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven do tohoto cíle ho zde také nastavit do celého lidského vědomostního cíle, zde tento cíl mít a také ho dívat se na tímto ustanovenou lidskou společnost těch, kdož zde také vidí, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života do cíle ho zde také žít jako cíl lidí a ne podvodníků, co staví na nepřiměřenosti a tímto cílem se zde také hádají o cíl zde tímto cílem postavit celou lidskou společnost do cíle se zde také ustanovit jako ti, co rozhodují o cíli nákupů a také určují ceny k výši takové, že na ně nedosáhne již většina těch, kdož zde také žijí jako členové, a také se dívají na tento život jako člověk, co zde také chce žít jako člověk co žije v dostatku, v míru a také v nastaveném cíli zde ustanovit to, co je život také i pro ostatní, ho zajistit a také žít tak, jak se zde také tímto postaveným cílem nastavuje také ten kdo je ten, kdo již nastavuje toto postavení se k těm, kdo je také nastaven na větší rozsah vědomostí k tomu, aby je použil k cíli zde postavit cíl života a ne jen sebe jako sobce, co žije jako ten, kdo je na miliardových ziscích nastaven k cíli je zde také oslavovat a dávat na vědomost, jak žije a jak je dobrý. Toto je také cíl vědomostí o duchovně se postavených lidech, co zklamali a také se nastavili jen k sobě, kde je jejich cíl se dívat na utrpení a také na cíl sebenastaveného, který je zde také nastaven na cíl se zde také ustanovit do tohoto cíle se zde také mít jako stav lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl nerovnováhy ustanoven k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je tento moudře nastavený ten, kdo již zklamal a nastavuje jen sebe, jen to, co je tak již i cíl stavět jen sebe a také jemu podobné do tohoto lidstva, co je cíleno k duchovnímu ustanovenému cíli zde tento cíl žít jako cíl života, co je již také humusem zasažen a nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl již zde také nastavit toto lidstvo do cíle zde spatřit celý stav těch, kdož zde také nastavují tento cíl lidí do cíle jinak, trochu jako cíl vidět ho z hlediska také trochu jinak, ale také na jiném vnímání se tak, jak zde také vidí tito vědci z jiných dimenzí to, co jinak nevidí ti, co jsou zde také lidmi, kde je toto rozsahově na stavu také nastaveného cíle zde postavit toto do technicky se nastavených lidí, kde je toto lidstvo také nastaveno do tohoto cíle ho zde také vidět, žít a také uvidět to, co je cíl tohoto cíle, zde také tímto cílem žít a také mu dávat na cíli tohoto cíle zde se také ustanoveného cíle to, co je již také to, co je již také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde tento cíl života také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života také na stavu tohoto cíle ho zde také žít jak cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života také do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno jako cíl života také do cíle ho zde také mít tento život jako cíl života, co je již také postaven k cíli ho zde také tímto rozsahem nastavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako rozsah života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít cíl života, do kterého je muset třeba také již nastavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl rozsahu vědomostí o stavu tohoto cíle zde již také nastavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také postavit tak, jak zde také vedeme do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také tolik ustanovený cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako rozsah také vědomostí o cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také mít tak, jak si ho také sám ustanoví, uspořádá a také bude více vědět o duchovně se postaveném cíli, zde žít a ne zde nastavit válku nebo stav devastačního postaveného cíle, zde rozhodnout o stavu nevědomých lidí, bez jejich nastaveného a také ustanoveného nároku toto vidět jako cíl řešení se tak, jak zde také výzva k národům, k celému lidstvu žije v rozsahu také internetu, kde je tento cíl nastaven na komunikační schopnosti těch, kdož zde také umí nastavit překlad tohoto cíle, zde tento cíl žít jako cíl lidí, kde je tento stav lidí také tím, kdo je již také tím, kdo je již také ustanoven k cíli ho zde také žít jako rozsah také vědomostí k tomuto cíli, zde nastavit cíl míru a ne cíl jaderných válek, pokusů, kterými zde také nastavujeme sami sobě nečistoty v těle, na duchu a také v jiných životních cílech, kterými zde také žije toto lidstvo, v roce 1977 je již také upozorněno na stav v TV a také 8 milionů lidí poznalo sílu techniky, která tehdy žila v lidech, byla utajena, také tento stav lidí nepochopil cíl tohoto cíle, zde upozornit toto lidstvo o cíli zde se také nastavit do cíle zde postavit to, že zde je také život, v jiném modalitním rozsahu, co je již také nastaven na cíl zde se také zviditelnit v kruzích v obilí a také i jinak, ale toto je také cíl nastavený na jiný rozsah vědomostí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl vědomostí o rozsahu také postavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít jako rozsah tohoto cíle, ho zde také žít jako cíl těch, kdož zde také vidí, co je již také tomuto cíli nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo také to, co je již také to, co je již také nastaveno do cíle ho zde tak tímto cílem ustanovit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je zde a ne co je jen bakteriální z hlediska jen hmoty a také třetí dimenze, kde je toto nastaveno skutečně jen na bakterie nebo to, co je nestavěno v tomto cíli, zde je život v jiném dimenzionálním rozsahu a také toto je třetí dimenze a ta zase vidí třetí dimenzi, ve které není vidět vyšší dimenzionální život a tedy někteří vědci se domnívají, že již tento cíl života nestaví zde v tomto slunečním systému a také se jen domnívá co je tomuto cíli také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven k cíli energií, kde je tomuto členu Kosmické Konfederace planet také nastaveno k cíli ho zde také mít jako člena, co žije v rozsahu dimenzí, kde je tomuto člověku v třetí dimenzionální stavební a také nastavené cílené nastavením se také na duchovně ustanovený cíl života, zde tento cíl nastaven v rozsahu také učení, kde je toto učení také rozsahem nastaveno k více lidem, kde je také tento stav lidí také nastaven k cíli již zde také žít tento rozsah vědomostí o tomto rozsahu také nastaveného cíle energeticky, také slovně a také vědomostně postaven k cíli se zde také rozsahem nastavit na cíl postavit zde také vědomosti o rozsahu vědecky postavených těch, kdož zde také ví a také vidí více, než VŠ nastavený člen z hlediska materialisty a také toto je cíl vědomostně nastavených těch, kdož zde také vidí, co je již také tento cíl vidět na obloze, také u lidí, kteří toto dimenzionální vidění dostali, postavili k sobě a také k lidem, kde je také třeba toto dávat na vědomost k lidem a ne jen pomlouvat k cíli ho zde také vidět jen jako postavený cíl poškozování soukromého pole, co žije jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl nastaven k cíli již zde také žít jako cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl člověka, co zde také žije a je vzdáleným členem také Kosmického společenství, kde je tento cíl samozřejmým nastaveným cílem, zde nastavit to přátelství s pozemským člověkem, kde je také tímto rozsahem vědomostí zde dáváno k dobru to, že zde je tento cíl člověka také nastaven k cíli zde žít v přátelství s člověkem, který je moudřejší a také více technicky ustanoven k cíli zde se také objevit a dávat o sobě vědět jako člověk, ne jako bakterie, co neumí myslet, jen se množí a také žije v jiném modalitním rozsahu, co je však také již to, co je také vědecky nastaveno ke zkáze, kde je toto nastaveno na přístup zde a také jinde, kde je toto lidstvo nastaveno na zkázu také rozsahu bakteriálního, kde také toto staví vojsko, věda a také i samotný člen tohoto stavu lidí, kde je toto lidstvo také nastaveno na cíl nemocí a toto je také cíl nastavit zde ustanovený cíl tohoto cíle, zde vědecky postavit tento stav lidstva do zkázy jen malým množstvím bakterií, které zde také mohou nastavit zkázu během krátkého období, tedy i toto je postavený cíl života, kde je tento život chráněn tak, aby zde toto lidstvo neučinilo neustanovený čin, kterým by zničilo samo sebe v krátké době, tedy je kontrolováno těmi, kdož zde také žijí v jeho blízkosti, jsou neviditelní a staví na jiném modalitním a také interdimenzionálním rozsahu k lidem, k sobě a také ke stavu vesmíru, kde je toto nastaveno na Zákony, které zde také platí a tento stav lidstva je zatím postaven k cíli je znát jen v malém rozsahu, co je již také to, co žije v rozsahu tohoto rozsahu tak, jak zde také žijí ti, co již také musí žít jako ti, co postavili již cíl rozsahu vědomostí o duchovním nastaveném cíli se zde také nastavit myšlenkově, také nastavitelní lidé již vidí a také jsou ustanoveni do tohoto duchovního vzestupu tak, jak zde také tento materialista nevidí, nevěří a také nechápe to, co je stav duchovního uvědomění si stavu jiného vnímání a také rozsahu vědomostí o vesmíru, o stavěném cíli zde se také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl rozsahu tohoto cíle, zde tento cíl žít jako cíl života, co žije jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít v rozsahu vědomostí o cíli zde vidět toto jako cíl vědomostí, kde je toto lidstvo již zase upozorněno o cíli zde se také nastavenému cíli, zde tento cíl vidět jako rozsah vědomostí o stavu také seznámení se s tím, že zde je tento cíl lidí také nastaven na cíl rozsahu duchovně postavených, kde je tento cíl vědomostí také nastaven k člověku i jiným dimenzionálním nastavením se k tomu, aby ho zde také lidé vědomostně zvládli a také se tímto vědomostním nastavením se také tento člen této Kosmické konfederace postavil do cíle ho zde také mít jako ten, kdo je již také nastaven do rozsahu také nastaveného cíle, zde tímto cílem nastavit tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl rozsáhlého stavu vědomostí z jiného cíle, tedy z jiných dimenzí, kde je zde také postaven tento cíl jako cíl lidstva do cíle života, ale také do rozhodnutí zde nastavit tento cíl do pekla, neboť toto peklo již vstoupilo a nastavilo zde pokusy na lidech, také na utajovaném stavu tohoto stavu lidí, kde je tento cíl technicky ustanovených výše také stavěn na tomto pekle, ale také z ustanoveného cíle zde se tento cíl nastavuje již na ovládnutí celé této lidské společnosti jen několika desítkami lidí, kteří se inkarnačně nastavují do cíle zde ničit lidstvo, dávat mu cíl devastace a také válek a také konfliktů, kde je toto lidstvo také nastaveno na moc států a toto státní se také projevuje mocí na stavu rozhodnutí o stavu těch slabších, kde je ten slabší ten, kdo již nastavuje tento cíl do ovládaného, kde je tento cíl technicky zdatných to, co je cíl také ustanovit se zde jako pán, kde je tento pán to, co je stav moci a také i síly zde tomuto cíli se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl stavět zde konflikt, stavět zde také nemoci z ozáření a také zde cílit geneticky na poznání zatím části, kde je toto lidstvo zatím nastaveno na část úderu, kde je toto lidstvo také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je alergie to, co je přijímáno, ale neví se proč se tomuto cíli také nastavujeme v tak velkém množství, kde je toto lidstvo to, co je také ustanoveno se tomuto bránit, ale také musí vidět, že zde je opravdu tento stav lidí postaven na tomto cíli tak, jak zde také tímto cílem nastavujeme sami sobě to rozhodnutí se zde také nastavit do tohoto cíle se zde také mít jako stav lidí, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl lidí, kde je tomuto cíli se zde také nastavený člen tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl života, co je již zde také nastaven k cíli již zde také žít jako cíl života takto, jako nemocný a také nastavený na úder ještě větší, ustanovený cíl zničit většinu lidí na stav 10 % v cíli ho ustanovit jako pokus na lidech, na ostatním životě a také na přírodě, co zde také nastavuje cíl života, kde je tento cíl životního cíle se také nastaven k cíli již zde také žít jako cíl života jako cíl lidí a ne jako již alergicky ustanovených těch, kdož zde berou jen velké množství těchto nastavených geneticky, léků, aby zde opět tímto cílem nastavujícím opět genetiku, nastavili další generace k cíli již nemít další potomky, ale také zde je toto nastaveno zatím k cíli již zde také mít cíl nastavit zde potraty z nevědomosti o tomto cíli geneticky nastavených těch, kdož zde také řeší tento stav lidí takto, nastavit ženy geneticky do potratů, co jsou již také ustanoveny do třetí generace k tomu, aby již nemohly mít další potomky a také toto lidstvo by zatím na tomto myšlenkovém nastaveném cíli vyhynulo, kdyby se nenastavilo to, co je rozum a také duchovně ustanovený cíl, také rada a také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli zde tento cíl žít jako cíl cíle, zde tímto cílem nastavit toto lidstvo do cíle rad a také do cíle zde postavit média do rozšířeného cíle, zde tento cíl šířit na stavu rady, že lze nastavit toto lidstvo do pochopení již Pravdy o přelidnění a tedy lze tento stav změnit přístupem k přestavění myšlení a také na internetovém nastaveném cíleném nastavení se tímto cílem nastavujeme k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto lidstvo také ustanoveno se žít jako to, co je rozumně postaveno do cíle, zde žít uváženým způsobem života tak, jak zde také bude určeno dimenzionálním rozsahem, kterým zde dávají toto vědět také lidi s vyšším životním rozsahem a také moudřejší, kteří zde také již nastavují to, co je vědomost o životě, a také o cíli již zde také žít tento cíl do cíle o zde také mít jako cíl života, kde je toto cíleno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do akce, co je akcí života k celému lidstvu, co žije nevědomostí a staví dále na velkém množství lidí z postaveného postavení nevědomosti o cíli života, co je zde také postaven na zkoumání, ne jen na souložení a stavět cíl pracovních členů, co staví dále na cíli zde postavit zase jen rozsah členů o cíli zde vyrobit, prodat a také žít tak, jak zde také může toto lidstvo žít trochu jinak, než je zvyklé, ale podmínka je, cílit k duchovně se nastaveným členům, ne do církve, co je sice také vírou postavena k Bohu, ale také jen žádá a neumí nastavit to, co je ruce k cíli se zde také ustanovit jako to, co je stav materiálně se ustanovených, kde je také stav materiálna to, co je společnou cestou nastavenou společným ustanoveným cílem se zde také nastavit do cíle ho zde také mít jako společný cíl se zde také ustanovit do tohoto cíle se zde také nastavit do cíle ho zde také žít jako cíl společného, které je zde také cíleným nastaveným cílem se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl společně postavený a také společně žitý všemi členy, kde je také tento cíl nastavený ne na vlastnit člena se vším majetkem, ale stavět svobodu rozhodnutí pomoci si a také mít na stavěný cíl života jako stav lidí, kteří zde také vysláni Bohem, postavují cíl doplňujících lidí, kteří zde žijí jako společenství těch, kdož zde žijí jako stav těch, kdož žijí a staví profesně na cíli života všem svým členům. I toto se děje a také se zde tento stav lidí postavil do cíle zestárnout a také mít na životě to, co je cit k těm, kdož nemají rodinu, neboť se také musí postavit to, co je cíl rodin, být jednou velkou rodinou, co zde v budoucnosti nastaví opět to, co je menší počet členů, kteří zde také již budou žít tak, jak je zvykem dnes, mít rodinu, mít děti a také udržet určitý počet členů na základě duchovního ustanoveného cíle, který zde také postaví ti, co jsou moudřejší Učitelé odjinud a také se zde nastaví to přátelství s moudrostí, která je již zde také v plném proudu, kde je toto společenství lidí tím, kdo je již také na tomto cíli duchovně ustanoveno tak, že rozumí těm, kdož zde nastavují tento cíl do tohoto cíle se zde také ustanovit jako poradci pro život v moudrém nastaveném životním cíli se zde také ustanovit jako ti, co již zde také nastavují tento cíl do cíle se zde také žít s tímto cílem, zde ustanovit tento cíl k člověku zde žijícímu a nastavit cíl života, moudrosti, také cíle dostatku, ale ve skromnosti a tímto cílem lze žít tak, jak zde také tento stav lidstva žije v cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také ten, kdo již také žije a nastavuje toto do cíle ho zde také mít jako cíl života co je již také tento cílený stav lidí do cíle ho zde také žít jak cíl života,  kde je toto nacíleno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života jako cíl života, a ne jako již cíl otroka co nemá na život v důsledku obohacení jednotlivce na stavu nepřiměřenosti k sobě a také na stavu utlačení ostatních z důvodu jejich důvěřivosti a také nastaveného cíle jeho jako toho, kdo je nastaven na sobectví k ostatním a také k cíli se zde také nastavit do tohoto cíle se zde také žít jako ten, kdo již také má nepřiměřené požadavky z důvodu nastaveného vědomostního cíle, zde také postaveného do cíle nevědět proč zde ví více než ostatní, ale také z důvodu arogantnosti k ostatním, kde jsou tito lidé také ustanoveni vědět méně a toto je to, co je stavebnictví, kterým zde také toto lidstvo zatím žije a také neví proč tomu tak je, zde je velký rozsah vědomostí vědecký, ale také profesor je ten, kdo již zná více, a toto lidstvo je nastaveno a také nastavováno také sebou do tohoto cíle, zde stále více VŠ lidí ví více než ten, kdo je ten, kdo zde také má cíl nastavit toho, kdo je ten, kdo žije v nastaveném cíli, zde tento cíl prožít tak, jak zde také tímto rozsahem nastavujeme tohoto člověka do cíle, zda tento cíl postavit do cíle ho zde také ustanovit duchovně, co má dělat a jak má jít do stavu profese, ne jako výhodnost a nastavený cíl je cílem nastaveného nerozumu, co je cíleným stavem také jen vydělat, ale také zde je tento cíl výchovy k duchovně se nastavené lidské společnosti tak, že tento profesně určený člen s nadšením vystaví svoji profesi a nastavuje také cíl nastavit dokonalost a také k citu a také k nastavenému cíli, zde určit zase to, co je nástupce, po dostavěném cíli života, zestárnutý ještě naučí mladého a také mu předá svoji profesi v míru a také v určeném rozsahu vědomostí, co jsou zde také nastaveny ne jen na rodinný vztah, ale také na uvědomělost si stavu, co je již také nastaven k cíli již zde také pochopit stav vědomostí i cíli již zde také toto vidět na stavu učení se tomu, kdo je již také ten, kdo již také tímto cílem žije, pochopil stav tohoto stavu a také buduje na tomto cíli se zde také nastavit tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako ten, kdo je již také ten, kdo již také nastavuje tento cíl do cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je tato rada také na důležitosti v médiích nastavena k cíli ji také ještě podrobněji postavit a toto je již záležitostí vnitřního rozsahu těch, kdož zde také staví na cíli života, kde je toto národnostní stavěné lidstvo také tím, kdo je povinen toto dávat na rozsahu také těchto vědomostí dále, do cíle již zde také toto vidět jako rozsah vědomostí duchovně ustanovených k lidstvu, které je zde také nastaveno na sounáležitost a vědomost o tomto cíli je cílem také zde se tímto ustanovenými lidmi nastavit zde tento cíl života do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je život v celém tomto rozsahu lidí, kteří zde trpí a neví proč a řeší se toto zase také mnohdy utrpením zde se také již postavených těch, kdož zde trvale již devastují toto lidstvo a také odjinud je toto devastační nastavení také to, co je utajováno, ale není důvod utajovat, ale je důvod žít jako člověk, co žije v rozsahu vědomostí o dobrém a také moudrém životě, kdo je ten, kdo se zde také životně nastavuje k tomuto člověku, co zde také žije v nevědomosti o tomto cíli zde se také nastavit k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno na cíl času, kde je toto lidstvo také to, co je nutností se rozhodnout sami, bez síly a také nastaveného utlačování Mocí a Silou Kosmu, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli se zde také ustanovit do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl lidí a také jako cíl lidí se rozhodnout na stavu mediálně postaveného cíle, zde toto jde rychle, zde také toto staví na cíli se zde postavit do rozhodnutí jednotlivců a také celého národa do vědomosti, které zde také tímto cílem nastavujeme k cíli zde toto cílit k cíli zde mít cíl života, co je životem v lidstvím nastaveném cíli zde ho také žít jako člověk co žije jako člověk a není ten, kdo je již ten, kdo je snob a také sobec, kde je toto lidstvo také tím, kdo je již také ten, kdo je ten, kdo žije jako člen stavu společnosti jako člověk k člověku a také s člověkem v cíli se zde také postavit za tohoto člověka, co má žít jako člověk v míru, dobru a také v cíli se zde nastavit jako ten, kdo je člověk skromný a má vše, co potřebuje k cíli svého života ve skromnosti života.

 

Toto je to, co je již také to, co je již také to, co je zde tímto nastavením se také to, co je již také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a toto je to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako život člověka, ne již to, co je tím, kdo je tím, kdo již také žije v utrpení z postřiků, kterými zde stříkají za peníze ti, co zde také rozhodli jít cestou tohoto cíle, zde snížit lidstvo, což je to, co je stav, co je třeba se zamyslet nad tím, kdo je již také ten, kdo již má nejdříve upozornit lidi, kdo je již také na výši duchovně, což je to, co je stav, kterým zde také jdeme a také ho budeme muset respektovat jako lidi, kteří již myslí i na stav života zde v tomto prostoru, kde je s rozumem také nastaven cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také žít jako mír a také jako ti, co rozumí stavu přeplněnosti v autobuse, kde je také to, co je místo a také stav na chvíli, zde je toto také tímto příkladem myšleno k cíli ho zde na chvíli nastavit takto, ale také na stav, kde je tento cíl nastaven k cíli ho zde také žít jako stav k řešení se také jako cíl s rozumem nastavit komunikaci mezi všemi národy a ti, co neumí komunikovat, budou upozorněni též, telepatickou cestou a také místo k tomuto komunikačnímu kanálu je zase na úrovni víry, co je vírou v přírodu a také v ducha, který je zde také nastaven v těle a také se zde tomuto cíli bude stavět tak, jak zde u těch, kdož zde také vírou budou stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života lidí a ne sardinek, které někdo zahubí a bude je jíst tak, jak budou nastaveny v krabičce, kterou někdo odhodí a také zde se toto bude muset vyřešit recyklací a toto je také tento cíl lidí, zde je tento cíl nejdříve na upozornění a také na cíli vyřešit stav lidí v přirozeném stavu, kde je toto lidstvo již natolik rozumné, že svoji vlastní silou dokáže toto vyřešit v míru, který zde také žije a v lidech a také je zde tento mír ustanoven k cíli ho zde také mít jako cíl míru a toto je cíl mírového cíle, zde tento cíl vystavět k cíli ho zde také nastavit do zvědavosti, neboť toto je již také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo vyzýváno k míru a také k setkávání se s Moudrostí, kde je toto nastaveno na cíl zde také dostavět lidi k cíli duchovně se nastavit a také žít jako lidi, kteří zde také mají místo a také jsou rozumem dostavěni na rozvoj ducha a staví též na cíli dostavět se k cíli delšího života a na podmínce zde toto ustanovit na cíli zde žít v menším počtu členů a tyto členy dostavět k cíli je zde také mít jako členy života, co je již také delší, staví na duchovně ustanoveném cíli a také na dodržení vždy toho, co je zde také Zákon Vesmíru, který zde také platí a toto lidstvo jej musí také respektovat, neboť pak přijde ten Osud, co je stav bytostně ustanovených, kteří zde žijí také, jsou na mnohem vyšším stavu života jako duchovně ustanovení, kteří zde také žijí a staví dále na výzvě k lidstvu jako takovému, ne k jednotlivci, který jim také ustanovuje cíl postavit mnohem snadnější cíl se zde více nastavit na ducha a také na mysl, co žije v mysli tohoto národa, také tohoto lidstva, které zde také řeší cíl lidstva jako cíl záhuby většiny lidí k cíli je zde také postavit do utrpení a toto utrpení je také cíl lidí, co žijí představou k cíli ho zde také jinak neřešit, ale neumí si představit to, co je již také známo, že cíl je vyhubit se tak, aby zde zbyli ti, co umí nastavit tento cíl života do cíle ho zde také více vidět jako ti vědou nastavení, cíleným způsobem se také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života v nastaveném ustanoveném také ustanovení se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak jim nastavujeme k cíli je zde také brát jako stav profesorů, vědců a také těch, kdož zde dosáhli cíle zde více nastavit toto lidstvo do více nastaveného vědomostního cíle, rozhodnout ve stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také budujeme na cíli ho zde také žít jako cíl života, co je životem k cíli ho zde také udržet vědecky, lékařsky a také s cílem výzkumu, co je také cíl života, kterým zde toto lidstvo jde a vidí, co dokáže člověk prožít, ustanovit, také rozhodnout a také ho nastavit do cíle ho zde také mít jako cíl života nebo také cíl války, neživota, živoření a také pokusů na lidech, kteří neví, co je čeká, zatímco lékař, vědec, výzkumný člen to ví a také se zařídí podle stavu výsledku pokusu na člověku, co se nemůže bránit, neboť tito lidé mají moc a také i sílu vědomostí a staví na technickém zázemí a také na víře v to, co dělají, že dělají stavěním stavu tak, jak jim bylo dáváno vědecky a také na VŠ vzdělanosti a také na docentůře, co je stav vědomostí více než je tomuto člověku postaveno k cíli ho zde také žít jako ten, kdo je zodpovědný za životy ostatních v cíli je zde také ustanovit tak, jak mu bude také duchovně ustanoveno, ne jako samotnému cíli se tomuto cíli věnovat a také neumět postavit tohoto cíleného stavěného ducha k tomu, aby ho také nastavujícím způsobem nastavil k cíli komunikace s lidmi, kteří zde také mají nastavit tento cíl ustanoveného cíle se zde také ustanovit na řešení se stavem se poradit s těmi z Vyšších dimenzí na stavu Míru a také Dobra pro toto lidstvo a také tento cíl se jim nepostaví do jejich řešení se zahubit ve velkém množství, ale je toto lidstvo také vázáno na stav duchovně se postaveného cíle, kde je toto lidstvo také to, co je již také to, co je ustanoveno se zde také podrobit duchovně postavenému Zákonu Vesmíru, kde je nejdřív upozornění a pak je tento vesmír také nastaven na zásah z duchovně postavené síly, kterou lze také nazvat osud, ale také buduje na síle, co je Silou Kosmu, tedy zasáhne v celém lidstvu, v celé planetě naráz a toto je a také bude s cílením se zde také ustanovit jako ti, co tento Vesmírný Zákon nastavuje k cíli ho zde také s rozumem nastavit na otázky, na cíl života, kde je tento cíl života ve stavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo již zde také zahubil velké množství těch, kdož zde také mohli postavit tento cíl také jako ten, kdo je duchovně nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl svého života, kde je toto nastaveno k cíli se zde v srdci ptát těch, kdož mu dají odpověď jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a ne již jako stav hyen, co zde také okusují ostatní v jejich životě, kde je toto životní cílené stavění do tohoto cíle zde se také nastavené jako cíl sebe, jako cíl také celku a také jako cíl planetárního lidstva, co zde také má žít jako stav lidí, kteří zde dodržují stav míru, stav počtu členů a také stav nastavených Vesmírných Zákonů, kterými zde toto lidstvo také žije v cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto cílené lidstvo také tím, kdo  je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je životem a co je také mírem v životě člověka a také soudržnost je to, co je již také to, co je již také tímto nastavením se to, co je život v cíli ho zde mít také jako skupina, která již takto žije, pěstuje svoje potraviny, není líná je pěstovat tak, jak je také ustanovuje a také jí málo, tolik, aby zde udržela to, co je již také to, co je cíl života, kde je málo to více a také cíl je zde také ten, že zařazuje také i půst a nejí, aby zde udržela život jako člověk, co umí nastavit cit k citu celku a také udržuje toto skupinové cílené stavění do určité míry, tedy staví celek na určitém počtu členů tak, aby se udrželi jako skupina, co zde také žije a má žít jako cíl života, kde je toto nastaveno na vědomosti o stavu přírody, o stavu života a také o stavu, co je stavem přírodního cíle, zde žít a také mít přírodu rád a také přežít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do cíle jít cestou jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života tak ten, kdo je cílen nastavenými Vesmírnými Zákony do tohoto rozhodnutí a oni je dodržují s tím, že sami chtějí žít jako stav lidí, co se také mohou dostavět k cíli i 160 let a toto je také cíl ustanovit se zde jako cíl života, tedy skutečného života v radosti z pohybu, z cíle se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl rozumu, jako cíl stavět také to, co je již také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je cílen na cíl ho zde také žít jako cíl života a ne jako cíl záhuby na lidech, kteří neví, co je staví do utrpení a co je také zastavuje v jejich cíli zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít  jako cíl života, kterým zde trpí mnozí a neví se proč, zatímco věda a také vojsko toto ví a také toto zkoumá a také určuje k lidem z pozice také síly sebe a také určuje stav síly a také života k tomu, aby ho zde také mohli ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života jen pro sebe a také již pro to, aby jen oni žili a také aby se zde toto lidstvo postavilo do tohoto silového pole těchto složek, co si myslí, že vědou nastavují toto lidstvo do výkonného cíle, zde jen oni nastavujícím způsobem rozhodují o tomto lidstvu, co je již také nastaveno na cíl se zde také jistit jako to, co je jistit na základě ustanoveného cíle zde se také nastavit do cíle se jistit sami v duchu, kde je toto také ustanoveno na cíl zde postavit tento cíl se zde také jistit do cíle ho zde také žít jako lidi a toto je také nastaveno k cíli ho zde také jistit do cíle se zde nastavit na upozornění, co je již také nastaveno na celek jako planetární lidstvo, které zde také dostává cestami různých lidí nastavený nástup duchovních věd, kterými zde tento stav lidí žije, ví více a také toto více staví do lidstva, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také tímto cílem nastavit do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také ten život, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl upozorňovat toto lidstvo jako celek k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, do kterého jsme zde také nastaveni do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života tak, jak zde také mít tento cíl je cíl života, co je již také nastaven na Kosmickou Sílu, kde je toto také na dvou rovinách, kde je také tento stav Sil postaven na rovinu, kde je to, co je rozum, také to, co je vláda a také rozbroje jsou ve stavěném vesmíru totéž co zde také na této planetě, tedy ale stavět Kosmické Síly do svého života je také nutností, neboť stav vesmíru je stav života o větším počtu členů a také tito členové zde se také vidí na cíli zde toto lidstvo číst a také mu nastavovat tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl svého cíle, zde zkoumat, zde žít a také zde také určovat to, co je životem stanoveno jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života co je životem na jiném úrovňovém cíli, zde tento cíl žít jako ti, co jej také mohou určit lidstvu v síle, kterou lze nastavit jen silou, která je jim dávána na úrovni, kterou tento stav lidstva nechápe, přesto je toto na silovém poli to, co je již také to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento život stavěn větší silou, než jsou oni a toto je hierarchie také stavu tohoto stavu bytostního celku, který zde také někdo staví, ustanovuje a také řídí jako ten, kdo je již také znám lidstvu, ale v rozsahu tohoto cíle, zde jej také nastavit jen do slova, ne do skutků a ne do postaveného cíle ho zde vždy respektovat, vždy cíli k jeho postaveném cíli ho zde také žít jako cíl lidí a také jako stav, co je zde, v třetí dimenzionální nastavené cestě to, co je již také to, co je jistota jako cíl života v tomto dimenzionálním rozsahu, zde také platí zákony, kterými zde tento člověk žije, tento stav žije jako ten, kdo je nezná všechny a také zde je určen tak, aby již zde také zkoumal vesmír z hlediska jak techniky, tak také z hlediska duchovně ustanoveného člena Kosmické konfederace planet, které zde také určují vývoj, rozvoj a také to, co je již také to, co je duchovní nastavený cíl tohoto cíle, zde toto vidět z hlediska také vědy duchovní a toto je také cíl tohoto cíle, zde tento cíl žít jako cíl života, kterým zde také lidi žijí jako cíl života, co je již životem na duchovním postaveném cíli, ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je také nastaveno k cíli ho zde také mít jako komunikaci, která není závislá na technice, ale je také ustanovena k cíli ji zde také vidět na cíli ji zde také dávat na internet ke čtení k cíli ji zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto lidstvo také cíleným způsobem ustanoveno k cíli již zde také vidět toto jako cíl života, kde je toto ustanoveno k cíli již zde také nastavit tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také mít tento cíl jako cíl života v životě zde, jinde a také v duchovně se postavených lidech, kteří zde také budou vnímat tento život do tohoto cíle, ho zde také mít jako cíl života, kde je toto lidstvo také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je životem nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl lidí a jako cíl lidí také postavit tu komunikaci s celým stavem lidstva, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit jako toto lidstvo to, co je již také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je tento cíl také nastaven na cíl Kosmické Síly, která zde žije, je, existuje a staví tento cíl odpovědi k člověku takto, prostřednictví lidí, kteří zde tomuto kontaktu také dávají význam tohoto cíle, zde se také ustanovit jako stav lidí, kde je toto lidstvo také postaveno do cíle zde tento cíl respektovat, žít a také vidět toto lidstvo do cíle ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, který zde také žije a nastavuje toto do cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto lidstvo to, co je již také to, co je již také nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také ustanoven větším celkem, který zde je ve známosti jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidstva, co zde také žije, neživoří, je zdravé a také má na stavěný život zde v tomto zdrojovém cíli se zde také ustanovit jako cíl života, kde je také vzájemná postavená pomoc i jiných civilizací zde také k tomu, kdo je také však vázán Kosmickými Zákony, co jsou zde také viděny jako to, co je cíl nastavený na dvou rovinách, kde je toto také postaveno na nerespektování se a také na cíli zde postavit cestu silového pole, kde je toto silové pole to, co je nerespektování vesmírných pravidel, kterými zde také žijí stavění bytostní členové a toto je cíl také výuky, kde je toto nastaveno na poučení se z tohoto cíle ho zde také žít jako cíl těch, kdož budou postiženi k tomuto cíli se zde také nastavenými cestami, kde je toto také cesta, kde je toto také cíl života, kde je také tento cíl Zákona do tohoto cíle se zde také nastaveného a také respektovaného vždy, kdy je toto také nastaveno na pohyb v tomto vesmíru, kde je také respekt a také zákon to, co je stav vědomostí o stavu, který je zde také nastaven k cíli ho zde také mít jako stav vědomostí o stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také ten, kdo je ten, kdo jej také vnímá již trochu více a také se zde toto lidstvo musí ustanovit jako cíl lidstva, co zde také žije tímto zákonem jako cíl, kde je toto lidstvo to, co je již také to, co je nastaveno a také znova nastavováno do tohoto Vesmírného Zákona jako stav, co je již také ten, kdo má vidět, že tento Vesmírný Zákon zde také platí a toto lidstvo je to, co jej také musí ustanovit do stavění se k tomu, aby zde tento Vesmírný Zákon nastavilo do cíle ho zde také mít jako cíl života a tento cíl života také nastavilo k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, co je již také to, co je život v celku, v jednotlivých zemích a také jako cíl života, kde je tento cíl život také ve slavnostech, kde je toto lidstvo také povinno se dívat jako stav lidí k těm, kdož je cíleno k cíli také poděkovat těm Učitelům, kteří je nastavují v míru a také v dobru k životu jako ti, co jsou již také více nastaveni k cíli ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, co zde je také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento život v telepatické komunikaci jako stav tohoto stavu do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto lidstvo také tím, kdo je cílen k cíli ho zde tak žít jako cíl lidstva, co je již také ten, kdo je cílením nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto lidstvo také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidstva, co je životem již na větším rozsahu duchovního ustanoveného vědomostního vědění se tak, jak mu také bude nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl životně postaveného člena této Kosmické Konfederace planet, kde je tento cíl stavět toto do cíle také telepatické komunikace, která však bude dána jen těm, kdo půjdou cestou také nastaveného rozumu k cíli zde jít cestou duchovní, tedy ne náboženstvím, ale také stavěním cest k víře a k cíli zde tento cíl mít jako cíl lidstva, co zde také žije jen v celku, kde je tento celek stavěn do tohoto cíle zde se také nastavit i stejnými myšlenkami, ale ne stejnou cestou, neboť ti, co jdou cestou církve, nevěří že zde je také tento cíl nastaven k víře v bytosti, co zde také vidí, co tento stav lidí také žije, také zde čte, neboť tento stav vědomostí již žije v lidech, že je zde také toto čtení ustanoveno jako planeta, co je Živá knihovna, ve které čtou ti, co zde také jsou a také ji respektují na stavu tohoto stavu lidí k cíli ji zde také mít jako stav úžasného stavu tohoto stavu rozmanitosti, kde je toto nastaveno právě k tomu, aby zde také tento stav jednoduchých a také více znalých ustanovil cíl poznávat to, co je stavěním se také jako pozorovatelé, kteří zde také žijí a staví to, co je poznávání se tak, jak zde také žije tento nižší život do tohoto cíle ho zde také ustanovit jako cíl výuky, že zde je toto lidstvo také zkoumáno a také žitím nastaveno k tomuto cíli ho zde také žít jako cíl mírových a také respektujících toto územní nastavené cílené a stavěné Zákony Vesmíru také nastavenými k tomu, aby zde tento člověk žil jako člověk a byl také nastaven duchovně k tomu, aby zde stavěl tento svůj život dle Vesmírných Zákonů, které zde také má uznat, poznat a také je žít jako stav lidí, co žije v míru, dobru a také v respektu k těmto Vesmírným Zákonům, k tomu aby je zde také dodržel, viděl je a také je postavil do svého života jako stav duchovně ustanovené lidské společnosti, co je zde také nastavena k cíli ho zde také mít jako cíl života a také jako cíl života zde žít v míru, co je mírem ale také s dalšími silovými vědomostními a také vesmírnými zákonitostmi, kde je toto také ustanoveno na základní výstavbu, kde je toto nastaveno k cíli ji zde také žít jako cíl života zde a také i jinde.