Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsme a tedy jsme to, co je člověk žijící život

Jsme a tedy jsme to, co je člověk, co zde také musí umět žít jako člověk, kde je toto také ustanoveno a také nastaveno k cíli ho zde také žít jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako stav lidí a také jako stav lidí ho zde také mít jako stav lidí nastaven sami sebou, tedy jsme to, co je již to, co je již také nastaveno v duchovní uvědomění si stavu, co je stavem člověka žijícího, nastaveného také tímto duchovnem do cíle ho zde také žít a také ho postavit do budoucnosti tak, jak se zde nastavujeme dnes a také do cíle ho zde také žít i dnes za podmínek se zde také rozvíjejících do tohoto nového kroku, co je krokem nastaveným k cíli ho zde také mít jako cíl života v člověčím nastaveném cíli ho zde také žít a mít život rád.

 

Toto je cíl, který je zde také ustanoven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako ten, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je život a ten již to, co vytvořil tento člověk do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl života, co je již také ustanoven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako ten, kdo je mocí a stavěnou silou také ten, kdo ovládá druhé, nastavuje je k cíli živoření a také je nastavuje k cíli je zde také mít jako otroky, kteří mu slouží a také se nastavují do tohoto cíle ho zde také žít jako stav otroků sami sobě, neboť technická síla je zde také nastavena k cíli ji zde také uznat, také poznat a také ji ustanovit jako cíl vědy a také technicky se také nastavených, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také žít jako ti, co je již také nastavují do tohoto cíle ho zde také mít jako cílení stavění lidé, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cílený a nastavený cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cílení stavění lidí, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také prožít a také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a toto je také cíl tohoto cíle, zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života a toto je také nastaveno k cíli ho zde také postavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl života a také je zde tento cíl nastaven do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl životně nastaveného cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, ale také je zde tento cíl nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde tak nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak nastavit jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cílený stavěný cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cílený a také nastavený tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít jako ten, kdo je tento cílený a také nastavený cíl dostavěn a také nastaven jako cíl života, kde je toto jako cíl nastavený do tohoto cíle jako cíl tohoto cíle, tedy jako cíl života, kde je také tento život jako cíl života stavěn jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cílený a také nastavený tento cíl životního cíle ho zde také mít jako cíl stavět tento cíl do tohoto cíle, ho zde také mít jako cíl života, co je životem a ne co je neživotem, ovládajícím druhé jako loutky, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kdo je také životem k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života dále nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit i druhým do tohoto cíle ho zde také mít a jako cíl života ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také ustanovit jako cíl života, co je cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cílený a také nastavený cíl života do kterého jdeme všichni do cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života dospěn k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a toto je také cílením se k tomu, aby zde tento cíl žil v nastaveném cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a toto je také cíl života, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven a také ustanoven k cíli ho zde také mít a také ho nastavit jako cíl života. Dnešní člověk je také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života. Také toto je také cíl života, kde je tento život také ovládáním nastaven k cíli ho zde také žít takto, jako dnešní člověk, co zde také nastavuje cíl života druhým, ovládá je, také je určuje jako cíl života a také je zde tento cíl života to, co je již také to, co je již také postaveno k cíli ho zde také mít  jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života také tímto nastavením se také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli života a toto je také cíl tohoto cíle, zde žít a také mít na tento život zde jako člověk, co žije a také co umí nastavit tento život také ostatním v celku, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také postavit jako cíl života, kde je toto také postaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a také ho mít jako člověk, co žije v životě, který zde také má rád, tedy toto je také nastaveným cílem zde se také rozvinuté lidské společnosti, co je zde také žije a také neví proč toto žije, proč je zde toto a také proč se zde také musí ustanovit do tohoto cíle ho zde tak žít takto, jako cíl neživota, jako cíl i nevěřících, že spravedlnost je to, co je také zde nastaveno do tohoto cíle, ho zde také nemít tak, jak zde také předpokládá ten, kdo je jen ten, kdo je obyčejný člen tohoto celku, kde je toto také ustanoveno na hierarchii, kde je tato hierarchie tím, kdo ji zde také nevytváří sám, ale je zde také nastavena, také tímto člověkem ustanovena jinak a také tento člověk je ten, kdo je ovlivněn více na stavu tohoto stavu myšlenkového stavu tak, jak zde také myslí a jak zde také nastavuje tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také tímto rozsahem také nastavujeme stavěním se k tomu, kdo je také zde ovlivněn Kosmickými Silami, kde je tato Kosmická Síla tím, kdo je zde také nastaven k člověku jako člověku, co je tvor, kde je jeho úroveň nižší než ti, co ho zde také řídí a také se mu již i zviditelňují na tomto stavu jinak se neviditelného stavu těch, kdož zde také postavují cíl života jako ti, co jsou již ti,  kdo jsou ti, kdo zde také učí a také se zde tento stav lidí učí znát to, co je stav prostoru a také času, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento život na mnohem vyšším nastaveném cíli a také vědomostí a také i technicky rozvinutý do cíle ho zde také učit tak, jak zde také tento cíl bude tímto cílem stanoven k tomu, aby zde tento stav lidí také žil jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života také i výuky k cíli ho zde tak znát na duchovním nastaveném cíli ho zde také mít jako duchovní vědu, kde je toto vědecky ustanoveno k cíli ho zde také žít jako ti, co ji zde také mají a musí uznat jako cíl vědecky ustanovených lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jak cílený stav lidí, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života a toto je také nastaveno k cíli ho zde také mít tento cíl jako cíl života, kde je toto také ustanoveno a také postaveno do tohoto  cíle ho zde také znova žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, a toto je také to, co je také zde ustanoveno do duchovní vědy, kterou lze také tento cíl života nastavit trochu jinak, vírou v život a také vírou v to, co je zde pro tohoto člověka zatím neviditelné, přesto to existuje a staví zde tohoto člověka tak, jak zde také již vidí ti, co jsou ti, co jsou duchovně ustanoveni a také jsou ti, co tento život vidí, slyší a také ho vnímají na základě ustanoveného cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je tento cíl lidí zde také životně postavený trochu do cíle ho zde také žít jako cílený stav lidí, kde je tento stav lidí také tím, kdo je nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíle se zde také nastaveného do tohoto cíle ho zde také mít ho do tohoto cíle ho zde také žít jako člověk, co žije již v duchovním ustanoveném cíli, zde také vědecky zkoumat to, co je Kosmická Síla zde již také ustanovená do tohoto života jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také již ustanoveno k cíli již zde také mít tento život jako cíl života, kde je toto také již ustanoveno a také ustanovením se také nastaveno k cíli ji zde také uznat a také již i ustanovit jako cíl života, kde je tento život do tohoto cíle již zde také nastavený do tohoto cíle ho zde také mít tento cíl již do tohoto cíle již zde také mít tento cíl života do tohoto cíle již zde také tento cíl mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do kroku, co je krokem také nastaveným k cíli ho zde také žít jak cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo  je již také ten, kdo je cíleným a také nastaveným cílem ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto také již nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také již i ustanoveno na tento cíl již zde také nastavit tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je tento stav lidí také ten, kdo je již také nastaven do tohoto cíle ho zde také nesprávným přístupem nastavit zde v lidech, co zde také žijí a také neví, kdo jsou, proč zde žijí a jak mají žít jako stav lidí, kde je tento cíl života také ne technokratický, ale také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je životem a také co je mírem, též co je také nastaveným cílem technicky se ustanovených a také myšlenkově nastavených těch, kdož se zde také vzájemně učí a také se navzájem také nastavují do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl vzdělaných lidí, kde je také tato vzdělanost do tohoto cíle ho zde také životně postavená do tohoto cíle ho zde také zde toto mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl lidí, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cílený a také nastavený cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl lidí k tomu, aby již tento stav lidí také žil jako člen Kosmické Konfederace planet, kde je tento cíl lidí také pozvednut jak technicky, tak také v ostatních profesích tak, jak zde také tento člen nevidí, ale žije toto jako cíl života v ovládacím nastaveném cíli, kde je tento cíl technicky se zdatných tím, kdo ovládá a také žije jako ten, kdo musí ovládáním nastavit celý stav lidí do tohoto cíle, již zde také mít to, co je stav zdatnosti do tohoto stavu lidí také tak, jak zde také tento stav lidí nestaví do tohoto cíle, ale zde se také postavil do cíle zde mít nastaveného člena tak, jak mu také bude ustanoveno k cíli ho zde také mít takto připraveného se také dívat na tento stav techniky takto, do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo žije v nastaveném cíli ho zde také mít jako ten, kdo již také postavil tento cíl do tohoto cíle ho zde tak žít jako cílený a také nastavený člověk, co zde také žije a také se učí od ostatních na cíli ho zde také žít jako cílený a také nastavený člověk, co je zde také ustanovený k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a ne jako cíl neživotně ustanovených těch, kdož zde také žijí jako cíl života co je život jako cíl životně nastavených, kde je toto nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života jako cíl života jako cíl těch, kdož zde ví více a také více nastavují ovládání ostatních do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je nastaven k ovládání druhých tak, jak zde také neumí nastavit tento stav lidí do duchovně ustanovených věd tak, jak zde také jen to duchovně nastavené, kde je již také část společnosti, co ví více a také tento stav lidí se také toto musí naučit žít jako cíl života, kde je tento duchovně ustanovený člen také ten, kdo již také musí umět žít jako stav lidí, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také přijmout a také již i nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle tak, jak zde také budeme mít tuto schopnost zde také ustanovit tento cíl života do cíle ho zde také žít již i dnes, již dnes máme také schopnosti, kterými vládne několik  jednotlivců a tito jednotlivci jsou také těmi, kdož zde také žijí a také má schopnost zde vládnout silami, na které je zde také tento stav lidí nastaven, zde je také ustanoven a zde je také ustanoven tyto síly také ztratit, když je zneužije v neprospěch sebe nebo také celku, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také vidět to, co je již také duchovní síla, co má větší moc než síla technická, ale toto je také cíl tohoto cíle, zde již tento cíl mít jako cíl technicky se postavený do cíle již zde tento cíl znát na internetovém nastaveném cíli, kde toto je také cíl tohoto cíle, zde tuto duchovní vědu ustanovit do tohoto cíle ji zde také vidět jako cíl lidí, kde je toto nastaveno na část síly, kde je toto také ustanoveno jako část života, kde je tento cíl také ustanoven k cíli ho zde také vidět, žít a také vědět více, to budou také jen ti duchovně ustanovení, ne techničtí, neboť síla musí být rozložena rovnoměrně a také na duchovním cíli zde se také nastaveném k cíli již zde také mít cíl života, co je životem a také co je celkem, kde je toto rozloženo do cíle již zde také mít moudrost tohoto cíle do cíle již zde také postavit lidskou společnost, co zde také žije jako cíl života to, co je již také to, co je již také to, co je zde také nastaveno již delší čas, ale dnes je tento stav lidstva také nastaven více technicky a také více do konfliktů, kde je tento konflikt také tím, kdo je nevědomě nastavený a také ustanovený ho zde také vystavět proto, že tento stav lidstva neumí žít v duchovně postaveném cíli, co je cílem se zde také nastavit jako stav lidí, kde je toto nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života tak, jak ho zde také budeme mít nastaveni k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je nacílen k cíli ho zde také mít do tohoto cíle ho zde také žít na základě cíle ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, také mu fandit na základě cíle, kde je tento cíl také tak jako toto technické, zajímavé na základě neznáma, kde je toto neznámo také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako stav lidí, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je také toto nastaveno k cíli znát a také ho znát jako cíl myšlenky, co zde také bude ochráněna Kosmickou Silou, kde je toto také ustanoveno k cíli ji zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ji zde také nastavit tak, jak zde také bude přicházet a také ji zde také mít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také tím, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli již zde tento cíl žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také mít tento cíl jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli již zde tento cíl žít jako cíl duchovně postavený k cíli již zde také mít tento cíl jako cíl života, kde je toto také uznáno i ostatními, uznáno všemi lidmi a také tento cíl je také nastaven na časový prostor kde je toto nastaveno k cíli již zde také žít jinak než ostatní, tedy také do tohoto cíle je zde také toto lidstvo dáváno jako cíl lidí, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také mít život jako člověk a člen tohoto celku, co je na větším rozsahu myšlení a toto je také cíl tohoto cíle, zde také vidět, také vědět a také žít tento život v cíli ho zde také nastavit tak, jak zde také bude nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl duchovně ustanovené lidské společnosti, co zde také žije a také se musí naučit žít duchovně postavenými lidmi, co zde také mají žít jako cíl života co je život a také je nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a ne již jako ti, co nemají na tento život z důvodu neuznávání jich a také jejich výtvorů myšlenkových, kde je toto také ustanoveno na cíl méně technicky znát, ale také více duchovními cestami žít jako cíl života ke společnému cíli, zde se také nastavit k cíli ho zde také žít jako cíl technicky ustanoveného cíle, zde tento cíl mít jako cíl myšlenky, co zde také žije a také se cílí do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl duchovně nastavit a také nastavovat tohoto technického k cíli ho zde také mít jako toho, kdo již také svou silou ustanovuje tento cíl jako cíl života a tento duchovně nastavený mu stavěním cíle myšlenky nastavuje to, co je správně žít jako člen tohoto většího celku, kdo je již také ten, kdo již také žije na cíli zde také správně ustanovujícím život nastavuje k cíli ho zde také mít jako cíl života a ne jako cíl ovládání se také silou technicky nastavených do atomu, válečných konfliktů a také do ničení sami sebe technicky, chemicky, atomem a také jinak, neboť toto je také síla, kde je toto nastaveno na poznávání také této síly na lidech, kde je toto také ustanoveno k cíli již zde také tento cíl života mít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli již zde také žít jako cíl života to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k duchovnímu ustanoveném vědeckému nastavení se k tomu, co již také to, co je to, co je již také nastaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a ne již jako válečný konflikt k cíli zde postavit technicky sílu, na kterou lze také ovládnout ostatní a také je nastavit do cíle je podřídit sobě a také je ustanovit tím otrokem, co je zde také nastaven k cíli již zde také mít tento cíl jako cíl sebe a také je tento cíl nastavený takto, tímto cílem ustanovený na zánik celého stavu této lidské společnosti se zde také sami zničit a toto je také tímto cílem nastavený duchovní postavený přístup, kde je toto také nastaveno na cíl života co je životem zde v tomto cíli se zde také ustanovit jako cíl technicky postavených na různém modalitním nastaveném cíli zde tento cíl života zde také žít zde v uspořádaném cíli zde tuto lidskou společnost nastavit tak, jak zde také musí umět nastavit sama sebe a také respektovat to, co je Vesmírný Zákon a tento Vesmírný Zákon je zde také platný co do rozsahu vědomostí a také co do rozsahu také nastavených pravidel, kterými zde tento cíl lidstva také musí žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také mít tento život do tohoto cíle ho zde tak nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto tak ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života a toto je také cíl života kde je toto také postaveno do duchovního ustanoveného cíle ho zde také žít jako člověk, co žije a také má život rád. 

 

Toto je tedy to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento život jako ten, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli již zde také žít jako člověk, co žije a také má na stavěný život tak, jak ho zde také nastavují lidé k lidem svým jako ti, co jsou zde také ti, co jsou již také těmi, kdož zde také žijí v rozsahu trochu jiném, tedy jako ti, co zde také mají cílit k duchovnímu, co je také to, co je ekonomické, co je vlastně to, co je cíleným stavěním stavu tohoto celku jako celku do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cílením cílem se zde také mít jako cíl životně nastavených, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako člen Kosmické Konfederace planet, co zde také již žije v jiném rozsahu vědomostí, ale také ji zde také máme nastavenu do cíle ji zde také uznat, také poznat a také ji žít jako cíl života, co je již také pozvednut technicky, tedy je také toto cíleným modalitním nastaveným cílem zde tento cíl života zde také rozsahem žít jako cíl života, kde je také rychlost šíření tím technicky postaveným a také znalost toto šířit je také cíl zde nastavit toto lidstvo do tohoto cíle ho zde také mít jako lidstvo, co zde také žije a také má žít jako člověk, co zde také musí uznat, že je člen této Kosmické Konfederace planet, tedy stavem vědomostí o stavu tohoto stavu lidstva, co zde také žije a také se dívá na toto dívání se také myšlenek k cíli již zde také uvěřit tomu, co je již zde také nastaveno k cíli již zde také tento cíl žít jako cíl lidí, co žijí na životě a ne na bídě z tohoto nastaveného a také ustanoveného cíleného ovládacího stavu tohoto stavu lidí, kde je také technická síla to, co je stav, kde je toto lidstvo také pozvednuto jako lidstvo do různého stavu síly a také do různého modalitního územního celku, ale zde je tato planeta to, co je cíl života všech zde nastavených členů různých územních celků, různého zřízení a také na různém modalitním nastaveném cíli ho zde také žít jako stav lidí, kde je různost také ustanovena na různost života, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také tento život nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a ne již jako cíl ovládání se a bídou nastavených, kde je tento cíl také ustanoven v těch, kdož zde také vyvolávají válečný konflikt, co je již také moudrostně nastaven na podlost k lidem, kde je tento cíl také nastaven na složky společnosti, co již toto řeší na jiném modalitním nastaveném stupni, kde je toto také ustanoveno na sílu techniky, sílu členů společnosti, co žije ústavou a také nastavenými modelových stavy stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také nastaven k cíli ho zde tak uznat jako cíl společnosti, co zde  také žije v cíli již zde také pochopit cíl tohoto hierarchického nastaveného cíle do duchovně nastavených stavěných cíleně postavených těch, kdož zde také žijí v nevědomosti, ale staví toto do cíle života, kde je tento život již ten, kdo je již také ten, kdo již také žije v cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je tento cíl lidí také to, co je víra v život a také víra v to, co je Kosmická cesta a také Kosmická Síla, co zde také staví na tomto cíli i zde také žít jako cíl života, kde je toto také to, co je již také ustanoveno, také stanoveno jinými celky, mnohem většími a také mnohem moudřejšími než je tento stav lidí, který věří, že tento stav lidí je cíl mimozemsky nastavených bakterií, kde je toto nastaveno k cíli již zde také uvědomělostí stavět na cíli již zde také uvěřit, že toto je také cíl života, kde je tento cíl života také skutečným cílem a stavem vědomostí o stavu života zde, také jinde a také je zde toto lidstvo tím, kdo je cílen stavět toto na cíli zde se osobně přesvědčit o stavu síly a také se nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je zde již také tím, kdo je tím, kdo  je již také ustanoven k cíli již tento cíl žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli již zde také žít tento život jako člen tohoto celku, s větším rozsahem vědomostí a také ho vnímat jinak, než ho také vnímají ti, co jsou technicky nastaveni a jejich domněnky jsou, že je zde také moudrostí nastavit zatím lidstvo do cíle vědecky ustanovených věd, že zatím se tento život neozval a tedy asi je a bude zde také cíleno technicky ho zjistit na úrovni teleskopů, kde je toto také nastaveno na odezvu k cíli již zde také slyšet tento vesmír trochu jinak, než je tento stav lidstva zvyklý, ale toto je také na cíli hmoty, ne na cíli ducha, který zde také již uznaný některými je ten, kdo je již také ten, kdo již staví do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli již zde také žít jako cíl života, co  je již také ustanoven k cíli již zde také tento cíl žít jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již znám velkému počtu lidí k cíli ho zde také mít jako cíl lidí, kde je tento cíl myšlenek také to, co je duchovně nastavené k mnoha lidem, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také tento cíl nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a tento život je to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít a také ustanovit jako cíl duchovních věd, kde je toto také postaveno na jiném modalitním stavu než je duchovní cíl církví, které staví na podobných myšlenkách, ale také neví, co je zde za tímto cílem zde se také nastaveným do tohoto cíle duchovna, kde je tento cíl také tím, kdo je již také nastaven na nevíru tohoto cíle, zde vírou nastavit jen cíl Boha Stvořitele, Pána Ježíše Krista, též Ducha Svatého a také anděly a archanděly, kde je toto také ustanoveno jen na část společnosti, kdo je již také tím, kdo již také tímto žije a staví dále na podrobnostech, kde je toto podrobnostní také tím, kdo je již ten, kdo dostal schopnosti a žije tímto rozsahem vědomostí o stavu také jiného vnímání k těm, co zde také nastavují tento cíl do tohoto cíle, zde psát o tomto cíli již z hlediska také více duchovně postaveného, tedy ne náboženství, ale stav tohoto stavu duchovně postavených, co žijí jiným rozsahem vnímání, nastavení na jiný modalitní stav a také na jiný přístup k jiným dimenzionálním prostorům, kde je tento cíl nastaven na hostování na chvíli, neboť zdejší člen tohoto třetího dimenzionální rozsahu neumí žít ve stavu výše nastaveném časoprostorovém celku, kde je toto také nastaveno na jiné podmínky a také na jiný prostor a také i čas, nebo i bezčasový nastavený život, kde je toto také nastaveno na jiný vstup myšlenek do tohoto cíle zde ve třetí dimenzi, kde je hmota zahuštěná do také i myšlení a také toto lidstvo ji zatím žije, nechápe plně a také se toto nastavuje do této podoby života jako cíl duchovně nastavených členů, kde jsou tito členové také tím, kdo žije myšlenkovými stavěnými výtvory, kde je toto lidstvo také jen to, co toto bude část, ale nedostane možnost zde tímto žít jen na stavu modalit, kde je tento cíl nastaven na vědomí, že to je, ale že toto také budeme jen číst, že toto také budeme jen cítit že to je, že toto existuje ale také toto bude také toto lidstvo také muset ustanovit duchovně, tedy vírou nastavit a také žít jako cíl života, kde je tento cíl duchovně ustanovených lidí to, co je již také to, co je dnes již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také mít jak cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako rozsah vědomostí o celku, co žije a také co je nastaven k pomoci tomuto celku lidstva, co žije v nevědomosti z tohoto cíle, zde tento cíl nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako rozsah vědomostí o cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl rozsahu duchovně postavených do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl rozsahu také nastaveného cíle ho zde také žít jako cíl života, co je životem k cíli ho zde také mít na rozsahu také vědecky ustanoveného cíle, ho zde také žít jako rozsah vědecky postaveného cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také stanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako rozsah vědomostí k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl rozsahu také duchovně postaveného k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl vnímání jiný od těch, kdož zde také žijí jen technicky, materialisticky a také i trochu nadějí na to, co je stavěno k cíli již zde také nastavit tento cíl do duchovně postavených celků, kde jsou tyto celky také tím, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli již zde také toto nastavit do tohoto cíle ho zde také vidět trochu jinak, z hlediska tohoto cíle, ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také ten, kdo již toto také žije a také se dívá na tento cíl života do tohoto cíle ho zde také vidět více jako cíl duchovně nastavený do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl duchovně ustanovených těch, kdož zde také žijí do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a toto je také cíl tohoto cíle, zde žít na duchovně ustanoveném cíli, zde tento cíl vidět jako cíl myšlenek, také jako cíl stavů citu a také stavů cíle, kde je tento cíl nastaven k jednotlivci, co žije v jiném nastaveném citovém a i myšlenkovém cíli, zde víc vidět, zde také krátce cítit to nové, ale také znova a znova nastavit tento stav lidí do cíle již také se ustanovit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako rozsah vědomostí o stavu života, kde je toto také nastaveno k části společnosti jako cesta, kde je toto také síla a také toto je cíl cíle zde se také nastavit na rovnoměrnost stavět tuto lidskou společnost jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli již zde také tento cíl žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a také tento cíl žije jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto také postaveno k cíli ho zde  také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl uznán ostatními, také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života a také se toto nastavuje k cíli ho zde také znát jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také dostavěn k cíli již zde také mít tento cíl života dostavěn do tohoto cíle ho zde také více nastavit do tohoto cíle ho zde také více vidět jako cíl života a toto je také to, co je cílením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je život sám, kde je tento cíl života také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a toto je také cíl života do kterého vplouváme jako cíl života do cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli již zde také mít tento cíl jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také ten, kdo již zde také nastavuje toto do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také více vidět, více vědět a také tento cíl je cílem stavět tento cíl do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít  jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo je již také nastaven k cíli ho zde také žít jako cíl života a tento cíl života je to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kdy je tento cíl života také tím, kdo jej také bude více vnímat jinak než ostatní, kde je toto také na rozsahu vědomostí o stavu, kde je tento stav lidí také zkoumán a také nastaven na cíl, že zde je toto nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jak rozsahem jinak, tak také rozsahem společnosti vědět to, co je stavem tohoto stavu, jinak nastaveného k jednotlivci, také k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života a jako cíl života také ho vnímat jinak k tomu, aby zde také ostatní pochopili, že zde také existuje tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jinak než jiní a toto je také cíleno k cíli zde také duchovně vnímat jiný rozsah vědomostí o stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby již zde také tento stav lidstva postavil tohoto duchovně nastaveného člena do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako člen velkého celku, kde je toto také ustanoveno k cíli toto vědět jako základ tohoto duchovně nastaveného cíle, kde je toto také nastaveno, také ustanoveno a také dostavěno a bude také dostavováno také tímto stavem lidstva zde, také jinde a také zde se tento stav lidstva musí rozhodnout jít cestou duchovně ustanovených, kde je cíl Pravd a také jistot zde také v cíli zde ustanovit tuto Pravdu na základě duchovně nastavených členů, kteří zde také nastavují, dostavují a také budou stavět na základě trochu jiném, než je materiálno a také co je technická rozsahově nastavená stavěná lidská společnost, kde je technicky proveditelný myšlenkový rozsah také na základě trochu jiného, ne jako ten, kdo zná to, co je duchovno a to co je také nastavený cíl zde se také dostavět k cíli ho zde také více vidět jako cíl duchovně ustanovených těch, kdož zde také nastavují tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl duchovně postavených, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také vidět jinak v rozsahu tohoto stavu vědomostí o stavu tohoto stavu lidí, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl duchovně postavených, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také rozsahem myšlenek nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít tento cíl do rozsahu také vědecky postavených těch, kdož zde také základními myšlenkami nastavují toto do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít tento cíl do duchovně nastaveného cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako tento cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života do kterého jde také tento cíl života ten, kdo cílí k cíli života, ne do cíle neživota, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života dle stavu duchovně nastaveného cíle, zde tedy do cíle duchovně ustanoveného pravidla, co žije, je zde také to, co je cíl života, ne cíl mamonu, hamounství a také nastaveného zpětného cíle zde chtít více než se do tohoto cíle vložilo. Toto je nastavený cíl zkázy a také cíl neživotně ustanovené cíleně nastavené lidské společnosti, co chce více než sama dala a co je cíl také nastaveného cíle zde tento cíl žít jako cíl nastavený již do víry v život postavený do stavu jen brát více a nedat to, co je třeba k cíli zde postavit to více jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ho zde také více nastavit do duchovně nastaveného cíle ho zde také mít jako cíl života také do tohoto cíle ekonomicky postavit jinou duchovní lidskou společnost těch, kdož zde také vidí cíl života a ne cíl návratnosti stavu tohoto stavu, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle zde řídit stav členů do cíle zde zdevastovat to, co bylo nastaveno do cíle života, ale také do cíle se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl žijících do života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života do tohoto cíle také ten, kdo je také postaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno k cíli ho zde tak žít jako cíl nežijících lidí, kde je také toto nastaveno k vnímání jen honby za majetkem a tento cíl je neduchovní, také zničující a také toto je rada, žijme jako ti, co jsou a také zde tomuto cíli dají cíl života, co zde také žije v lidech a také staví do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je životem a ne co je otroctví, co nouzí a bídou na stavu dostatku, kde je toto také nastaveno k cíli již zde také mít tento cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, ne jako cíl otroctví, otrokářství moderního typu a také tímto cílem se zde také poničit, zničit a také žít v bídě a také v nouzi, kde je toto nastaveno na nouzi finanční, ne tedy materiální, ale toto je také cíl tohoto cíle, zde žít a také tento cíl života také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl duchovně nastaveného pohledu to, co je již také to, co je cíl života, kde je tento cíl života ten, kdo je také nacílen k cíli ho zde také nastavit do postaveného cíleného duchovního přístupu, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také vidět jako cíl života a ne již jako cíl ovládání se stavem technicky postavených a také nastavených do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít ekonomicky, také s vypočítavostí, ale ne duchovně, co je cíl života v životě zde se také nastaveném k cíli zde také s pomocí technicky, vědomostí a také s citem nastavit tento život jako život a ne jako již cestu k ovládanosti člověka člověkem, cenami, majetkem, materiálními hodnotami a také ke vzdělaností, co je na obráceném přístupu k životu, co je zde také nastaven na hodnotu již ekonomickou, ne duchovní, co je to, co je již také nastaveno k cíli již zde také stavět to, co je život a ne co je hodnota peněz, co jsou zde také hodnotou jen materialistickou, ne stavem života, kde je cíl života také žít jako stav lidí, co cítí život, co cítí stav myšlení a co cítí také jinak než dnešní materialista, co vidí jen výdělek a ne cíl života druhých k cíli jim postavit tento cíl také jak odborně nastavený a také s citem se postavený člen, co zde také žije a také se dívá na tento cíl života tak, jak zde také nastavujeme tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kdo je tento cíl jako cíl života ten, kdo je již také to, co je již také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl, kde je toto také ustanoveno a také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto tak nastaveno k cíli ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl také nastaven do tohoto cíle ho zde tak mít jako cíl rozsahu také duchovně postaveného do ekonomického rozsahu také tak, jak zde také tento stav lidí také potřebuje vidět, vědět rozsah vědomostí o stavu také nastaveného cíle zde se také postaveného do návratnosti a také toto je tento cíl života, kde je toto také ustanoveno do moudrosti života, dle tohoto cíle je tento stav lidí také nastaven na materialistu, co žije jen výdělkem na ostatních a tím se toto lidské společenství dostalo do podoby nouze, co je již také nouzí celku, kde je tento celek rozprodáván a také toto je cíl tohoto cíle, zde získat zase cíl peněz, kde je ale toto myšlenkové pole zastavěno do cíle zde se také jako celek zničit a také žít v bídě a také v nastaveném cíli zde tento celek postavit do humusu, kde je tento humus levně nastavený na rychlost a také zase na výdělek, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle z tohoto cíle, zde se také zničit a také být těmi, když zde také žádají humus, aby zde přežili, aby zde také nastavujícím způsobem postavili tu pomluvu do tohoto stavu lidí, kde jinde také žijí, mají více, lepší a také jsou ti, co toto lepší staví jen u sebe a druhým dávají to horší nebo to také nejhorší, že jim toto stačí. Když se zde postaví toto myšlenkové pole, zničí se část lidí do cíle ho zde také nemít jako již ten, kdo je člověk, ale jen troska, co žije v cíli jiných zde se také nastavených jinak, jen pro sebe a také jen k tomu, aby postavila zvlčení se k tomu, co je také jen cíl myšlení se k tomu, aby zde nastavujícím způsobem nastavila to, co je cíl neživota a ne cíl života, kdo je ten, kdo jej také žije v citu a také k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života a kde je toto také postaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl lidí také nastaven do cíle žít a také nejsme ti, co zde žijí v bídě zde nastavené sami sebou, tedy v nevědomosti z duchovního cíle zde se tento cíl lidí také staví na cíl života, kde je toto nastaveno k cíli již zde také prodat sami sebe do otroctví jiných, kde jim budeme muset také sloužit jak otroci a také tento stav jiných je zde také nastaven na cíl zde postavit tento cíl dustovním cílem, tedy již zde nastavit otroka, co nemá na život a také jde cílem jen stavět tento cíl jen na stavu humusu, tedy jako ten,kdo již také žije jen hodnotou, co je cílena na hodnotu jen stavu nevydržet, vydělat a také nežít jako cíl člověka, ale jen toho, komu stačí málo a staví na cíli humusu k životu, který je zde také nastaven na cíl více vidět, více vědět a také déle žít z důvodu nastaveného těla jako cíle ho zde také mít jako ten, kdo je také ustanoven vidět, co dokáže člověk, co žije jako ten, kdo je cíl člověka, co bude vidět, že málo stačí také jako cíl člověka v kvalitnějším cíli ho zde postavit myšlenkově jako hodnotu člověka, co má a musí žít na stavu vědomostí jako člověk a ne jako troska nastavená myšlenkou do cíle ho zde také žít jako jen otrok, co nemá na stavěný život.

 

Toto je rozsáhlé téma, kde je tento cíl duchovně postavených lidí také tím, kdo je rozsahem ekonomicky postaven k cíli dostavět tento cíl více a také do výše ustanovených cílů, zde žít jako člen Kosmické Konfederace planet,  co toto říká a co toto také podává jako postavené vystavěné vystavění se k tomu, co je vlastně duchovně postavený cíl tohoto cíle, zde žít a také zde nastavit tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl lidí, co žijí a také co jsou lidmi, co zde také chtějí žít jako člen lidstva a co žijí jako člen duchovně postavený do cíle života zde a také i jinde.

 

 

 

 

 

4.4.2016