Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život dnes a utrpení, co souvisí s volbami.

ŽIVOT ZDE A TAKÉ TO UTRPENÍ, CO ZDE TAKÉ ŽIJEME A NEVÍME PROČ ZDE JE, NASTAVUJEME CESTU ZNOVA TRPĚT A NEMÍT RADOST ZE ŽIVOTA, CO JE STAV MÍRU, STAV DOBRA A STAV TAKÉ ROZUMU K OSTATNÍM LIDEM ZDE, JINDE.

 

Toto je také cíl života, žít v utrpení způsobeném mocí a stavěním cest života tak, aby se zde také již nastavil do podmínek zničujících, kde je toto také životní rozhodnutí se zde také ustanovit jít dále a stav dále je stav, kde je vesmírný zákon to, co je cíl a také moudrost života, kde je tento cíl života také cíl života zde, na této planetě, co žije a také tvoří cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak zde se také tento cíl života také žije, staví a cílí k cestě, kde je také tento cíl vesmír, plný inteligentního života, který zde staví, dohlíží, nastavuje člověka do dobra a také do hmotných cest, kterými jde a neví že je nastavován jinde, ale toto jinde také nastavuje do cest zkázy a ničení života zde, aby se zde také tento stav lidí poučil, nastavil cíl života tak, jak mu zde se také ustanovují cíle jeho života ti, co ho zde také ustanovují k cíli života, ale také zde je prostor, co je již také postaven tímto dovolením se do cíle se zde také nastavit dále jako cíl života, co bude vždy životem v míru, dobru i v rozumu, ale také moudrý a chytrý. Proto toto staví na zkoušce, co je zkušební lhůtou nastavena na dobu, co zde se také tento stav lidstva určí do cest života nebo zániku, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle to, co je zde se také ustanovený cíl života, kde je toto lidstvo také to, co je již tak nastavením ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít do pozice člověka, nebo také do postaveného otroka sám sebe, jiných, cizích, vesmírem ustanovených těch, co zde také zkoumají, nájezdem ovládají technologiemi a staví se zde také boj tak, jak ho sám člověk nastavuje vůči sobě, kde je toto lidstvo také ustanoveno jít dále do pozice života nebo také rozhodnutí jít hamounstvím a tedy zotročením sami sebe a také i vesmírem, který je plný inteligentního života, co žije na větším rozsahu myšlení a má větší sílu, než je dána tomuto lidstvu, které se zde také nastavuje do cíle žít tak, jak bude zde také ukazováno, také nastavováno, též ale i ustanovováno tak, jak zde se také tento stav lidí postaví do cest života, kde je toto také nastaveno jít dále a také do výše tak, jak zde se tento člověk ustanovuje k cíli již zde také vidět tu cestu technologií, kde je tento stav lidí také ustanovením nastaven na cestu života, kterým jde a také neví že jde tím, kdo je zde také ustanovením se ten, kdo jej řídí, tedy boží stav, boží zákony, které jsou zde také postaveny více a tento stav lidstva je musí ustanovit do svého života, jinak zde se ustanoví jako ten, kdo nezvládne zkoušku moci a také síly, která je zde také nastavena na to, co je dvou rovinný stav, může pomoci, ale také může velice rychle zničit celý stav lidí, nebo je poškodit, ale toto je také na duchovním učení, kterým musí tento stav lidí jít, jinak zahyne v utrpení nebo poškození se tak, že bude zase ustanoven jít do cest, kterou zde se také ustanovují ti, co mu také dali tuto sílu, kterou nezvládl a tedy musí být zahuben pro zrůdnost, nastavenou v dopadu na tuto zkoušku, kde je tento stav lidí také již nastaven geneticky, je to stanoveno, ale je tady člověk, co žije vědomostmi, o kterých nic neví, jen ti, co jsou vědci, ale věda staví také výtvor myšlení k celku, co žije jejími cestami a toto lidstvo se zastavuje geneticky do zrůdnosti, tvořením mostu zničit se a také jít dále a stavět cíl život a jeho pokračování do tohoto cíle, který je zde také ustanovením se do tohoto cíle, kde je také vesmírný zákon pravidlo, které zde také platí a když ho tento člověk neuzná, postaví sám sobě zkázu silou, nastavenou zde k výsledku života jako cesty žít a dokonalejšími cestami také se dívat, jak žijeme v množství informačního toku, který nám v tomto životě nestačí, a tedy musíme být ti, co toto zvládneme za podmínek, které jsou zde také již postaveny k cíli delšího života, větší síly a také stavěného cíle se zde také postavit do cíle odpočinku, co zde je také postaveným cíleným stavěním to, co je stav uvědomit si hranici, do které se může jít, aniž by zde člověk utrpěl a postavit zde život tak, aby se zde také stal životem, co řeší další krok k cestě cest do vesmíru, rychlostí stavěnou do cest světla, ale s podmínkou žít v přátelství se sluneční soustavou, která je obydlena a stav moci je zde také ustanovením cest božích zákonů, které jsou dodržením cíle života a také jeho pokračování zde, jinde a tedy vidět vesmír osobně je cesta zde ustanovená v podmínce míru, kde je tento mír to, co je již také postaveno jít dále do cíle ho zde také žít již pozvolna do víry v boží zákon a také v to, co je život na vyšším stupni, který již zde se také rozvinul a nastavil tu cestu, kterou žijeme a stavíme ji do cíle ji zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále a toto dále je také cesta žít zde s těmi, kdož zde také žijí jako člověk, co žije více a také i déle, ale nechce být kolonizován pozemskými vědátory, co žijí zase myšlenkou na cesty ovládání těch, kdož jsou na větším duchovním uvědomění si podstaty života a žijí život tak, jak byl určen božími zákony a proto jsou více znalí, cestují vesmírem a staví zde také to přátelství, kterým můžeme jít a toto přátelství je cestami božích zákonů také to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak mu zde se také nastavený cíl života také žije v cestě života tak, aby se zde také tento stav života žil v rozumu, v cestě míru a také toto je cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také cesta božích zákonů, které jsou zde také vedením člověka k cestě života, co je život a ne co je podvod na samotném člověku, který je zde také nastaven těmi, kdož zde také působí jako most, kde je tento most také ale cíl zde ovládat, zničit a také postavit teror na člověku, co žije stav mysli jako cestu konečnou, ale ne jako cestu, kde je také srdce a také duch, napojený na Stvořitele, co žije pomocí a také co žije radostí, že tento stav lidstva žije v něm, s jeho pomocí a staví zde také to, co je vůle Stvořitele, kde je toto také vedení se k cestě žít a také mít tento cíl života také rádi, neboť zde je také cesta života, který je zde také cestami božích cest také ten, kdo jej zde také chce sám žít, mít radost a také vidět to, co je neviditelnými božími zákony také skryto před těmi, co žijí na nižším vědomostním stavu, který neumí žít ve vyšších hladinách života, kde je toto také ustanoveno jít dále a stavět to, co je vědomost o stavu, kde je toto také ustanovením se do cíle ho zde se také uvidět a jít a také mít tento cíl života tak, jak zde se také tento tav lidí ustanovuje do cest života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět tak, že je zde se také tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cesta, kde je toto také postaveno do cíle zde se dívat, jak se zde také tento stav lidí ustanovuje do cíle žít a také mít zde to, co je cíl života, kde je tento stav života také ten, kdo  jej žije, staví a dále se dívá, jak se zde také tento cíl žije v nastavených cestách, kterými jde tento cíl života také do cíle ho zde se také životem nastavit jako cestu, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také vidět jako cíl života, kde je toto také cíl života, jít životem a stavět život a ne nedostatek, uměle vyvolávaný cenovými válkami, kde je utrpení celku to, co je nedostatek, ale také cesta, kterou žijí ostatní a ti, co toto vytvořili, je stav těch, co žijí z činnosti celku jako jednotlivců, tedy je ovládají, staví sami, ale nedovolí mít to samé i jednotlivcům, aby se nenastavili do cíle života, co žije v lidech všech a jistí také všechny, i ty hamouny, kteří blokují výtvory zemědělců, i jiných profesí do cest zvyšovat ceny a také je udržet na vysokých cestách, když je zde také člen jednotlivec ten, kdo již nemůže dát více, ale také nenastavuje cestu zdraví, nahrazuje život jinak a stav zdraví se postavuje do cest zkázy, tedy je zde tento hamoun zodpovědný za tento nedostatek, za svoje rozhodnutí jít cestami cenové války pro stavu lidí, ale toto je také dopad, důsledek, výsledek voleb, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je neživot, nežijící trosky žijí stav války cen a stav těch, kdož vidí, co dokázali ustanovit, žijí stavem války k ostatním, žijí stav nedostatku a také i strachu o stav svého majetku, ale toto je stav nedobrovolného ustanoveného cíle, kde je toto tak myšlenka, která je vsunována vyšším temnostním stavem života, který je zde postaven také z člověka, který je zde také vůdcem, obchodníkem, profesemi se také nastaveným tím, kdo chce stále více a stav celku mu nemusí toto jeho přání ustanovit, když porozumí cestám života a také i vesmírným rozhodnutím božích cest, kde je toto lidstvo také naváděno, nastaveno, nasměrováno na cesty života, ale je mu také daná svobodná vůle, kdy se může rozhodnout jít jinak, než je boží zákon. Pak ale také žije v utrpení a neví si rady a také i volá boží slovo k pomoci mu, ale také je zde tento stav lidí také uváděn do pokušení a stavět cesty voleb, je zde také zkoušení se z cest života, který je zde také ustanovován a žijeme to, co je nám pozvolna dáváno tak, aby se zde také tento cíl života také stavěl do cíle ho zde se také ustanovit do cíle ho zde se také mít jako cestu žít a také mít tento život rádi, když zde se také tento cíl žije jako cíl života, co je život sám a jeho projev je zde také to, co je nutností již žít dnes a mít postavený cíl života tak, jak se zde také žije v cestě života, co je cestami se také ustanovený cíl života, kde je toto také nastaveno na cíl života, kterým jdeme a stavíme jej do cíle ho zde se také postavit dále jako cíl života, co je také tématickým celkem, k němuž jsme dostavováni ho žít dnes a také tento stav lidí žije v nastaveném válečném stavu těch, kdož zde se také ustanovují jít dále jako cíl života, co zde je také cíl života všech lidí, co zde také musí jít do cest života, modelů, kterými udrží život na různých podmínkách v tomto cíli, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je cesta, kde je toto také ustanoveno jít do cíle ho zde se také ustanovit tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl života také do cíle ho zde se také vidět do cíle ho zde také mít tak, jak mu zde se také ustanovuje tento cíl života také do cest života, co je život sám dle božích zákonů, které zde jsou k cestě života a ne k cestě zkázy sami tvořené na cestami se nastavenými k cíli života tak, jak zde se také ustanovujeme do cíle utrpení se do cíle jen vydělat na druhých, mít stále více a stavět jen to více do cíle nakupovat a nežít hodnotami života, ale jen konzumu toho, co jiní vytvoří a nastaví dle sebe a ne dle potřeb lidí, aby se radovali ze života čistého, dobrého a stavěli zase to samé dále do budoucna, neboť zde je také kosmický stav života také nastaven jako cesta odrazu a dopadu, což je zde také výsledek myšlení, co způsobuje stav zkázy, stav dobra, stav zničení se, stav také postaveného kvalitního a rozumného života, co zde také musí stavět člověka tak, jak ho zde se také ostatní lidé nastavují cílenými postavenými cestami, které zde také staví to, co je již také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také uvidět tak, jak mu zde se také duchovními cestami postavíme cíl života, co je život a ne opět ovládání mas cenovou válkou, aby se zde také tento cíl života stavěl dále jako cíl utrpení a ne cíl života zde, jinde. Proto se zde také tento stav lidí musí naučit žít znova do cest míru v tomto cíli ho zde také vidět jako stálou radost ze života, z krásy vytvořené pro radost ostatních a ne stavět pro cenovou válku a její výsledek je cesta zkázy na celku a i na tom, co toto ustanovuje, tvoří a také sám chce žít v bezpečí a ne ve strachu o svůj život, neboť si ostatní pamatují, kdo je ustanovil do bídy a postavil zkázu na životě, co je zase cenová válka, kde chybí zodpovědnost, za peníze již se život nevrátí a ustanovený výkon ubrání části těla, nezachrání ani milion požadovaný na lékaři, který pochybil a ustanovil cestu sebe nastaveného do cíle mít více než ostatní a chtít to postavit nedobrovolným výkonem k tělu jiných, ale toto je také cíl života, co se zde žije, nastavuje cesta a toto je cíl života, co je již také ustanoven jít dále jako cíl života, kde je cesta války stavěna denně k cestě žít ji, nastavit ji cestu také přijetím, ale také i odmítnutím tak, jak zde se také buduje sice postavený cíl utrpení, ale cesta k záchraně je na dlouhý běh, kde je toto také ustanoveno zkušenostmi, ale také cestami jít zde se také nastavit do cest života, co je životem dle božích stavěných cest a ne dle člověka, co žije cenovými tvořenými výtvory, jak postavit jen cenu, peníze a ne stav života nebo jeho postaveného cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také cesta, co žije a staví dále jako cíl života to, co je cesta mít také zde cestu žít a mít radost ze života, co je život dle božích zákonů, které staví zase cestu života ve velkých moudrostech, kterými žije tento stav lidí tak, jak již mnozí poznali, že mají najednou to, co si přáli, ale také toto je cesta k životu zde, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také uvidět tak, jak zde se také bude tento stav lidí ustanovovat do cíle života, kde je tento cíl života také cestami božích zákonů nastaven ho mít rád a věřit v boží postavenou cílenou stavbu života zde, také i jinde a také se zde tímto zastavením k cestě života také budeme muset naučit věřit v boží zákon, nastavit ho znova do cest žít a také zde ustanovit znova život dle tohoto vesmírného pojetí, co je znova cíl žít a mít život rádi, neboť je zajímavý, cílený a stavěný do podob, kde je toto také podoba výsledku se také nastavit zde do cest života, kde je toto také postaveno jít dále a stavět toto do cesty žít a také zde žít do člověka, co žije mír a staví kvalitu a ne válku cen a její výsledek je zničení zdraví, majetku, života a toto je stav, kterým máme ustanovit svoje poznání k cíli zde se také ustanovit jako ti, co žijí stav výsledku tak, jak zde se také tento cíl žije a také buduje do cíle cest, kde je toto také cesta žít a také mít cestami života to, co je výsledek života a ne cestu utrpení. Hrabivost je cesta ke zkáze a toto je také cesta toto uvidět na stavu celku, kde je toto také cíl života, co je rozprodat vlastní do cizích, ale toto je také myšlenka, co žije v lidech, v jejich mysli a toto je stav nedokonalosti a nezodpovědnosti se zde k celku, co žije také výsledkem voleb těch, kdož jsou zde také těmi, co žijí stav míru a staví zde se také cestu volebního cíle se zde také vidět do cest se zde také ustanovit dále jako cíl života, co již žije jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cest žít a také mít tento cíl života rádi, ne se podvádět navzájem, ustanovit se také jako stav opic, co staví to, co jiní nemají mít a toto je také stav napodobování toho, co je nekvalita, co je vlastně podvod na těch, co jsou zvyklí mít stav kvalitního, co vydrží, co udrží stav života tak, aby se zde také žilo do cesty ho uchovat, mít ho rádi a radovat se z cest ho tvořit. Ustanovený cíl života zde je cesta ke zkáze a stav rozprodeje je stav myšlení jen na cíl života co je neživotem k ostatním, ale také potom i k sobě, kde je toto také cesta, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také uvidět jako cestu žití také k ostatním, kteří trpí a žádají nápravu, kde není, neumí se již a ten, kdo rozhodl, již zde také zastavil cestu života k celku, i k sobě, neboť sám neumí a ostatní také už ne. Stavět utrpení je tedy stav, co zde je, nastavují ho i ostatní k sobě, neboť zde je také toto lidstvo to, co je již také ustanoveno jít dále a ne jít zpět k stavu jeskyně, kde nebylo teplo, kde nebylo co jíst a také kde nežili lidé v míru, ale bojovali proti sobě, s přírodou, ale také v nevědomosti žili cíl strachu a také i katastrof, které se zde ustanovily po postaveném karmickém kole, které zde se také nastavuje k cestě, co je cestami se také nastavenými do tohoto cíle ho zde také i opakovat, dokud tento stav lidstva, jednotlivce, i národa, nenastaví tu správnou cestu životem, kde je toto také ustanoveno jít dále do hlubšího pozorování a také nastavení cest božích zákonů, které toto vidí, řeší a nastavují cíl života tak, jak zde se také tento cíl žije v podobách systémů, v podobách stavěných cest života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také mít jako cíl života a ne již jako cíl ustanoveného utrpení, podvodu na lidech, stavu zkázy a stavu také ustanoveného cíle ho zde se také ustanovit do cest života, co je zde také místem života také i vesmírného stavu zákona se znova postavit, začít znova, ustanovit cestu žití, ustanovit cíl života, ustanovit cestu míru a stavu poctivosti k ostatním, k sobě, ale toto je také cesta, která je zde také řešena do míru, do války, do utlačování a také do kamerového stavu, který žije v nepoctivém nastaveném životě, kterým žije stav lidí, kteří jsou podvodem nastaveni také podvodem ustanovit svoje právo na život. Toto je také odezva, co je karmické kolo, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít do cíle se zde také životem ustanovit tak, jak zde se také tento cíl žije a ustanovuje do tohoto cíle ho zde se také nastavit tak, jak zde se také ustanovují tyto cíle do cest života, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je život sám, ale toto je také cesta, kterou žije stav lidí, co je nedobrovolnými cestami ustanoven jít tak, jak zde se také tento cíl řeší technickými a chytrými stroji ke sledování všeho, co tento stav lidí dělá, proto aby se zde tento stav těch, co toto usledují, viděl a nastavil cenovou válku proti těm, co chtějí žít jako člověk dle citu, potřeb a ne dle toho, co chce více a více a staví ceny tak, aby vyhrál a ostatní nastavili cíl nežijící trosky, honce na stav potravy, co je stále a je zde také tento stav lidí stavěnou cestou je ustanovit skutečně dle potřeb, zvýšit, snížit stav výroby, ale toto je stav ustanovený potřebami a stavem také nastaveného cíle se zde také tímto cílením ustanovit do cest života, co je život sám dle božích a vesmírných zákonů, které zde také platí a staví se zde také volba života nebo zničení se sami, také zničení cizími je zde ustanoveno pozorovat, uvidět dopad a také výsledek stavět tento stav myšlení do cest vyššího stavu života, co ustanovuje sebe jako vládce a tento člověk nemá šanci přežít v takové síle, co ho ovládá nebo chce zničit myšlenkově, geneticky, zrůdnost staví také zde to, co je životní cíl v myšlence ji ustanovit jako cestu neživotního cíle, co je cestami života také ustanovena do tohoto cíle ho zde se také postavit jako cestu, kde je toto tak volba, chtít volit toho, kdo zde také chce sám zničit ostatní, je hazard a tento stav myšlení zde se také ustanovuje krásnými myšlenkami na cesty života, ale také sám samotný politik to neumí postavit sám, ale zase toto musí ustanovit lidi, co ho volili, tedy ho zastupují v jeho činnosti, jeho jménem jednají a také toto je cesta, kterou žijeme a stavíme se do cíle ho zde také postavit znova do cíle změn, kde je toto také změna, co žije v lidech, ale také v již ustanoveném vesmírném a také božím zákoně, který je znám a také kterému jde o to, co je cesta žít a také mít cestu života tak, jak ji zde se také tento cíl života také staví a buduje do cesty života, co je cestami životem tak, jak zde se také tento stav lidí ustanoví ho žít dle božích zákonů a ne dle stavu hamounů, co staví zkázu celku, chtějí jen sebe a ne celek, co staví i je, ale oni ho neuznávají a staví další podvod na něm, cenovou válku, kde je vynucení velkého množství to, co je levnost a tedy jednotlivec nemůže žít jako stav člověka, protože potřebuje méně a také zde je větší rodina, co staví na více po určitou dobu. Stav života je zde také i pro všechny a je vyrovnáván stavem lidí, co žijí stav velké rodiny a také jednotlivce staršího, starého a jeho život také zde musí být jistotami nastaven tak, jak umí toto stavebnicové společenství myslet dnes jen na mladé, starým dává poplatky za nemoc, co je způsobena také nedostatkem míru a lásky k rodičům, starým lidem a tento stav nedostatku se musí dořešit stavěním laskavosti a také ustanoveného snížení cen pro ty, co žijí sami, jsou staří, nemocní nebo postaveni do cest vozíčkáře, berlemi nastaveného dlouhodobě, ale také cíleného stavu života, co je život dle tohoto stavění se do božích cest, co žijí všemi úrovněmi života, kde je toto také postaveno jitím do cíle zde se ustanovit člověkem, co žije stav člověka a ne co je hyena a staví na zlu pro ty, co neumí, nemají a nastavují cíl sebe do cest chtít udělat pro tento celek tolik, co umí a co jim ukazují ti, co zkušenostmi se také ustanovili do začátků, ale toto je karmické kolo, co žije zde stále, bude se opakovat, bude stavět život tak, jak mu zde se také ustanovíme cíl života a toto je také cesta porozumět cíli života zde, neboť toto je také cesta uvidět dopady a důsledky voleb, co zde jsou ustanovením nežijících trosek, co nemají co namazat na chleba, i když dříve byl dostatek, tedy se stala chyba a cenová válka dostavěla nedostatek a utrpení celku, co žije v nedostatku a náhražkách za toto chybové ustanovené cílené stavění se do cen válečného stavu těch, co žijí jen sebou samými a ostatní je nezajímají a neuznávají to, co je již také boží zákon, život je zde pro to, co je život všem zde také žijícím, ale ustanoveným jít cestami božích nastavených, platných zákonů života zde, co je podmínkami nastaven trochu jinak, než na jihu nebo na severu, jinak na východě a také jinak na západě této planety, co je ustanovena jít dále do cíle se zde postavit za život všem žijícím národům, dle stavu tohoto stavu lidí, co žijí již do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak mu budeme postaveni jít dále do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl do cíle ho zde také žít tak, jak zde se také tento cíl životem bude ustanovovat takto, do cest žít a také mít zde tento cíl života do cíle života, co je božím zákonem, ne stavem války cen, podvodu na lidech, stavěním nezodpovědnosti k celku, výstavbou zkázy na druhých, jejich postavením se k tomu, co je kamerami hlídaný otrok, co nežije stav svobody, ale stav humusu, neboť nezná vesmírný zákon života, nezná ho ani ten, co ustanovuje kameru proti tomuto zákonu, který zde trvale žije do stavu nevědomosti o životě stavěném do cíle života zde, tedy je zde také tento stav lidí nastaven do podoby ho znát, dořešit stav života ostatních do cest narovnat cenovou válku do přístupu tak, aby mohli všichni hospodařit a také se dívat, jak se zde také tvoří pomoc osobně k dětem, k dalším cestám, co jsou zde také cesty vždy mít a ne vždy hanobit život cenami, umělými nastavenými cestami nedostatku pro celek, ale také cestami života je toto životem nastavení se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde se také tímto cílením ustanovují ti, co zde jsou nastaveni nájezdem těch, kdož zde ustanovují cestu bydlení a žití dle stavu těch, co zde také již umí žít technicky, ale ne duchovně, bránit vlast je cesta hrdosti a vlastenectví, nedovolit zkázu na svých členech, ale také nedovolit zkázu žít ji do cest života, co je postavený na podvod a blyštivost a také nedostatečnými cestami kvality, ale toto je stav života, co je zde nastaven, ustanoven a také postaven těmi, co žijí jen sebe a ne celek, kde je toto také závislost na ostatních, na síle celku, co jistí každého svého člena, dokáže jistit a také jednotlivec dokáže řídit stav celku, co je stavem ale také porozumění duchovním zákonům života, co je stav zase vesmírného stavění se zde a také nastavení se do božích cest a také do božích zákonů zachování života zde, jinde, také v této sluneční soustavě, plné života, kde je tento život také to, co je zde již vstoupivší se stav těch, co zde také pomohou řešit stav tohoto stavu nedostatečného duchovního uvědomění si stavu, co je stavem života zde, také toto je planeta, kde je nejnižší stav duchovního cítění a naučení se cílit k životu duchovními cestami míru, dobra, moudrosti a také i rozumu, kde je rozum také stav citu, soucitu se životem ostatních, ale toto je také cesta, kde je toto také cíl života v duchovním cíleném výukou se také ustanoveném cíli, který je zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít tak, jak se zde také ustanovují lidé do cest života a ne do cest podvodu na ostatních, co žijí ovládání a manipulaci myšlení těmi, co nájezdem nastavují cestu kamer, necitelnosti, ustanoveného cíle jen cenové války k cestě zničení těch, co žijí i ve skromnosti a nastavují stav života již také i jako troska, co je vedena ke zkáze a odborníci jsou myšlenkově navedeni na cestu zničit zde život tak, aby se zde také geneticky postavil cíl zde tento cíl ustanovit do podoby modelu, kde je této model stav života, co je cestami života také nastaven tak, jak mu zde se také nastavujeme cestu života, co je život sám tak, jak zde také žijeme ve válce, kterou prohrajeme technicky, kamerou a také i drony, co sledují to, co je neviditelný cíl zde se také ustanovit tak, jak zde se také tento stav lidí ustanovuje do hraček pro dospělé a vidí více a staví více do cíle ovládat, manipulovat a tím ničit život těm, co žijí jen stavěním cest života tak, jak umí, jak byli ustanoveni vesmírným řádem, také jak ustanovují sami sebe v maličkostech a také chtějí kvalitu za cenu udržet stav života a ne cenovou válku, co staví zánik, utrpení celku, jednotlivce a také to, co je cesta válečného stavění atomu, frekvencí, genetických stavěných cest, modelování gruntového a také ustanoveného cíleného života v masce, co je podlost na ostatních, co žije vlastněním člověka a jeho cíle se zde nastavit do cest života, co je život sám a také co je podvod na vesmírném zákoně zachování života zde. Dopad lze dostavět za krátkou chvíli, zničit sebe znamená také zásah vesmírného stavění tak, aby zde nedošlo ke zničení planety Země a také dalších cest vesmíru, který je plný života v mírovém cílení a staví také obranu sebe, obranu zde a toto je cesta, kterou žijeme v nevědomosti z tohoto cíleného stavění se k tomu, co  je zde také cesta života, kde je tento cíl života také cíl života, co je a staví tady to, co je duchovní stav vědomostí o tom, co bude, co je, co je zde také zastavěním se do cest ducha, duše, tedy citu, soucitu, míru, lásky, dobra a toto je cesta duchovního uvědomění si stavu, co je poctivost v tomto životě, poctivě žít je stav míru, poctivost je zde také k celku, jako jednotlivci, také žít v dostatku a ne ho směrovat do nedostatku, nekvality, ubírání objemu, délky, šířky, gramáže, dnů v roce o pět dní na každý rok, je podvod na lidech, zde se také ustanovený do cest nájezdu myšlení se do cíle zde se zničit pod stavbou těch, kdož vidí více, žijí více a mají moc a také cestu síly a technologií, na které tento člověk nemá a neumí je zastavit. Zastaví je modlitba, přání a také  cesta dobrého cíleného života, v míru, dostatku, přesto ve skromnosti, uvědomělosti si stavu života, co je život sám a jeho podstata je v udržení celku žijících lidí a ne je podvodem ustanovit otrokem, co nemá na stavění svého života a zatímco hamouni žiji miliardami, nestaví se zde vláda na stranu jednotlivce, co neumí, nemůže nebo již staví nemohoucnost ze stavu podvodu na nich ustanoveném, kdy je jednotlivec hamoun ten, co ví více, vidí více, žije stav vlády nad ostatními a také je chce vlastnit jako firmu, ale to je zkáza celku, to je stav nedobrovolného cíleného stavění zničení se sami, neboť toto je také volba a rozhodnutí se zničit sami a nedat moudrosti volbu, jít se poradit tam, kde je více, tedy do božích cest, co zde již ustanovily cíl života trochu jinak, ale toto je také na rozhodnutí jít cestou božích zákonů, co tvoří cestu života a ne cestu zkázy na lidech zde. Toto je také cesta, kterou žijeme, stavíme ji dále a stavíme ji do cesty postavit zde se také do cest žití a nastavit život je cesta ducha, duše, tedy opět citu, soucitu a napojením se do cíle zde se také ustanovit jít cestou života a ne cestou zkázy, je cesta božího stavění a také božích cest, kde je toto také cesta života, co je život sám, co je cesta žít a také mít tento život rád tak, jak mu budeme muset ustanovit cestu volby, žít nebo se zničit sami, nebo být ničeni těmi, co vládnou technologiemi, atomem, vědeckými znalostmi, také neúctou k životu celku, co zde nastavují chemtrailsový postřik z letadel, postavený na cílený ustanovený cíl zničit život tam, kde stříkají, změnit genetiku a také i mysl těch, kdož jsou zde také ustanoveni jít do cesty zkázy a nevědět, co tento postřik způsobuje v těle člověka, zvířete, rostliny a tedy jsme zde také uvědoměním si stavu, co dokáží genetický a také i ustanovený cíl zde vědecky ustanovit smrt těm, kdož toto nevidí, neví a staví život tak, jak je zde tvořen těmi, co znají více a ustanovují ho dalším  lidem zde, ale také jsou hlídáni stavěním se do cíle se zde také ustanovit tak, jak zde se také tento cíl žije do vesmírných zákonů, které zde také hlídají tohoto člověka, co žije zkázou ostatních, ale staví se zde ukazatel dopadů a důsledků, výsledků a také stavět toto je stav dobrovolného postaveného cíle, kterým zde také žije stav záchrany ostatních, když se ustanoví žít dle božích zákonů a budou je zde také dodržovat tak, aby se zde tento stav lidstva ustanovit do míru mezi národy, vzájemně se nenapadal, ani v celku národa, zde se také ustanovit také život a činnosti pro celek tak, aby se zde také ustanovilo cítění života, jeho žití a také i ustanovení se do cest života co je život sám a toto je také cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je organizován k záchraně k většímu celku, co je stav ale také podmínkami ustanovenými již v tímto postaveném cíli, kde tento cíl bude také oznámen jednotlivci, co chce sám a nebude závislý na těch, co sledují kamerami a odposlouchávají jiné k cestě je ovládat a ničit život dle tohoto zákona o stavu ovládacího a manipulačního stavu těch, kdož zde hamounstvím chtějí ustanovit necitelnost, podvod a lež na lidech, co žijí jednoduchým životem, nechtějí technicky stavět stroje a sledovací programy do ostatních, ale stav života je jednoduchým životem, plným hodnot žití a radosti v míru, dobru, lásce k životu lidí, zvířat, rostlin a toto je také cesta života, co se zde také žije a musí žít k těm, kdož jsou nastaveni technicky, co vidí ale jen techniku, sledovací programy a také necitelně zasahují do ostatních životů zde na této zemi, na této planetě, také zasahují do vesmíru, ale ten je silnější a také se brání a také zde ustanoví tohoto člověka nejdřív do upozornění, pak zasáhne a nenechá se ničit atomem, co staví ne nesprávném přístupu zničit a ohrozit životy i v této sluneční soustavě. Toto je stav moci a také síly k tomu, aby se zde tento stav lidstva ustanovil jít mírovými cestami k těm, kdož se staví na pomoci v míru, dobru, ale zde je také tento nájezdník, co chce tuto planetu zotročit a staví zde také, je to dovoleno a tento člověk to musí rozlišit, bránit se a ustanovit cestu nápravy škod, co jsou zde také ustanovením se do cest života, co je život sám a jeho podstata je ho zde také udržet na úrovni života a také v přátelství, co je  již v plném proudu a staví dále jako stav těch, kdož jsou zde také již vítáni, viditelní a také žijí v cestě zde nechat svobodnou vůli každému, kdo je zde také ten, kdo již zde také postavil cíl života tak, jak je zde zviditelněno, vesmír je plný inteligentního života, co zde také žije s těmito lidmi v přátelství a hlídá stav myšlení zde, také rozhoduje o stavu duchovního uvědomění si stavu cest a také i technicky postavených tak, aby se zde ustanovila rovnováha stavu lidí, co žijí život člověka dobrého, moudrého, rozumného a také duchovně ustanoveného do cest života, co je život a jeho podstata je cestami života ostatních také ustanovením se do cíle žít a mít zde život v radosti ze života zde, v radosti z přátelství velkých moudrých učitelů, co zde učí stav života a také zde ustanovují mnohé k napsáni knih o životě zde, o životě ve vesmíru a také zde je návštěvnost těchto učitelů také tak, jak si je vědom žák, který zde také chce se učit, naučit a vést tuto lidskou společnost do cest života, co je život sám a tedy jít cestami života, kde je toto také postaveno jako cesta, kde je toto také ustanoveno jít cílením se k tomu, co je zde také cíl žít a také život ustanovit všem zde žijícím lidem dle duchovního hlediska a také dle božích zákonů, co zde také platí a jsou tím, kdo je povinen je znát, udržet v paměti, předat dál a také umět jednat s těmi, co jsou zde k člověku tím, kdo je stav moudrého, co radí, pomůže, ustanovuje, postaví a také rozhodne o dalším růstu nebo o zastavení této lidské společnosti proto, že zklamala a nechce se dál učit životu tak, jak je určen zde a také postaven tak, jak zde se také určuje k tomu, co je cíl zde žít a mít zde život jako cestu života, co je zde také nastavena do cest života zde dnes, zítra, pozítří a i v budoucnosti. 

 

15.9.2017