Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život zde a to, co ho provází na cestě, co staví větší stav bytostí na různém stavu porozumění životu u sebe.

23. 8. 2017

Život je dnes to, co je postavený cíl zde se také ustanovit jako ti, co ho dnes žijí v bídě, i když se jeví na dostatku, kde je tento dostatek to, co je stav víry v život a ne ve víru jen cen, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je tento cíl života také cíl cen a ne cíl žít v dostatku a zajistit celek k cestě života, co je cesta přežít a mít to, co je cesta žít a dávat další cestu života k cíli ji zde také žít tak, aby se stala tím, kdo je zde také nastaveným cíleným postaveným cílem se zde také umístit do cest života a ne do cest jen výdělku na ostatních, kde je cesta života jen výdělek a cenový myšlenkový cíl zde se také ustanovený do cest nevědomosti, kde je toto také ustanoveno jít do cesty zkázy na celku, který je zde a také chce žít jako cíl svého moudrého rozhodnutí, kde je toto také postaveno do cest moudrosti o životě, který je zde také veden k tomu, aby se zde tento cíl života také rozvinul a ne zůstal tím, kdo jej naplněním bídy ustanoví do cíle nežijící trosky, co nemá na život, i když ho může postavit tak, jak se zde také rozvine myšlenka na cestu žití do cíle ho zde také žít tak, jak zde se také ustanoví cesta míru v životě s ostatními, kde je toto také postaveno jako cíl života, který je zde také ustanovením se tohoto cíle, kde je tento cíl to, co je navádění do cest života tak, jak zde je toto cílení se do tohoto cíle se zde také ustanovit do cest ducha, duše a také i mysli, neboť zde je toto také postaveno jít dále jako cíl života, kterým jdeme a nevíme o něm více, než je nám dovoleno jít. Proto se díváme, jak zde se také tento cíl žije do zkázy na celku, ale také do zkázy na těch, kdož zde také rozhodli jít tuto cestu jako ti, co zde se také ustanovuje do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také dnes vidíme, podvod na celku je to, co je cesta, kterou vidí jako cestu sebe a jen v ceně a ne v dopadu na celek, který když nebude mít to, co potřebuje k životu, bude stále upadat, jistotami stále menšími a stav tohoto cíle je zde také to, co je již také postaveno do cesty, kde je toto také cesta, kterou žijeme již s dovolením toto vidět, toto vědět a také toto řešit společnou cestou s těmi, kdož zde také myslí trochu více než tento člověk, co zde také je a staví dále jen na svolení k cestě výše, ale zde se tento cíl nebude dovolovat výše proto, že tento stav lidstva nežije mírem k celku, ale žije jen v cenách, kterými utlačuje a devastuje celek, tedy jednotlivce, kde je toto také postaveno na dopad a důsledek k tomuto cíli, co je cílem se zde také ustanovit tak, jak zde se také tento cíl ustanovuje zvolna k tomu, co je výhodnost a ne co je skutečný stav života a jeho potřeby k množství členů jednotlivých států, jejich podmínek a stav života klesá nebo zase stoupá dle stavu podvodu na druhých, kde je tento podvod také to, co je výsledek života k sobě a ne k těm, kdož zde také žijí a také chtějí žít to, co je postavený společný cíl života tak, jak ho zde se také ustanovuje tento cíl života tak, jak ho zde také vidí jen ti, co žijí cenově a nevidí, co způsobují ostatním a tím i sobě sami, že zde nebude jistota, že zde také neudrží sebe, ale také budou postiženi těmi, kdož zde také vidí, že tento myslící tvor jménem člověk, žije jen pro cenový výsledek života, pro udržení cen vysoko a také ne pro to, co je myšleno do cest výsledku stavby života na mnohem větší síle a tvoření do cest života, kde je cesta vesmírem také to, co je dovolení být s těmi, kdož zde také řídí stav svého života na jiném principu, než je cena, ale žijí potřebami celku, potřebami jednotlivce, co zde také žije a tvoří pro tento celek, kde je tento celek také na větším rozsahu myšlení a také i síly, kde je tento cíl života to, co je cesta vesmírným prostorem na cestě za přáteli a ne za vývojem války a utlačování těch, kdož zde také žijí a jsou slabší planetární lidstvo, které je zde také místy to, co je uváděno v omyl, že zde není již nikdo, kdo je zde také ten, kdo by mohl ustanovit lepší život, poradit a také zasáhnout, v případě, že je tento slabší napaden tím, kdo je zde v tomto prostoru vesmíru také ten, kdo je nájezdník a také zde tento nájezdník chce získat tuto planetu k svému využití, ale tento je ten, kdo ji zde také ničí, staví cesty postavené do cest utrpení tohoto lidstva a jeho pokusy zde jsou již viditelným a vnímatelným přístupem, kterým zde také tento cíl žije v nastavených cestách nemocí, úmyslně je způsobených těmi, co znají tajemství života zde, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle toto vědět dopředu, neboť toto je také rozhodnutí lidstva, žít v utrpení, v devastaci a také se zničit sami, když je k tomu navedením od těchto stran to, co je přijetí devastace, přijetí také hrůz, genetických zrůdností, také celek již zde postavuje cestu nemírového života v ovládání se sami sebe, jen cíl je cena, kterou chce udržet ten, kdo je cíleným IT znalcem a umí pracovat s cílenými cestami tak, jak zde je také spotřeba toho, co je třeba k životu celku, jednotlivce, skupin. Toto je také cesta, kterou jde tento celek, kde je cesta jen cena a ne stav života celku, jednotlivce a tento jednotlivec také jistí tohoto IT jednotlivce, co zde také žije jen pro sebe a ne proto, aby zde život šel jako cesta spokojenosti všech jeho členů, kteří jsou zde také ustanoveni jít dále a žít déle, aby se zvládl také nápor informací, kde je tento nápor již viditelným cíleným stavěným cílením se k tomu, aby se zde také telepatická cesta stala tím, kdo ji zde také bude používat k životu, bude zde žít déle a vidět dále a také i více než ten, kdo již žije jen pro sebe a nechce aby žili i ostatní tak, jak on dostaví na základě potřeb celku, jeho přání a také i cesty úcty k životu, co je život, ne přežírání se a vynucování žít tak, aby se zde spotřebovalo co nejvíce, co nejvíce jistili jednotlivci toho, kdo již zde podvodem staví na cíli života celku a diktuje cíl života jen k sobě, ne k tomu, aby zde také i ostatní byli a mohli žít jako stav mírových a spokojených lidí, kteří se s úctou budou stavět k životu celku, ke skupinám a také i k jednotlivci, co je základní člen tohoto celku, dostává také vědomosti k řízení, k vedení a také i k rozhodování o cestě života ve státním, v soukromém, také v malém, též i ve velkém. Toto je také cesta života, kde je toto také jistota VŠECH, VŠEM A VŠEMI SE DÍVAT NA ZDROJE, KTERÉ ZDE STAVÍ TEN, KDO JIŽ JE ZNÁM A BUDUJE ZDE TAKÉ CESTU ŽIVOTA K ŽIVOTU ZDE, ALE TAKÉ I JINDE VE VESMÍRU. TENTO STAV SÍLY A MOCI JE ZNÁM VŠEM A NE VŠICHNI V NĚJ VĚŘÍ. ZÁVISÍ NA NĚM A JEJICH ŽIVOT JE TO, CO JE ZDE TAKÉ CESTA, KTEROU ŽIJE STAV LIDSTVA ZDE NA TÉTO PLANETĚ ZEMI, CO JE CESTAMI NASTAVENA DO CÍLE JI ZDE TAK OBÝVAT A MÍT TOLIK, KOLIK ZDE TAKÉ POTŘEBUJE TENTO STAV LIDSTVA K ŽIVOTU. Toto lidstvo nežije mírem, ale žije jen cenami a jejich zvyšování je stav zkázy na ostatních, co zde také mají žít jako člen člověka, mít povědomost o duchu, duši a také i mysli, co souhlasí s tím, kdo je zde také ten, kdo již zde devastuje a ničí stav celého planetárního lidstva, kde je toto také cesta života, kde je cíl zkáza a ukončení tohoto planetárního lidstva také mocí a silou Božího cíle, kde je toto také ustanovením se do cest víry a také cíle zde postavit cestu novou, úcty k životu zde, v Boží proud života, co ho ustanovil a může ho zde i jinde ukončit naráz. Zde je varování lidem zde a také zde je toto cíl ustanovit znovu cíl života jako cest životem a jeho úctou je cesta vyrovnávání se s tím, co je cesta životem, kde je toto také ustanoveno jít dále a duchem stavět to, co je cíl zde ustanovit cestu životem tak, jak ji zde se také ustanovují ti, co již komunikují s těmi Moudrými, kteří zde vydávají poselství k lidstvu, které je zde ustanoveno jít dále do cíle ho zde také žít jako cíl života, kterým jdeme všichni a také ho chceme prožít jako člověk s člověkem, kde je tento cíl života také cesta, kterou žijeme všichni jako cestu k těm, kdož nás vedou, řídí, rozhodují a také jsou ti, co je jistí ti, co jsou jen ten jednotlivec s malým rozsahem vědomostí o celku a jeho vedení. I toto je cesta k cíli života, co je jistota celku, jednotlivce, skupin, ale tento cíl žije jen v tom, kdo je stav tohoto stavu jen stav jednotlivce, co žije ve skromnosti, co žije útlak IT technických, co žije v míru a také chce tento mír žít dále ve skromnosti, ale v dostatku života a jako cestu života. Žije a umí žít, zatímco IT technik, všeobecně, neumí ohřát čaj, uvařit skromné jídlo pro sebe, ale vládne silou, kterou vidí a také i slyší více a chce ovládat ostatní k svému prospěchu. Tímto cílením zde se tento stav lidstva zahubí a nebude žít v míru, ale válkou cen, slov, územních bojů, ničením sebe a nebudou žít v tomto rozsahu spokojenosti a jen se bát o stav svého výsledku cenového boje k ostatním. Tedy my chceme žít v míru a co vy, co žijete větším rozsahem vědomostí k cestě života zde k ostatním? Uspořádáte lidskou společnost do cesty života nebo ho dovedete ke zkáze? Toto je rozhodnutí a toto je zde také cíl života, kde je toto také postaveno na rozhodnutí i ostatních. Jdeme do míru nebo do zkázy celku, co je jistota všech a také i všem? Postavíme celek společnou cestou nebo se ustanovíme do utlačování, podvodu, lži a také zkázy na celém lidstvu, včetně těch, kdož zde jistí sami sebe a velký ustanovený cíl vědomostí a cesty uchránění jen sebe nebudou silou Kosmu a také Božích cest překážkou tyto hamouny postavit do ustanovených pravidel vesmírných zákonů a nebudou tedy stavět dále zde, ale v jiném prostoru a čase, kde je toto také na poučení se z tohoto cíleného života, kde je také boží mlýn ten, kdo umele a postaví spravedlivý cíl života tak, jak je ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak nechápeme Boží moudrost zde.