Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k cíli života zde a také i jinde dnes i v budoucnosti.

7. 12. 2016

Dopis o cestě, co je cestou názoru a také stavění se do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto jako cíl zde postavit tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je život a ne co je cíl hromadného zničení se tak, jak zde také slovo dokáže ustanovit tento cíl jako cíl nežijících trosek, které zde také mají cíl jen přežít a postavit jen to, co je stav sebenastaveného člena, co žije jako loutka, která zde také bydlí jako ten, kdo je nastaven na již otroka, co není člověk a také co neumí jít cestou života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života zde a tady v tomto čase, co je již také toto cílení se do cíle ho zde také žít tak, jak zde také budeme mít jako cíl života v duchu humusu a nastaveného cíle ho zde také žít tak, jak mu budeme mít stavěný cíl zde se také nastavit do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl těch, kdož zde také vstoupili do tohoto cíle jako cíl se zde také nastavit jako ti, co ho zde také již vítají, ale on se staví dál jako stav otrokáře a staví dál svoje cíle k sobě, neboť zde se staví dále na cestě multikulturalistické společnosti, co zde také vidí, co dokáže viditelný zájem o tělo a také o jiný civilizační přístup, neboť tento je také nastaven jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cílení se do tohoto cíle ho zde také žít do cíle zde se také nastaveného jako cíl neživota zde.

 

Jsme lidi, co zde také staví člověka do budoucího rozvoje a také se tento cíl staví dále jako cíl rozvoje na tuto nastavenou již také ustanovenou lidskou společnost, co zde také žije a staví dále to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také stanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života také to, co je bída a nouze v tomto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl žijících lidí a tito lidé očekávají část života jako cíl života a tato lidská společnost cílí k cíli se sama zahubit slovy o cíli zde je vše v pořádku a také cíl zdražování neustále se zde je také to, co je cíl zde ustanovit tento cíl k tomuto cíli ho zde také mít k sobě a ne k cestě nás, kde je tomuto cíli se zde také nastavený cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života pro celek a také i pro stav lidí, kde  jsou lidé to nejpodstatnější a ne cesta hamouna, co žádá stále více a tento stav člověka to nemůže splnit, neboť podmínky jsou zase takové, jaké již zde tento hamoun nastavil do tohoto cíle ho zde také mít jako stav cíleného stavu tohoto stavu lidí,  kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl životně ustanoveného člena, kde je tento člen jen troska, ustanovená jako ta, co již také žije v nastaveném technokratickém přístupu k tomu, co je již také zde nastaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno a také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života do cíle ho zde také mít jako cíl života, když zde také tento cíl života budeme všichni vítat do cíle života a ne do cíle okrádat jeden druhého výdělkem a postavenými podmínkami do cest jen vydělat, jen zvýšit ceny a také do cíle se zde nastavit na ovládání mas také technicky, kde je toto sledování také ustanoveno jako cíl cest jen daněmi a stavem kontroly příjmů, ale ne již také výdajů a také údržby stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také nastaven jako ten, kdo již zde také myslí také jen na sebe a tento sebenastavený člen žije jen u sebe a také nevidí to, co je cíl života také pro druhé, neboť tento cíl zde je také cíl života, kde  je toto také ustanoveno jako cíl života také to, co je již také postaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života také jako cíl života, co je již také nastavením se do cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také postaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také nastaven  jako cíl života a ne již jako ti, co tento cíl života žijí již v nastaveném duchu trosky, kterou vytváříme společným cílením se do cíle ho zde také mít jako cíl nežijících trosek, kde je tento cíl jen sebenastavený cíl a ne cíl celku, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a kde je tento cíl života také životem k tomu, aby ho zde také mohli všichni členové této země a také tohoto národa mít jako cíl život, co je radost a také co je cíl žití v nastaveném cíli ho zde také mít jako cíl života, co je cílením se k tomu, kdo je již také nastaven  jako cíl života, kde je tento cíl životního cílení se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života a ne již do cíleného stavění se také jako cíl nežijících trosek, kde jsou již také stavění lidé do tohoto cíle se zde také vtahováni jako cíl karet, jako cíl výhod a také jako cíl se zde také nastavit na věrnost obchodu, kde je toto také postaveno na neumět si nastavit cíl zde postavit tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl žijících lidí, kteří zde se také zajistí také  do cíle ho zde také tímto myšlením nastavit do cíle žití a obnovy cíle života v jednotlivcích, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je zde také třeba do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života žijících lidí, co žijí a staví cíl života druhým, sami sobě a také věří na celek a ne na cíl věrnosti předraženým cíleně postaveným cestám, kde jsou tyto cesty to, co  je cíl zde se také ustanovit jako cíl života, kde je také tento cíl života to, co je již také postaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života ke všem členům, a ne již do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cíl jen zbohatlíkům, kteří žijí nad poměry a zde staví dále to, co je již také ustanoveno k ostatním a ne jen k nim, aby zde jen oni žili a ostatní živořili na cestě nepřiměřených cílů těchto zbohatlíků.

 

Jsme lidi, co dostavěli tento cíl do cíle se zde také nastavit jako cíl člověka, co je člověk a ne co je hyena, která okusuje tohoto člena do cíle mu postavit takové podmínky k cíli života, které nelze splnit a podmínek zde se také ustanovených jako cíl života, co je nežijící již troska, způsobená nastavenými technologiemi do cíle je již také ustanovit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života  co žijí i ostatní do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je nežijící člen, kde je tento nežijící člen již ustanoven jako cíl žijícího člena, co neumí jít cestou zamyslet se nad stavěním cest, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je již také tento cíl ustanoven jako rozvoj cíleného stavu tímto nastavenému k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno na význam života, kde je tento cíl života to, co je již tak to, co je již také postaveno jako cíl žití do cíle ho zde také žít jako cíl života do všech jejích členů, kteří se zde také mohou nastavit jako cíl života, co je život v nastaveném pochopení a také porozumění se jako cíl stavět tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl životního cíle se zde také ustanovit jako cíl životního cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života to, co je již také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života dle sebe a také i dle tohoto zákona vesmíru, kde je toto ustanoveno a toto se také postaví dle tohoto cíle ho zde také mít tak, jak zde tento stav lidí ustanovuje do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak mu také bude přicházet jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života to, co je již také postaveno do tohoto cíle ho zde také ustanovit do znova obnovení se života, kde je toto také postaveno jako cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do cíle se zde také tímto cílením se postavit jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života dle kterého se zde také tento cíl žije, staví a také musí postavit jako cíl člověka, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života a také kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, co je cílením se všech jejich členů jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života všem jejím členům do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je cíl života a toto je také tento cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle, neboť tento cíl žije jen v srdci a toto je také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života a tento cíl života je také toto dění, kde je toto také postaveno jako cíl života, co je již také nastaven jaké cíl života zde dnes, v tomto cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl žít a také se zde postavit za tento cíl života,kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také ustanovit nejen sobě, ale také i druhým, k jejich cíli se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života zde a také i jinde, kde je toto také nastaveno jako cíl života k cíli ho zde také mít jako cíl, co zde také bude umět každý postavit k sobě a také k druhým, ale také se dívat na tento cíl života do cíle ho zde také mít jako cíl života zde, také dnes a také i zítra, neboť zde také nesmí být tento cíl života ustanoven tak, aby zde také ti, co jej postavují společnou cestou, se zde také nastavujícím způsobem ustanovili do toho, co je cíl zde se také postavit jako cíl života, co je cíl již zde nastavit svou moc a také sílu k těm, kdož ji zde také neznají, mají cíl se zde ustanovit jako cíl života a toto je také cíl života, kde je toto také nastaveno do toho, kdo je již také ten, kdo jej staví na základě vesmírného stavu, kde je toto také nastaveno na cestu moci a stavu také ustanoveného cíle ho zde také mít jako cíl života ke všem lidem, kde je toto také nastaveno jako cíl života zde a tento cíl života je zde také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je již také ustanoven a také bude nadále stavěn do cest, kde je toto také cesta života, co je již také upozornění na cíl zde také žít jako cíl života život, na kterém je zde také tento cíl života to, co je již také to, co zde také musí jít na cestu se zde také nastavit jako cíl života tak, jak ho zde také mít budou členové do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno všemi lidmi do tohoto cíle se zde také postavit za tohoto člena a také se zde tento člen staví za také celek této planetární lidské společnosti, co je zde dále postavena do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde jet o to také nastaveno jako cíl života zde a také i jinde,ale také se zde tento cíl žije v lidech, kde jsou tito lidé nastaveni jako cíl života tak, aby se zde tento cíl žil jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života také jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života také jako cíl života zde, v tomto státním zřízení se těch, kdož zde také jsou lidmi, co staví také stav života do tohoto cíle se zde také postavit jako stav lidí, kde je tento stav lidí také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a tento cíl života je zde také nastaven do cíle ho zde také žít a také jím jít do tohoto cíleného stavění se k tomu, aby se zde také tento cíl žil jako cíl života tak, aby se jím řídili všichni lidé, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se také tímto cílením ustanovit jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl zde se také nastavit jako cíl života k tomu, aby ho zde také tito lidé žili do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života v zákonech také tohoto člověka, co zde je a také staví tyto zákony do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života k ostatním a také toto od ostatních požadovat a ne cíl tohoto cíle stavět jako cíl se zde ustanovit jako cíl těch, kdož ho zde také mohou postavit tak, že ruší zde tento cíl života do tohoto cíle se zde jen postavit za sebe a ne za druhé, neboť druzí mají to samé stavět u těch, kdož zde také mohou jít také cestou také se zde ustanovit jako jen ti, co vládnou mocí k tímto ustanovenému cíli ho zde také mít jako cíl sebe a ne cíl celku, kde je toto také ustanoveno k tomu, aby ho zde také mohli cílit k tomu, co je již také nedovolením se zde také tímto cílením tohoto cíle se zde také nastavit do tohoto cílení se k tomu, aby ho zde také mohli mít tak, jak zde také tímto cílením staví další a další lidé, k tomuto cíli ho zde také nastavit do zkázy na sobě samých a toto se zde také musí postavit do viditelného stavěného cíle se zde znova ustanovit jako cíl člověka, co je zde také ustanoven jako cíl života do kterého jdeme všichni s tímto nastavením se a také děním se do cíle tohoto cíle se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je cíl zde se také ustanovený a také postavený jako cíl zde se také postavit za tento cíl vesmírného zákona, kde je, také bude dodržen tento vesmírný zákon života zde, tedy se také nastavuje tento cíl zákona do tohoto cíle ho zde nejdříve nastavit písemným ustanovením se zde a tento písemný stav zde také bude rozšířen do tohoto cíle zde ho také žít podle tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle rozhodnutí se zde dle tohoto vesmírného zákona do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, také jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života to, co je cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také ustanoven jako cíl zde a také i jinde, ale také se zde tento cíl buduje jako cíl telepatické cesty k člověku, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno na cíl zde také zkoumat, ale ne cílením se zde nastavit a také nastavovat do tohoto cíle se zde postavit jako stav loutek, řízených do tohoto stavu myšlení ke zkáze svého žití, do kterého jsme vtaženi již na stavu anténního stavu tohoto stavu myšlení na stav vládnout zde také do tohoto cíle se zde také postavit jako cíl života, do kterého jsme se také narodili zde také proto, se sami tomuto vládnutí budeme mít cíl se zde také tímto cílením ustanovit jako stav lidí, kde je toto také nastaveno jako cíl života a ne již jako stav budující stav nežijících lidí a trosek, nastavených jedovatými a také nastavenými cestami jedů v potravinách, v jiných cestách a také těmito cestami jsme se zde ustanovili jako trosky, nastavené jen cílením na výdělek, cestami ušetřit na lidech a ne na stavěním se k tomuto cíli se zde ustanovit jako podnikající člen, co ze také nastavuje jen sebe k cestě výsledku zničení druhých k cestě se zde také nastavit jen sám a ne cíl se zde ustanovit jako ten, kdo zde také žije i pro ostatní tak,aby se jejich cílením ustanovit do tohoto cíle se zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle se zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života i pro ostatní cílené a stavěné členy, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je cíl života jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveném se do tohoto cíle ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl žít jako cíl života, do kterého se zde také musíme jít nastavit jako lidské bytosti, kterým není jedno, jak žijí ti, co se stali nastavenými troskami dle tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle se zde také již nastavit jen k sobě a ne k celku, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako to, co je již také postaveno do tohoto cíle se zde také mít takto, jako ti, co nevidí jen sebe, ale také toto dění se do tohoto cíle se zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je také cíl se zde ustanovit jako cíl života, kde je tento stav lidí také nastaven vesmírem k tomu, aby zde každý člen byl tím, kdo jistí stav celku a tento celek je také ten, kdo jej také musí ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, zde a také i jinde do tohoto cíleného stavění se k tomu, aby ho zde také tito členové vládnoucího stavu ustanovili k cíli se zde také postavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl žít zde jako člen cíleného stavu těch, kdož postavením se do čela se zde ustanovujícím způsobem nastavují do tohoto cíle se zde také nastavit jako cíl života do tohoto cíle se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života a také co je zde také ustanovením se tímto cílením se k tomu, kdo je již také to, co je již také ustanovením se to, co je již také stav životního cíle zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako již také cíl se zde také tímto cílením ustanovit do tohoto vládou také nastaveného cíle se zde také tímto cílením ustanovit jako stav lidí, kde je tento cíl života to, co je také zákon o stavu života pro zdejší lid a stát jako stav členů, kteří zde také mají žít jako cíl života to, co je již také společná cesta žitím jako cíl života, kde je tento cíl zákonem postavený a také nastavený cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života kde je toto také postaveno jako cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také ustanovením se to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl žít a také se dívat jak se tento cíl života žije v lidech, kde je toto také postaveno jako cíl života do kterého se zde také může dostat tento cíl života tak, jak zde také vidíme na základě nedostatku těch, co jsou zde nastaveni do cíle se zde ustanovit jako stav tímto nastavený jen k sobě a ne k těm, kdož zde také potřebují tento cíl dostavět jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, aby se zde tento cíl života stavěl jako cíl života a ne již jako stav tímto ustanovený jen do necitelného stavění se k tomu, jak vydělat na druhých a ne žít jako stav člena, co je zde také ustanoven jít cestou postavenou druhými k cíli se zde také zastavět jen dobrými cíli, na kterých jsme všichni závislými členy, co jsou ti, co jsou zde také nastaveni jen na to, co jsme sami sobě vlastními cestami a také i cestami cizích, nastavili k sobě jako celku národa, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je již také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je život a tak životní cíl zde se také ustanovený do tohoto cíle vesmírem, kde je toto také zákon života, kde je toto také ustanoveno jít touto cestou a také se zde ustanovit jako stav tímto postavený k cíli se zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života jako cíl života zde a také na cíli ho zde také mít k cíli ho zde také najít v cíli života zde k tomu, aby se zde vědomosti ustanovily do cíle žití a ne do cíle hyen k cíli zde okousat členy tak, jak zde také vidíme na cestách, kterými jde tento člen k ostatním členům a staví na tomto cíli se zde také technicky nastavené ty, co jsou členy stavu tohoto stavu lidí do cest se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a také se zde tento člen žijící již jako troska nastavuje k cíli žít jako otrok samotných těch, kdož jsou zde také ti podnikavostí nastavení do cíle zde jít cestou stavět tento cíl jen k sobě a ne k celku, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastavením se k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je stavěním členů k cíli života a ne k cíli žijících trosek z tohoto cíleného stavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo již také podnikavostí žije jen k sobě.

 

Toto je zde také cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíleného stavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven jako cíl se zde také ustanovit jako cíl člověka, co žije jako člen stavěného celku státu tohoto stavu také českého stavu, kde je toto také již dnes již také ustanoveno na cíl se zde postavit za toto území a také za členy zde také žijící do stavu českého stavu lidí, kde je tento český lid také ten, kdo je již také nastaven na cíl se zde také ustanovit jako ten, kdo je již také tento stavěním se člen stavu tohoto stavu planetární lidské společnosti, co zde tak žije jako stav lidí, kde je také návštěva to, co je cíl se domluvit na členech, kteří zde také budou ustanoveni jako žádoucí a stav tohoto stavu lidí se také myšlenkami nastavuje na cíl se zde postavit jako cíl člověka, co lže vlastnímu druhu k cíli ho zde také žít jako cíl člověka, co je zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také již i také nastaveno na cizí členy, zde již také postavené do tohoto cíle se zde také nastavit geneticky do tohoto podoby se také ustanoveného člena, který je ze také ten, kdo je již také ten, kdo již zde také nastavuje jen podobu a také se dívá, jak se tento stav lidí dívá jako ten, kdo  je již také nastaven do tohoto cíle se zde také viditelně postavit do tohoto cíle lhaní se k těm, kdož zde jsou tak těmi, co jim věří a staví na tomto cíli se zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl lidí také ustanoven jako cíl života, co je již také postaven jako cíl zde se také nastavit jako stav lidí, kde je tento cíl života zde se také ustanovením se do tohoto cíle se zde také umět vystavět k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již také nastaven do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je vlastně život v tomto cíli ho zde také ještě nepostaveném na cíl se zde také vidět jako cíl zde se tímto cílením se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života k těm, kdož zde také žijí jako cíleně nastavení lidé, kde je toto také ustanoveno na jiném principu, než je tento stav lidí zvyklý a tento cíl je zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života tak, jak mu také zde tímto vystavěním se k tomuto cíli života, také dáváno na vědomost to, co je zde také nemoc lidí, je zde také nastaveno do tohoto cíle se zde také ustanovit jako stav lidí, kde je toto také postaveno na cíleném stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také pokusem nastaveným k více lidem, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno do cíle ho zde také žít tak, jak se zde také tento cíl nebude zdát nikomu možný, ale toto lidstvo žije v nastaveném nájezdu těch, když zde se také postavili a toto myšlení se také do cíle ho zde také mít jako cíl zkázy na sobě samých, kde je toto tak odezva na tento cíl myšlení se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života kde je toto členy ustanovené žití také tím, kdo jej staví na základě postaveného cíle zde tento cíl mít jako cíl životně nastavené zkušenosti s cílením se také těch, kdož zde také vstupují do tohoto cíle zde žít jak člen tohoto i národa, kde je ale tento stav lidí také odlišnými jednotlivci, co jsou zde postaveni jako členové jako cílením se také do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíleného stavu také nedostavěných lidí, kde je toto lidem postavené cílené nastavené nemocí již také ustanovené žití to, co je cíl těch, kdož zde také vládnou cílenými metodami k tomu, aby se zde také tímto cílením ustanovili k lidem, kde je tento cíl lidí také nastaven jako cíl životně nemocných novými nemocemi, kde se vzaly, nikdo neví, jen se zde postavili ti, co zkoumají cíl života z hlediska výzkumu a také i vědecky to, co je již také postaveno na tomto základním postaveném cíli to, co je zkoumat také sebe jako cíl života, kde je toto také postaveno na zkušebním nastaveném cíli, co je zde také zase cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, co je lékař, který postavil cestu výzkumu a také neví, proč k tomuto cíli dostavěli se lidé, co jsou postaveni jako stav lidí, kde je tento cíl nemoci nastaven také z hlediska ustanoveného cíle zkoumat tento stav bytostí jinými bytostmi jako cíl se zde postavit k těmto lidem k cíli je postavit jako ty, co jsou nastaveni jako cíl se zde také ustanovit jako trosky, z důvodu také se ustanoveného cíle se jim vynutit do cíle ho zde také mít jako cíl pokusu na stavu těchto bytostně nastavených těch, kdož jsou zde ustanoveni jít cestou zkoumaných těch, kdož zde také vidí, že jsou cestou také ustanovenou jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, co je již také nastaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl výsledku jejich myšlení a tak vesmírného zákona, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl důkaznosti k těm, kdož jsou zde také zodpovědnostně nastaveni k cíli toto uvidět, toto tak žít a také se dívat jak zde tento stav lidí zápasí s nemocemi, které jsou zde také s úmyslem nastaveny, stávají se hrozbou ostatním a také se zde tento cíl lidí také staví do výzkumu, je zde také ustanovit jako cíl života k tomu, kdo je již také ten, kdo je neumí léčit, ale jen ustanovuje pokus je zde také mít tak jako tento stav lidí nastavený do tohoto cíle je zde léčit vědomostmi nastavenými zase jinak, také bytostně, ale na jiném postaveném cíli, zde toto léčit a ne toto ustanovit znova jako stav lidí, kde je tento stav lidí také nastaven na cestu se sám postavit za sebe jako za členy stavu tohoto státu, tohoto celku a také tohoto celku jako také planetární lidské společnosti, co zde také ale žije v nevědomosti, že zde také již existují členové, co se geneticky nastavují do tohoto podoby se stavěného cíle, který je zde také nastaven na odběr genetického materiálu, kde je toto také postaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl se zde ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl zde také vědět o tomto cíli se zde také nastavit do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl výzkumu těch, kdož zde také nájezdem staví to, co je cíl zde se postavit jen za sebe a také ne za tohoto člověka, kterého zde také zkoumají i s bolestí a s tímto cílem zde ustanovit jeho nemoc, kde je tento stav lidí také zatím nevyléčitelný, neboť neuznal toho, kdo je ten, kdo již zde také staví tento cíl života jako ten, kdo je nastaven již v každé církvi, ale není přijat jako ten, kdo již seslal tu pomoc, ale tento stav lidí ji neuznal viditelným způsobem, tak že zde žije jako stav nevědomého a staví stále na prosbách o cíl pomoci, že je zde tato pomoc již dávána, je stav zase těch, kdož ji zde také vidí, znají, slyší a také ji zde postavením se do tohoto cíle se zde také viditelným způsobem nastavují k cíli ho zde také dát k dostavění se do duchovního cítění, stavění a také vědomostně se dostavují do cest vidět důsledek dopadajícího stavu na tento stav lidí, kde je toto lidstvo také stavěno na mimozemské stavění na dvou rovinách, kde je také takto jedna rovina nastavena na cestu postavenou na nemocnost, také druhá rovina ji léčí a staví na nápravě těch, kdož jsou zde  postaveni již zde také onemocnět tak, že se neví, proč tato nemoc vznikla, proč je zde také ustanoveno na stavěný počet lidí tolik nemocných, kteří se zde také vidí jako stav těch, kdož neumí svůj stav řešit do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl lidí, kteří jsou závislí na stavu vědomostí těch, kdož postavili stav tohoto stavu nemoci do vidění jak přístroji, tak vědomostí nově nabytých stavěním stavu tohoto stavu lidstva do evoluce stavět tento cíl vědomostí do stavu vědomostí o stavu také jiné roviny, která se jim staví do tohoto cíle ho zde také žít jako stav odborníků, kteří vidí, co je tímto stavěním způsobeno tomuto člověku, ale neví, proč a jak tento stav řešit na úrovni duchovní, neboť tento stav lidstva je také postaven do stavění se k tomu, co je také tento cíl toto vědět z hlediska jen informačního, je tedy tento stav jen stavem tohoto stavu jako cíl zde se také rozhodnout jít cestou proč a také dále ustanovit to, co je cesta se zde také nastavit na cíl zde také poprosit stav tohoto stavu bytostí k tomu, aby se zde tento stav trosek mohl ustanovit do znova obnovení se jako stav člověka, co je zase tím člověkem, co se zde také může těšit ze zdraví, daného mu stavem odbornosti k cíli ho zde také mít jako cíl zde se také ustanovit jako cíl života, co je již také postaven jako cíl životně postavených těch, kdož zde také jsou lidmi, co zde také chtějí žít zdravě a také vidět stav žití do cíle ho zde také mít jako cíl těch, kdož jsou odbornostně vedeni k cestě tento cíl ustanovit jako cíl lékařů, kteří zde také vidí cíl stavět tento cíl jiných do cíle již zde také stavět tento cíl do cíle ho zde také ustanovit jako cíl proseb za ty, co jsou zde takto postiženi a stav vědomostí je nastavuje k cestě tomuto člověku postavit znova cíl život v jeho nastaveném stavu tohoto stavu trosky, co neumí jít cestou náprav sama, ale jen s dopomocí jiných a také i odbornosti k tomu, aby se zde také tímto cílením se znova dostavěla k cestě zdraví, co je dnes tím, kdo jej také nastavuje jen za peníze, ale ne z úcty k životu zde, co je již také toto cílené stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je také cílením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl životně ustanovených těch, kdož zde také postaví cestu proseb a také výsledku ustanoveného cíle, zde tomuto člověku pomoci jako člověku, co toto potřebuje, děkuje za tuto pomoc, tak jako tento lékař poděkuje také těm, kdož mu dají vědomosti o stavu tohoto stavu člověka, co je třeba vykonat k jeho uzdravení a bez nepřiměřených požadavků, neboť zde je toto na přísaze, že staví svoje vědomosti k tomu, aby je ustanovil jako cíl života k ostatním lidem a také k cíli je zde ustanovit do cíle života a jeho udržení jako život, tedy pomoci v případě chyb druhých a jejich náprava je v kompetenci těchto odborníků, co jsou zde také nastaveni jako cíl těch, kdož jsou zde proto, aby pomohli těm, kdož jsou postaveni nebo postiženi nemocemi, ale ne za peníze nebo za cíl zde ustanovit jen sbírku za to, co je již také ustanoveno jako tomuto cíli se zde postavit jen za tento cíl zde ustanovit také to, co je cíl duchovního ustanoveného cíle, zde nastavit tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl života to, co je již také postaveno jako cíl života, kde je tento cíl života také ten, kdo jej také cílením staví jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života do cíle ho zde také mít jako péči o stav toho, kdo je již ten, kdo je nemohoucí a také nastaven do cíle již zde nastavit jen cíl dožít v této nemoci, kterou nedokáží lékaři vyléčit a jen nastavují cíl ji zde také nastavit velkým množstvím léků, k jejich nastaveným vědomostem o stavu tohoto stavu lidí, kteří jsou zde také lidmi jako oni a jsou stavem také odpovědně postavených těch, kdož zde staví na rodině, staví na cíli zde také mít cíl života jako člověk, co chce také žít jako člověk, ale zde se jedná o cíl nastavit zde také jiný model tohoto stavu lidí k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je již také ustanoven k cestě tomuto cíli také dostavět to duchovní nastavení se k cíli ho zde také žít jak cíl života, kde je toto také stanoveno jako cíl života a také se tento cíl života žije zde v této podobě, jako cíl života, co je již také postaven na tomto základním ustanoveném cíli, ho zde také žít jako ti, co jsou těmi, kdož jsou také ustanoveni jako cíl zde se také postavit jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života co je život sám. Mít ho, je také tento cíl zde také postavit tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl života, který je zde také postaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je také cílením se k tomu, aby ho zde také tímto cílením se také tento cíl lidí uznal, pochopil a také mu porozuměl z hlediska duchovně postavených těch, kdož zde také jsou cílením se také do cíle ho zde také tímto cílením se zde do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl odpovědi do tohoto cíle se zde také tímto cílením se zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cíl života také do duchovního ustanovení se také tímto vědecky postavenými cíli zde se tímto cílením duchovní vědy, co je také nastavena do cíle mnoha podob, kde je toto také ustanoveno na cíl zde budovat na dvou rovinách, kde je tento cíl se zde také nastaven na magické ustanovené síly, kterými zde také žijí lidé a staví na tomto cíli ho zde také žít jako cíl života, co je cíleným a také nastavením se k tomu, kdo je již také tento cílením se ustanovený člen se také tímto cílem nastavit do tohoto cíle se zde ustanovit do bílé magie, neboť toto je také rovina na které se zde tento cíl staví do cíle ho zde také žít jako cíl roviny dobra pro toho, kdo již zde také žije v cíli se dovědět budoucnost, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle bílé magie a stavět toto je také cíl vědomostí o tomto cíli se zde také postavit za toto dovědět se dříve než bude také pozdě o stavu tohoto stavu nemocí, které zde jsou ustanoveny k cíli duchovně vzrůst k tomu, aby zde také tento stav lidí uznal, že zde v tomto vesmíru jsou bytosti, které jsou zde také nastaveny jít cestou zde postavit tohoto člověka do cest, kterými jde také toto lidstvo a také staví na tajnosti o tomto cíli se zde také postavit za toho, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven již jen jako troska, kterou lze také ustanovit jako cíl života, kterým zde také tento cíleně ustanovený stav lidí půjde a také ustanovuje tento cíl duchovním cílením se k tomu, co je již také to, co je již také postaveno do cíle ho zde také žít tak, jak bude také ukazován k cíli ho zde také ustanovit jako cíl nemocí, které lze vyléčit, ale s také cílením se k duchovnímu cíli, ho zde také postavit zdarma a také za odměnu, co je daná k cíli ho zde také mít jako cíl stavět celek, kdo může dá, kdo nemůže, postaví také cestu vědomostí a stavu také zase jindy nebo tak, aby se zde ustanovilo cílené stavění za to, co je zde také nerovnovážný stav tohoto stavu lidí, kde je toto také ustanoveno na cíl se zde ustanovit jako cíl života, co je již také ten, kdo je již také nastaven na cíl se zde také vidět jako cíl zde žít jako člověk, co je ochráněn stavem duchovně uvědomělých těch, kdož zde také postaví tento cíl do cíle ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl životně ustanovených těch, kdož jsou zde tak ustanoveni jako cílení stavění ti, co zde také umí jít cestou tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a ne již jako stav tohoto stavu, kde je tento stav lidí také ustanoven jen trvat na cíl změn k sobě a ne k druhým, tedy je ustanovit také tím cílením se k cíli života zde a také i jinde. 

 

Tomuto cíli se tento cíl znamenitým způsobem nastavuje jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cílení se k tomu, jak zde také budeme moudře rozhodovat, bude se tento cíl viditelnit jako cíl života, kde je toto také nastaveno na cíl se zde také hodnotit jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také znát jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cílení se tak, jak zde také budeme mít moudře se nastavením se to, co jsme se také naučili od tímto ustanoveného životního zkušenostmi nastaveného života, který je zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kterým jdeme všichni a stavíme ho zde také i pro ty, co jsou zde také navedeni i týmem odborníků, kteří zde také s nastavenými znalostmi ne vždy dobře zachází, ale toto se zde také nastavuje jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, který je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako moudrost ke stavu tohoto stavu lidí, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle se zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kterým jdeme všichni a také ne všichni ho zde také uznáváme k druhým jako ti, co dnes žijí nad poměry nad ostatními, zabírají jim toto nastavení se k tomu, aby se zde také rozmohl hyenismus těch, kdož zde také ustanovují cíl trhu a toto je také největší potíž v tomto cíleném stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také ten, kdo jej také nastavuje a staví dále do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako ten, kdo již staví na pádu celku, i sebe a také se dívá na konec svého cíle, neboť zde je toto také nastaveno do tohoto cíle jako cíl demokratického socialismu, zde je toto také nastaveno jako cíl se zde také ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl žijících a také nežijících lidí, kde je toto také ustanovením se k tomuto cíli to, co je již také to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života také nastavený cíl nežijících trosek lidí, kde je toto také ustanovením se k tomu, co je již také to, co je již také ustanoveno k cestě míru v tomto cíleném stavění se k těm, kdož jsou již starší a také již tímto životem prošli do cíle ho zde také žít jako cílení stavění lidé, kteří zde nemají s kým promluvit, ale také se dívají na tento cíl života také trochu jinak, než když jim bylo dvacet let a mohli se dívat tak, jak jim také pomohli ti, kdož jsou dnes také rodiči a ustanovením se také do cest stáří se tímto cílením ustanovují k cestě života ještě za života svých dětí, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kterou zde tento stav lidí musí postavit také stáří ke stáří a stavět celou lidskou společnost do stavu, kde je také tento člověk starý již také ještě člověk, co potřebuje mluvit o něčem, co bylo a také co bude až tu nebude. Ale toto je také cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanoveno jako cíl zde se také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, co je život starých a také i nemohoucích, kteří očekávají to, co je starost o ně, ale také toto je cíl tohoto dopisu, neboť zde je tento cíl člověka také dneškem rozhádaný a nastavovaný s úmyslem se rozhádat do cíle se zde stát loutkou, co je nastavena takto, ale také toto je cíl zde postavit tento cíl do cíle ho zde také mít jako důkaz o stavění vědy do tohoto cíle se hádat s tímto člověkem, který žije a staví na rozdílnosti jako ten, kdo jej také chce žít a také se prosadit na úkor druhých, své rodiny a také ostatních, kteří jsou zde také těmi, kdož jsou zde také nastaveni jako cíl života, co je vlastně nežijící člen, kde je toto také ustanovením se k cíli stavět zde zkázu na těch, kdož zde drželi rodinu a staví dále na cíli zde žít a také zde mít to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanovením se to, co je již také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se to, co je již také ustanoveno jako cíl života, co je již také postaven jako cíl života, co je již také nastaven jako cíl života a co je již také ustanovením se také toto nastavení se k tomuto cíli ho zde tak mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života k tomuto cíli ho zde také žít takto, jako člen, co žije a má k tomu postavený cíl k ostatním, kde je toto také nastavením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také postaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se to, co je již také postaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, co je život a co je také stav rozumného stavění i ostatních k tomu, aby zde také viděli, že i oni budou jednou staří a budou mít moudrostí také stavěné cílení se znovu nastavit k cestě si popovídat o životě z hlediska jiného výtvoru života, kde je toto také věcí jak ostatních v tomto městě, v tomto státě a také v tomto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také ustanovením se do cíle se zde nastavit místně do cíle sestavit ty, co zde jsou staří do skupiny, kde je toto také postaveno jako cíl se zde také nastavit do klubů a nastavit toto do cíle ho zde také žít jako cíl pro ně stavět jako ty, co zde jsou a také co budují tento cíl do cíle ho zde také žít jako již ten, kdo již také hledá tu pomoc a staví tento cíl do cíle ho zde také mít jako cíl života, zde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života ten, kdo již zde také musí žít jako člen stavěného celku do tohoto cíle se zde také vzdát svého cíle a zde je tento cíl ustanoven na cestu, kterou lze a také ustanovit do tohoto cíle se zde ustanovit jako ti, co zde také musí mít cit k těmto starým, i když jim nastavují jen to, co je služba k životu, neboť již zde je toto také ustanovením se k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl již také mnohokrát i opakován, je zde tedy děj života a tento děj se stále opakuje a toto lidské společenství je nutností ho prožít také jako cíl života, kde je také to, co je úcta k životu tím, kdo ji také zde musí mít jako stav člověka, co zde také jednou bude starý a také se dívat, jak slábne a také se dívat, kde je tento cíl ve stavu ztratit partnera či partnerku, ale také cit je citovým ustanoveným cílením se k tomu, co je také nastavení se do cíle se zde také ustanovit jako cíl skupin, kde je toto také ustanovením se také do cíle se zde také mít jako cíl zde se také nastavit do tohoto cíle se zde ustanovit jako cíl života, kde je toto také samozřejmostí, že se pomůže starým, nemohoucím a také důchodem nastavenými tak, jak zde také tímto stavíme do nedostavěného systému, který již také zde žije do cíle hyenismu ke stavu lidí, kde je toto také nastavením se k cíli zkušebních stavěných cest jinde, kde je toto jinde ale také trh a jiné nastavené podmínky k životu, kterými nelze také stejným způsobem jít, ale toto lidstvím ustanovené členství je stav, kde je tento stav lidí také ustanoven jako ten, kdo již zde také musí cíl svého života dát svým členům k cíli je zde ustanovit jako členy i za stáří a umožnit jim žít ještě dále a ustanovit svůj život tak, jak mu staví také vesmírný zákon o stavu tohoto stavu lidí v tomto cíli se zde také nastavit jako cíl životně nastavených těch, kdož zde také nastavují tento cíl do cíle ho zde také ustanovit jako cíl žijících lidí, kde je toto také postaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se také nastavit jako lidi k lidem a ne jako lidi ke zvířatům, kde je starý člen také ještě člen, kde je toto také nastaveno na potíže a stavět toto do cíle zde nemít pro tento stav lidí peníze, pomůcky nebo služby tak, jak by se mohli mít po dostavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven na cestu slábnutí organizmu, je toto společenství stavěno jako cíl zde nastavit necitelnost k těmto členům, kde je toto také pád společenství těch, kdož zde nastavují cíl do cíle stavět cíl života jako cíl sebe, když nám pomohli rodiče a také společenství těch, když zde také tvoří stát. Je zde také povinností se zde zastat těch nemohoucích, nemocných, slabých a také nastavených na cíl nemocných nevyléčitelně, neboť jejich život je nastaven na cestu jen přežívat za pomocí léků a také stavu těch, kdož jsou zde určeni jako ti, co jsou těmi, kdož jsou odborníci a také manuální pracovníci k tomu, co je již také to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, také do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je cílením se k tomu, aby ho zde také tímto cílením se tento cíl žili i ostatní do stavěného cíle se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde žít do cíle již zde také mít tento cíl se postarat o své členy, co zde postavují stáří a nemohou tolik jako dříve, ale také sami chtějí jít cestou života, co je život jako člen s pomalejším rytmem a také se dívat, jak se zde tomuto členu dává stav pomoci k tomu, aby mohl jít životem jako člen člověka, tedy mu dávat zdarma to, co potřebuje jen málo, jízdu po městě, bez poplatků a také bez toho, co je dříve ustanoveno jako cesta se zastavět cílením se k tomu, aby se poplatek nastavil jako cíl postaveného daňového stavění k cestě, která je zde také nastavena na každou věc a maličkost, ale zbytečnými nastavenými cíli se již tento cíl staví do cíle již zde nastavit tento cíl jako cíl zkázy na těch, když zde také nastavují i jiný model věku, ale toto je také cíl života, kde je tento stav lidí necitelností k sobě ustanoven jako ten, kdo je již také ten, kdo je již také postaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života ke všem členům, kde je toto také nastaveno jako cíl života, do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl životně postavených také do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života také to, co je již také postaveno k cestě zde dávat zdarma to, co je třeba k slabým, nemocným nebo nemohoucím k cíli je zde také motivovat k životu jako cestě jít životem ještě dále, někdo je větší optimisticky nastaveným členem, co s potížemi ale v radosti staví sebe, ale také je tento cíl života to, co je již také ustanoveno do tohoto cíle se zde také nastavit jako cíl života, kde je také tento člen nastavený na zemřelé děti a to bolí moc ve stáří. I těmto lidem pomoci a stavět i pro ně cíl života, kde je tento cíl života také v cíli jim vyhovět a také nastavit tento cíl do cíle je zde také motivovat k cíli života, kde je tento cíl motivace je zvát, jim dávat a také jim povídat, promítat, číst a také je zvát do divadla, do kina, na výlety, dávat jim cíl učit se, tvořit nebo něco dělat pro ostatní, ale také jim dávat kus sebe jako toho, co je člověk a také ví, co je třeba k osamocenému členu jako tomu, co je zde také postaven jako ten, kdo je již ještě člen a také chce sám jít cestou k člověku, co je třeba vycítit, kdy je třeba jít domů a kdy je třeba dát tomuto člověku to, co je stav přátelství, kde je také tento cíl nastaven na odpočinek a také na cestu zde toto vědět, dávat toto k cestě společného cílení se tak, jak zde také může ten trochu mladší, také i ten, kdo toto může vykonávat jako profesi, také člen co je odborník a staví také toto do tohoto cíle ho zde také žít s tímto členem, stavět s ním, starat se o něj a stavět do tohoto cíle se také s odměnou, neboť toto je stavění a také stav zapojení se do cíle zde toto udělat navíc a toto je také cíl zde se tímto ustanovený v tomto cílením stavění se také jako ti, co neumí žít jako člověk citově nastavený k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta života, kde je toto také život v nastaveném cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je cílením se také jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života zde a také i jinde, ale také se zde tímto stavěním žije jako cíl života k tomu, aby zde také lékaři postavili cíl zde nastavit těmto členům stav péče k tomu, aby je nastavujícím způsobem motivovali k cestě žít a také mít zájem o cíl života, tedy jak lékař, tak sestry a také ti, co jim nastavují již také to, co je člověk člověku člověkem, kde je toto také i cizí nastavení, kde je také tento stav lidí zastavěn na cestě hamounství a necitelnosti k vlastním rodičům, k vlastním dětem a také mnohdy k cestě zde se také znát jen dle vidění a také si pomáhat jako cíl života, co je život v členství člověka k člověku. Systém toto nastavuje již jen za peníze, ale také nepřiměřenost požadavků v téměř každé profesi je stav potíží, kde je toto také ustanovené, se k tomu, co je již také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života to, co je již také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, to, co je již také ustanovením se také do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je již také ustanovením se to, co je již také ustanovením se také do tohoto cíle se zde nastavit jako cíl života, tímto nastavením se také do tohoto cíle se zde zapojit do procesu života jako ten, kdo je již člen a také ještě člověk, co nesmí mít nepřiměřené požadavky, tedy změna systému je nutností a stavět toto je také cíl profese, kde je tento cíl ustanoven jako cíl života, co je již také toto životní zkušenostní cílení se do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do cíle se zde také zamýšlet nad stavem cíle, kde je toto také ustanovením se do cíle pokusů o cíl změnit tento cíl stavět znova to, co je člověk jako člověk a jeho život je vlastně životem ostatních, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cíl života, co je již také postaven jako cesta do cíle ho zde tak mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta cílit tímto stavěním do cíle ho zde také mít jako cíl života a také ho nastavit jako cíl životně se ustanoveného člena, kde je toto také postaveno jako cíl žijících lidí, co staví na žijících lidech to, co je již také postaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je již také postaven jako cíl života a také se dívá na tento stav modelu jen do trhu a utrhnout od huby těm, kdož zde také nastavují tento cíl jako ti, co jsou slabí a nemohoucí jako stav tímto nastavený do hyen k těmto cíleným stavěním se také k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven jako ten, kdo již staví do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, na kterou je již také toto cílení se také nastaveno do tohoto cílení se tak, jak mu také budeme žít jako stav lidí, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je život jako cíl života, co je stav lidí k těmto cíleně se také ustanovením se těm, co zde také žili jako mladí a staví dále na cestě stáří, tedy neustálý proces života, kde je toto také nastaveno na děj, kde je dějem stavět toto dále jako cíl života stále a nastavit toto do cíle se zde postavit za každého svého člena, až dokonce jeho cíle v tomto životě, kde je také toto nastaveno na úklid a toto je také cíl zde si vzpomenout, ale také nastavit tento cíl do rodokmenu a stavět tento cíl života k cíli ho zde také mít jako cíl života, co je cílením se také nastaven jako cíl života, co je také nastaven do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a ne již také jako cíl nežijících trosek, kde je toto také dostavěno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je nežijící stav lidí, nenastavený na úctu k životu jak sebe, tak druhých, tak také ostatních členů svého státu, kde je toto také postaveno jako cíl života, co je život a také cíl stavět tento cíl do duchovního ustanoveného cíle, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života a tak kde je toto také ustanovením se k tomu, kdo je již také ten, kdo již zde také musí jít cestou stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl člověka, co je člověk k druhému člověku a ne ten, kdo již neumí již cestou jinak, než na základě hamouna a stavět tento cíl do zkázy na životech i ostatních v tomto celku, co je stavěn jako cíl života, do kterého je zde také toto stavění se cíl zde ustanovit model lidské společnosti jako cíl života, kde je toto také ustanoveno již na cíl duchovního cíle, kde je toto také dostavěno již jinde a tento stav života je stav zkázy a také utrpení z nerozumu, nastaveného těmi, kdož vidí to, co je vědomost o stavu druhých, jejich sledování a stavění jejich cíle do cíle je ustanovit jako stav trosek s úmyslem je potopit, nastavit jen sebe a také je sledovat na stavu jen sledování a pak je potopit s úmyslem na nich jen vydělat peníze a nebo jim vzít vše, co si poctivě zasloužili, neboť nepřiměřeností se zde ustanovují cesty zničení se nebo stavu také pomluv, stavu také krádeží a také rozbíjení toho, co je ustanoveno jen na cestu postavenou do cíle ji zde také žít jako cíl života, co je hamoun, co okradl, co ustanovil cíl života jen k sobě a měl jen sám sebe rád a staví do stavu jen sebe a nastavuje zkázu k celku, k druhým, také i k sobě, neboť i zde také po něj platí zákon vesmíru, kde je toto také ustanoveno k cíli zde postavit karmu k cíli ji zde také žít jako cíl života tak, jak zde také bude ustanovena do tohoto cíle se jí nastavit jako cíl státu, jako cíl i jednotlivce, do kterého jde také cesta vesmíru jako cíleného stavu zodpovědného člena, co již žije tak, jak mu také bude tento vesmír odpovídat jeho nastavením se k cestě života příštího a také se dívat, jak zde tento cíl života žije tento další inkarnační stav těch, kdož se zde také staví na dotaz o jejich cíli v minulosti. Je zde také toto nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života zde, dnes a také v příštím inkarnačním cíli, co je také nastaven na cíl zde se také ustanovit jako ten, kdo již také musí odčinit stav života z minulosti, a tedy i jako ten, kdo je nastaven jako cíl nemocného, při určeném cíli ho zde také žít jako cíl života, co je již také dnes ještě ten, kdo jej staví do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cílením se do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do cíle ho zde také ustanovit jako člen, co je stavěn na cestě větší skromnosti, tedy nebude mít znalosti z předešlého života, ale stavět také bude co jen ten obyčejný člen, který nebude umět více a také bude závislý na dnes těch, kdož tady dnes nastavují svoje velké vědomosti k cestě sledování ostatních, jejich zkáze a také k jejich odebírání jejich majetku z důvodu jejich nepřiměřených požadavků, kde je toto také nastaveno jako cíl života zde a také i výuka, kde je toto také nastaveno jako příklad, ale jako také cíl zde vidět, že tento cíl žije jako cíl života tak, jak mu také budeme muset vidět tento cíl do cíle ho zde také vidět do člověka, co již zde také je ten, kdo nechápe stav tohoto stavu a neumí nebo neví tolik, co je již také ustanoven jako cíl se zde ustanovit jako člen, co buď pomůže nebo co poškodí, ale také podle tohoto stavění dostaví svůj osud zde jako ten, kdo již také toto ví a staví do tohoto cíle se zde také ustanovit jako ten, kdo již zde také vidí, co je a také co znamená tento cíl života, do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, co je také život ke všem zde členům, ale také k starým a postiženým nemocí, tělesně, myšlenkově, ale toto se také zde nastavuje k cestě dobrého a nastaveného cíle zde tímto cílením se zde také ustanovit jako cit a také soucit ke členu takto ustanovenému, tedy také tento hamoun může v příštím životě postavit toto jako ten, kdo je závislý na těch, kdož mu nastavují také to, co on nastavil zde v minulosti jako ten, kdo škodil, ustanovil hyenismus, zradil rodinu, nastavil utrpení hrůzného činu a také se díval, jak ostatní trpí a nepomohl dále dát to, co mohl.

 

Tady jsme lidi, co zde také trvale již nastavují tento cíl do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života dáván dle tohoto postaveného cíle do cíle se zde také žít jako ti, co zde také mají a též musí umět rozhodnout ve prospěch celku také na základě postaveného cíleného stavění se k tomu, aby již zde také tento stav lidí postavil cíl života jako cíl života a ne jako již nedostavěný člen, co nemá na cílení se stavu tohoto stavu těch, kdož zde také jsou ti, co jsou a také jsou nastaveni jako více vědomostmi postavení a staví se zde také ale stav více uvědomělostní si stav, co je stavem zodpovědnosti za ty, co znají méně a jejich mysl je nastavena na cíl se zde také ustanovit jako stav tímto nastavený do příčiny, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, aby se ho zdejší lidé také dostavěli a nastavili budoucnost do cíle sebe a i ostatních tak, aby zde tento stav lidí nastavujícím způsobem nastavil členy do cíle žití jako člen, co je stavěn celkem, tedy i jednotlivci, do cíle zde také mít cíl života, co je cíleným a také zodpovědným cílem se zde také těch, co chtějí jít cestou vedení, řízení a stavění také rozhodnutí k sobě, co je to, co je již také ustanoveno k cestě i celku, neboť chtít být zvolen, je stav cesty, kterou lze také jít modalitami, co jsou zde také ustanoveny, dostavěny, dotlačeny, také vymodelovány jinými lidmi a tento stav lidí tomuto cíli nerozumí a také již nastavuje jen cíl hamouna, co zde také buduje jen cíl nežijících trosek na stavu rozprodeje tohoto jejich území, majetku a také nastavená cílená cesta k cizím, je také cesta, co je již dnes postavená na základě hamounského myšlení na více a více toho, co je dnes také věcí společnou a veřejnou, tedy jsme ti, co jsme také sobci k ostatním, tak aby se zde také tento cíl života prosadil do cíle ho zde také žít tak, jak mu budeme také všichni říkat zákon trhu, kde je toto tržní hospodaření ale také převráceno na cíl, kde je tento cíl nastaven na podvod na druhých a ne na cíl, budeme se objednávat a také tuto objednávku ustanovíme do cíle ji ustanovit, nastavit a také ji chtít mít jako cíl života, co je cíl života dnes, zítra, v budoucnosti, ale stále za stejných podmínek, kde je toto také věcí nastavenou na různý model tohoto stavu lidí, ale také jsme lidi, co se zde také mají domluvit o cíli zde směnou nebo výměnou ustanovit stav tohoto stavu přijatelným pro celý národ, pro jednotlivce i pro skupinu lidí, kteří zde jistí celek v jiném přístupu vědomostí, znalostí a také jiném přístupu k cestě, neboť technicky lze objednat všem, nebo i k tomuto cíli se jistotami nastavit jako cíl tohoto cíle, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, zde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života a také jsme lidi, kteří zde také mají cíl žít jako cíl života, kde je jistota a také kde je cíl žít jako cíl života co je život sám a tento stav lidí také musí umět ustanovit svoje požadavky na mírnou hospodářstvím nastavenou cestu, kde je toto také postaveno do kraje a do cest horních, kde je tento cíl nastaven na jistotu všem a také ne všichni tomuto cíli budou zde také chtít stejným přístupem jít ve stejnou dobu, na stejném základě a také na cíli již zde toto také ustanovit do rodiny, k dětem nebo k partnerství, co je stav také dárků a také dalších cest potřeb, kde je také návštěva a také stav tímto ustanovený do tohoto cíle tím, kdo jej staví na základě viditelných stavěných cest, kterými můžeme mít po celý rok to, co potřebujeme jako stav lidí k cíli ho zde také již nastavit do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je život jako dle letáků, které dostáváme a vynucují si stav tohoto stavu také na základě reklamy, kde je nepravdivost to, co je již také známo většině lidí, ale stav těch, kdož tomuto věří, že jim to pomůže v nastaveném cíli jejich, je mylným postavením se k lidem, neboť zde platí stav jednotlivce, co žádá, do kterého lze postavit také jeho cíl a také se mu staví to, co je jeho cíl života, kde je toto také postaveno do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také roznastavením se tak, aby zde vždy bylo pro většinu, ale také s rezervou, aby zde toto stavění se tímto způsobem nastavilo celou společnost státu, ale také jistota je cíl, kde je tento cíl také v nastaveném cíli tento cíl mít a také ho vyhodnotit jako cíl ustanovit také cíl spotřeby včas a také ne v cíli dávat lhůtu k cestě shnilého jako toho stavěného na čerstvé. Lhát lidem je cíl těch, kdož zde staví cíl jen sebe, ale také se bojí jít do cest, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je jistotami ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl nežijících strachem se nastavených těch, kdož zde jistotami od ostatních a nejištěním těchto ostatních, požadují jistoty, kde je tento cíl vynucením do cíle většího množství, aby zde toto lidstvo nastavilo jen větší cíl své spotřeby do úmyslu se postavit do neustálé většiny, co žije jen výrobou zmetků, ale také se zde bojí o cíl svého života, kde je toto také postaveno jako cíl základu, kde je trh tím, kdo jej ovládá svými myšlenkami do zkázy tak, jak to již také vidí mnozí lidé, kde je toto na stavěném myšlení se do přístupu jídla, ostatních potřeb a také stavu tohoto stavu lidí, kde je tento stav lidí také rozumným člověkem, kde je žádost jen to, co je stav spotřeby a ne cíl čím více, tím levněji, také stav tohoto stavu je cíl zkázy na lidech, kde je toto také ustanoveno na cíl zde nemít jistotu na cesty, kde je toto také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak jsme zvyklí od malička, mít a nastavit jen to, co je skutečná potřeba a ne stav donucování se do cest hodně a za malou cenu. Toto je nastavením se k cíli obžerství a hrnutím se k cestě tlustých lidí a také i zvířat, ale toto je stav myšlení a také tohoto cíle se ho také dočkat jako cíl života, kde je tento cíl skončeným cílením se k cíli nemoci, k cíli nastaveného zdroje nastavených nedostatků, kde je toto také hodnoceno jako cíl kobylek, kde je vrhnou na to, co je v akci a toto je také cíl nedostatku, kde je toto také ustanoveno jen na jistotu toho, kdo zde také chce žít jako ten, kdo je jistotami nastaven z celku, ale není povinností zde tento stav jistit k nim, ale toto je zde také to, co je zkáza na lidech, kde je jednotlivec nastaven na živořící trosku, kde nemá stav tohoto stavu to, co je již také jistota, že bude zítra, že bude za to, co je stav také mála k tomu, kdo je jen sám, ale také přístup je stavem zkázy k tomu, co samotným členem, neboť potřebuje málo a stav tohoto stavu mu nestaví život, ale stav nedostatku v dostatku velkým ustanoveným lidem, kde je cíl mít velkou rodinu a nastavit vetší spotřebu. Děti odrostou a také rodiče zůstanou sami a toto společenství nutí další generaci k tomu, aby se zde ustanovili jako stav těch, co žijí zase jen velikostí a ne cílením stavět to samé zase méně, případně dát dětem, ale také děti nechtějí jít stavěním stejného cíle jako rodiče, ale také stav rodičů je stav těch, co rádi dají k tomu, aby děti mohli a měli k životu to, co je jejich také naděje, až nebudou moci a tento stav děje je cíl života, co je cíl žít jako cíl lidí a ne již jako cíl trosek, ustanovených jen stavět velký a dlouhý objem všeho, co je zde také ustanoveno jako cíl života k celku, co je však to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto tak postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je již také nastaven  jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je cíl zkázy na lidech a také na tom, kdo tento stav myslí a také ho chce žít. Mysleme na budoucnost, na děj, co je dějem lidí a také větší cíl je také to, co je jistotami ustanovený cíl, kde je jistota jen v jistotě a ne v cíli ho zde nastavit jen k sobě a ne k celku, co je cíl zde jistotami ustanovený více nastavením se tak, jak zde také více lidí více umí, zvládne, postaví, opraví, napraví a také vyrobí tolik, aby se toto nastavilo do cíle spotřeby v čerstvém a ne v konzervování toho, co je již také denní spotřeba v celku, ale stav tohoto stavu je cíl zkázy na lidech, kde je tento konzervant také příčina nedostatku myšlení na zdraví a toto zdraví činí tohoto člověka také nastaveným na cíl zde postavit rezistenci na to, co je stav jednoduchých nemocí, ale stav bacilů je postaven k cestě se rychle množit a stavět to, co je znova ustanoveno vesmírným zákonem života, také hmota musí být do určité doby spotřebována, jinak ji postaví bakterie do rozkladu a toto je také nastaveno na cíl zde i konzervované a postavené do chemie, již nastavující vesmírný zákon také staví do rozkladu a stavu bakterií, které zde jistí stav hmoty do tohoto stavu lidí, kde je také živá hmota to, co je cíl se zde také ustanovit jako cíl živých lidí, kde je tento cíl nastaven již na čerstvé, jinak dojde k cestě postavené jako cíl rozkladu hmoty i živé do cest nastavených do objemu tohoto objemu dat a také hmoty v celku se také zde nastaveným do tohoto cíle se zde také tímto jistit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je život a také jeho ochrana proti nadměrnému plýtvání, nadměrnému vystavění se k cíli tomuto cíli se nechat postavit jako stav nerozumných lidí, kde je tento stav nerozumu to, co je již také to, co je již také postaveno jako cíl života, kde je také konzerva to, co je stav spotřeby do určité doby a toto lidstvo tento cíl porušuje jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života to, co je již také postaveno do cíle ho zde také žít jako jen v nastaveném cíli ho zde zastavět chemií, konzervovat touto cestou je cíl hazardu se životy a také toto způsobuje rezistenci ostatních živých cest k cestě se zde nastavit jako cesta toho, kdo je již také ten vesmírný zákon o hmotě, kde je toto také postaveno na cíl zde hospodařit s cílením se do cest také spotřeby a také hmotných statků, co vydrží a stav tohoto stavu je zde také nastavuje do cest jak vyhazování, když mohou ještě sloužit, ale také se zde tímto stavěním nastavuje tento stav mořem jako odpadkovým košem, opět hazard k cíli zde nastavit jen cíl humusu, odpadu a stavu nečistého prostoru, kde je toto také nastaveno na cesty k přemýšlení se nad stavěním cest, kde je toto také již částečně vyřešeno na technologiích, kde je rozložitelnost to, co je také cíl se zde ale tímto řešením připravit o cestu ochrany tohoto cíleného stavu toho, co je třeba uchránit před počasím, před prachem a také i před stavem napadení tím, co je v nostadostním ustanoveném cílení se do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je již také nastaven vesmírným zákonem, kde je toto také ustanoveno k cestě se zde také žít jako cíl vědět, co je třeba uchránit, co je třeba rozložit a také co je třeba nastavit tak, jak bylo zvykem k cíli ho zde trochu změnit a použít stav tohoto stavu zase ke znova spotřebě, kde je tento stav lidí také ustanoven jako cíl života, kde je toto také nastaveno do cíle tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je také poznání vesmírného zákona to, co je stav života a také jeho pochopení správným přístupem je také tento cíl se zde ustanovit jako cíl života, kde je toto lidstvo také nastaveno na velké vystavování se hrozeb malých živých organizmů, co jsou také nastavením tohoto vesmíru k cestě rozložit hmotu nebo ji postaveným cílením zrecyklovat znova na použití trochu jinak, v jiné formě, nebo také postavit ustanovení se k tomu, aby se zde také tento stav lidí postavil za cestu znova vyrobit, znova použít a také myslet na stav obrany, ochrany a také cest dalších, kterými zde je také třeba udržet tento život jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta porozumění cílit k cestě života a ne k cíli cest hrozeb atomu, genetiky a také i chemie a také frekvencí k cestě zničit tento cíl života do vazeb, které zde tento stav lidstva zatím neumí postavit, nebude mu zatím dáno toto vědět a také tento cíl je zde také cílením se k tomu, kdo je i také ten, kdo již zde také bude veden do duchovního ustanoveného cíle, aby zde také postavil cíl cest do cíle je zde také mít jako cíl života, kde je souvislost také vesmírný zákon, kde je třeba ho pochopit a také najít cestu k jeho ustanovení se tak, jak zde také bude pozvolna tento stav lidí naveden a také ustanoven jako cesta, kde je toto také postaveno do výuky, kde je tento stav lidí v úctě a v pokoře k životu také tímto vesmírným zákonem postaven jako stav toho, kdo je živým organizmem a také bude ustanoven v prach a toto je také cíl se zde tímto zabývat na duchovním cíli, co je stavěním se do cíleného stavění k tomu, kdo je již také nastaven jako cíl života, co je již také napadán stavěnými organizmy malých rozměrů, vnucenými do genů a nastavenými jako cesty tak, aby se zde tímto cílením se také věda ustanovila do porozumění se tak, aby zde modifikací nastavující změnu, se také nastavila do cest opravy vesmírem nebo jinými dokonalejšími organizmy, kde je toto také ustanoveno do cest porozumět tento stav postavený do tohoto cíleného stavu vesmírného zákona, který je zde také viditelně postaven, viditelně popsán a také nastaven do cíle se ho také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl výuky k cíli zde také mít život a ne mít zkázu v genetickém modelování toho, co je již také ustanoveno do tohoto cíle, se zde také viditelně postavit do zkázy na tomto cíli, zde se také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a ne jako cíl nežijících trosek z genetického modelování a stavu také jiných organizmů, co jsou zde také ustanoveny k cestě života, ale také k jeho ukončení a také k jeho dostavění se jako toho, co je také v jiné podobě a také se dívá jak zde tento vesmír buduje stav toho, co je zde také ustanoveno k cestě života zde, jinde a také na této planetě zemi, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, co je cíl života také v jiných stavěných modelech, co jsou zde také modelem života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, do kterého jsme také nastaveni a také ustanoveni jako ti, co zde jsou tím, kdo je již také ten, kdo již zde také může ustanovit stav života jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je již také ustanovením se k tomu, kdo je již také nastaven jako cíl žití, kde je toto žití také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života do cíle o tomto cíli také něco více vědět z hlediska duchovního, tedy kdo je zde ten, kdo toto ustanovil, proč tomu tak je a tedy jak s tímto místem zacházet a také jak ho udržet při životě, co je již také ustanoven na cestu modelu zde se také postaveného člena tohoto celku, který je zatím veden jen sebou a také již i částečně těmi, kdož zde také mohou jeho cíl života vylepšit, nastavit jinak, dále, bez nemocí, delšího života a také duchovního ustanovení se k tomu, aby ho zde také mohl cílením nastavit do zdraví, čistoty myšlení a čistoty prostoru, svého těla, jiných, kde je toto také z hlediska života to, co je již také nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, co je cíl zde postavit ekologicky nastaveného člena, co žije v přírodě, chrání ji a staví také na cestu, kde je toto také postaveno na vesmírný zákon o zachování života, co je zde také jen malá část toho, že zde je také velký cíl zde postavit toto do učení se o cíli zde nastaveného cíle života a také v tomto vesmíru je mnoho života, jak na úrovni vysoké, tak na úrovni jen stavěného cíle zde nastavit ten cíl do planety, kde je jen základ a také tento základ může někdo objevit a také ustanovit jako cíl života, kde je také to, co je cestování vesmírem to, co je zatím člověku zapovězeno k tomu, co je jeho myšlení na devastaci krásných planet, kde by zpeněžil vše, co je zde k vidění a také to ihned rozprodal jiným zemím zde. I v tomto cíli zde se také tento cíl nastavuje na rozměr duchovní, kde je také cesta vesmírem za odměnu, kde je tento stav lidí také postaven na cíl zde tento cíl vidět a také jen jednotlivec ustanovený k cíli ho zde také vidět jako stav toho, kdo jej také uviděl, uvidí za odměnu, že postavil tu cestu o tomto cestování říci i ostatním, ale také tento stav lidstva zatím nepostaví cestu několika minut k cestě na jinou planetu i v tomto slunečním systému, kde je také plný života, ale v jiném prostoru nad chápáním tohoto života zde a také i při tomto myšlení jen na rozprodej a také kolonizaci a tento stav myšlení je nedílným stavěním se do cíle neduchovního cílení, neboť zde je také odbornost k cestě života, co jej také bude chránit a také bránit, neboť tento stav lidí a také vědy již nastavuje zkázu jak na sobě, tak na druhých, neboť jeho myšlenkové výtvory letí vesmírem a také se někde ustanovují cílením se k těm, kdož je umí zachytit a postavit zase k sobě, tedy jako zde se zachycený humus postavil do cíle těch, kdož zde také s humusem nastavují cíl technologií co staví na poškození tady se postaveného cíle ho zde také žít jinak, mnohem důstojněji a stavět tento cíl se zde také tento cílený stav lidí také postavil jako ten, kdo je již také ten otrok sám sebe i cizích a též i vlastních, kde je toto také ustanoveno v myšlení jednotlivců, nebo také ve skupinovém ustanoveném cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, co je cíl života zde, také jinde a také jiný vztah je to, co je zde také již uznáváno těmi, kdož ho vztahem k němu také pochopili, porozuměli a staví dále na tomto cíli se zde také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, který je zde také místními lidmi také uznáván, haněn, arogantností nepochopen a odmítán z důvodu jeho nového vztahu k tomu, aby ho zde také tímto cílením se tento cíl nastavený do cíle ho zde také žít jako cíl života nebo také již nežijících lidí, kteří se svým rozhodnutím postavují do cíle ho zde nastavit jako cíl otroka k ostatním a k sobě jako toho otrokáře dnešní moderní doby, co je také dobou uznání sebe samých jako těch, kdož zde také budou sami muset chtít sami sebe uznat a také toto uznávání je to, co je již také postaveno do cest života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se dále do tohoto vztahu k cíli života to, co je již také nastaveno jako cíl života a ne jako cíl chudoby druhých, k druhým a toto je také cíl tohoto dopisu, kde je zatím toto téma jen k dívání se k tomu, co lze zde také nastavit do tohoto cíleného vztahu k tomu, kdo je již také ten, kdo jej také postavuje jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, který je zde také závislý na celku, na skupinovém, co je zde také cíl tohoto cíle, zde také dostatek žít a také ho vztahem k ostatním umět vytvořit, dát a také porozumět tomu, co je vlastně tento vztah k cíleně se také nastavenému vztahu k lidem zde, také k jiným státům, ale také k těm, kdož jsou ti, co zde také nastavují pozvolna a také ustanovují tento cíl pokroku zde k tomu, aby se ho také i ostatní nastavujícím způsobem postavili jako vědomost, do které jsme všichni nastaveni již jako stav lidí, kteří zde také ale rozhodují o svém bytí nebo nebytí na stavu nevědomosti o cíli také tohoto cíle vesmírného zákona o stavu života, kde je toto lidstvo stavěno do tohoto cíle ho zde také žít jako ti, co ho zde také musí mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl duchovního cítění a také toho uvědomění si stavu, že zde také něco je jako to, co je zde to, co je zde lidem známo jako cesta mezi nebem a zemí, co je zde také to, co je nevysvětlitelný jev, kterým zde také jde tento stav lidstva a dnes je mu dávána cesta k jeho ustanovení se jako stavu lidí, co budou více vědět o tom, co je zde to nebe a také co je zde to, co je mír na této planetě Zemi se všemi národy zde, ale také mír mezi bytostním stavem k vesmíru, který je plný inteligentního života k tomu, aby ho zde také nastavil jako cíl života, kde je toto lidstvo již postaveno do delšího stavu žít a stavět na cíli zde se také více naučit jako cíl života, co je také cílením se k tomu, že zde se také tento cíl života, žije v jazykovém a také odvahou postaveném cíli, který je však dáván a stavíme ho společnou cestou s vesmírným ustanovením se a toto výběrem lidí postavených do větších znalostí, je rozsah vědomostí, co jsou zde také nutností uznat, neboť zde je také tento vesmír postaven tento znalostní stav i odebrat v důsledku neporozumění těchto znalostí k cíli života a nedostavění se k tomu, co je již také mustovním způsobem ustanoveno jako cíl života zde, k cíli ho znát a také vědět o tom odebrání v případě zneužití tohoto stavu velkých vědomostí k cíli jen sebe nebo postavením celku jako státu i celé této planetární společnosti do cíle ho zde také vidět jen jako cíl sebe, kde je cesta zodpovědnosti k tomuto celku, také na jednotlivci, co vládne silou a staví tuto sílu k jednání jen k sobě a také ničí ostatní tímto silovým polem tak, jak zde také již je rozhodnuto k cestě se zničit také technicky, geneticky a též frekvenčně a chemicky. K tomuto cíli zde jednají lidé také jako ti, co tomuto cíli nefandí, ale tady je jediný stav záchrany této nastavené již zrůdností myšlenkové cesty těch, kdož staví dále jako cíl zde geneticky postavit zkázu na lidech, jejich naočkovánín stavu genů, kde je toto také ustanoveno poučit se z tohoto cíle a nastavit trosky lidí, kteří budou žalovat ty, co zde toto ustanovili k nim, k celku a také i k sobě, kde je tento stav těchto silově nastavených ten, kdo již také nastaví cestu karmického stavu, který zde také rozhodne o stavu jejich rozhodování k celku, kde je toto také ustanoveno jako cíl života k tomu, aby ho zde také ustanovili již tedy k sobě, ale také zde je cíl karmy k tomu, aby ze tento cíl nastavujícím způsobem také ustanovili jako ukončení svých cílů, které jim zastaví vesmír ve své moci a cestě k nim jako cestě ustanovit zde život a ne zkázu také ostatních, co nevědí co je zde vytvářeno a také co je zde tímto nastavením se také nastaveno do tohoto cíle zde postavit zkázu na ostatních, aby se nerozrostli více než je toto stavební místo schopné se nastavit jako cíl zde nastavit to, co je stav vesmíru, kde je tento cíl na nevědomosti také těch, kdož zde trvale staví tento cíl ve velkém množství členů, kteří zde také žijí a také chtějí zajistit stav života jako stav člověka. Lze říci, že to jde a také ale jinou cestou, ale tuto cestu dostane také tento člověk po ukončení stavu poučení se z tohoto cíleného stavění se k tomu, že nejdříve zahubí sebe a také je sám zahuben, neboť zde také platí vesmírný zákon života, kde je toto lidstvo varováním nastaveno na cestu rozšířit toto varování do celého stavu lidí, ale také ho ustanovit na chápání a stavět tento cíl k prosbě o cestu života, který zde také bude milostí darován a také ho tento člověk přijme jako ten, kdo bude také veden k cestě začínat znova po katastrofě, kterou postaví nejen sám, ale také ukončení této civilizace provede stav těch, kdož zde znají cíl vesmírných zákonů a také nastaví toto lidstvo do cíle ho zde znova postavit do jeskyně, ale tak se musí opět dopracovat jako to, co je cíl zde se také postavit jako cíl života, kde je tento cíl ustanoven na cíl zde také vidět, že zde je stav společností, které jsou postaveny zde na zrod do cíle se zde také naučit mír a hospodaření ve společném cíli, kde je toto také nastaveno jako cíl života a tento cíl života je cíl společným cílem ustanovit tento cíl života jako cíl života všem zde také žijícím členům a toto uvědomění je také cíl zde postavit duchovní vědu o životě do tohoto cíle na první místo v cíleném stavění se do cíle života a ne do cíle se zde zkázou ustanovit do frekvencí, co staví loutku, nežijící stav a také ovládaný cíl zde nastavit tento cíl do cíle se zde také ustanovit jako cíl života do cíle se zde ustanovit technokraty, co staví cíl jen manipulujících, tedy zde tento stav manipulačně nastavených ukončí i nemocí a dalšími cestami proto, že tento stav nevědomých lidí se také bude ptát, proč zde se také cílí k cíli zkázy na lidech, kde je tento stav lidí také jen ten člověk, co zde také má právo žít jako člověk.