Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopisy k člověku

23. 8. 2015

DOPISY K ČLOVĚKU

 

Který zde také žije a také se staví do cíle je již také umět číst jako stavěný a také moudrý člověk, co zde také žije v nastaveném cíli zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde také cílí k životu jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený do cíle zde tento cíl žít jako stav toho, kdo nemyslí takto, že v celém tomto vesmíru není žádný život, ale také tímto životním cílem zde se tento stav lidí také ustanovuje do cíle zde tento cíl mít jako stav života, který již zde také nastavuje cíl života do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde ho také žít jako stav tímto ustanovený  do vývoje a také inteligence, která je již zde také nastavena k cíli zde se také ustanovit do cíle zde také tento cíl žít do cíle toto mít jako stav člověka, co zde je a také bude mít cíl života do cíle ho také nastavit a také ho ustanovit do cíle zde se tímto cílem ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde také žijí a také se postavili k cíli zde tento cíl mít jako vzor svého života do kterého je již také tento stav moudrých lidí také vystavěn, také zde se tímto stavěním zapojuje a také zde je tento stav lidí také nastaven jako stav lidí, kteří zde také žijí a také cílí k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli zde tento cíl žít jako ten, kdo již také žije a také staví dále na tomto cíli zde se také ustanoveného cíle, zde tento cíl mít jako stav člověka, co již také ví, že zde žijí jiní lidé na stavěném také již podobném, nebo také již i na vyšším postu života, který již také nastavuje to, co je již také postaveno k cíli zde se tento cíl nastavit do cíle zde tímto cílem také myslet a také se zastavit pro tuto cílenou stavěnou a také postavenou cíleně vědu, co je již také ustanovena jen na materialismus, ale také zde se tento cíl života také cílí k tomu, kdo je již také ten, kdo již staví dále jako stav lidí, kteří zde cílí k cíli zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav lidí, kteří zde trvale již postavili cíl života do cíle zde ho také ustanovit  do cíle zde také postavit cíl života jako inteligentní člověk, co zde také žije a také se cílí k cíli zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavit v přátelství a také již ustanovit cíl tohoto cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav lidí, co žije ve vzoru jako stav lidí a toto je cílem také těchto dopisů, kterými zde také tento stav lidí žije a také bude nastaven k cíli se sám rozhodnout, zda odpoví, nebo bude dále mlčet a stavět jen sebe, když se zde také tímto cílem ustanovuje také tento stav lidí do cíle zde tímto cílem nastavit cíl života do cíle ho také zde ustanovit do cíle zde ho také žít do cíle zde ho také ustanovit jako cíl života, co je již také postaven k cíli zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem také nastavit cíl života, co je a také již ustanovuje tento cíl tohoto člověka, co je již také nastaven k cíli ho zde také uznat, poznat a také mu vyjít vstříc, co je již také tomuto cíli zde se také nastavenému cíli zde žít jako stav lidí, kteří zde vidí, co je to vyšší inteligence, kterou lze také vystavět cíl tohoto cíle, zde žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví dále jako stav lidí a staví dále jako ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří již také ustanovují cíl tohoto cíle, zde také vidět cíl stavěného cíle, zde žít jako celek, který zde také cílí k cíli zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí a tito lidé se zde také mají nastavit do cíle zde tímto výsledkem nastavit sebe a také se dále dívat do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí a také se dívat jako stav lidí do cíle zde se také nastavit do cíle také tento cíl stavět dále jako rozvoj inteligence, kterou zde také nastavili již také mnozí, co jsou již také ti, co zde také tento cíl žijí a staví ho dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také postavit do cíle zde tento cíl žít dále jako člověk, co zde také umí cílit k cíli zde ustanovit cíl života jako moudrý a také se dívat na tento nový kontakt do cíle ho zde také postavit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také ustanovit jako cíl svého života a vyjít vstříc těm, kdož zde také moudře rozhodují o cíli zde vstoupit do tohoto lidstvím také ustanoveného stavu lidí, kteří zde také vidí, že zde je také tento vyšší život do cíle zde se ho také postavit do cíle zde ho také přijmout jako cíl vyslanců, kteří zde trvají do cíle zde tento cíl mít jako cíl života, kterému jde také o cíl mít zde tento život v úctě, neboť tento život je to, co je na mnohem vyšším nastaveném cíli zde tento cíl nastavit do cíle zkoumat vesmír z hlediska také vyšší inteligence, kterou lze také postavit do cíle zde najít toho, kdo ustanovil cíl zde také uznat tyto lidi jako cíl stavu svého zkoumání, do kterého se také již zapojili vstoupení jednotlivci, co zde také žijí cílem nastaveným k cíli zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří již ustanovili tu úctu k těm, kdož jsou také nastaveni k cíli zde postavit tohoto člověka do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také nastavit jako stav člověka, co zde také bude žít do inteligentnějšího nastaveného vzoru sebe jako stav toho, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také žít do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde tímto cílem nastavit cíl života do cíle zde ho také nastavit do cíle zde tímto cílem také žít a stavět dále do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem také nastavit druhé a tento cíl se zde také ustanovuje do cíle zde tento cíl žít a také ho nastavit do cíle zde se tímto nastaveným cílem ustanovit do cíle se zde také ustanovit do cíle se tímto cílem také ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, co již zde také nastavují cíl života do cíle zde se tímto životním cílem také nastavují do cíle zde ho také nastavit do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také ustanovit do cíle zde ho také žít a také ho cíleně nastavit do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav inteligence, která je již zde také ustanovena k cíli zde tento cíl žít do cíle zde, také toto mít jako stav vědomostí o stavu tohoto stavu života tak, jak zde také bude postupně dáváno k cíli zde také tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví dále jako stav lidí a také se tímto cílem ustanovují do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také nastavují cíl stavět cíl života do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako stav životního cíle zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví a také se dívají jinak k životu ve vesmíru, který již zde také dává osobě více a více vědět na stavu také stavu tohoto stavu lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav těch, kdož zde také ustanovují cíl života do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav člověka, co je inteligencí obdařen a také ji používá k cíli ji zde také ustanovit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také ustanovit jako stav lidí, kteří zde také staví na inteligenci jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a kteří zde také staví dále jako stav tímto ustanovený do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít a také ho mít jako stav nastaveného cíle zde tento cíl doustanovit jako stav toho, kdo je již také svobodným rozhodnutím nastaven k cíli zde tento cíl mít jako svou volbu, zda bude chtít se zapojit do komunikace a odpovědět, nebo se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako již jen ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako jen ten, kdo neví, kdo je, odkud přišel, kdo je zde také s ním a kdo již také ustanovuje tento cíl do cíle zde se také ustanovit do jeho zapojení do cíle zde toto vidět a také více vědět o stavu, kterým zde také nastavují jiní tento stav života do cíle ho také jak pozvednout, tak také zničit a také se tento stav lidí uznává jako stav lidí, kteří zde také mají a musí žít jako stav člověka, co žije jako stav inteligence, která je již zde také nastavena k cíli zde tímto cílem žít do cíle zde se také postavit do cíle zde se také zastavit v cíli zde se zničit sám, ale tento stav je také dokonale řízen, také ustanoven a také se zde tímto cílem zabývají vědci, co zde také více vidí na základě přístrojů a technicky se nastavují jako stav člověka, co zde také žije a staví dále jako stav lidí, kteří zde žijí inteligencí od těchto stavěných cílů zde se také nastavit do cíle zde žít do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí do cíle zde se tímto cílem ustanovit do cíle zde se také postavit do cíle zde tento cíl žít jako stav inteligence, která se již také ustanovuje do cíle zde tímto cílem ustanovit cíl života do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde žít jako stav člověka, co žije jako cíl života do cíle zde ho také nastavit do cíle zde také tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde ho také nastavit do cíle, zde ho také žít jako cíl života, co je již také forma, kterou je již také nastaveno to, co je již to, co zde také ustanovuje cíl života do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde také cílí k cíli zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také nastavují cíl života do cíle zde ho také ustanovit jako cíl života, který již také ustanovuje tento cíl zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem nastavit cíl života do cíle zde ho také ustanovit do cíle se také jako stav lidí, kteří zde také vírou v tento život budou cílit k cíli zde se také postavit za tento život a také ho uznat, také mu vzdát úctu k jeho inteligenci, neboť tento život je to, co je již také nastaveno k cíli zde se také tímto cílem ustanovit k cíli zde se také ustanovit cíleným způsobem k tomu, kdo je již také nastaven k cíli zde žít jako člověk, co žije již také inteligentněji a staví zase to, co je již také ustanoveno k cíli zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde také žijí stavěním cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví do cíle se zde také zapojit do cíle zde se také tímto cílem ustanovit do cíle zde také cílit k cíli zde se také ustanovit do cíle zde toto žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví dále jako stav lidí a také zde se tento stav lidí také ustanovuje do cíle zde žít jako stav těch, kdož zde také již ustanovuje cíl života do cíle zde ho také ustanovit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem také žít jako stav inteligence, co je již také ustanovena k cíli zde toto žít jako stav lidí, kteří zde také ví více a staví více na stavu také stavu těch, kdož zde také žijí a staví dále jako cíl stavu tohoto stavu lidí k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem nastavit do cíle se zde také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, co již staví dále jako stav inteligentních moudrých a také nastavených cílem tohoto cíle se zde také ustanovených lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také postavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde také nastavují cíl života jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde také trvale již také žiji do cíle zde se tímto cílem také nastavit do cíle zde ho také mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také nastavením stavět do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také nastavovat jako stav člověka, co zde také žije stavěním cíle zde se také nastavit do cíle zde ho také nastavit jako cíl života, co zde také ustanovuje cíl tohoto cíle zde se také nastavit do cíle zde ho také postavit do cíle zde ho tak ustanovit jako cíl života, co již zde také nastavuje tento cíl žít ho jako stav lidí, kteří zde také žijí jako stav lidí a naučí se stavět dále jako stav těch, kdož zde také cílí k cíli zde se také nastavit do cíle zde ho také ustanovit jako cíl života, kdo je již také  nastaven k cíli zde ho tak ustanovit jako cíl stavět se jako stav lidí, kteří zde také mají cílit k životu jako stav tak těch, kdož zde také ustanovuje cíl tohoto cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavit do inteligenčního nastaveného stavu těch, kdož zde také staví a také se dívají jak zde také tento stav lidí trvá do cíle zde se také nastavit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také postavit do cíle zde ho tak žít jako stav člověka, co žij také samovzděláváním do cíle ho také nastavit ostatními k tomuto vzdělávání se, neboť zkušenosti jsou také brzdou a také nastaveným cílem se naučit žít jako stav, co je a také bude jištěn těmi, kdož znají tomuto cíli se také více věnovat z hlediska toho, kdo je již také ten, kdo již také žije a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde tento cíl žít jako stav člověka, co zde také žije a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho tak žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavují jako stav lidí, kteří zde trvají jako cíl života, co již staví do cíle zde se také postavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří již staví také jako cíl tohoto cíle zde se také nastavit do cíle zde ho také mít jako cíl života, který již také nastavuje cíl tento cílený stav lidí také ustanovit do cíle zde ho tak ustanovit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také nastavit jako inteligenci, která zde také bude vzdělávat jen již také i ostatní k tomu, co je již také nastaveno k cíli zde se také vzdělat sama tak, jak zde také tento stav lidí potřebuje k cíli se také vzdělat na této úrovni, zkušenostmi z druhých, také svou a také jim nastavit a ustanovit cíl jejich života v jejich nastavení se tak, aby tomuto nastavování postavili cíl života jako stav lidí a ne jako již stav toho, kdo je již také nastaven k cíli zde tento cíl žít jako stav člověka nežijícího a nemajícího na tento život a také na jeho pozvednutí k sobě, neboť brzda je to, co je již také nastaveno k cíli zde se tak ustanovit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, co zde také žije a nastavuje cíl tohoto cíle zde se také ustanovit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí do cíle zde se také ustanovit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí a kteří zde také žijí jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavují jako cíl života do cíle zde se také nastavují do cíle zde tento cíl žít jako stav inteligentního cíle, zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také i stanovit jako stav lidí, kteří zde trvají jako cíl života do cíle zde se také ustanovit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvají jako stav lidí, kteří zde postavují cíl stavění stavu také tohoto stavu lidí do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také postavit do cíle zde tímto cílem ustanovit cíl života, jak zde také tímto cílem ustanovují cíle zde se také nastavení lidé k tomu, kdo je již také nastaven k cíli zde se také dostavět k cíli zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako stav tímto ustanovený k cíli zde také tímto cílem žít jako stav lidí a ne jako stav inteligenčního nastaveného cíle zde se tímto cílem také zabývat jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také ustanovit jako cíl života do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde ho také postavit jako stav lidí a ne jako již stav těch, kdož ovládají svoji egoistickou nastavenou duši také jako stav tímto ustanovený do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavují do cíle zde ho také žijí a staví dále jako stav lidí, kteří zde trvale již nežijí, jen se ovládají na cíli zde tímto inteligenčním nastavením cílit k cíli zde také tento stav lidí ustanovit do cíle ho zde také udržet jako stav člověka, co zde také má a musí ustanovit pravidla života inteligentního a také správného, ne se již také ovládat jako stav lidí, kteří zde žijí jen stavěním ovládacích myšlenek k druhým a také k tomu, kdo je již také nastaven k cíli zde se také nastavit do cíle zde také tímto cílem žít do inteligence, která je již také ustanovena k cíli zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde také žijí, staví dále jako stav lidí a staví dále jako stav tímto ustanovený do cíle zde také tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde již také ustanovují cíl života do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde také mají cíl žít jako stav lidí a ne jako již stav nežijících, kteří zde také trvají do cíle zde se také nastavit do cíle zde ho také žít jako stav lidí se kterými jde také cílit k cíli zde se také nastavit do cíle zde ho také žít jako stav lidí, co žijí a staví s člověkem žijícím na takovémto domluveném cíli, zde se také vzájemným nastavením nastavit do inteligence, kterou zde také musíme všichni zvládnout tak, jak ji také budeme mít moudrostí nastavenu k cíli ji zde také ustanovit do cíle zde ji také nastavit do cíle zde se také tímto cílem ustanovit do cíle zde se také postavit do cíle zde také tímto cílem ustanovit cíl života, co je již také ustanoven k cíli zde se také nastavit do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav lidí, co již staví také jako stav lidí, kteří zde také ustanovují cíl života do cíle zde se také ustanovit jako cíl života do cíle zde ho také postavit do cíle zde ho také žít jako stav člověka, co zde také žije, staví dále jako stav lidí a staví také tohoto cílevědomého cíle se dívat na stav dopadů a také důsledků na tento stav vědomostí, kterými ze také tento stav lidí žije, staví dále jako stav lidí a staví se dále jako stav, který zde také musí a také má cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví dále jako stav lidí a staví dále jako ti, co zde také zapomínají cíl svého cíle, zde se také ustanovit do cíle zde také tímto cílem žít do cíle zde ho také ustanovit jako cíl stavět cíl života do cíle se zde také nastavit do cíle zde tímto cílem žít, tento stav vysoké a také i vyšší inteligence, je stavem také těch, kdož zde také nastavují cíl tohoto života v nastavení se tak, aby zde tento stav lidí také nastavením se do cíle zde tento cíl mít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem ustanovit cíl života do cíle zde se také postavit do cíle zde také tímto cílem nastavit a také žít tímto životním cílem do vyššího nastaveného cíle zde se také ustanovit do cíle zde tímto cílem také nastavit to, co je již také nastaveno k cíli zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvají do cíle zde se také postavit do cíle a zde se také ustanovit jako cíl života tohoto člověka, co zde také žije a staví dále jako cíl života do cíle zde se také ustanovit do cíle zde ho také nastavit jako cíl tohoto cíle zde se také ustanovit do cíle ze ho také postavit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také ustanovit jako cíl života, zde žít jako inteligentní člověk, co staví také na stavu inteligence druhých v jejich nastavením se tak, jak zde také tento stav lidí mnohdy nechápe a staví na deverzním postaveném cíli zde se také rozdrobit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tímto cílem žít do cíle zde se také ustanovit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde tímto cílem také nastavit do cíle tohoto stavěného člověka coby toho, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také nastavit do cíle vyššího nastavení se k tomu, aby zde také viděl více a také věděl více o stavu inteligence, která zde také rozdává tuto inteligenci podle také nastaveného cíle zde se tak tímto cílem ustanovit jako stav vědomostí, o kterých je již zde také dalšími skupinami nastaveno to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cíli zde se také nastavit do cíle zde tento stav vzít také na vědomost, neboť toto je cíl také postavených stavěných inteligenčních testů tohoto stavu lidstva, co umí a také co umí postavit z tohoto cíle zde se také ustanoveného do cíle zde žít jako stav toho, kdo je již také ten člověk, co zde také žije v tomto inteligenčním nastavení se zde tak, jak zde také tímto cílem nastavují tito lidé odjinud to, co je moudrost k tomuto stavu lidstva, ale tento stav lidstva již také staví na tomto cíli zde se také postavit do cíle zde tímto cílem jen vidět stav inteligence, ale ne stav těch, co za ní staví, stojí a staví ji k člověku jako k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli zde se také tímto cílem nastavit do cíle zde také tento cíl žít jako stav vědomých lidí, kteří zde také žijí a staví dále jako stav nevědomých, neboť jejich síla vzrostla a tento stav lidí ji zatím neumí postavit tak, aby mu sloužila k cíli zde se také postavit do cíle zde tento stav lidí také ustanovit do cíle zde ho také žít jako stav lidí, co již staví dále jako stav lidí a ne jako již stav těch, kdož zde také trvají do cíle zde se také ustanovit do cíle zde tento cíl žít do cíle zde ho také postavit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také ustanovit do cíle ho zde také mít jako stav vzdělávaných lidí, kteří zde také trvají do cíle zde více a více vidět stav inteligence, co zde také staví na cíli zde ji také uznat a také vidět to, co je základ v tomto cíli zde se také nastaveném dle jiných zákonitostí, souvislostí a také stavět cíl inteligence na vysokém nastaveném cíli, je stav vědomostí o duchovním ustanoveném stavěném a také nastaveném vědeckém ustanovení se k tomu, kdo je již také ten vědec, co zde také žije a nastavuje cíl vědomostí k těm, kdož zde také neumí stavět to, co je duchovní vědomosti jiného rozsahu, kterými zde také tento stav lidí žije, staví jimi již a také již něco uznává do cíle zde se tak nastavit do cíle zde tento cíl žít do cíle zde ho také postavit do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho tak tímto cílem ustanovit jako stav lidí, kteří zde žijí, staví dále jako stav lidí a staví dále jako cíl stavu tohoto cíle, zde základním nastavením se také ustanovit do vědy duchovního rázu, co je již také ustanovena k cíli zde se také postavit do cíle zde se také nastavit do cíle zde tento cíl žít jako stav lidí, kteří zde trvale již také žijí, staví dále na vlastním ustanoveném cíli zde ustanovit cíl života do cíle zde ho také nastavit do cíle zde ho také ustanovit do cíle a zde ho také postavit do cíle zde také tímto cílem žít jako stav nově postavených lidí, kteří již také budou vládnout silou a také mocí, kterou mají a musí na tomto duchovním ustanoveném cíli zvládnout stavěním znalostí proč tomu tak je, a proč se také tento stav moci a síly dává, dal a také může být odebrán k cíli zde proto, že toto tento stav lidí nezvládl mastanostním dovednostním a také neinteligenčním nastavením se zde také ustanovit do cíle zde toto vidět jen z hlediska svého těla, své mysli nebo také svého majetku, kterým zde také tímto stavění lidé žijí jako cíl svého života a neumí stavět to, co je to silové pole, kterým můžou nastavit ostatní do cíle zde žít jinak, lépe, radostněji a také v dostatku, bez nepřiměřených požadavků na sebe, na druhé a také na celé stavěné společenství těch, kdož zde také žijí jako národ.