Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pochopení zde tohoto života v jiném modelu života

7. 10. 2016

Tento dopis je cíl zde také napsat tomuto člověku, zda je zde také ještě člověkem, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také znova a znova oslovit jako toho, kdo je ještě člověk, má cit k člověku a také se zde tímto oslovením nastavuje do cest, které zde dávají smysl života jako cíl života, co je zde také postaven a ustanoven k cestě se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno k cestě života jako život, ne jako již také to, co je cíl se zde také ustanovit na nevědomost se zde také mít jako ten, kdo je již také ten pán nad ostatními a rozvinuté schopnosti jsou ty, co jsou zde  také nastaveny k cestě je zde také vidět z jiného hlediska, tedy z hlediska duchovního ustanoveného a také postaveného cíle, zde také tento cíl nastavit jako cíl života, co je již také ustanoven k cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno do mostu ke svobodě a tato svoboda je také cíl se zde také nastavit jako cíl života, co je již také ustanoven jako cíl života, co je již také nastaven jako cíl životně ustanoveného člena také velkého celku těch, kdož zde také souvisejí a žijí k cestě zde tento cíl tomuto člověku dát a také o něm vědět více. Tedy žijeme v nastaveném cíli, který je zde také nastaven k cíli ho zde také mít jako cíl života, ne již jako to, co je právo na život, ale také právo i ostatních lidí se již zde také nastavit na tento život a také ho žít jako stav  lidstva, co zde také staví toto právo k sobě, k druhým a také k cíli ho zde také mít jako cíl života. Zde se staví tento cíl na základě vědomostí, které zde přicházejí k tomuto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je cíl zde také ustanovit to, co je duchovní věda, přicházející zdaleka a tento  stav lidstva je také tomuto cíli znova nastaven a také se dívá, jak zde tento cíl žije a staví se znova do tohoto cíle ho zde také žít již dnes a také více stavět na duchovním rozvoji, co je již také nastaven k tomu, aby se zde také mohl stavět jako cíl života ke každému člověku, co ho také zde má a měl by vítat jako cíl nového kroku, kde je toto také ustanoveno k tomu, aby se zde také tento cíl žil jako cíl života, ale také se díval jak zde tento cíl života žijí i ostatní, a tak aby se zde také viděním postavil jako ten, kdo zde také uvidí, že tento stav lidstva je také řízen a také ustanoven tak, aby ho zde také tito lidé poznali trochu z jiné stránky, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno, cíleno a také nastaveno k cestě, která je již také ustanovena k cíli ho zde také mít jako cíl zde se také nastavit jako cíl života lidí a tito lidé zde se také nastavují jako cíle, kde je také tato technická nastavená cesta tím, kdo je vlastně ten, kdo ji zná jen z hlediska, kterým žije jednotlivec a také se zde tento jednotlivec staví jako stav toho, kdo  je již také ten, kdo je nastaven jen základem, ale také zde je odborník, co dostavěl sebe a také i druhé k cíli ho zde také žít jako cíl života k celku, který zde také může komunikovat a také vkládat svoje cíle k tomu, aby je zde také nastavil k celku, k přátelům a také do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je život zde, také i jinde, ale také se díval na tento zdroj sebe do cíle duchovně nastaveného člena, co je zde také žádán o stav dobra a také o stav porozumění cíle tohoto cíle života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno k cestě se zde také ustanovit tak, jak zde také uvidíme na tomto cíli se zde také ustanovit jako ti, co ho zde také vidí jako cíl života v technickém, také i v duchovním a také i v dalším nastaveném cíli zde tento cíl žít jako ten, kdo již vidí více, ví více a také umí více. Proč tomu tak je, je duchovní cesta a také i cíl těch, kdož zde toto umí více a také zde toto více staví k tomuto člověku, je zde také to, co je porozumění životu zde, také i jinde a také se tento cíl bude zde nastavovat k člověku tak, jak mu bude přicházet na mysl a také k duchu jeho cíle, to co je dnes samostatný cíl tohoto cíle zde žít jako duchovní učitel, kde je tento cíl nastaven na školu, kde je toto také ustanoveno k cestě ji zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také ustanoveno k cestě ji zde také ustanovit, znát a také ji respektovat v jejím nastavení se zde postavit za tento život, za tuto komunikaci a také za cíl zde nastavit správný cíl života jako to, co je také cíl laicky stavět, laicky ustanovovat tento cíl do cíle učitele a také již zde tento cíl plnit vůči těm, kdož tomuto člověku toto umožňují a také mu dávají tento cíl duchovní cesty k cíli ho zde také ustanovit jako cíl života, co je život a také cíl výchovy k cíli zde  tento cíl mít jako cíl spokojeného člověka, který vidí, co je to vlastně život zde a tento život také žije, myslí na něj a také se ho nevzdává k cíli postavit se jako ten, kdo je také utlačen druhými proto, že nepochopili a nenastavili toto porozumění jako člen tohoto člověka, co zde také žije, staví a také nastavuje tento cíl jako ten, kdo je odborník k tomu, aby zde také žil stav laické veřejnosti k cíli ho zde nastavit jako ten, kdo je dozor a také nastavuje toto do cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl také určen k němu a toto je také postavený cíl tohoto cíle, zde žít a také radit těm, kdož jsou nastaveni již na příspěvky, také na cestu tvořit a také na cíl se zde také duchovně ustanovit jako ten, kdo učí, ale nemá též takové rozsahem dané znalosti o tomto cíli, zde tento cíl žít jako ten odborník k tomu, aby se zde také ustanovil jako ten, kdo již zde také musí umět toto ustanovit a také uřídit tak, aby zde také tento cíl života žili všichni do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cíleným nastaveným cílem ho zde také mít jako cíl života, co je život a ne ovládání sami sebe a také nastavený cíl je zde také ve slušnosti k těm, kdož zde také vládnou silou a tuto sílu musí umět zvládnout k těm, kdož zde také neznají dopad a také důsledek k tomu, aby zde také tímto cílením se nastavujícími stavěnými cestami také dopracovali k cestě správného cílení a také domluvě k cíli ho zde také žít jako cíl života ke všem zde také myslícím lidem, kteří zde také žijí v nevědomosti, ale staví na cíli se zde nastavit do vědomostí o stavu, co je tvořen jinými lidmi k cíli je zaujmout a též i naučit žít tak, jak zde také budeme mít moudrost k tomu, aby zde tento cíl žil jako cíl života a toto lidstvo jej nastavilo do tohoto cíle ho zde také žít, mít ho k životu a také tento život udržet jako život, v technickém a také ve vědomostním cíli zde tento cíl žít jako ti, co ho zde také musí ustanovit také duchovně, aby zde tento cíl žil jako cíl vědět proč a také pro dopady a také důsledky voleb těch, kdož zde také staví tento cíl jako laik. Proto se tento cíl staví jak pro odborníky, tak i pro laiky, kteří zde trvají na cestě se zde také naučit jít cestou duchovního rozvoje a také tento duchovní rozvoj cítili jako povinnost zde udržet život jako člen člověka, co je zde také nastavován také cílenými cestami jinak, jak zde také budeme mít moudrost v duchu a také v citu a také i v soucitu s těmi, kdož udělali chybu a také se nastavili k cíli ho zde také žít jako již jen ten, kdo je člověk, co zde také musí udržet status člověka, co je cíl tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl soucitu a také postaveného cíle ho zde také žít jako cíl života člověka, co je člověk a také se dívá na tento cíl života jako ten, kdo je také mnohem důstojněji ustanoven k cíli ho zde také mít jako cíl života a také ho cíleně žít a mít tento cíl do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, co je život a také co je pochopení a také porozumění se zde také dívat jak se zde tento cíl žije a také ho žijí i ti, co ho zde také musí žít jako cíl života, co je zde také cíleným a nastaveným cílením se k tomu, aby ho zde také mohli žít jako cíl života, co je život v nastaveném cíli vesmírného cíleného stavění se k tomu, aby zde také mohl tento cíl života pokračovat a stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cíl života a tento cíl života také ustanovit jako cíl upozornit na tento cíl života a také ho zde ustanovit jako cíl života, co je cíl zde ho také udržet a žít a ne ho zdevastovat na základě neuznání sebe a také i druhých k cíli je zde také utlačit a také je vidět jen jako ty, co zde neumí a také nemají tento cíl žít jako cíl života v takovýchto vědomostech, neboť zde se tento cíl lidí také musí naučit jít touto duchovně ustanovenou cestou tak, že bude již více vědět o tomto cíli ho zde také stavět do tohoto cíle vidět to, co je stanoveno k těmto lidem v určeném stavu hierarchie života v tomto společenství států, skupin, jednotlivců, kteří jsou cíleně stavěni k tomu, aby zde tvořili skupiny národů, kde je tento cíl nastaven tak, aby zde tento národ žil jako skupina, co zde také musí udržet sebe a tímto stavěl do profesí, které zde také budou cíleny do cíle ho zde také žít jako cíl životně ustanovených těch, kdož zde také budou cíleně stavět přesně tu profesi, která zde také byla určena k cestě zde také udržet tento cíl života a také musí být zde ustanovena, pochopena a nastavena k jednotlivci, který zde pocítí potřebu tímto stavěním se postavit za tento cíl profese, kde je toto také cit a také ustanovený cíl ducha, který zde také vstoupí do těla a toto tělo se postaví jako cíl zde se tímto cílem ustanovit a také se dívat, jak se zde tvoří život státu, kde je tento stát také cíl jednotlivců, kteří zde musí umět tento stát udržet v duchovním cítění a také ho nastavit do technického stavění o vědomostech zase již ducha, kde je toto také nastaveno k cíli ho zde také žít jako cíl života a tento život udržet v duchovním cítění stavět zde také již život pro tento celek, tedy stát v duchu také cítěným stavěním se k tomu, kdo je a kdo je zde také ten, kdo zde také má udržet tento celek svým ustanoveným cílením se k tomu, aby zde také tento cíl udržel jako duchovní cíl sebe, kde je tento člen určen a také nastaven k cestě toto vědět, znát a také toto žít v tomto cíli se zde nastavit jako člen člověka, co ho zde také ustanovuje k cíli zde žít a také ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života zde. Život je o tom, kdo je také ten, kdo je již také tento cílený stav nastavený k cestě života zde žít a mít vědomost o jeho cestě, kde tato cesta je cesta duchovně určená jinde a toto jinde se zde také musí umět nastavit a také ustanovit jako cíl ducha a také ho znát více z citu, soucitu a také jako ten, kdo již zde také musí cílit k cíli  ho zde také znát k sobě a také ho dívatelným způsobem nastavit zde k celku k jeho udržení, také k činům se dostavět a také tento celek žít jako člen člověka s člověkem a k člověku.